Licytacje komornicze: domy

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Orenice

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 52, 123, 236 i 254/1 o łącznej powierzchni 12,7190 ha położonej: 99-120 Piątek, Orenice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą, jednakże z uwagi na śmierć uprawnionego, przedmiotowe uprawnienie wygasło.
UWAGI: istnieje rozbieżność co do powierzchni ww. n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 077 000 zł

9 561 zł/m2

113 m2

Termin: 2024-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Orenice

Cena wywoławcza:

1 077 000 zł

9 561 zł/m2

113 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 52, 123, 236 i 254/1 o łącznej powierzchni 12,7190 ha położonej: 99-120 Piątek, Orenice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą, jednakże z uwagi na śmierć uprawnionego, przedmiotowe uprawnienie wygasło.
UWAGI: istnieje rozbieżność co do powierzchni ww. n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wrocławski, Długołęka, Oleśniczka

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy ,Oleśniczka, 55-095 Długołęka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa zabudowana rozpoczętą budową domu mieszkalnego oraz budynkiem garażowym położona we Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska, powierzchnia działki pokryta trawą. Wymiary działki odc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

287 527,50 zł

259 zł/m2Termin: 2024-07-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wrocławski, Długołęka, Oleśniczka

Cena wywoławcza:

287 527,50 zł

259 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy ,Oleśniczka, 55-095 Długołęka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa zabudowana rozpoczętą budową domu mieszkalnego oraz budynkiem garażowym położona we Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska, powierzchnia działki pokryta trawą. Wymiary działki odc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***,Kaletnik, 16-411 Szypliszki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Waryńskiego 45, Suwałki, 16-400 16-400) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 2,1888 ha, działki nr *** położona pod adresem: Kaletnik ***, 16-411 Szypliszki, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

414 968,67 zł

2 177 zł/m2

191 m2

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

Cena wywoławcza:

414 968,67 zł

2 177 zł/m2

191 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***,Kaletnik, 16-411 Szypliszki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Waryńskiego 45, Suwałki, 16-400 16-400) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 2,1888 ha, działki nr *** położona pod adresem: Kaletnik ***, 16-411 Szypliszki, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

suwalski, Szypliszki, Bilwinowo

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Bilwinowo 17 , 16-411 Szypliszki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach (adres: ul. Waryńskiego , Suwałki, 16-400 Suwałki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa rolna z zabudową siedliskową o pow. 1,2000 ha, działka nr 192/2, położona pod adresem Bilwinowo 17, 16-411 Szypliszki, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

41 163 zł

667 zł/m2

62 m2

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

suwalski, Szypliszki, Bilwinowo

Cena wywoławcza:

41 163 zł

667 zł/m2

62 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Bilwinowo 17 , 16-411 Szypliszki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach (adres: ul. Waryńskiego , Suwałki, 16-400 Suwałki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa rolna z zabudową siedliskową o pow. 1,2000 ha, działka nr 192/2, położona pod adresem Bilwinowo 17, 16-411 Szypliszki, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Grójec, ul. Malinowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
woj. mazowieckie. Działka *** o powierzchni 0,0301 ha (301m2)...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

285 918,75 zł

1 740 zł/m2

164 m2 7 pokoi

Termin: 2024-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Grójec, ul. Malinowa

Cena wywoławcza:

285 918,75 zł

1 740 zł/m2

164 m2 7 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
woj. mazowieckie. Działka *** o powierzchni 0,0301 ha (301m2)...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

aleksandrowski, Bądkowo, Kujawka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Kujawka , 87-704 Bądkowo, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokoś...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

36 000 zł

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

aleksandrowski, Bądkowo, Kujawka

Cena wywoławcza:

36 000 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Kujawka , 87-704 Bądkowo, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokoś...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

raciborski, Krzyżanowice, Bolesław, Nowa

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląskim, powiecie raciborskim, gminie Krzyżanowice, obrębie ewidencyjnym Bolesław przy ulicy Nowej ***

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląski...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

135 908,25 zł

1 145 zł/m2

119 m2 5 pokoi

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

raciborski, Krzyżanowice, Bolesław, Nowa

Cena wywoławcza:

135 908,25 zł

1 145 zł/m2

119 m2 5 pokoi

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląskim, powiecie raciborskim, gminie Krzyżanowice, obrębie ewidencyjnym Bolesław przy ulicy Nowej ***

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląski...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

oświęcimski, Oświęcim, Poręba Wielka, Ruczaj

### Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64 tel/SMS: (+48) 538 357 670
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
Sygn. akt V Km 952/18
Oświęcim dnia 26.03.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelari...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

867 339,75 zł

2 353 zł/m2

369 m2

Termin: 2024-06-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

oświęcimski, Oświęcim, Poręba Wielka, Ruczaj

Cena wywoławcza:

867 339,75 zł

2 353 zł/m2

369 m2

### Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64 tel/SMS: (+48) 538 357 670
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
Sygn. akt V Km 952/18
Oświęcim dnia 26.03.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelari...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kazimierski, Kazimierza Wielka, Odonów

... druga licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 123,40 m2) oraz dwustanowiskowym budynkiem garażu (powierzchnia użytkowa 26,15 m2), zlokalizowana w miejscowości Odonów, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski, obręb : 0027 Odonów, stanowiąca działkę nr 24/***o powierzchni 0,1436 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

320 102 zł

2 594 zł/m2

123 m2

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kazimierski, Kazimierza Wielka, Odonów

Cena wywoławcza:

320 102 zł

2 594 zł/m2

123 m2

... druga licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 123,40 m2) oraz dwustanowiskowym budynkiem garażu (powierzchnia użytkowa 26,15 m2), zlokalizowana w miejscowości Odonów, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski, obręb : 0027 Odonów, stanowiąca działkę nr 24/***o powierzchni 0,1436 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Pobiedziska, Topazowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, nr działki ***/*** o powierzchni 1431 m2. Kształt działki regularny. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z garażem o łącznej powierzchni użytkowej 197,62 m2. S...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

598 267,50 zł

3 027 zł/m2

198 m2

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Pobiedziska, Topazowa

Cena wywoławcza:

598 267,50 zł

3 027 zł/m2

198 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, nr działki ***/*** o powierzchni 1431 m2. Kształt działki regularny. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z garażem o łącznej powierzchni użytkowej 197,62 m2. S...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, ul. Malinowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona przy ul. M...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

283 481,25 zł

1 741 zł/m2

163 m2 7 pokoi

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, ul. Malinowa

Cena wywoławcza:

283 481,25 zł

1 741 zł/m2

163 m2 7 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona przy ul. M...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Błędów, Annopol

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Annopol, 05-620 Błędów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Annopol 29,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

693 750 zł

4 484 zł/m2

155 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Błędów, Annopol

Cena wywoławcza:

693 750 zł

4 484 zł/m2

155 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Annopol, 05-620 Błędów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Annopol 29,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Staszów, Henryka Sienkiewicza

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej w miejscowości Henryka Sienkiewicza ***, 28-200 Staszów, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości o numerze KW *** w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: ***, położonej w miejscowości Staszów przy ul. Henryka Sienkiewicza *** oznaczonej jako położona w obrębie 0001, działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 0,048...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

451 500 zł

939 zł/m2Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Staszów, Henryka Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

451 500 zł

939 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej w miejscowości Henryka Sienkiewicza ***, 28-200 Staszów, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości o numerze KW *** w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: ***, położonej w miejscowości Staszów przy ul. Henryka Sienkiewicza *** oznaczonej jako położona w obrębie 0001, działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 0,048...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Krzyż Wielkopolski

... druga licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Łokacz Wielki, 64-761 Krzyż Wielkopolski, dla którego/j SĄD REJONOWY TRZCIANKA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Suma oszacowania wynosi 245 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

163 400 zł

1 820 zł/m2

90 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Krzyż Wielkopolski

Cena wywoławcza:

163 400 zł

1 820 zł/m2

90 m2

... druga licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Łokacz Wielki, 64-761 Krzyż Wielkopolski, dla którego/j SĄD REJONOWY TRZCIANKA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Suma oszacowania wynosi 245 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Jelenia Góra, Cervi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Cervi ***, 58-560 M. Jelenia Góra, dla której Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 810 875 zł

3 132 zł/m2

578 m2

Termin: 2024-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Jelenia Góra, Cervi

Cena wywoławcza:

1 810 875 zł

3 132 zł/m2

578 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Cervi ***, 58-560 M. Jelenia Góra, dla której Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości