Przetargi: komercyjne wrocławski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Kamieniec Wrocławski

... w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadając...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

280 000 zł

4 238 zł/m2

66 m2

Termin: 2023-11-06

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Kamieniec Wrocławski

Cena wywoławcza:

280 000 zł

4 238 zł/m2

66 m2

... w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadając...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-06

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Kobierzyce, Ślęza, Główna

... dnia 7 września 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Alei Pałacowej nr 1.

Lokal można oglądać, po uzgodnieniu telefonicznym 71 36 98 110.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ślęza, wsi Ślęza – część A, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/584/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4153 z dnia 9 września 2021r. – przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

307 000 zł

4 379 zł/m2

70 m2

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kobierzyce
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Kobierzyce, Ślęza, Główna

Cena wywoławcza:

307 000 zł

4 379 zł/m2

70 m2

... dnia 7 września 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Alei Pałacowej nr 1.

Lokal można oglądać, po uzgodnieniu telefonicznym 71 36 98 110.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ślęza, wsi Ślęza – część A, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/584/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4153 z dnia 9 września 2021r. – przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kobierzyce
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Kamieniec Wrocławski

... w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadając...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

350 000 zł

5 297 zł/m2

66 m2

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Kamieniec Wrocławski

Cena wywoławcza:

350 000 zł

5 297 zł/m2

66 m2

... w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadając...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Kobierzyce, Tyniec nad Ślęzą, Szkolna

... dnia 27 lipca 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Alei Pałacowej nr 1.

Lokal można oglądać, po uzgodnieniu telefonicznym 71 36 98 110.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Tyńcu nad Ślęzą, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr VI/122/2019 z dnia 31 maja 2019r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 3885 z dnia 18 czerwca 2019 r. – przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielor...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

239 900 zł

1 802 zł/m2

133 m2

Termin: 2023-07-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kobierzyce
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Kobierzyce, Tyniec nad Ślęzą, Szkolna

Cena wywoławcza:

239 900 zł

1 802 zł/m2

133 m2

... dnia 27 lipca 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Alei Pałacowej nr 1.

Lokal można oglądać, po uzgodnieniu telefonicznym 71 36 98 110.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Tyńcu nad Ślęzą, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr VI/122/2019 z dnia 31 maja 2019r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 3885 z dnia 18 czerwca 2019 r. – przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielor...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kobierzyce
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Jeszkowice

... w dniu 7 lipca 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

274 500 zł

3 946 zł/m2

70 m2

Termin: 2023-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Jeszkowice

Cena wywoławcza:

274 500 zł

3 946 zł/m2

70 m2

... w dniu 7 lipca 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Borzygniew, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Borzygniew, nr działki: 36/2 o pow. ewid. 0,2100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2100 w tym w użytkach rolnych (0,2100 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39464. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

135 000 zł

64,29 zł/m2

2 100 m2

Termin: 2023-06-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Borzygniew, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

135 000 zł

64,29 zł/m2

2 100 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Borzygniew, nr działki: 36/2 o pow. ewid. 0,2100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2100 w tym w użytkach rolnych (0,2100 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39464. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Borzygniew, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Borzygniew, nr działki: 36/2 o pow. ewid. 0,2100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2100 w tym w użytkach rolnych (0,2100 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39464. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

135 000 zł

64,29 zł/m2

2 100 m2

Termin: 2023-05-09

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Borzygniew, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

135 000 zł

64,29 zł/m2

2 100 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Borzygniew, nr działki: 36/2 o pow. ewid. 0,2100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2100 w tym w użytkach rolnych (0,2100 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39464. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-09

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Jeszkowice

... w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wsk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

305 000 zł

4 385 zł/m2

70 m2

Termin: 2023-04-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Czernica, Jeszkowice

Cena wywoławcza:

305 000 zł

4 385 zł/m2

70 m2

... w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wsk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Kolejowa


SYNDYK PRYWATNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO „HERIM” RYSZARD PŁÓCIENNIK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ OGŁASZA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIETKOWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ

[Icon]

Cena
1 600 000,00 PLN

[Icon]

Data publikacji
24.03.2023

[Icon]

Data licytacji/aukcji/przetargu
18.04.2023 22 dni do końca

[Icon]

Lokalizacja (ogłoszenie)
Mietków, Dolnośląskie, Polska

[Icon]

Numer ogłoszenia
34243032

[Icon]

Kategoria i podkategoria ogłosze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

Termin: 2023-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Koszczuk
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Kolejowa

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

SYNDYK PRYWATNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO „HERIM” RYSZARD PŁÓCIENNIK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ OGŁASZA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIETKOWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ

[Icon]

Cena
1 600 000,00 PLN

[Icon]

Data publikacji
24.03.2023

[Icon]

Data licytacji/aukcji/przetargu
18.04.2023 22 dni do końca

[Icon]

Lokalizacja (ogłoszenie)
Mietków, Dolnośląskie, Polska

[Icon]

Numer ogłoszenia
34243032

[Icon]

Kategoria i podkategoria ogłosze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Koszczuk
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Kolejowa

Okazja!

Atrakcyjna nieruchomość położona jest w województwie dolnośląski, powiat wrocławski, miejscowość Mietków przy ul. Kolejowej.

Nieruchomość można zakupić poprzez z wolnej ręki za łączną kwotę nie mniejszą niż 1.600.000.00 zł. Cena sprzedaży netto powiększona zostanie o podatek VAT zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiot sprzedaży nie będzie objęty rękojmią za wady fizyczne i prawne.

W skład nieruchomości wchodzą:

1. Działka nr 23/5 – o powierzchni 6958 m2, z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

294 zł/m2

5 448 m2

Termin: 2023-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Kolejowa

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

294 zł/m2

5 448 m2

Okazja!

Atrakcyjna nieruchomość położona jest w województwie dolnośląski, powiat wrocławski, miejscowość Mietków przy ul. Kolejowej.

Nieruchomość można zakupić poprzez z wolnej ręki za łączną kwotę nie mniejszą niż 1.600.000.00 zł. Cena sprzedaży netto powiększona zostanie o podatek VAT zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiot sprzedaży nie będzie objęty rękojmią za wady fizyczne i prawne.

W skład nieruchomości wchodzą:

1. Działka nr 23/5 – o powierzchni 6958 m2, z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Sobótka, Strzegomiany, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka, obręb Strzegomiany, nr działki: 24/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000 w tym w użytkach rolnych (0,0900 o symbolu R, 0,1100 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 227546. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

124 800 zł

62,40 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Sobótka, Strzegomiany, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

124 800 zł

62,40 zł/m2

2 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka, obręb Strzegomiany, nr działki: 24/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000 w tym w użytkach rolnych (0,0900 o symbolu R, 0,1100 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 227546. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Domanice, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Domanice, nr działki: 159/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39467. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

113 300 zł

56,65 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2023-03-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Domanice, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

113 300 zł

56,65 zł/m2

2 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Domanice, nr działki: 159/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39467. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Sobótka, Strzegomiany, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka, obręb Strzegomiany, nr działki: 24/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000 w tym w użytkach rolnych (0,0900 o symbolu R, 0,1100 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 227546. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

166 400 zł

83,20 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2023-02-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Sobótka, Strzegomiany, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

166 400 zł

83,20 zł/m2

2 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka, obręb Strzegomiany, nr działki: 24/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000 w tym w użytkach rolnych (0,0900 o symbolu R, 0,1100 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 227546. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-02-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Domanice, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Domanice, nr działki: 159/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39467. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

113 300 zł

56,65 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2023-02-16

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Domanice, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

113 300 zł

56,65 zł/m2

2 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Mietków, obręb Domanice, nr działki: 159/2 o pow. ewid. 0,2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2000. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39467. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-02-16

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Kolejowa

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI ELEWATORY ZBOŻOWE - SYNDYK *** SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI – NIERUCHOMOŚCI – ZABUDOWANĄ SILOSAMI ZBOŻOWYMI I GRUNTOWĄ NIEZABUDOWANĄ

Syndyk *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

1/. nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej, obejmująca działkę nr 23/5 (AM-2 obręb Mietków) o powierzchni 0,6958 ha, KW ***,

łącznie z

2/. niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 050 000 zł

164 zł/m2Termin: 2023-02-16

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Koszczuk
Przetarg na obiekt / lokal

wrocławski, Mietków, Kolejowa

Cena wywoławcza:

3 050 000 zł

164 zł/m2


NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI ELEWATORY ZBOŻOWE - SYNDYK *** SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI – NIERUCHOMOŚCI – ZABUDOWANĄ SILOSAMI ZBOŻOWYMI I GRUNTOWĄ NIEZABUDOWANĄ

Syndyk *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

1/. nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej, obejmująca działkę nr 23/5 (AM-2 obręb Mietków) o powierzchni 0,6958 ha, KW ***,

łącznie z

2/. niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-02-16

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Koszczuk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości