Licytacje komornicze: grunty olkuski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

olkuski, Olkusz, Żurada, ul. Słoneczna

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żurada gm. Olkusz o nr KW KR1O *** składająca się z działki o nr ***/*** o powierzchni 1945 m(2). Adres administracyjny to Żurada ul. Słoneczna, powiat Olkuski, jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz_G, nr jednostki rejestracyjnej ***.
Na nieruchomości znajduje się budynek o charaktere handlowo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

359 250 zł

185 zł/m2

1 945 m2

Termin: 2024-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Olkusz, Żurada, ul. Słoneczna

Cena wywoławcza:

359 250 zł

185 zł/m2

1 945 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żurada gm. Olkusz o nr KW KR1O *** składająca się z działki o nr ***/*** o powierzchni 1945 m(2). Adres administracyjny to Żurada ul. Słoneczna, powiat Olkuski, jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz_G, nr jednostki rejestracyjnej ***.
Na nieruchomości znajduje się budynek o charaktere handlowo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Rodaki

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa
położonej w Klucze, przy Rodaki
Numer działki :
o powierzchni : 0,1110 ha
Kształt nieregularny - około 14 x 62 m.b.
Klasa użytków : Ls VI - lasy , grunt zadrzewiony
stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Nieruchomość o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

29 250 zł

26,35 zł/m2

1 110 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Rodaki

Cena wywoławcza:

29 250 zł

26,35 zł/m2

1 110 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa
położonej w Klucze, przy Rodaki
Numer działki :
o powierzchni : 0,1110 ha
Kształt nieregularny - około 14 x 62 m.b.
Klasa użytków : Ls VI - lasy , grunt zadrzewiony
stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Nieruchomość o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Dworska

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Dworska , 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM Działka położona w Kluczach o nr geod. ***, pow. 2466 m2 (zgodnie z treścią KW 0,2460 HA), w kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska. Wjazd na posesję bezpośrednio z ulicy Dworskiej, przy której usytuowana jest działka. Droga dojazdowa z asfaltowej n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

305 250 zł

124 zł/m2

2 466 m2

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Dworska

Cena wywoławcza:

305 250 zł

124 zł/m2

2 466 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Dworska , 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM Działka położona w Kluczach o nr geod. ***, pow. 2466 m2 (zgodnie z treścią KW 0,2460 HA), w kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska. Wjazd na posesję bezpośrednio z ulicy Dworskiej, przy której usytuowana jest działka. Droga dojazdowa z asfaltowej n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Rodaki, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 1,2510 ha, składająca się działek ewidencyjnych o numerach ***/1, ***/1, ***/1, ***/2, ***/2. Działka o nr ***/1 o pow. 0,1750 ha. Jest to działka budowlano-rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Około 65 m od drogi dojazdowej teren o przeznaczeniu pod budownictwo mieszka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

75 697,50 zł

6,05 zł/m2

12 510 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze

Cena wywoławcza:

75 697,50 zł

6,05 zł/m2

12 510 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Rodaki, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 1,2510 ha, składająca się działek ewidencyjnych o numerach ***/1, ***/1, ***/1, ***/2, ***/2. Działka o nr ***/1 o pow. 0,1750 ha. Jest to działka budowlano-rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Około 65 m od drogi dojazdowej teren o przeznaczeniu pod budownictwo mieszka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Olkuszu

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Kwaśniów Górny, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7260 ha składająca się z działki o nr *** o pow. 0,6420 ha oraz z działki nr *** o pow. 0,0840 ha. Działka o nr *** o pow. 0,6420 ha to działka rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Teren płaski, lekko pochyły o wydłużonym kształcie i niewielkiej szerokości. Na pr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

27 975 zł

3,85 zł/m2

7 260 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Olkuszu

Cena wywoławcza:

27 975 zł

3,85 zł/m2

7 260 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Kwaśniów Górny, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7260 ha składająca się z działki o nr *** o pow. 0,6420 ha oraz z działki nr *** o pow. 0,0840 ha. Działka o nr *** o pow. 0,6420 ha to działka rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Teren płaski, lekko pochyły o wydłużonym kształcie i niewielkiej szerokości. Na pr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Baczyńskiego

... pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) nieruchomości położonej pod adresem: Kwaśniów Górny gm.Klucze, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** będącej własnością dłużnika: GAWRON JANUSZ.
(Nieruchomość zlokalizowana w Kwaśniowie Górnym , gmina Klucze . Działki o nr ***/1 i ***/2 tworzą zwarty kompleks, który w przewa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

112 200 zł

Termin: 2024-04-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Baczyńskiego

Cena wywoławcza:

112 200 zł
... pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) nieruchomości położonej pod adresem: Kwaśniów Górny gm.Klucze, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** będącej własnością dłużnika: GAWRON JANUSZ.
(Nieruchomość zlokalizowana w Kwaśniowie Górnym , gmina Klucze . Działki o nr ***/1 i ***/2 tworzą zwarty kompleks, który w przewa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Trzyciąż, Ściborzyce

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
Dziełka numer 142 , która uległa podziałowi na nieruchomości oznaczone numerami 142/1 oraz 142/2 według wykazu zman gruntowych P.1212.1982.430.
działki nr 142/1
Lokalizacja Gmina Trzyciąż, obręb Ściborzyce
Powierzchnia 0,3000 ha
Użytki RV, RIVb -Grunty orne
Opis Teren dosyć płaski, działka prostokątna o wymiarach 29...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 500 zł

5,56 zł/m2

2 428 m2

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Trzyciąż, Ściborzyce

Cena wywoławcza:

13 500 zł

5,56 zł/m2

2 428 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
Dziełka numer 142 , która uległa podziałowi na nieruchomości oznaczone numerami 142/1 oraz 142/2 według wykazu zman gruntowych P.1212.1982.430.
działki nr 142/1
Lokalizacja Gmina Trzyciąż, obręb Ściborzyce
Powierzchnia 0,3000 ha
Użytki RV, RIVb -Grunty orne
Opis Teren dosyć płaski, działka prostokątna o wymiarach 29...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Wolbrom, Poręba Dzierżna

...:https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
Działka numer 70/2 Poręba Dzierżna WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
położonej w PORĘBA DZIERŻNA
MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, WOLBROM, PORĘBA DZIERŻNA
Sposób korzystania ROLA
Obszar:, 0,8500 HA
stanowiącej własność dłużników :
***
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
Nieruchom...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

30 750 zł

3,62 zł/m2

8 500 m2

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Wolbrom, Poręba Dzierżna

Cena wywoławcza:

30 750 zł

3,62 zł/m2

8 500 m2

...:https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
Działka numer 70/2 Poręba Dzierżna WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
położonej w PORĘBA DZIERŻNA
MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, WOLBROM, PORĘBA DZIERŻNA
Sposób korzystania ROLA
Obszar:, 0,8500 HA
stanowiącej własność dłużników :
***
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
Nieruchom...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olkusz, TROKS

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 druga licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego następujących nieruchomości: nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: TROKS , OLKUSZ, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 1861m2, niezabudowanej , będącej własnością dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 19 200,00 zł.
Cena wywoła...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

9 600 zł

5,16 zł/m2

1 861 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olkusz, TROKS

Cena wywoławcza:

9 600 zł

5,16 zł/m2

1 861 m2

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 druga licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego następujących nieruchomości: nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: TROKS , OLKUSZ, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 1861m2, niezabudowanej , będącej własnością dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 19 200,00 zł.
Cena wywoła...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Bydlin

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 druga licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(Dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

58 450 zł

7,15 zł/m2

8 170 m2

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

58 450 zł

7,15 zł/m2

8 170 m2

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 druga licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(Dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Bydlin


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olkusz, TROKS

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego następujących nieruchomości: nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: TROKS , OLKUSZ, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** o powierzchni 1861m2, niezabudowanej , będącej własnością dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 19 200,00 zł....
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

14 400 zł

7,74 zł/m2

1 861 m2

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olkusz, TROKS

Cena wywoławcza:

14 400 zł

7,74 zł/m2

1 861 m2

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego następujących nieruchomości: nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: TROKS , OLKUSZ, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** o powierzchni 1861m2, niezabudowanej , będącej własnością dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 19 200,00 zł....
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Bydlin

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olkusz, Zacisze

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Zacisze , 32-300 Olkusz, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
_Opis nieruchomości:_
_Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Olkuszu ul. Zacisze oznaczona numerem ewidencyjnym działki 274/3 o pow. 0,0480ha. Teren nieruchomości ogrodzony, uzbrojony w przyłącz wodociągowy. W południowo - wschodnim narożniku działki posadowio...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

93 075 zł

194 zł/m2

480 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Olkusz, Zacisze

Cena wywoławcza:

93 075 zł

194 zł/m2

480 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Zacisze , 32-300 Olkusz, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
_Opis nieruchomości:_
_Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Olkuszu ul. Zacisze oznaczona numerem ewidencyjnym działki 274/3 o pow. 0,0480ha. Teren nieruchomości ogrodzony, uzbrojony w przyłącz wodociągowy. W południowo - wschodnim narożniku działki posadowio...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości