Licytacje komornicze: komercyjne dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Strzelin, Wrocławska

... pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu użytkowego o pow. 614,20m2 z którego własnością związany jest udział w wys. 3759/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek nr ***/***, ***/***, ***/*** AM-11( 0,6343ha), należącej do dłużnika*** z Ograniczoną Odpowiedzialnością położonej: 57-100 Strzelin, Wrocławska,dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Szczegółowy opis

Nieruchomość wyposażona jest w sie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 713 000 zł

2 789 zł/m2

614 m2

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Strzelin, Wrocławska

Cena wywoławcza:

1 713 000 zł

2 789 zł/m2

614 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu użytkowego o pow. 614,20m2 z którego własnością związany jest udział w wys. 3759/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek nr ***/***, ***/***, ***/*** AM-11( 0,6343ha), należącej do dłużnika*** z Ograniczoną Odpowiedzialnością położonej: 57-100 Strzelin, Wrocławska,dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Szczegółowy opis

Nieruchomość wyposażona jest w sie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wrocław, Krzyki, Komuny Paryskiej

... pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego należącego do dłużnika*** z ograniczoną odpowiedzialnością położonego: ***-*** Wrocław, ul. Komuny Paryskiej ***/***, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Z lokalem związany jest udział 872/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal położony jest na wysokim p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

221 250 zł

3 694 zł/m2

60 m2

Termin: 2024-05-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wrocław, Krzyki, Komuny Paryskiej

Cena wywoławcza:

221 250 zł

3 694 zł/m2

60 m2

... pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego należącego do dłużnika*** z ograniczoną odpowiedzialnością położonego: ***-*** Wrocław, ul. Komuny Paryskiej ***/***, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Z lokalem związany jest udział 872/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal położony jest na wysokim p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wałbrzych, Podgórze, ul. Piotra Skargi

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Piotra Skargi , 58-300 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr ***/*** o powierzchni 0,1090 ha, zabudowanej parterowym, w części podpiwniczonym, budynkiem magazynowo – biurowym. Budynek o pow. użytkowej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

169 333,33 zł

465 zł/m2

365 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wałbrzych, Podgórze, ul. Piotra Skargi

Cena wywoławcza:

169 333,33 zł

465 zł/m2

365 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Piotra Skargi , 58-300 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr ***/*** o powierzchni 0,1090 ha, zabudowanej parterowym, w części podpiwniczonym, budynkiem magazynowo – biurowym. Budynek o pow. użytkowej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Radków, Kolejowa

... pierwsza licytacja nieruchomości grunowej zabudowanej, będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r., położonej: 57-420 Radków, ul. Kolejowa ***, działka nr *** (AM-***) o powierzchni 3444m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW2K/***/1.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu zabudowaną budynkiem przemysłowym. Budynek przemysłowy znajduje się w złym stanie technicznym. Budynek jest wpisany do wykazu zabytków jako budynek...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

571 132,50 zł

223 zł/m2

2 562 m2

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Radków, Kolejowa

Cena wywoławcza:

571 132,50 zł

223 zł/m2

2 562 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości grunowej zabudowanej, będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r., położonej: 57-420 Radków, ul. Kolejowa ***, działka nr *** (AM-***) o powierzchni 3444m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW2K/***/1.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu zabudowaną budynkiem przemysłowym. Budynek przemysłowy znajduje się w złym stanie technicznym. Budynek jest wpisany do wykazu zabytków jako budynek...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Chocianów, Stefana Żeromskiego

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Stefana Żeromskiego 1C, 59-140 Chocianów, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie (adres: ul. ul. Wrocławska 3, Lubin, 59-300 Lubin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 360 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

270 000 zł

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Chocianów, Stefana Żeromskiego

Cena wywoławcza:

270 000 zł
... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Stefana Żeromskiego 1C, 59-140 Chocianów, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie (adres: ul. ul. Wrocławska 3, Lubin, 59-300 Lubin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 360 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

wrocławski, Czernica, Jeszkowice, Leśna

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Leśna, 55-003 Jeszkowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 26, Oława, 55-200 Oława) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr 172 (am-1) o pow. 2,8500 ha - nieruchomość zabudowana położonej pod adresem: 55-003 Jeszkowice, Leśna 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

6 201 992 zł

1 050 zł/m2

5 905 m2

Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

wrocławski, Czernica, Jeszkowice, Leśna

Cena wywoławcza:

6 201 992 zł

1 050 zł/m2

5 905 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Leśna, 55-003 Jeszkowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 26, Oława, 55-200 Oława) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr 172 (am-1) o pow. 2,8500 ha - nieruchomość zabudowana położonej pod adresem: 55-003 Jeszkowice, Leśna 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zgorzelec

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Tylice , 59-900 Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę nr ***252/7*** o powierzchni ***1,0263 ha***. Nieruchomość zabudowana jest trzema budowlami produkcyjnymi znajdującymi się w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki. Brak stolarki drzwiowej i okiennej, brak okładzin ściennych i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

655 000 zł

63,82 zł/m2Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zgorzelec

Cena wywoławcza:

655 000 zł

63,82 zł/m2


... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Tylice , 59-900 Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę nr ***252/7*** o powierzchni ***1,0263 ha***. Nieruchomość zabudowana jest trzema budowlami produkcyjnymi znajdującymi się w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki. Brak stolarki drzwiowej i okiennej, brak okładzin ściennych i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

świdnicki, Marcinowice, Śmiałowice

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Śmiałowice, 58-124 Marcinowice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. L.Okulickiego 2-4, Świdnica , 58-100 Świdnica ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym-obsługi rolnictwa, stanowiąca dz. nr ew. 128/19 o pow. 0,0710 ha, AM-1, położona we wsi Śmiałowice, w gminie wiejskiej Marcinowice, w powiecie świdnic...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

135 333,33 zł

248 zł/m2

545 m2

Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

świdnicki, Marcinowice, Śmiałowice

Cena wywoławcza:

135 333,33 zł

248 zł/m2

545 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Śmiałowice, 58-124 Marcinowice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. L.Okulickiego 2-4, Świdnica , 58-100 Świdnica ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym-obsługi rolnictwa, stanowiąca dz. nr ew. 128/19 o pow. 0,0710 ha, AM-1, położona we wsi Śmiałowice, w gminie wiejskiej Marcinowice, w powiecie świdnic...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

świdnicki, Świdnica, Bojanice

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** sp. z o.o. położonej przy , 58-100 Bojanice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okulickiego 2, Świdnica, 58-100 58-100) prowadzi księgę wieczystą o numerze 38746/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr ew. 64/9 zabudowana jest poniemieckimi trzema budynkami dawnego gospodarstwa rolnego. Budynek nr ew. 109 o pow. zabudowy 917 m2 murowany z cegły o konstrukcji tradycyjnej, kryty dachem dwus...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

388 373 zł

259 zł/m2

1 499 m2

Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

świdnicki, Świdnica, Bojanice

Cena wywoławcza:

388 373 zł

259 zł/m2

1 499 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** sp. z o.o. położonej przy , 58-100 Bojanice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okulickiego 2, Świdnica, 58-100 58-100) prowadzi księgę wieczystą o numerze 38746/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr ew. 64/9 zabudowana jest poniemieckimi trzema budynkami dawnego gospodarstwa rolnego. Budynek nr ew. 109 o pow. zabudowy 917 m2 murowany z cegły o konstrukcji tradycyjnej, kryty dachem dwus...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Szczawno-Zdrój, Bohaterów Warszawy

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy ***, 58-310 Szczawno Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Słowackiego 11A, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 751 827,50 zł

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Szczawno-Zdrój, Bohaterów Warszawy

Cena wywoławcza:

1 751 827,50 zł
... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy ***, 58-310 Szczawno Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Słowackiego 11A, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Twardogóra, Długa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Długa , 56-416 Twardogóra, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Długa 2 B/56-416, Twardogóra, 56-416 Twardogóra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
LICYTACJA *** - GODZ 13.15 Działka w kształcie trapezu: szer. 21m i dł. 6-83m, na kierunku północny-wschód - południowyzachód, teren płaski. Dojazd - działka 14/6 posiada pośredni dostęp (przez dzia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

379 200 zł

942 zł/m2

403 m2

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Twardogóra, Długa

Cena wywoławcza:

379 200 zł

942 zł/m2

403 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Długa , 56-416 Twardogóra, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Długa 2 B/56-416, Twardogóra, 56-416 Twardogóra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
LICYTACJA *** - GODZ 13.15 Działka w kształcie trapezu: szer. 21m i dł. 6-83m, na kierunku północny-wschód - południowyzachód, teren płaski. Dojazd - działka 14/6 posiada pośredni dostęp (przez dzia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

polkowicki, Radwanice, Dobromil

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Dobromil ***, 59-160 Radwanice, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 860 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 129 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

860 000 zł

Termin: 2024-04-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

polkowicki, Radwanice, Dobromil

Cena wywoławcza:

860 000 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Dobromil ***, 59-160 Radwanice, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 860 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 129 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Strzegom, Parkowa

... druga licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** w likwidacji położonego przy ul. Parkowa 18c, 58-150 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. L. Okulickiego 2-4, ŚWIDNICA, 58-100 ŚWIDNICA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu - dz. ew. nr 1809 o powierzchni 0,0075 ha, obręb 0003 Śródmieście Nr 3, miasto Strzegom, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie wraz ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

30 666,67 zł

481 zł/m2

64 m2

Termin: 2024-04-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Strzegom, Parkowa

Cena wywoławcza:

30 666,67 zł

481 zł/m2

64 m2

... druga licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** w likwidacji położonego przy ul. Parkowa 18c, 58-150 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. L. Okulickiego 2-4, ŚWIDNICA, 58-100 ŚWIDNICA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu - dz. ew. nr 1809 o powierzchni 0,0075 ha, obręb 0003 Śródmieście Nr 3, miasto Strzegom, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie wraz ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wojcieszów, Bolesława Chrobrego

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. B. Chrobrego 98 B, 59-550 Wojcieszów, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 174/3 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

83 333,33 zł

573 zł/m2

146 m2

Termin: 2024-04-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wojcieszów, Bolesława Chrobrego

Cena wywoławcza:

83 333,33 zł

573 zł/m2

146 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. B. Chrobrego 98 B, 59-550 Wojcieszów, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 174/3 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Oleśnica

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Wojska Polskiego, 56-400 Oleśnica, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, posadowionej w granicy działki nr 2/56, obręb Oleśnica miasto o łącznej powierzchni 0,1408ha. Podczas oględzin nieruchomości stwierdzono obecność ruin budynku o nr ewidencyjnym 197. Według dokumentac...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

111 795,75 zł

187 zł/m2

597 m2

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Oleśnica

Cena wywoławcza:

111 795,75 zł

187 zł/m2

597 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Wojska Polskiego, 56-400 Oleśnica, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, posadowionej w granicy działki nr 2/56, obręb Oleśnica miasto o łącznej powierzchni 0,1408ha. Podczas oględzin nieruchomości stwierdzono obecność ruin budynku o nr ewidencyjnym 197. Według dokumentac...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          38
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości