Licytacje komornicze: domy Łęczyca

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, stanowiącej działki ewidencyjne nr 22, 48, 86, 87/1, 87/2, położonej: Łęczyca, Janków, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą na rzecz dwóch osób uprawnionych.
Działka gruntu nr 22 o powierzchni 1.9600 ha (w tym: grunty orne RIIIa 1.3500 ha, grunty orne RIIIb 0.5200 ha, grunty orne RIVa 0.0900 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

218 934,75 zł

2 796 zł/m2

78 m2

Termin: 2024-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

218 934,75 zł

2 796 zł/m2

78 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, stanowiącej działki ewidencyjne nr 22, 48, 86, 87/1, 87/2, położonej: Łęczyca, Janków, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą na rzecz dwóch osób uprawnionych.
Działka gruntu nr 22 o powierzchni 1.9600 ha (w tym: grunty orne RIIIa 1.3500 ha, grunty orne RIIIb 0.5200 ha, grunty orne RIVa 0.0900 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, M.Konopnickiej

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną i niezabudowaną, należącej do dłużnika*** położonej: 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 39 o powierzchni 1,8791 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą oraz uprawy polowe. Bezpośredni dojazd do ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

271 650 zł

1 087 zł/m2

250 m2

Termin: 2024-06-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, M.Konopnickiej

Cena wywoławcza:

271 650 zł

1 087 zł/m2

250 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną i niezabudowaną, należącej do dłużnika*** położonej: 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 39 o powierzchni 1,8791 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą oraz uprawy polowe. Bezpośredni dojazd do ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarczej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

110 466,67 zł

1 139 zł/m2

97 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

110 466,67 zł

1 139 zł/m2

97 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarczej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Siedlec

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona je...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

167 533,33 zł

2 094 zł/m2

80 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Siedlec

Cena wywoławcza:

167 533,33 zł

2 094 zł/m2

80 m2 2 pokoje

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona je...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

188 475 zł

Termin: 2023-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

188 475 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca gmina, obręb 30 Siedlec, na działce o numerze ewidencyjnym 210/5 o powierzchni 0,3860 ha. Według wypisu z rejestru budynków działka nr 210/5 położona jest pod adresem: Siedlec nr 34, gmina Łęczyca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Działka 210/5 położona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarcz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

124 275 zł

1 281 zł/m2

97 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

124 275 zł

1 281 zł/m2

97 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, położonej: 99-100 Łęczyca, Leźnica Mała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 50/1 o powierzchni 3,1100 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy gospodarcz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Gawrony

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Gawrony

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

239 564,25 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

Cena wywoławcza:

239 564,25 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości