Przetargi: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Grunwaldzka

... w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 28 maja 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 134.000,-zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych) ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publiczn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

670 000 zł

1 201 zł/m2

558 m2

Termin: 2024-06-04

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Grunwaldzka

Cena wywoławcza:

670 000 zł

1 201 zł/m2

558 m2

... w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 28 maja 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 134.000,-zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych) ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publiczn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-04

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Racibórz, Bankowa

... 29 maja 2024r. o godz. 13, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 18 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

189 000 zł

4 997 zł/m2

38 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na obiekt / lokal

Racibórz, Bankowa

Cena wywoławcza:

189 000 zł

4 997 zł/m2

38 m2

... 29 maja 2024r. o godz. 13, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 18 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na obiekt / lokal

Jastrzębie-Zdrój, Pszczyńska

... w dniu 27.05.2024 roku o godzinie 12:00 w sali 130A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Pszczyńskiej 134, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na prawach powiatu, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3528/156 o pow. 0,2126 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 2, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/324... pokaż numer/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Są...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

790 000 zł

1 513 zł/m2

522 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Jastrzębie-Zdrój, Pszczyńska

Cena wywoławcza:

790 000 zł

1 513 zł/m2

522 m2

... w dniu 27.05.2024 roku o godzinie 12:00 w sali 130A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Pszczyńskiej 134, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na prawach powiatu, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3528/156 o pow. 0,2126 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 2, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/324... pokaż numer/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Są...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Jastrzębie-Zdrój, Pszczyńska

... w dniu 27.05.2024 roku o godzinie 12:00 w sali 130A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Pszczyńskiej 134, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na prawach powiatu, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3528/156 o pow. 0,2126 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 2, zapisanej w księdze wieczystej ***, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

790 000 zł

1 513 zł/m2

522 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Jastrzębie-Zdrój, Pszczyńska

Cena wywoławcza:

790 000 zł

1 513 zł/m2

522 m2

... w dniu 27.05.2024 roku o godzinie 12:00 w sali 130A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Pszczyńskiej 134, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na prawach powiatu, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3528/156 o pow. 0,2126 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 2, zapisanej w księdze wieczystej ***, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Ustroń, Wczasowa 49

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
Syndyk masy upadłości WAMPOL Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Mysłowicach
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek o numerach ewidencyjnych 4086/48, 4086/49 i 486/56 o łącznej powierzchni 15 216 m2 położonej w Ustroniu, przy ulicy Wczasowej nr 49 zabudowanej budynkiem o funkcji Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Gwarek” i powierzchni użytkowej 4 082,38 m2 , ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 913 800 zł

1 694 zł/m2

4 082 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Ustroń, Wczasowa 49

Cena wywoławcza:

6 913 800 zł

1 694 zł/m2

4 082 m2

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
Syndyk masy upadłości WAMPOL Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Mysłowicach
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek o numerach ewidencyjnych 4086/48, 4086/49 i 486/56 o łącznej powierzchni 15 216 m2 położonej w Ustroniu, przy ulicy Wczasowej nr 49 zabudowanej budynkiem o funkcji Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Gwarek” i powierzchni użytkowej 4 082,38 m2 , ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Ustroń

Syndyk masy upadłości WAMPOL Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Mysłowicach

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek o numerach ewidencyjnych 4086/48, 4086/49 i 486/56 o łącznej powierzchni 15 216 m2 położonej w Ustroniu, przy ulicy Wczasowej nr 49 zabudowanej budynkiem o funkcji Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Gwarek” i powierzchni użytkowej 4 082,38 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 913 800 zł

1 694 zł/m2

4 082 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Ustroń

Cena wywoławcza:

6 913 800 zł

1 694 zł/m2

4 082 m2

Syndyk masy upadłości WAMPOL Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Mysłowicach

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek o numerach ewidencyjnych 4086/48, 4086/49 i 486/56 o łącznej powierzchni 15 216 m2 położonej w Ustroniu, przy ulicy Wczasowej nr 49 zabudowanej budynkiem o funkcji Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Gwarek” i powierzchni użytkowej 4 082,38 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

1. Przedmiot sprzedaży: nieruchomość zabudowana położona w Cieszynie, obręb 45 (powiat cieszyński, województwo śląskie), oznaczona jako: dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha, objęta KW *** Sądu Rejonowego w Cieszynie.

2. Przeznaczenie:

- w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

459 zł/m2

3 373 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

459 zł/m2

3 373 m2

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

1. Przedmiot sprzedaży: nieruchomość zabudowana położona w Cieszynie, obręb 45 (powiat cieszyński, województwo śląskie), oznaczona jako: dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha, objęta KW *** Sądu Rejonowego w Cieszynie.

2. Przeznaczenie:

- w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn, Żwirki i Wigury

ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO

UL. BOBRECKA 29

43-400 CIESZYNZarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Cieszynie, obręb 45, oznaczonej jako dz. 97/4 o powierzchni 0,3819 ha, stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego1. Położenie i oznaczenie geodezyjne nieruchomości.

Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości położonej w Cieszynie, oznaczonej jako dz. 97/4 obr. 45 o pow. 0,3819 h...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

460 zł/m2

3 373 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn, Żwirki i Wigury

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

460 zł/m2

3 373 m2

ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO

UL. BOBRECKA 29

43-400 CIESZYNZarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Cieszynie, obręb 45, oznaczonej jako dz. 97/4 o powierzchni 0,3819 ha, stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego1. Położenie i oznaczenie geodezyjne nieruchomości.

Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości położonej w Cieszynie, oznaczonej jako dz. 97/4 obr. 45 o pow. 0,3819 h...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn, Żwirki i Wigury

ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO

UL. BOBRECKA 29

43-400 CIESZYN

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Cieszynie, obręb 45, oznaczonej jako dz. 97/4 o powierzchni 0,3819 ha, stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

***
Położenie i oznaczenie geodezyjne nieruchomości.

Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości położonej w Cieszynie, oznaczonej jako dz. 97/4 obr. 45 o pow. 0,3819 ha objęt...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

459 zł/m2

3 373 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn, Żwirki i Wigury

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

459 zł/m2

3 373 m2

ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO

UL. BOBRECKA 29

43-400 CIESZYN

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Cieszynie, obręb 45, oznaczonej jako dz. 97/4 o powierzchni 0,3819 ha, stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

***
Położenie i oznaczenie geodezyjne nieruchomości.

Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości położonej w Cieszynie, oznaczonej jako dz. 97/4 obr. 45 o pow. 0,3819 ha objęt...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Przetarg na obiekt / lokal

Gliwice, Bereniki

... 23 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie firmy, pok. nr 113.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 24 – 25 kwietnia oraz 15 – 16 maja 2024 r., w godz. 11.00 – 12.00.
Opis nieruchomości wraz z materiałem zdjęciowym znajduje się na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

*** dokonanie wpłaty wadium w wysokości 68 300,00 zł na konto: Bank Polska Kasa Opieki SA, nr konta 96 1240 3464 1111 0011 1108 5137, do 22 maja 2024 r. – data ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

683 000 zł

1 114 zł/m2

613 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.
Przetarg na obiekt / lokal

Gliwice, Bereniki

Cena wywoławcza:

683 000 zł

1 114 zł/m2

613 m2

... 23 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie firmy, pok. nr 113.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 24 – 25 kwietnia oraz 15 – 16 maja 2024 r., w godz. 11.00 – 12.00.
Opis nieruchomości wraz z materiałem zdjęciowym znajduje się na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

*** dokonanie wpłaty wadium w wysokości 68 300,00 zł na konto: Bank Polska Kasa Opieki SA, nr konta 96 1240 3464 1111 0011 1108 5137, do 22 maja 2024 r. – data ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.
Przetarg na obiekt / lokal

Gliwice

... w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie firmy pok. nr 113.

Oglądanie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dniach 24-25.04. oraz 15-15.05.2024r w godz. od 11:00 – 12:00

Opis nieruchomości wraz z materiałem zdjęciowym znajduje się na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie wpłaty wadium w wysokości 68 300,00 zł na konto Bank Polska Kasa Opieki SA nr konta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX137 do dnia 22 maja 2024r. - data z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

683 000 zł

1 114 zł/m2

613 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.
Przetarg na obiekt / lokal

Gliwice

Cena wywoławcza:

683 000 zł

1 114 zł/m2

613 m2 1 pokój

... w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie firmy pok. nr 113.

Oglądanie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dniach 24-25.04. oraz 15-15.05.2024r w godz. od 11:00 – 12:00

Opis nieruchomości wraz z materiałem zdjęciowym znajduje się na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie wpłaty wadium w wysokości 68 300,00 zł na konto Bank Polska Kasa Opieki SA nr konta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX137 do dnia 22 maja 2024r. - data z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.
Przetarg na obiekt / lokal

Piekary Śląskie, Gen. Ziętka

Piekary Śląskie, dn. 11.04.2024 r.

Znak sprawy: PTM/RW/10/2024

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

I. Nieruchomość gruntowa zabudowana, zlokalizowana w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Ziętka, na którą składa się: działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 2528/81 o powierzchni 0,0607 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

4 942 zł/m2

607 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Przetarg na obiekt / lokal

Piekary Śląskie, Gen. Ziętka

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

4 942 zł/m2

607 m2

Piekary Śląskie, dn. 11.04.2024 r.

Znak sprawy: PTM/RW/10/2024

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

I. Nieruchomość gruntowa zabudowana, zlokalizowana w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Ziętka, na którą składa się: działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 2528/81 o powierzchni 0,0607 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Przetarg na obiekt / lokal

Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

ogłasza, że w dniu 21.05.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

*** godz. 11:00 – trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 25, ozn. nr geod. 3938 o pow. 2940 m2 (obręb Dąbrowa Górnicza II), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górnic...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

729 440 zł

554 zł/m2

1 316 m2

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na obiekt / lokal

Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka

Cena wywoławcza:

729 440 zł

554 zł/m2

1 316 m2

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

ogłasza, że w dniu 21.05.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

*** godz. 11:00 – trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 25, ozn. nr geod. 3938 o pow. 2940 m2 (obręb Dąbrowa Górnicza II), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górnic...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na obiekt / lokal

Dąbrowa Górnicza, Gołonóg, Marcina Kasprzaka

... niżej wymieniony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

*** godz. 11:00 – trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 25, ozn. nr geod. 3938 o pow. 2940 m2 (obręb Dąbrowa Górnicza II), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nierucho...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

729 440 zł

554 zł/m2

1 316 m2

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na obiekt / lokal

Dąbrowa Górnicza, Gołonóg, Marcina Kasprzaka

Cena wywoławcza:

729 440 zł

554 zł/m2

1 316 m2

... niżej wymieniony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

*** godz. 11:00 – trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 25, ozn. nr geod. 3938 o pow. 2940 m2 (obręb Dąbrowa Górnicza II), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nierucho...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
1                          67
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości