Przetargi: domy grójecki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Boglewice

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości BoglewicePrzedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec, powiecie grójeckim o łącznej powierzchni 3,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 232.000,00 zł (_słownie:...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

174 000 zł

Termin: 2024-01-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Boglewice

Cena wywoławcza:

174 000 zł
Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości BoglewicePrzedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec, powiecie grójeckim o łącznej powierzchni 3,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 232.000,00 zł (_słownie:...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Pniewy, Kocerany

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej działając na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy z dnia 31 marca 2023r. zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest nieruchomość gruntowa, działka nr 110/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz niemieszkalnym położona we wsi Kocerany, przy ulicy Gościniec 46, gmina Pniewy. Powierzchnia działki wynosi 0,6392 ha. Według zapisów w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

528 000 zł

4 000 zł/m2

132 m2

Termin: 2023-12-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Pniewy, Kocerany

Cena wywoławcza:

528 000 zł

4 000 zł/m2

132 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej działając na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy z dnia 31 marca 2023r. zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest nieruchomość gruntowa, działka nr 110/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz niemieszkalnym położona we wsi Kocerany, przy ulicy Gościniec 46, gmina Pniewy. Powierzchnia działki wynosi 0,6392 ha. Według zapisów w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Pniewy, Jeziórka

Syndyk masy upadłości *** w upadłości zamieszkałej w Grójcu, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy z dnia 27 marca 2023r. (sygn. akt: RA1R/GU/74/2023) sprzeda z wolnej ręki na zasadzie konkursu ofert pisemnych i aukcji ustnej udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej działka nr 32 zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi oraz niezabudowane działki nr 5/1 i 47, położona we wsi Jeziórka, gmina Pniewy.

Powierzchnia działki nr 32 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

112 375 zł

2 497 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Pniewy, Jeziórka

Cena wywoławcza:

112 375 zł

2 497 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** w upadłości zamieszkałej w Grójcu, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy z dnia 27 marca 2023r. (sygn. akt: RA1R/GU/74/2023) sprzeda z wolnej ręki na zasadzie konkursu ofert pisemnych i aukcji ustnej udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej działka nr 32 zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi oraz niezabudowane działki nr 5/1 i 47, położona we wsi Jeziórka, gmina Pniewy.

Powierzchnia działki nr 32 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Boglewice

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec

Przedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec, powiecie grójeckim o łącznej powierzchni 3,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 232.000,00 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

232 000 zł

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Boglewice

Cena wywoławcza:

232 000 zł
Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec

Przedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec, powiecie grójeckim o łącznej powierzchni 3,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 232.000,00 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Warka, Zastruże

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, działka nr 75 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi i jednym niemieszkalnym położona we wsi Zastruże nr 13 13, gmina Warka. Powierzchnia działki wynosi 0,7600 ha. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 1 (drewnianego) wynosi 78,00 m2, powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 2 (murowanego) wynosi 179,30m2. Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego wynosi 80,00 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Grójcu V...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

455 625 zł

2 531 zł/m2

180 m2 4 pokoje

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Warka, Zastruże

Cena wywoławcza:

455 625 zł

2 531 zł/m2

180 m2 4 pokoje

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, działka nr 75 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi i jednym niemieszkalnym położona we wsi Zastruże nr 13 13, gmina Warka. Powierzchnia działki wynosi 0,7600 ha. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 1 (drewnianego) wynosi 78,00 m2, powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 2 (murowanego) wynosi 179,30m2. Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego wynosi 80,00 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Grójcu V...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warka, Osiedle Kazimierza Pułaskiego

Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Warka, przy ulicy Osiedle Kazimierza Pułaskiego 5.

Przedmiotem przetargu jest:

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Warka, przy ulicy Osiedle Kazimierza Pułaskiego 5, stanowiąca działkę o nr ew. 1840/8, zabudowana budynkiem mieszkalnym z 1980 roku, piętrowym, podpiwniczonym, wolnostojącym. Powierzchnia działki wynosi 99...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

410 000 zł

3 280 zł/m2

125 m2

Termin: 2023-09-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warka, Osiedle Kazimierza Pułaskiego

Cena wywoławcza:

410 000 zł

3 280 zł/m2

125 m2

Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Warka, przy ulicy Osiedle Kazimierza Pułaskiego 5.

Przedmiotem przetargu jest:

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Warka, przy ulicy Osiedle Kazimierza Pułaskiego 5, stanowiąca działkę o nr ew. 1840/8, zabudowana budynkiem mieszkalnym z 1980 roku, piętrowym, podpiwniczonym, wolnostojącym. Powierzchnia działki wynosi 99...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Grójec, Podole

Syndyk masy upadłośc *** - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert i aukcji ustnej:

udział 1/10 część prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podole numer 71, obręb 0030 Podole, jednostka ewidencyjna 140605_5 Grójec – obszar wiejski, powiat grójecki, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną numerem 89/4 o powierzchni 2,1886 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno – usługowym i gospodarczym dla rol...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

272 700 zł

358 zł/m2

761 m2 5 pokoi

Termin: 2023-07-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Grójec, Podole

Cena wywoławcza:

272 700 zł

358 zł/m2

761 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłośc *** - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert i aukcji ustnej:

udział 1/10 część prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podole numer 71, obręb 0030 Podole, jednostka ewidencyjna 140605_5 Grójec – obszar wiejski, powiat grójecki, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną numerem 89/4 o powierzchni 2,1886 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno – usługowym i gospodarczym dla rol...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B/1, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

213 710 zł

1 825 zł/m2

117 m2

Termin: 2023-07-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Cena wywoławcza:

213 710 zł

1 825 zł/m2

117 m2

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B/1, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej , oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wieczys...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

259 505 zł

2 216 zł/m2

117 m2

Termin: 2023-06-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Cena wywoławcza:

259 505 zł

2 216 zł/m2

117 m2

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej , oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wieczys...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec

Syndyk Masy Upadłości *** ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości I. Przedmiot przetargu: - prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B/1, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, - udział 20/980 w prawie użytkowania wieczystego nie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 609 zł/m2

117 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 609 zł/m2

117 m2

Syndyk Masy Upadłości *** ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości I. Przedmiot przetargu: - prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B/1, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, - udział 20/980 w prawie użytkowania wieczystego nie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wiec...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 607 zł/m2

117 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 607 zł/m2

117 m2

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wiec...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Grójec, Lewiczyńska

ul. Ks. Piotra Skargi 35, 05–600 Grójec | tel.: +48 48 665 09 00 | fax: +48 48 665 09 03
e-mail: us. grojec @m f. gov.pl
www. mazowieckie.kas.gov.pl
NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W GRÓJCU
_________________________________________________________________________________________________________
Grójec, 9 lutego 2023 roku
UNP: 1407-23-007154
________________________
1407-SEE.7112.12.2023.BG
________________________

Obwieszczenie
o pierwszej licytacji nieruchomości
Podaję do publiczn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

358 004,25 zł

3 442 zł/m2

104 m2

Termin: 2023-04-18

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Grójcu
Przetarg na dom

Grójec, Lewiczyńska

Cena wywoławcza:

358 004,25 zł

3 442 zł/m2

104 m2

ul. Ks. Piotra Skargi 35, 05–600 Grójec | tel.: +48 48 665 09 00 | fax: +48 48 665 09 03
e-mail: us. grojec @m f. gov.pl
www. mazowieckie.kas.gov.pl
NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W GRÓJCU
_________________________________________________________________________________________________________
Grójec, 9 lutego 2023 roku
UNP: 1407-23-007154
________________________
1407-SEE.7112.12.2023.BG
________________________

Obwieszczenie
o pierwszej licytacji nieruchomości
Podaję do publiczn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-18

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Grójcu
Przetarg na dom

Mogielnica, Wolska

... w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 10 lutego 2023r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

14 8002 0004 0045 9938 2021 0001

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 10 lutego 2023r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

88 000 zł

750 zł/m2

117 m2 4 pokoje

Termin: 2023-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na dom

Mogielnica, Wolska

Cena wywoławcza:

88 000 zł

750 zł/m2

117 m2 4 pokoje

... w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 10 lutego 2023r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

14 8002 0004 0045 9938 2021 0001

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 10 lutego 2023r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na dom

grójecki, Warka, Pilica

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 253/21, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 57/5 (wielkość 1,45 ha), 238 (wielkość 0,56 ha) z obrębu 0035 Pilica, gmina Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

159 700 zł

696 zł/m2

230 m2 7 pokoi

Termin: 2023-01-30

Organizator przetargu:
Malecha Krzemiński Noga
Przetarg na dom

grójecki, Warka, Pilica

Cena wywoławcza:

159 700 zł

696 zł/m2

230 m2 7 pokoi

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 253/21, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 57/5 (wielkość 1,45 ha), 238 (wielkość 0,56 ha) z obrębu 0035 Pilica, gmina Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-30

Organizator przetargu:
Malecha Krzemiński Noga
Przetarg na dom

Mogielnica, Wolska

... w dniu 15 grudnia 2022r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 9 grudnia 2022r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Piaseczno Filia Mogielnica

14 8002 0004 0045 9938 2021 0001

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 9 grudnia 2022r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadiu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

88 000 zł

750 zł/m2

117 m2 4 pokoje

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na dom

Mogielnica, Wolska

Cena wywoławcza:

88 000 zł

750 zł/m2

117 m2 4 pokoje

... w dniu 15 grudnia 2022r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 9 grudnia 2022r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Piaseczno Filia Mogielnica

14 8002 0004 0045 9938 2021 0001

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 9 grudnia 2022r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadiu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości