Licytacje komornicze: grunty łódzkie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

radomszczański, Wielgomłyny, Wola Życińska

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wola Życińska , 97-525 Wielgomłyny, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana: obejmująca szesnaście działek niezabudowanych, o charakterze letniskowym, stanowiących działki o dobrym kształtcie, o ogólnie słabej klasie bonitacyjnej użytków rolnych (RV / RVI), których grunt j...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

158 475 zł

6,00 zł/m2

27 961 m2

Termin: 2021-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

radomszczański, Wielgomłyny, Wola Życińska

Cena wywoławcza:

158 475 zł

6,00 zł/m2

27 961 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wola Życińska , 97-525 Wielgomłyny, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana: obejmująca szesnaście działek niezabudowanych, o charakterze letniskowym, stanowiących działki o dobrym kształtcie, o ogólnie słabej klasie bonitacyjnej użytków rolnych (RV / RVI), których grunt j...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

bełchatowski, Zelów, Kociszew

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kociszew, 97-425 Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
Opis nieruchomości:
Będą licytowane 3 nieruchomości: 1.niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 27 i 46 o obszarze 0,47 ha położona w miejscowości Zagłówki w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełcha...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

299 200 zł

4,00 zł/m2

83 342 m2

Termin: 2021-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

bełchatowski, Zelów, Kociszew

Cena wywoławcza:

299 200 zł

4,00 zł/m2

83 342 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kociszew, 97-425 Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
Opis nieruchomości:
Będą licytowane 3 nieruchomości: 1.niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 27 i 46 o obszarze 0,47 ha położona w miejscowości Zagłówki w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełcha...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Besiekierz Rudny 3, 95-100 Zgierz , dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta księgą wieczystą *** położona jest w Besiekierzu Rudnym nr *** w gminie Zgierz. Besiekierz Rudny to miejscowość o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz o nieruchomościach rolnych, położona jest na północ od drogi wojewódzkiej nr 708 w sąsiedztwie mie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

34 800 zł

12,00 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2021-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz

Cena wywoławcza:

34 800 zł

12,00 zł/m2

3 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Besiekierz Rudny 3, 95-100 Zgierz , dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta księgą wieczystą *** położona jest w Besiekierzu Rudnym nr *** w gminie Zgierz. Besiekierz Rudny to miejscowość o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz o nieruchomościach rolnych, położona jest na północ od drogi wojewódzkiej nr 708 w sąsiedztwie mie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sieradz

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Chojne (obręb 7), 98-200 Sieradz , dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 1713/2 o powierzchni 0,3068 ha - o kształcie wydłużonego czworoboku, zbliżonego do prostokąta o szerokości frontowej około 4,60 m. Dojazd drogą częściowo utwardzoną, a częściowo gruntową. Działka stanowi grunt w postaci użytków leśnych. Drzewosta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

6 410 zł

2,00 zł/m2

3 068 m2

Termin: 2021-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sieradz

Cena wywoławcza:

6 410 zł

2,00 zł/m2

3 068 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Chojne (obręb 7), 98-200 Sieradz , dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 1713/2 o powierzchni 0,3068 ha - o kształcie wydłużonego czworoboku, zbliżonego do prostokąta o szerokości frontowej około 4,60 m. Dojazd drogą częściowo utwardzoną, a częściowo gruntową. Działka stanowi grunt w postaci użytków leśnych. Drzewosta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Polesie, Stare Złotno

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

nieruchomość składającą się z dwóch działek nr 92 i 160/2 o łącznej powierzchni 0,7241 ha, w tym działki nr 92 o powierzchni 0,2363 ha i działki nr 160/2 o powierzchni 0,4878 ha. Przedmiotowe działki są niezagospodarowane, niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych w planie symbolami 12MN, 2RP i 1KDG i przeznaczonych w części pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna, w części tereny rolne i dr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

82 500 zł

11,00 zł/m2

7 241 m2

Termin: 2021-10-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Polesie, Stare Złotno

Cena wywoławcza:

82 500 zł

11,00 zł/m2

7 241 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

nieruchomość składającą się z dwóch działek nr 92 i 160/2 o łącznej powierzchni 0,7241 ha, w tym działki nr 92 o powierzchni 0,2363 ha i działki nr 160/2 o powierzchni 0,4878 ha. Przedmiotowe działki są niezagospodarowane, niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych w planie symbolami 12MN, 2RP i 1KDG i przeznaczonych w części pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna, w części tereny rolne i dr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Polesie, Stare Złotno

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

nieruchomość gruntową położoną w Łodzi przy ul. Stare Złotno w obrębie P-12, jednostka ewidencyjna Łódź-Polesie, pow. m. Łódź, woj. łódzkie. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki nr 34/3 o powierzchni 0,8849 ha. Przedmiotowa działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych w planie symbolami 2RP i przeznaczonych tereny rolne. Na nieruchomości jest położona ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

91 500 zł

10,00 zł/m2

8 849 m2

Termin: 2021-10-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Polesie, Stare Złotno

Cena wywoławcza:

91 500 zł

10,00 zł/m2

8 849 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

nieruchomość gruntową położoną w Łodzi przy ul. Stare Złotno w obrębie P-12, jednostka ewidencyjna Łódź-Polesie, pow. m. Łódź, woj. łódzkie. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki nr 34/3 o powierzchni 0,8849 ha. Przedmiotowa działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych w planie symbolami 2RP i przeznaczonych tereny rolne. Na nieruchomości jest położona ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zduńska Wola, Akacjowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** z o.o. , położonej przy Akacjowa , 98-220 Zduńska Wola , dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 969 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 726 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 900,00 zł. Rękojmia powinna być zł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

726 750 zł

281 zł/m2

2 588 m2

Termin: 2021-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zduńska Wola, Akacjowa

Cena wywoławcza:

726 750 zł

281 zł/m2

2 588 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** z o.o. , położonej przy Akacjowa , 98-220 Zduńska Wola , dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 969 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 726 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 900,00 zł. Rękojmia powinna być zł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Opoczno, Łąkowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** stanowiącej:
1. nieruchmość rolna zabudowana - budynek biurowo gospodarczy - działka nr 257/4 o pow. 0,2144 ha położonej: Opoczno, ul. Kolberga
dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29635 [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi 442 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękoj...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

111 075 zł

65,00 zł/m2

1 712 m2

Termin: 2021-10-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Opoczno, Łąkowa

Cena wywoławcza:

111 075 zł

65,00 zł/m2

1 712 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** stanowiącej:
1. nieruchmość rolna zabudowana - budynek biurowo gospodarczy - działka nr 257/4 o pow. 0,2144 ha położonej: Opoczno, ul. Kolberga
dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29635 [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi 442 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękoj...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

poddębicki, Pęczniew, Przywidz

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ,Przywidz, 99-235 Pęczniew, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach (adres: ul. ul. Północna 5, Poddębice, 99-200 Poddębice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 27 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

18 600 zł

1,00 zł/m2

14 300 m2

Termin: 2021-10-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

poddębicki, Pęczniew, Przywidz

Cena wywoławcza:

18 600 zł

1,00 zł/m2

14 300 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ,Przywidz, 99-235 Pęczniew, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach (adres: ul. ul. Północna 5, Poddębice, 99-200 Poddębice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 27 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sieradz

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:
*** na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
położonej: 98-200 Sieradz, Chojne, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]
Działka niezabudowana 399 (powierzchnia 0,3600 ha) posiada bezpośredni dostęp do drogi (nieutwardzonej gruntowej). Działka jest o kształcie regularnego prostokąta, szeroka około 17,50 m, długa około 208 m. Działka to teren płaski. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 975 zł

1,00 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2021-10-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sieradz

Cena wywoławcza:

3 975 zł

1,00 zł/m2

3 600 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:
*** na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
położonej: 98-200 Sieradz, Chojne, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]
Działka niezabudowana 399 (powierzchnia 0,3600 ha) posiada bezpośredni dostęp do drogi (nieutwardzonej gruntowej). Działka jest o kształcie regularnego prostokąta, szeroka około 17,50 m, długa około 208 m. Działka to teren płaski. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łowicki, Łyszkowice, Stare Grudze

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Stare Grudze , 99-420 Łyszkowice , dla której SĄD REJONOWY ŁOWICZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowe nieruchomości oszacowane pozostają na kwoty: 1. działka gruntu nr 57 o pow. 0,20 ha -6.050,00-zł. 2. działka gruntu nr 58 o pow. 0,14 ha - 4.240,00-zł. 3. działka gruntu nr 120 o pow. 0,15 ha - 4.540,00-zł. 4. działka gruntu nr 121 o pow. 0,12 ha - 3.630,0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

83 300 zł

2,00 zł/m2

41 300 m2

Termin: 2021-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łowicki, Łyszkowice, Stare Grudze

Cena wywoławcza:

83 300 zł

2,00 zł/m2

41 300 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Stare Grudze , 99-420 Łyszkowice , dla której SĄD REJONOWY ŁOWICZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowe nieruchomości oszacowane pozostają na kwoty: 1. działka gruntu nr 57 o pow. 0,20 ha -6.050,00-zł. 2. działka gruntu nr 58 o pow. 0,14 ha - 4.240,00-zł. 3. działka gruntu nr 120 o pow. 0,15 ha - 4.540,00-zł. 4. działka gruntu nr 121 o pow. 0,12 ha - 3.630,0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

opoczyński, Poświętne, Gapinin-Kolonia

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kolonia Gapinin, 26-315 Poświętne, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie (adres: ul. Biernackiego 20, Opoczno, 26-300 Opoczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości rolna, niezabudowana położona w miejscowości Kolonia Gapinin, gmina Poświętne. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Opocznie prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Suma oszacowania wynosi 16 400,00 zł, zaś cena wywołania je...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

12 300 zł

1,00 zł/m2

13 200 m2

Termin: 2021-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

opoczyński, Poświętne, Gapinin-Kolonia

Cena wywoławcza:

12 300 zł

1,00 zł/m2

13 200 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kolonia Gapinin, 26-315 Poświętne, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie (adres: ul. Biernackiego 20, Opoczno, 26-300 Opoczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości rolna, niezabudowana położona w miejscowości Kolonia Gapinin, gmina Poświętne. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Opocznie prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Suma oszacowania wynosi 16 400,00 zł, zaś cena wywołania je...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Widzew, Lawinowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika***
położonej: 92-010 Łódź, Lawinowa, Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: ***]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 41, położona w obrębie W-16 w Łodzi. Działka położona przy ulicy Lawinowej 20 w Łodzi (po północnej stronie ulicy). Powierzchnia działki wynosi 1,9460 ha. Działka sta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

744 900 zł

38,00 zł/m2

19 460 m2

Termin: 2021-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Widzew, Lawinowa

Cena wywoławcza:

744 900 zł

38,00 zł/m2

19 460 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika***
położonej: 92-010 Łódź, Lawinowa, Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: ***]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 41, położona w obrębie W-16 w Łodzi. Działka położona przy ulicy Lawinowej 20 w Łodzi (po północnej stronie ulicy). Powierzchnia działki wynosi 1,9460 ha. Działka sta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Moskuliki

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 91-604 Łódź, Moskuliki 7 i 9, Działka nr 148 i 150, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]

Przedmiotem licytacji jest nieuchomość, którą stanowią dwie przylegające do siebie działki: działka 148, obręb W-2, ulica Moskuliki 7 oraz działka 150, obręb W-2, ulica Moskuliki 9.

Działka nr 148 o powierzchni 0,7955 ha stanowi pas o ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

391 725 zł

24,00 zł/m2

16 035 m2

Termin: 2021-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łódź, Moskuliki

Cena wywoławcza:

391 725 zł

24,00 zł/m2

16 035 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 91-604 Łódź, Moskuliki 7 i 9, Działka nr 148 i 150, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]

Przedmiotem licytacji jest nieuchomość, którą stanowią dwie przylegające do siebie działki: działka 148, obręb W-2, ulica Moskuliki 7 oraz działka 150, obręb W-2, ulica Moskuliki 9.

Działka nr 148 o powierzchni 0,7955 ha stanowi pas o ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wieluński, Ostrówek, Okalew

... druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: ***:

1. nieruchomości położonej Okalew obręb 17 gm. Ostrówek - działka nr 216 o pow. 0,4400ha stanowiąca użytki rolne – w całości
użytkowana jako łąki, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą o numerze KW
***.
Suma oszacowania wynosi 6.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4.066,67 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

4 066,67 zł

1,00 zł/m2

4 400 m2

Termin: 2021-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wieluński, Ostrówek, Okalew

Cena wywoławcza:

4 066,67 zł

1,00 zł/m2

4 400 m2

... druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: ***:

1. nieruchomości położonej Okalew obręb 17 gm. Ostrówek - działka nr 216 o pow. 0,4400ha stanowiąca użytki rolne – w całości
użytkowana jako łąki, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą o numerze KW
***.
Suma oszacowania wynosi 6.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4.066,67 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                         74
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości