Syndyk sprzeda: domy śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Częstochowa, św. Rocha

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

634 000 zł

2 556 zł/m2

248 m2 6 pokoi

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, św. Rocha

Cena wywoławcza:

634 000 zł

2 556 zł/m2

248 m2 6 pokoi

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Poczesna, Nowa Wieś

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

*** Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

*** Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych ninie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

865 496 zł

1 413 zł/m2

613 m2 6 pokoi

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Poczesna, Nowa Wieś

Cena wywoławcza:

865 496 zł

1 413 zł/m2

613 m2 6 pokoi

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

*** Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

*** Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych ninie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Leśna

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

865 496 zł

1 412 zł/m2

613 m2 6 pokoi

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Leśna

Cena wywoławcza:

865 496 zł

1 412 zł/m2

613 m2 6 pokoi

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Bytom

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posadowionym na działce numer 248/16 o powierzchni 0,0947 ha, przy ul. Oświęcimskiej w Bytomiu, objętej księgą wieczystą nr *** w postępowaniu upadłościowym Pana Marcelego Pawłowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. sprawy KA1K/GUp/26/2023.

***

Organizator przetargu:

Organizatorem przetargu jest Pan Wojciech Płachetka syndyk masy upadłości Marcelego Pawłowsk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

626 440 zł

4 786 zł/m2

131 m2 8 pokoi

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Bytom

Cena wywoławcza:

626 440 zł

4 786 zł/m2

131 m2 8 pokoi

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posadowionym na działce numer 248/16 o powierzchni 0,0947 ha, przy ul. Oświęcimskiej w Bytomiu, objętej księgą wieczystą nr *** w postępowaniu upadłościowym Pana Marcelego Pawłowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. sprawy KA1K/GUp/26/2023.

***

Organizator przetargu:

Organizatorem przetargu jest Pan Wojciech Płachetka syndyk masy upadłości Marcelego Pawłowsk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Grabówka, św. Rocha

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

*** Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

*** Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych ninie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

634 000 zł

2 561 zł/m2

248 m2 6 pokoi

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Grabówka, św. Rocha

Cena wywoławcza:

634 000 zł

2 561 zł/m2

248 m2 6 pokoi

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

*** Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

*** Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych ninie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Zawiercie

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszen...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

91 000 zł

1 717 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Zawiercie

Cena wywoławcza:

91 000 zł

1 717 zł/m2

53 m2 2 pokoje

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszen...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Gaszowice, Szczerbice

Syndyk masy upadłości

Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, tel. 601-434-301

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

nieruchomości położonej w Szczerbicach ul. Radoszowska 40 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 299/59 o powierzchni 994 m.kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym podpiwniczonym o powierzchni 154,31 m.kw., budynkiem gospodarczo - garażowym dobudowanym do budynku mieszkalnego o powierzchni 51,82 m.kw., wolnostojącym budynkiem garażowym o powie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

213 300 zł

1 382 zł/m2

154 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Gaszowice, Szczerbice

Cena wywoławcza:

213 300 zł

1 382 zł/m2

154 m2

Syndyk masy upadłości

Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, tel. 601-434-301

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

nieruchomości położonej w Szczerbicach ul. Radoszowska 40 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 299/59 o powierzchni 994 m.kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym podpiwniczonym o powierzchni 154,31 m.kw., budynkiem gospodarczo - garażowym dobudowanym do budynku mieszkalnego o powierzchni 51,82 m.kw., wolnostojącym budynkiem garażowym o powie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bieruńsko-lędziński, Chełm Śląski

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

1. prawa własności udziału w wysokości 4/9 w nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w Chełmie Śląskim przy ul. Odrodzenia, pow. całk. dz. 1514 m2 (KW nr ***).
Cena wywoławcza wynosi 156 389,17 zł netto,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej/ych oferty/t (w toku przetarg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

156 389 zł

850 zł/m2

184 m2 3 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bieruńsko-lędziński, Chełm Śląski

Cena wywoławcza:

156 389 zł

850 zł/m2

184 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

1. prawa własności udziału w wysokości 4/9 w nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w Chełmie Śląskim przy ul. Odrodzenia, pow. całk. dz. 1514 m2 (KW nr ***).
Cena wywoławcza wynosi 156 389,17 zł netto,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej/ych oferty/t (w toku przetarg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Kamienica Polska, Rudnik Wielki, Kamienica

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

416 000 zł

2 843 zł/m2

146 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Kamienica Polska, Rudnik Wielki, Kamienica

Cena wywoławcza:

416 000 zł

2 843 zł/m2

146 m2 4 pokoje

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Zawiercie, Nowowiejska

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

191 000 zł

1 721 zł/m2

111 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Zawiercie, Nowowiejska

Cena wywoławcza:

191 000 zł

1 721 zł/m2

111 m2 4 pokoje

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Czerwionka-Leszczyny, Bełk, Wysoka

... 26.04.2024 r. (Piątek o godzinie 17.00 - zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami )

w biurze Syndyka ul. Zawiszy Czarnego 4/4 44-100 Gliwice

Do licytacji zostanie zaproszony każdy oferent który w przetargu zaproponuje kwotę nie niższą niż cena wywoławcza czyli 650,000 zł.

Po licytacji mamy 60 dni na podpisanie aktu notarialnego . Kwota za którą wylicytowana zostanie nieruchomość pomniejszona oczywiście o wadium musi być przelana na konto Syndyka co najmniej 3 dni robocze przed podpis...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

4 566 zł/m2

142 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Czerwionka-Leszczyny, Bełk, Wysoka

Cena wywoławcza:

650 000 zł

4 566 zł/m2

142 m2 4 pokoje

... 26.04.2024 r. (Piątek o godzinie 17.00 - zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami )

w biurze Syndyka ul. Zawiszy Czarnego 4/4 44-100 Gliwice

Do licytacji zostanie zaproszony każdy oferent który w przetargu zaproponuje kwotę nie niższą niż cena wywoławcza czyli 650,000 zł.

Po licytacji mamy 60 dni na podpisanie aktu notarialnego . Kwota za którą wylicytowana zostanie nieruchomość pomniejszona oczywiście o wadium musi być przelana na konto Syndyka co najmniej 3 dni robocze przed podpis...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski, Godów, Skrzyszów, Zielona

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYMSyndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skrzyszów, składającej się z działek o numerach:

*** 1102/164 o powierzchni 2140 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej,

*** 1105/164 - niezabudowanej działki o powierzchni 2276 m2....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

448 000 zł

101 zł/m2

4 416 m2 6 pokoi

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski, Godów, Skrzyszów, Zielona

Cena wywoławcza:

448 000 zł

101 zł/m2

4 416 m2 6 pokoi

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYMSyndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skrzyszów, składającej się z działek o numerach:

*** 1102/164 o powierzchni 2140 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej,

*** 1105/164 - niezabudowanej działki o powierzchni 2276 m2....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skrzyszów, składającej się z działek o numerach:

*** 1102/164 o powierzchni 2140 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej

*** 1105/164 - niezabudowanej działki o powierzchni 2276 m2.

dl...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

448 000 zł

1 793 zł/m2

250 m2 6 pokoi

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski

Cena wywoławcza:

448 000 zł

1 793 zł/m2

250 m2 6 pokoi

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skrzyszów, składającej się z działek o numerach:

*** 1102/164 o powierzchni 2140 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej

*** 1105/164 - niezabudowanej działki o powierzchni 2276 m2.

dl...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski, Godów, Skrzyszów, Zielona

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYMSyndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skrzyszów, składającej się z działek o numerach:

1102/164 o powierzchni 2140 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej,

1105/164 - niezabudowanej działki o powierzchni 2276 m2.

dla któ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

448 000 zł

1 799 zł/m2

249 m2 6 pokoi

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski, Godów, Skrzyszów, Zielona

Cena wywoławcza:

448 000 zł

1 799 zł/m2

249 m2 6 pokoi

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYMSyndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skrzyszów, składającej się z działek o numerach:

1102/164 o powierzchni 2140 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej,

1105/164 - niezabudowanej działki o powierzchni 2276 m2.

dla któ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Staromiejska

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM, ZLOKALIZOWANEJ W RYBNIKU, OBRĘB NIEWIADOM GÓRNY PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ 18Syndyk masy upadłości ***, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 773/21, ogłasza pierwszy konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w Rybniku, obręb Niewiadom Górny...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

434 000 zł

2 949 zł/m2

147 m2 8 pokoi

Termin: 2024-04-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Staromiejska

Cena wywoławcza:

434 000 zł

2 949 zł/m2

147 m2 8 pokoi

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM, ZLOKALIZOWANEJ W RYBNIKU, OBRĘB NIEWIADOM GÓRNY PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ 18Syndyk masy upadłości ***, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 773/21, ogłasza pierwszy konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w Rybniku, obręb Niewiadom Górny...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-15

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          38
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości