Licytacje komornicze: domy mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

warszawski zachodni, Kampinos, Pasikonie, Podkowy

... druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużników: ***
położonej: 05-085 Kampinos, ul. Podkowy, Pasikonie,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Nieruchomość gruntowa zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami niemieszkalnymi, którą stanowią dz.ew. 25/44, 25/45, 25/46 zlokalizowane w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos, w obrębie 0018 - Pasikonie, p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 132 133,33 zł

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

warszawski zachodni, Kampinos, Pasikonie, Podkowy

Cena wywoławcza:

1 132 133,33 zł
... druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużników: ***
położonej: 05-085 Kampinos, ul. Podkowy, Pasikonie,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Nieruchomość gruntowa zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami niemieszkalnymi, którą stanowią dz.ew. 25/44, 25/45, 25/46 zlokalizowane w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos, w obrębie 0018 - Pasikonie, p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

warszawski zachodni, Kampinos, Strojec

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę ew. nr 61, obręb, o pow. 3,4000 Ha, jako działka rolna, będącej w udziale 1/1 własnością dłużniczki ***
położonej: 05-085 Kampinos, Strojec,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi.........................................................................................................698 900,00zł
zaś cena wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

524 175 zł

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

warszawski zachodni, Kampinos, Strojec

Cena wywoławcza:

524 175 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę ew. nr 61, obręb, o pow. 3,4000 Ha, jako działka rolna, będącej w udziale 1/1 własnością dłużniczki ***
położonej: 05-085 Kampinos, Strojec,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi.........................................................................................................698 900,00zł
zaś cena wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

garwoliński, Pilawa, Lipówki

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lipówki, 08-440 Pilawa , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 139 o powierzchni 0,1333 ha, użytkowana jako pastwiska trwałe PsV, grunty orne RIVa, RIVb. Działka ma kształt prostokątny, bardzo wąski, szer. 4 m, dł. 310 m, teren płaski. Według studium uwarunkowań i ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

296 848,50 zł

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

garwoliński, Pilawa, Lipówki

Cena wywoławcza:

296 848,50 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lipówki, 08-440 Pilawa , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 139 o powierzchni 0,1333 ha, użytkowana jako pastwiska trwałe PsV, grunty orne RIVa, RIVb. Działka ma kształt prostokątny, bardzo wąski, szer. 4 m, dł. 310 m, teren płaski. Według studium uwarunkowań i ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

garwoliński, Parysów, Stodzew

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Stodzew, 08-441 Parysów , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, garażem oraz budynkiem w stanie surowym otwartym, położona pod adresem: 08-441 Parysów, Stodzew, stanowiąca działkę nr ew. 371/4 o powierzch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

300 750 zł

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

garwoliński, Parysów, Stodzew

Cena wywoławcza:

300 750 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Stodzew, 08-441 Parysów , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, garażem oraz budynkiem w stanie surowym otwartym, położona pod adresem: 08-441 Parysów, Stodzew, stanowiąca działkę nr ew. 371/4 o powierzch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

radomski, Jedlińsk, Jedlanka

... pierwsza licytacja:

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 225 o powierzchni 0,76 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem niemieszkalnym oraz halą. Nieruchomość położona jest w miejscowości Jedlanka, gmina Jedlińsk, województwo mazowieckie (obręb 0010 Jedlanka, arkusz Nr 1).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW *** [NKW: ***].
...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

847 500 zł

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

radomski, Jedlińsk, Jedlanka

Cena wywoławcza:

847 500 zł
... pierwsza licytacja:

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 225 o powierzchni 0,76 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem niemieszkalnym oraz halą. Nieruchomość położona jest w miejscowości Jedlanka, gmina Jedlińsk, województwo mazowieckie (obręb 0010 Jedlanka, arkusz Nr 1).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW *** [NKW: ***].
...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Milanówek, Długa

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym, którą stanowi dz. ew. nr 21, obręb 06-06, o pow. 0,0915 ha (na którą w całości składają się użytki B - tereny mieszkaniowe),

należącej do dłużnika: ***

położonej: 05-822 Milanówek, ul. Długa,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** _NKW: ***._

Nieruchomość zabudowana jest wo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 095 450 zł

6 072 zł/m2

180 m2

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Milanówek, Długa

Cena wywoławcza:

1 095 450 zł

6 072 zł/m2

180 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym, którą stanowi dz. ew. nr 21, obręb 06-06, o pow. 0,0915 ha (na którą w całości składają się użytki B - tereny mieszkaniowe),

należącej do dłużnika: ***

położonej: 05-822 Milanówek, ul. Długa,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** _NKW: ***._

Nieruchomość zabudowana jest wo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wołomin, Kolonia Gródek

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kolonia Gródek, 05-200 Wołomin , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Prądzyńskiego 3 A, Wołomin, 05-200 Wołomin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiąca działkę ew. nr 98 o pow. 827 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy ok. 130m2, użytkowej ok. 100m2.

Suma osz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

286 500 zł

2 865 zł/m2

100 m2

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wołomin, Kolonia Gródek

Cena wywoławcza:

286 500 zł

2 865 zł/m2

100 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kolonia Gródek, 05-200 Wołomin , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Prądzyńskiego 3 A, Wołomin, 05-200 Wołomin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiąca działkę ew. nr 98 o pow. 827 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy ok. 130m2, użytkowej ok. 100m2.

Suma osz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

gostyniński, Gostynin, Zieleniec

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy , 09-500 Zieleniec, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 43, Gostynin, 09-500 Gostynin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka 94 zabudowana nieruchomość rolna. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej – przyłącze do sieci NN, dostęp do wody – przyłącze do gminnego wodociągu,odprowadzenie ścieków we własnym zakresie poprzez bezodpływo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

169 333,33 zł

951 zł/m2

178 m2

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

gostyniński, Gostynin, Zieleniec

Cena wywoławcza:

169 333,33 zł

951 zł/m2

178 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy , 09-500 Zieleniec, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 43, Gostynin, 09-500 Gostynin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka 94 zabudowana nieruchomość rolna. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej – przyłącze do sieci NN, dostęp do wody – przyłącze do gminnego wodociągu,odprowadzenie ścieków we własnym zakresie poprzez bezodpływo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Pniewy, Kocerany, Gościniec

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Gościniec,Kocerany, 05-652 Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona w msc. Kocerany przy ul. Gościniec, gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr ew. 110/1( obręb 0017 Kocerany), o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

485 054,25 zł

3 687 zł/m2

132 m2

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Pniewy, Kocerany, Gościniec

Cena wywoławcza:

485 054,25 zł

3 687 zł/m2

132 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Gościniec,Kocerany, 05-652 Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona w msc. Kocerany przy ul. Gościniec, gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr ew. 110/1( obręb 0017 Kocerany), o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

przasnyski, Jednorożec, Lipa

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy,Lipa, 06-323 Jednorożec, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Lipa, położonej w gminie Jednorożec, na terenie powiatu przasnyskiego, w województwie mazowieckim. Działka nr 895/3 - o kształcie zbli...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

82 500 zł

1 086 zł/m2

76 m2

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

przasnyski, Jednorożec, Lipa

Cena wywoławcza:

82 500 zł

1 086 zł/m2

76 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy,Lipa, 06-323 Jednorożec, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Lipa, położonej w gminie Jednorożec, na terenie powiatu przasnyskiego, w województwie mazowieckim. Działka nr 895/3 - o kształcie zbli...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

węgrowski, Liw, Jarnice

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Jarnice, 07-100 Liw, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej - działki nr 909/5, 913/3 o łącznej pow. 0,1933 ha, położonej w miejscowości Jarnice 123 gm. Liw (obręb 0003 Jarnice), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie o nr **...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

205 325,25 zł

1 356 zł/m2

151 m2

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

węgrowski, Liw, Jarnice

Cena wywoławcza:

205 325,25 zł

1 356 zł/m2

151 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Jarnice, 07-100 Liw, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej - działki nr 909/5, 913/3 o łącznej pow. 0,1933 ha, położonej w miejscowości Jarnice 123 gm. Liw (obręb 0003 Jarnice), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie o nr **...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

warszawski zachodni, Leszno, Zaborów, Stołeczna

... druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużników: ***
położonej: 05-083 Zaborów, ul. Stołeczna 151 B, Feliksów,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno w miejscowości Feliksów, przy ul. Stołecznej , obręb 0003 Feliksów, działka ewidencyjna nr 1/16 o powierzchni 0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

566 533,33 zł

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

warszawski zachodni, Leszno, Zaborów, Stołeczna

Cena wywoławcza:

566 533,33 zł
... druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużników: ***
położonej: 05-083 Zaborów, ul. Stołeczna 151 B, Feliksów,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno w miejscowości Feliksów, przy ul. Stołecznej , obręb 0003 Feliksów, działka ewidencyjna nr 1/16 o powierzchni 0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Brwinów, Żyrardowska

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Żyrardowska 17 B, 05-840 Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.11.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 525 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowani...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

394 275 zł

2 682 zł/m2

147 m2

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Brwinów, Żyrardowska

Cena wywoławcza:

394 275 zł

2 682 zł/m2

147 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Żyrardowska 17 B, 05-840 Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.11.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 525 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowani...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pruszkowski, Nadarzyn

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Jaworowa, 05-830 Nadarzyn , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 1513 z obrębu 0001 Nadarzyn o pow. 655 m(2), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym , w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 171,00 m(2). Teren...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

390 404,25 zł

2 283 zł/m2

171 m2

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pruszkowski, Nadarzyn

Cena wywoławcza:

390 404,25 zł

2 283 zł/m2

171 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Jaworowa, 05-830 Nadarzyn , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 1513 z obrębu 0001 Nadarzyn o pow. 655 m(2), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym , w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 171,00 m(2). Teren...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Warszawa, Wawer, Piołunowa

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Piołunowa, 04-731 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 27/2 o powierzchni 704 m2, w obrębie 3-11-31 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Nieruchomość...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

204 750 zł

1 735 zł/m2

118 m2

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Warszawa, Wawer, Piołunowa

Cena wywoławcza:

204 750 zł

1 735 zł/m2

118 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Piołunowa, 04-731 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 27/2 o powierzchni 704 m2, w obrębie 3-11-31 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Nieruchomość...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                         100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości