Licytacje komornicze: domy łęczycki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Orenice

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 52, 123, 236 i 254/1 o łącznej powierzchni 12,7190 ha położonej: 99-120 Piątek, Orenice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą, jednakże z uwagi na śmierć uprawnionego, przedmiotowe uprawnienie wygasło.
UWAGI: istnieje rozbieżność co do powierzchni ww. n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 077 000 zł

9 561 zł/m2

113 m2

Termin: 2024-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Orenice

Cena wywoławcza:

1 077 000 zł

9 561 zł/m2

113 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 52, 123, 236 i 254/1 o łącznej powierzchni 12,7190 ha położonej: 99-120 Piątek, Orenice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą, jednakże z uwagi na śmierć uprawnionego, przedmiotowe uprawnienie wygasło.
UWAGI: istnieje rozbieżność co do powierzchni ww. n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia, Budki

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ***, 99-335 Witonia, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Budki Kostusin gmina Witonia powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 78/*** o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

87 600 zł

855 zł/m2

103 m2

Termin: 2024-04-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia, Budki

Cena wywoławcza:

87 600 zł

855 zł/m2

103 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ***, 99-335 Witonia, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Budki Kostusin gmina Witonia powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 78/*** o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Łęka

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana i niezabudowana, położonej w miejscowości Łęka, gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 43/2 o powierzchni 0,6505 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***]. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

69 900 zł

608 zł/m2

115 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Piątek, Łęka

Cena wywoławcza:

69 900 zł

608 zł/m2

115 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana i niezabudowana, położonej w miejscowości Łęka, gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 43/2 o powierzchni 0,6505 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***]. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Grabów, Targowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Targowa, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Grabów p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

66 675 zł

913 zł/m2

73 m2

Termin: 2024-02-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Grabów, Targowa

Cena wywoławcza:

66 675 zł

913 zł/m2

73 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Targowa, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Grabów p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarczej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

110 466,67 zł

1 139 zł/m2

97 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

110 466,67 zł

1 139 zł/m2

97 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarczej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

Termin: 2024-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Grabów

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***,Chorki, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość rolna składająca się z dwóch sąsiednich...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

775 125 zł

5 273 zł/m2

147 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Grabów

Cena wywoławcza:

775 125 zł

5 273 zł/m2

147 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***,Chorki, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość rolna składająca się z dwóch sąsiednich...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Grabów, Krośniewicka

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, położonej: 99-150 Grabów, ul. Krośniewicka 10c, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość położona na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem ewidencyjnym ***/4 o powierzchni 0,2100 ha. Nieruchomość położona jest przy ul. Krośniewickiej 10c. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw rolnych. Nieruch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

370 500 zł

176 zł/m2

2 100 m2

Termin: 2024-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Grabów, Krośniewicka

Cena wywoławcza:

370 500 zł

176 zł/m2

2 100 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, położonej: 99-150 Grabów, ul. Krośniewicka 10c, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość położona na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem ewidencyjnym ***/4 o powierzchni 0,2100 ha. Nieruchomość położona jest przy ul. Krośniewickiej 10c. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw rolnych. Nieruch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Siedlec

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona je...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

167 533,33 zł

2 094 zł/m2

80 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Siedlec

Cena wywoławcza:

167 533,33 zł

2 094 zł/m2

80 m2 2 pokoje

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona je...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia, BUDKI KOSTUSIN

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy *** *** , ***-*** ***, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości *** gmina *** powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym *** o powierzchni *** ha, z bezp...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

98 550 zł

961 zł/m2

103 m2

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia, BUDKI KOSTUSIN

Cena wywoławcza:

98 550 zł

961 zł/m2

103 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy *** *** , ***-*** ***, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości *** gmina *** powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym *** o powierzchni *** ha, z bezp...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

188 475 zł

Termin: 2023-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

188 475 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarcz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

124 275 zł

1 281 zł/m2

97 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

124 275 zł

1 281 zł/m2

97 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarcz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Gawrony

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Gawrony

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Królewska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca, 99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. *** / fax. ***

Sygnatura: KM 321/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

325 500 zł

3 223 zł/m2

101 m2

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Królewska

Cena wywoławcza:

325 500 zł

3 223 zł/m2

101 m2

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca, 99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. *** / fax. ***

Sygnatura: KM 321/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

Termin: 2023-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

łęczycki, Witonia

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości