Licytacje komornicze: grunty śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

Rydułtowy, ul. Kordeckiego

... w trybie uproszczonym ustalonym w art. 867 kpc, w związku z art. 1013 ze zn. 6 kpc, pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Kordeckiego b/n (za nr 27), 44-280 Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr ***/*** o łącznej powierzchni 2 553 m2 (0,2553 ha), która posiada przeznacz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

86 250 zł

33,78 zł/m2

2 553 m2

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Rydułtowy, ul. Kordeckiego

Cena wywoławcza:

86 250 zł

33,78 zł/m2

2 553 m2

... w trybie uproszczonym ustalonym w art. 867 kpc, w związku z art. 1013 ze zn. 6 kpc, pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Kordeckiego b/n (za nr 27), 44-280 Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr ***/*** o łącznej powierzchni 2 553 m2 (0,2553 ha), która posiada przeznacz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawiercie, Zbożowa

... druga licytacja nieruchomości gruntowej - działek ewidencyjnych nr ***/***, ***/*** o powierzchni 0,2785 ha, położonej w Zawierciu-Kromołów przy ulicy Zbożowej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika***
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Zawiercie przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

97 400 zł

34,97 zł/m2

2 785 m2

Termin: 2024-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawiercie, Zbożowa

Cena wywoławcza:

97 400 zł

34,97 zł/m2

2 785 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej - działek ewidencyjnych nr ***/***, ***/*** o powierzchni 0,2785 ha, położonej w Zawierciu-Kromołów przy ulicy Zbożowej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika***
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Zawiercie przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Bielsko-Biała, Aleksandrowice, Stawowa

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, ozn. jako dz. nr ***/***, o pow. 559 m2, położonej w Bielsku-Białej, w rejonie ulic Stawowej i Spółdzielców. Działka jest niezagospodarowa, częściowo stanowi koryto cieku wodnego, częściowo zadrzewiona oraz zakrzaczona (samosiejki), o kształcie wąskim, wydłużonym, nieregularnym. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na terenie wycenianej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

6 540 zł

11,70 zł/m2

559 m2

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Bielsko-Biała, Aleksandrowice, Stawowa

Cena wywoławcza:

6 540 zł

11,70 zł/m2

559 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, ozn. jako dz. nr ***/***, o pow. 559 m2, położonej w Bielsku-Białej, w rejonie ulic Stawowej i Spółdzielców. Działka jest niezagospodarowa, częściowo stanowi koryto cieku wodnego, częściowo zadrzewiona oraz zakrzaczona (samosiejki), o kształcie wąskim, wydłużonym, nieregularnym. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na terenie wycenianej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

pszczyński, Pawłowice, Golasowice, ul. Kraszewskiego

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowe, położonej w Golasowicach przy ul. Kraszewskiego w okolicach numeru 27, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** należącej do dłużników
Nieruchomość jest niezabudowana i składa się z dwóch działek gruntu o numerach:
- działka ***/*** o pow. 0,9200ha objęta KW Nr *** położona jest w dalszej linii zabudowy od...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

63 822,50 zł

4,78 zł/m2

13 360 m2

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

pszczyński, Pawłowice, Golasowice, ul. Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

63 822,50 zł

4,78 zł/m2

13 360 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowe, położonej w Golasowicach przy ul. Kraszewskiego w okolicach numeru 27, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** należącej do dłużników
Nieruchomość jest niezabudowana i składa się z dwóch działek gruntu o numerach:
- działka ***/*** o pow. 0,9200ha objęta KW Nr *** położona jest w dalszej linii zabudowy od...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zawierciański, Łazy, Niegowonice, Krakowska

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi działki ewidencyjnej nr *** położonej w Niegowonicach przy ul. Krakowskiej *** oraz z niezabudowanych działek gruntu nr ***, ***, ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i stanowiącej własność dłużnika: ***.
Przedmiotowa nieruch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

213 885 zł

9,89 zł/m2

21 616 m2

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zawierciański, Łazy, Niegowonice, Krakowska

Cena wywoławcza:

213 885 zł

9,89 zł/m2

21 616 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi działki ewidencyjnej nr *** położonej w Niegowonicach przy ul. Krakowskiej *** oraz z niezabudowanych działek gruntu nr ***, ***, ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i stanowiącej własność dłużnika: ***.
Przedmiotowa nieruch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Poręba, ul. Wolności

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo - gospodarczym położonej w miejscowości Poręba przy ulicy Wolności nr (działka ewidencyjna nr o powierzchni 0,1140 ha), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika: ***.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

290 175 zł

255 zł/m2

1 140 m2

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Poręba, ul. Wolności

Cena wywoławcza:

290 175 zł

255 zł/m2

1 140 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo - gospodarczym położonej w miejscowości Poręba przy ulicy Wolności nr (działka ewidencyjna nr o powierzchni 0,1140 ha), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika: ***.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawiercie, ul. Pszczelne Łąki

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy ul. Pszczelne Łąki ., 42-400 Zawiercie, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ignacego Paderewskiego , Zawiercie, 42-400 Zawiercie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Prawo wieczystego użytkowania g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

532 000 zł

40,73 zł/m2

13 062 m2

Termin: 2024-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawiercie, ul. Pszczelne Łąki

Cena wywoławcza:

532 000 zł

40,73 zł/m2

13 062 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy ul. Pszczelne Łąki ., 42-400 Zawiercie, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ignacego Paderewskiego , Zawiercie, 42-400 Zawiercie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Prawo wieczystego użytkowania g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

częstochowski, Starcza, Klepaczka, ul. Zachodnia

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Klepaczka gmina Starcza, przy ul. Zachodniej 22 należącej do dłużnika*** Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie onr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165 100,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 110 066,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

110 066,67 zł

0,96 zł/m2

114 500 m2

Termin: 2024-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

częstochowski, Starcza, Klepaczka, ul. Zachodnia

Cena wywoławcza:

110 066,67 zł

0,96 zł/m2

114 500 m2

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Klepaczka gmina Starcza, przy ul. Zachodniej 22 należącej do dłużnika*** Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie onr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165 100,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 110 066,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sosnowiec, Sielec

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy Kukułek , 41-200 Sosnowiec, dla której SĄD REJONOWY SOSNOWIEC VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , SOSNOWIEC, 69-100 SOSNOWIEC) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow: 50934 m2

Suma oszacowania wynosi 13 084 248,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 813 186,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

9 813 186 zł

193 zł/m2

50 934 m2

Termin: 2024-08-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sosnowiec, Sielec

Cena wywoławcza:

9 813 186 zł

193 zł/m2

50 934 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy Kukułek , 41-200 Sosnowiec, dla której SĄD REJONOWY SOSNOWIEC VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , SOSNOWIEC, 69-100 SOSNOWIEC) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow: 50934 m2

Suma oszacowania wynosi 13 084 248,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 813 186,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zawierciański, Łazy, Chruszczobród

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych - niezabudowanych działek gruntu nr ***/1, ***, ***, *** o powierzchni łącznej 0,6155 ha położonych w miejscowości Chruszczobród (gmina Łazy), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika***
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy w Łazach przedmiotowa nieruchomość zna...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

75 937,50 zł

12,34 zł/m2

6 155 m2

Termin: 2024-08-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zawierciański, Łazy, Chruszczobród

Cena wywoławcza:

75 937,50 zł

12,34 zł/m2

6 155 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych - niezabudowanych działek gruntu nr ***/1, ***, ***, *** o powierzchni łącznej 0,6155 ha położonych w miejscowości Chruszczobród (gmina Łazy), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika***
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy w Łazach przedmiotowa nieruchomość zna...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kłobuck, Klonowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Klonowa, Wierzbowa, 42-100 Kłobuck, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Kłobuck, 42-100 Klobuck) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Dz.ew.nr , powierzchnia 0,6270 ha , Kłobuck, ul.Klonowa,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

66 750 zł

10,65 zł/m2

6 270 m2

Termin: 2024-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kłobuck, Klonowa

Cena wywoławcza:

66 750 zł

10,65 zł/m2

6 270 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Klonowa, Wierzbowa, 42-100 Kłobuck, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Kłobuck, 42-100 Klobuck) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Dz.ew.nr , powierzchnia 0,6270 ha , Kłobuck, ul.Klonowa,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Ruda Śląska, Ruda, Nowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Nowa ***, 41-710 M. Ruda Śląska, dla której SĄD REJONOWY RUDA ŚLĄSKA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Bukowa 5a, RUDA ŚLĄSKA, 41-709 RUDA ŚLĄSKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym *** zabu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

147 825 zł

279 zł/m2

529 m2

Termin: 2024-07-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Ruda Śląska, Ruda, Nowa

Cena wywoławcza:

147 825 zł

279 zł/m2

529 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Nowa ***, 41-710 M. Ruda Śląska, dla której SĄD REJONOWY RUDA ŚLĄSKA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Bukowa 5a, RUDA ŚLĄSKA, 41-709 RUDA ŚLĄSKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym *** zabu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kłobucki, Popów, Dąbrowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy 0, 42-110 Dąbrowa Gm. Popów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku (adres: ul. ul. Wieluńska 17, Kłobuck, 42-100 Kłobuck) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przeznaczenie gospodarcze: produkcyjn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

920 280 zł

60,68 zł/m2

15 166 m2

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kłobucki, Popów, Dąbrowa

Cena wywoławcza:

920 280 zł

60,68 zł/m2

15 166 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy 0, 42-110 Dąbrowa Gm. Popów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku (adres: ul. ul. Wieluńska 17, Kłobuck, 42-100 Kłobuck) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przeznaczenie gospodarcze: produkcyjn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Jastrzębie-Zdrój, Niepodległości

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości:

położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Niepodległośći i opisanej jako: nieruchomość gruntowa, stanowiąca działki nr *** ***; ***, Obręb Bzie Górne, zabudowanej budynkiem kliniki chirurgi krótkoterminowej. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju.
Na nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2818 ha, nr działek ***/, ***/, ***/, Obręb Bzie Górne ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 279 487,50 zł

1 164 zł/m2

2 818 m2

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Jastrzębie-Zdrój, Niepodległości

Cena wywoławcza:

3 279 487,50 zł

1 164 zł/m2

2 818 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości:

położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Niepodległośći i opisanej jako: nieruchomość gruntowa, stanowiąca działki nr *** ***; ***, Obręb Bzie Górne, zabudowanej budynkiem kliniki chirurgi krótkoterminowej. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju.
Na nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2818 ha, nr działek ***/, ***/, ***/, Obręb Bzie Górne ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy 0, 42-244 Mokrzesz, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Św. Rocha 90/00, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
składająca się z działki gruntu o nrumerach ewidencyjnych...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

133 950 zł

2,11 zł/m2

63 371 m2

Termin: 2024-07-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa

Cena wywoławcza:

133 950 zł

2,11 zł/m2

63 371 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy 0, 42-244 Mokrzesz, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Św. Rocha 90/00, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
składająca się z działki gruntu o nrumerach ewidencyjnych...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          82
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości