Licytacje komornicze: domy łódzkie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

Zduńska Wola, Dojazd

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Dojazd, 98-220 Zduńska Wola, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSP...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

533 333,33 zł

3 288 zł/m2

162 m2

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zduńska Wola, Dojazd

Cena wywoławcza:

533 333,33 zł

3 288 zł/m2

162 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Dojazd, 98-220 Zduńska Wola, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSP...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

piotrkowski, Moszczenica, Białkowice

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następującej nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Białkowice , 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

198 000 zł

1 366 zł/m2

145 m2 3 pokoje

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

piotrkowski, Moszczenica, Białkowice

Cena wywoławcza:

198 000 zł

1 366 zł/m2

145 m2 3 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następującej nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Białkowice , 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łaski, Wodzierady, Południowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Południowa ***,Kwiatkowice -Las, 98-105 Wodzierady, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przemysłowa 5, Łask, 98-100 Łask) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w wojewódzkie łó...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

47 666,67 zł

1 288 zł/m2

37 m2

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łaski, Wodzierady, Południowa

Cena wywoławcza:

47 666,67 zł

1 288 zł/m2

37 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Południowa ***,Kwiatkowice -Las, 98-105 Wodzierady, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przemysłowa 5, Łask, 98-100 Łask) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w wojewódzkie łó...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, stanowiącej działki ewidencyjne nr 22, 48, 86, 87/1, 87/2, położonej: Łęczyca, Janków, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą na rzecz dwóch osób uprawnionych.
Działka gruntu nr 22 o powierzchni 1.9600 ha (w tym: grunty orne RIIIa 1.3500 ha, grunty orne RIIIb 0.5200 ha, grunty orne RIVa 0.0900 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

218 934,75 zł

2 796 zł/m2

78 m2

Termin: 2024-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

218 934,75 zł

2 796 zł/m2

78 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, stanowiącej działki ewidencyjne nr 22, 48, 86, 87/1, 87/2, położonej: Łęczyca, Janków, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą na rzecz dwóch osób uprawnionych.
Działka gruntu nr 22 o powierzchni 1.9600 ha (w tym: grunty orne RIIIa 1.3500 ha, grunty orne RIIIb 0.5200 ha, grunty orne RIVa 0.0900 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

tomaszowski, Inowłódz, Brzustów

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ,Brzustów, 97-215 Inowłódz, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

586 200 zł

3 347 zł/m2

175 m2 4 pokoje

Termin: 2024-08-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

tomaszowski, Inowłódz, Brzustów

Cena wywoławcza:

586 200 zł

3 347 zł/m2

175 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ,Brzustów, 97-215 Inowłódz, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Orenice

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 52, 123, 236 i 254/1 o łącznej powierzchni 12,7190 ha położonej: 99-120 Piątek, Orenice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą, jednakże z uwagi na śmierć uprawnionego, przedmiotowe uprawnienie wygasło.
UWAGI: istnieje rozbieżność co do powierzchni ww. n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 077 000 zł

9 561 zł/m2

113 m2

Termin: 2024-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Orenice

Cena wywoławcza:

1 077 000 zł

9 561 zł/m2

113 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 52, 123, 236 i 254/1 o łącznej powierzchni 12,7190 ha położonej: 99-120 Piątek, Orenice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą, jednakże z uwagi na śmierć uprawnionego, przedmiotowe uprawnienie wygasło.
UWAGI: istnieje rozbieżność co do powierzchni ww. n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Radomsko, Starowiejska

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy ul. Starowiejska ***, 97-500 Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana: a). wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym ok. 1950 roku, częściowo podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym ze strychem użytkowym, wykonanym w technologii tradyc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

347 625 zł

2 207 zł/m2

158 m2 6 pokoi

Termin: 2024-08-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Radomsko, Starowiejska

Cena wywoławcza:

347 625 zł

2 207 zł/m2

158 m2 6 pokoi

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy ul. Starowiejska ***, 97-500 Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana: a). wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym ok. 1950 roku, częściowo podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym ze strychem użytkowym, wykonanym w technologii tradyc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

radomszczański, Żytno, Pukarzów

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ,Pukarzów, 97-532 Żytno, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 1000-lecia 3, RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr *** o łącznej pow. 2,0722 ha, obręb 0021. Zabudowana część nieruchomości położona jest na działce nr o pow. 0,1300 ha. Na działce znajduje wolnostojący, murowany budynek mieszkalny, jedno...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

146 400 zł

1 667 zł/m2

88 m2

Termin: 2024-08-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

radomszczański, Żytno, Pukarzów

Cena wywoławcza:

146 400 zł

1 667 zł/m2

88 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ,Pukarzów, 97-532 Żytno, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 1000-lecia 3, RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr *** o łącznej pow. 2,0722 ha, obręb 0021. Zabudowana część nieruchomości położona jest na działce nr o pow. 0,1300 ha. Na działce znajduje wolnostojący, murowany budynek mieszkalny, jedno...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

piotrkowski, Moszczenica, Wola Moszczenicka, Piotrkowska

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Piotrkowska Wola Moszczenicka, 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka ozn. nr *** o powierzchni 0,0982 ha, posiadająca dobry kształt, w formie zbliżonej do prostokąta, o średniej szerokości ok. 24,50 m. Tereny działek sąsiednich zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

255 900 zł

2 392 zł/m2

107 m2

Termin: 2024-08-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

piotrkowski, Moszczenica, Wola Moszczenicka, Piotrkowska

Cena wywoławcza:

255 900 zł

2 392 zł/m2

107 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Piotrkowska Wola Moszczenicka, 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka ozn. nr *** o powierzchni 0,0982 ha, posiadająca dobry kształt, w formie zbliżonej do prostokąta, o średniej szerokości ok. 24,50 m. Tereny działek sąsiednich zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

piotrkowski, Moszczenica, Gazomia Nowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***,Gazomia Nowa ***, 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Słowackiego 5, Piotrków Tryb.,, 97-300 Piotrków Tryb.,) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
zabudowana działka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

108 000 zł

1 378 zł/m2

78 m2

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

piotrkowski, Moszczenica, Gazomia Nowa

Cena wywoławcza:

108 000 zł

1 378 zł/m2

78 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***,Gazomia Nowa ***, 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Słowackiego 5, Piotrków Tryb.,, 97-300 Piotrków Tryb.,) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
zabudowana działka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łask, Św. Faustyny

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Św. Faustyny 18, 98-100 Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przemysłowa 5, Łask, 98-100 Łask) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Łask ( Gmina Łask, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

539 775 zł

3 665 zł/m2

147 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łask, Św. Faustyny

Cena wywoławcza:

539 775 zł

3 665 zł/m2

147 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Św. Faustyny 18, 98-100 Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przemysłowa 5, Łask, 98-100 Łask) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Łask ( Gmina Łask, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rawa Mazowiecka, Głuchówek

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Głuchówek ***, 96-200 Rawa Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Rawie mazowieckiej (adres: ul. Kościuszki ***, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej współwłasność *** w 1/4 części i *** w 3/4 części: położenie (adres): Głuchówek *** gm. Rawa Maz. oznaczenie: nieruchomość zabudowana granice i obszar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

192 750 zł

1 721 zł/m2

112 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rawa Mazowiecka, Głuchówek

Cena wywoławcza:

192 750 zł

1 721 zł/m2

112 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Głuchówek ***, 96-200 Rawa Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Rawie mazowieckiej (adres: ul. Kościuszki ***, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej współwłasność *** w 1/4 części i *** w 3/4 części: położenie (adres): Głuchówek *** gm. Rawa Maz. oznaczenie: nieruchomość zabudowana granice i obszar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wieluń, Żołnierzy Niezłomnych

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Żołnierzy Niezłomnych 16, 98-300 98-300 Wieluń, dla którego (adres: ul. Żołnierzy Niezłomnych 16, Wieluń, 98-300 Wieluń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych nr 16 i ozn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

252 750 zł

2 478 zł/m2

102 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wieluń, Żołnierzy Niezłomnych

Cena wywoławcza:

252 750 zł

2 478 zł/m2

102 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Żołnierzy Niezłomnych 16, 98-300 98-300 Wieluń, dla którego (adres: ul. Żołnierzy Niezłomnych 16, Wieluń, 98-300 Wieluń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych nr 16 i ozn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Szlachecka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Topola Szlachecka ***, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr o powierzchni 0,3046ha(klasoużytek RIIIa- 0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

191 133,33 zł

1 991 zł/m2

96 m2

Termin: 2024-07-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Szlachecka

Cena wywoławcza:

191 133,33 zł

1 991 zł/m2

96 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Topola Szlachecka ***, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr o powierzchni 0,3046ha(klasoużytek RIIIa- 0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Daszyna, Opiesin

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Opiesin, 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Opiesin gmina Daszyna powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidency...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

198 000 zł

3 300 zł/m2

60 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Daszyna, Opiesin

Cena wywoławcza:

198 000 zł

3 300 zł/m2

60 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Opiesin, 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Opiesin gmina Daszyna powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidency...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          70
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości