Licytacje komornicze: grunty łódzkie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

łódzki wschodni, Nowosolna, Lipiny

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. ***, 92-701 Lipiny, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 525 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 394 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy os...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

394 050 zł

750 zł/m2

525 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łódzki wschodni, Nowosolna, Lipiny

Cena wywoławcza:

394 050 zł

750 zł/m2

525 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. ***, 92-701 Lipiny, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 525 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 394 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy os...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

skierniewicki, Bolimów, Joachimów-Mogiły

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Joachimów Mogiły , 99-417 Joachimów Mogiły, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Reymonta 12/14, Skierniewice, 96-100 Skierniewice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna *** o powierzchni...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

63 000 zł

63,00 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

skierniewicki, Bolimów, Joachimów-Mogiły

Cena wywoławcza:

63 000 zł

63,00 zł/m2

1 000 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Joachimów Mogiły , 99-417 Joachimów Mogiły, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Reymonta 12/14, Skierniewice, 96-100 Skierniewice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna *** o powierzchni...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wieluński, Skomlin

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: GKM 97/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł Kancelaria Komornicza nr V w Wieluniu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) poda...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

56 250 zł

2,87 zł/m2

19 595 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wieluński, Skomlin

Cena wywoławcza:

56 250 zł

2,87 zł/m2

19 595 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: GKM 97/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł Kancelaria Komornicza nr V w Wieluniu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) poda...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

piotrkowski, Grabica, Szydłów-Kolonia

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Szydłów-Kolonia, 97-306 Grabica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana - działka ozn. nr 145/2 o powierzchni 0,50 ha. Działka ta stanowi grunt rolny, uprawiany, o ogólnie dobrej klasie bonitacyjnej. W dacie wyceny na działce występuje zasiew zbożem ozimym. Działka posiada dobry kształt, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

36 900 zł

7,38 zł/m2

5 000 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

piotrkowski, Grabica, Szydłów-Kolonia

Cena wywoławcza:

36 900 zł

7,38 zł/m2

5 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Szydłów-Kolonia, 97-306 Grabica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana - działka ozn. nr 145/2 o powierzchni 0,50 ha. Działka ta stanowi grunt rolny, uprawiany, o ogólnie dobrej klasie bonitacyjnej. W dacie wyceny na działce występuje zasiew zbożem ozimym. Działka posiada dobry kształt, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

piotrkowski, Rozprza, Wola Niechcicka Stara

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Wola Niechcicka Stara, 97-340 Rozprza, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Słowackiego 5, Piotrków Tryb., 97-300 Piotrków Tryb.) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni 0,1280 ha, zabudowana murowanym domem mieszkalnym wolnostojącym i budynkami gospodarczymi oraz działki rolne nr *** o pow. 0,05 ha, nr *** o pow. 0,31 ha, i nr *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

122 539,33 zł

25,64 zł/m2

4 780 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

piotrkowski, Rozprza, Wola Niechcicka Stara

Cena wywoławcza:

122 539,33 zł

25,64 zł/m2

4 780 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Wola Niechcicka Stara, 97-340 Rozprza, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Słowackiego 5, Piotrków Tryb., 97-300 Piotrków Tryb.) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni 0,1280 ha, zabudowana murowanym domem mieszkalnym wolnostojącym i budynkami gospodarczymi oraz działki rolne nr *** o pow. 0,05 ha, nr *** o pow. 0,31 ha, i nr *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Tuszyn, ul. Polna

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul.Polna , 95-080 Tuszyn, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Słowackiego 5, Piotrków Tryb., 97-300 Piotrków Tryb.) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, t...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

116 000 zł

69,38 zł/m2

1 672 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Tuszyn, ul. Polna

Cena wywoławcza:

116 000 zł

69,38 zł/m2

1 672 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul.Polna , 95-080 Tuszyn, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Słowackiego 5, Piotrków Tryb., 97-300 Piotrków Tryb.) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, t...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Głowno

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Karnków, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow.2,7893 ha

Suma oszacowania wynosi 63 800,00 zł, zaś...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

47 850 zł

1,72 zł/m2

27 893 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Głowno

Cena wywoławcza:

47 850 zł

1,72 zł/m2

27 893 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Karnków, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow.2,7893 ha

Suma oszacowania wynosi 63 800,00 zł, zaś...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Głowno

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 1,0367 ha

Suma oszacowania wynosi 30 500,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

22 875 zł

2,21 zł/m2

10 367 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Głowno

Cena wywoławcza:

22 875 zł

2,21 zł/m2

10 367 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 1,0367 ha

Suma oszacowania wynosi 30 500,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Głowno, Popów Głowieński

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow.1,0420 ha

Suma oszacowania wynosi 31 500,00...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

58 125 zł

2,27 zł/m2

25 617 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Głowno, Popów Głowieński

Cena wywoławcza:

58 125 zł

2,27 zł/m2

25 617 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow.1,0420 ha

Suma oszacowania wynosi 31 500,00...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Głowno, Popów Głowieński

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka gruntu nr *** o pow.0,4989 ha

Suma oszacowania wynosi 13 500,00 zł, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

10 125 zł

2,03 zł/m2

4 989 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Głowno, Popów Głowieński

Cena wywoławcza:

10 125 zł

2,03 zł/m2

4 989 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka gruntu nr *** o pow.0,4989 ha

Suma oszacowania wynosi 13 500,00 zł, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Głowno, Popów Głowieński

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 0,4449 ha

Suma oszacowania wynosi 13 100,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

15 675 zł

2,20 zł/m2

7 112 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Głowno, Popów Głowieński

Cena wywoławcza:

15 675 zł

2,20 zł/m2

7 112 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Popów Głowieński, 95-015 Głowno, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 0,4449 ha

Suma oszacowania wynosi 13 100,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stryków

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Pludwiny, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 0,0877 ha

Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł, z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

50 625 zł

1,90 zł/m2

26 635 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stryków

Cena wywoławcza:

50 625 zł

1,90 zł/m2

26 635 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Pludwiny, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 0,0877 ha

Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł, z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

piotrkowski, Rozprza, Bagno

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Bagno ,Niechcice , 97-340 Rozprza, dla której SĄD REJONOWY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość *** położona jest w miej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 000 zł

6,00 zł/m2

500 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

piotrkowski, Rozprza, Bagno

Cena wywoławcza:

3 000 zł

6,00 zł/m2

500 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Bagno ,Niechcice , 97-340 Rozprza, dla której SĄD REJONOWY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość *** położona jest w miej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

rawski, Cielądz, Kuczyzna

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 17, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z dz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

24 456 zł

1,48 zł/m2

16 510 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

rawski, Cielądz, Kuczyzna

Cena wywoławcza:

24 456 zł

1,48 zł/m2

16 510 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 17, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z dz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

rawski, Biała Rawska, Teodozjów

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Teodozjów , 96-230 Biała Rawska, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 17, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabud...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

28 514,25 zł

2,21 zł/m2

12 900 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

rawski, Biała Rawska, Teodozjów

Cena wywoławcza:

28 514,25 zł

2,21 zł/m2

12 900 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Teodozjów , 96-230 Biała Rawska, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 17, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabud...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                         74
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości