Licytacje komornicze: Olsztyn

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Generałów, Bukowskiego

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są *** położonego przy ul. Bukowskiego 2/***, 10-698 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Opis nieruchomości:
- nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,23 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską nr *** o powierzchni 2,19 m2. Lokal mieszkalny składa ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

396 457,50 zł

5 897 zł/m2

67 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Generałów, Bukowskiego

Cena wywoławcza:

396 457,50 zł

5 897 zł/m2

67 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są *** położonego przy ul. Bukowskiego 2/***, 10-698 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Opis nieruchomości:
- nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,23 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską nr *** o powierzchni 2,19 m2. Lokal mieszkalny składa ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 34, 10-554 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 219 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

164 250 zł

4 277 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki

Cena wywoławcza:

164 250 zł

4 277 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 34, 10-554 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 219 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Kętrzyńskiego, ul. Burskiego

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników, położonego przy ul. Burskiego ***/***, 10-686 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 48,2m2 (IV piętro, balkon) wraz z udziałem 71/10000 w działce ***/*** (obr. 126) i częściach wspólnych budynku ujętych w KW ***. WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

243 750 zł

5 057 zł/m2

48 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Kętrzyńskiego, ul. Burskiego

Cena wywoławcza:

243 750 zł

5 057 zł/m2

48 m2

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników, położonego przy ul. Burskiego ***/***, 10-686 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 48,2m2 (IV piętro, balkon) wraz z udziałem 71/10000 w działce ***/*** (obr. 126) i częściach wspólnych budynku ujętych w KW ***. WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn, Kościuszki, ul. prof. Eugeniusza Grabdy

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ul. prof. Eugeniusza Grabdy ***, 10-766 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Dąbrowszczaków ***, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr ***/***, o powierzchni 728 m2, zabudowanej podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o dwóch kondygna...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

840 000 zł

1 154 zł/m2

728 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn, Kościuszki, ul. prof. Eugeniusza Grabdy

Cena wywoławcza:

840 000 zł

1 154 zł/m2

728 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ul. prof. Eugeniusza Grabdy ***, 10-766 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Dąbrowszczaków ***, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr ***/***, o powierzchni 728 m2, zabudowanej podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o dwóch kondygna...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Marcinkowo, 11-030 Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 88 o powierzchni 5700m2. W 2007r. została wydana decyzja na realizację zabudowy mieszkaniowej. WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Suma oszacowania wynosi 123 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

82 400 zł

14,46 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2024-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

Cena wywoławcza:

82 400 zł

14,46 zł/m2

5 700 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Marcinkowo, 11-030 Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 88 o powierzchni 5700m2. W 2007r. została wydana decyzja na realizację zabudowy mieszkaniowej. WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Suma oszacowania wynosi 123 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olsztyn, Gronowa

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym *** (nieruchomość miejska), położonej pod adresem: ***-*** Olsztyn, Gronowa ***, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: OL1O/***/***, będącej własnością dłużników: *** oraz ***.

Przedmiotowa nieruchomość posiada obciążenie z tytułu służebności osobistej ujawnionej w dziale III księgi wieczystej - służebność dożywocia na rzecz ***. Wartość służebności osobis...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

455 766,67 zł

667 zł/m2Termin: 2024-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olsztyn, Gronowa

Cena wywoławcza:

455 766,67 zł

667 zł/m2


... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym *** (nieruchomość miejska), położonej pod adresem: ***-*** Olsztyn, Gronowa ***, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: OL1O/***/***, będącej własnością dłużników: *** oraz ***.

Przedmiotowa nieruchomość posiada obciążenie z tytułu służebności osobistej ujawnionej w dziale III księgi wieczystej - służebność dożywocia na rzecz ***. Wartość służebności osobis...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olsztyn, Likusy, Gdyńska

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: ***-*** Olsztyn, ul. Gdyńska ***/-, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/9 o powierzchni 775,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 90,20 m2, który został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w klasie zbytek budownictwa.

Suma oszacowania wynosi 433 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 324 75...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

324 750 zł

3 600 zł/m2

90 m2

Termin: 2024-04-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olsztyn, Likusy, Gdyńska

Cena wywoławcza:

324 750 zł

3 600 zł/m2

90 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: ***-*** Olsztyn, ul. Gdyńska ***/-, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/9 o powierzchni 775,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 90,20 m2, który został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w klasie zbytek budownictwa.

Suma oszacowania wynosi 433 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 324 75...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Tczewska

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy ul. Tczewska ***/***, ***-*** Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi (w tym pokoju z aneksem kuchennym), łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,50 m2.

Suma oszacowania wynosi 235 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

176 280 zł

4 701 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Tczewska

Cena wywoławcza:

176 280 zł

4 701 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy ul. Tczewska ***/***, ***-*** Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi (w tym pokoju z aneksem kuchennym), łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,50 m2.

Suma oszacowania wynosi 235 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

... pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika*** z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej przy ul. Linki , 10-900 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana o powierzchni 608m2 (obręb nr 71 miasta Olsztyn). WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Suma oszacowania wynosi 1 356 711,00 zł, zaś cena wywołania jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 017 533,25 zł

1 674 zł/m2

608 m2

Termin: 2024-04-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

Cena wywoławcza:

1 017 533,25 zł

1 674 zł/m2

608 m2

... pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika*** z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej przy ul. Linki , 10-900 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana o powierzchni 608m2 (obręb nr 71 miasta Olsztyn). WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Suma oszacowania wynosi 1 356 711,00 zł, zaś cena wywołania jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Mikołaja Kopernika

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 1, 10-510 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal ma powierzchnię 52,60 m2, znajduje się na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4 kondygnacyjnego zrealizowanego w technologii tradycyjnej w 1999 r. Do lo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

267 750 zł

5 090 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olsztyn, Mikołaja Kopernika

Cena wywoławcza:

267 750 zł

5 090 zł/m2

53 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 1, 10-510 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal ma powierzchnię 52,60 m2, znajduje się na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4 kondygnacyjnego zrealizowanego w technologii tradycyjnej w 1999 r. Do lo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***88*** o powierzchni 5700m2. W 2007r. została wydana decyzja na realizację zabudowy mieszkaniowej. WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Suma oszacowania wynosi 123 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 700,00 zł. Licytant przyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

92 700 zł

16,26 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2024-03-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

Cena wywoławcza:

92 700 zł

16,26 zł/m2

5 700 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***88*** o powierzchni 5700m2. W 2007r. została wydana decyzja na realizację zabudowy mieszkaniowej. WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI POD ADRESEM: www.komornikolsztyn.com.pl

Suma oszacowania wynosi 123 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 700,00 zł. Licytant przyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn, Dąbrowskiego

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o powierzchni 3670 mkw położonej w województwie śląskim w powiecie częstochowskim w gminie Olsztyn obejmującej działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych 1902, 1906, 1907 należącej do dłużnika *** ***.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie o nr ***/***/***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43 800,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licyta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

32 850 zł

8,95 zł/m2

3 670 m2

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn, Dąbrowskiego

Cena wywoławcza:

32 850 zł

8,95 zł/m2

3 670 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o powierzchni 3670 mkw położonej w województwie śląskim w powiecie częstochowskim w gminie Olsztyn obejmującej działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych 1902, 1906, 1907 należącej do dłużnika *** ***.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie o nr ***/***/***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43 800,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licyta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn, Dębowa

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** prawo własności nieruchomości gruntowej - działka nr ***/*** o pow. 122***00 m2*** dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW ***. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową małżeńską *** i ***; *** nieruchomość składa się z jednej działki numer ***/*** o powierzchni 122 m2 zabudowanej w centralnej części ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

76 600 zł

628 zł/m2

122 m2

Termin: 2024-03-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn, Dębowa

Cena wywoławcza:

76 600 zł

628 zł/m2

122 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** prawo własności nieruchomości gruntowej - działka nr ***/*** o pow. 122***00 m2*** dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW ***. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową małżeńską *** i ***; *** nieruchomość składa się z jednej działki numer ***/*** o powierzchni 122 m2 zabudowanej w centralnej części ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** - *** położonej przy , 11-034 Tomaszkowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-001 OLSZTYN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 222 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 212,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszac...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

167 212,50 zł

36,15 zł/m2

4 625 m2

Termin: 2024-03-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olsztyn

Cena wywoławcza:

167 212,50 zł

36,15 zł/m2

4 625 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** - *** położonej przy , 11-034 Tomaszkowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-001 OLSZTYN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 222 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 212,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszac...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olsztyn, Rataja

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Rataja 100, 10-262 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 23/1 o powierzchni 744m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej (powierzchnia użytkowa 125,5m2), budynkiem niemieszkalnym zaadoptowanym na cele mieszkalne (powierzchnia użytkowa 44,5m2) oraz budynkiem gospodarczym (powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

736 500 zł

5 869 zł/m2

126 m2

Termin: 2024-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olsztyn, Rataja

Cena wywoławcza:

736 500 zł

5 869 zł/m2

126 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Rataja 100, 10-262 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 23/1 o powierzchni 744m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej (powierzchnia użytkowa 125,5m2), budynkiem niemieszkalnym zaadoptowanym na cele mieszkalne (powierzchnia użytkowa 44,5m2) oraz budynkiem gospodarczym (powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości