Przetargi: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

żywiecki, Milówka, Kaflarska

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w budynku starej Remizy, zlokalizowanej za Urzędem Gminy Milówka przy ul. Jana Kazimierza 123.

1. Nieruchomość jest wolna od praw, roszczeń i zobowiązań wobec osób trzecich oraz obciążeń hipotecznych (dział III i IV KW wolne od wpisów).

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w kwocie 30 000,00 zł, w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Milówka nr 20 8131 0005 0000 0244 2000 0030, prowadzony przez Bank ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

598 420 zł

1 213 zł/m2

493 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Milówka
Przetarg na obiekt / lokal

żywiecki, Milówka, Kaflarska

Cena wywoławcza:

598 420 zł

1 213 zł/m2

493 m2

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w budynku starej Remizy, zlokalizowanej za Urzędem Gminy Milówka przy ul. Jana Kazimierza 123.

1. Nieruchomość jest wolna od praw, roszczeń i zobowiązań wobec osób trzecich oraz obciążeń hipotecznych (dział III i IV KW wolne od wpisów).

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w kwocie 30 000,00 zł, w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Milówka nr 20 8131 0005 0000 0244 2000 0030, prowadzony przez Bank ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Milówka
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Wolna 130

Na podstawie Postanowienia z dnia 20.10.2023 roku GL1G/GU/876/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Wolnej 130, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2361/296 o powierzchni 0,1804 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

378 333 zł

210 zł/m2

1 804 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Wolna 130

Cena wywoławcza:

378 333 zł

210 zł/m2

1 804 m2

Na podstawie Postanowienia z dnia 20.10.2023 roku GL1G/GU/876/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Wolnej 130, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2361/296 o powierzchni 0,1804 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

cieszyński, Istebna

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKAU UŻYTKOWEGO

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 4, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości w Istebnej nr 833, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Budynek posadowiony j...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

180 000 zł

1 869 zł/m2

96 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przetarg na obiekt / lokal

cieszyński, Istebna

Cena wywoławcza:

180 000 zł

1 869 zł/m2

96 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKAU UŻYTKOWEGO

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 4, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości w Istebnej nr 833, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Budynek posadowiony j...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przetarg na obiekt / lokal

Zawiercie

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodniez warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 2036/3, o powierzchni 0,0590 ha , położonej w obrębie miejscowości Blanowice , jednostka ewidencyjna Zawiercie , Gmina Zawiercie , powiat zawierciański , wojewód...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

75 100 zł

127 zł/m2

590 m2

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Zawiercie

Cena wywoławcza:

75 100 zł

127 zł/m2

590 m2

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodniez warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 2036/3, o powierzchni 0,0590 ha , położonej w obrębie miejscowości Blanowice , jednostka ewidencyjna Zawiercie , Gmina Zawiercie , powiat zawierciański , wojewód...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Mikołów, Gliwicka

... 11 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 8 lipca 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr __65 8436000pokaż telefon (w tytule przelewu należy podać numer działki). Za datę wpłaty wadium uw...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

290 000 zł

2 528 zł/m2

115 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Mikołów
Przetarg na obiekt / lokal

Mikołów, Gliwicka

Cena wywoławcza:

290 000 zł

2 528 zł/m2

115 m2

... 11 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 8 lipca 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr __65 8436000pokaż telefon (w tytule przelewu należy podać numer działki). Za datę wpłaty wadium uw...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Mikołów
Przetarg na obiekt / lokal

Mikołów

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny rodzinnych ogródków działkowych.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

293 700 zł

168 zł/m2

1 752 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Mikołów

Cena wywoławcza:

293 700 zł

168 zł/m2

1 752 m2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny rodzinnych ogródków działkowych.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Rydułtowy

§ 1

Syndyk sprzeda w trybie przetargu ustnego z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U Nr 60, poz.535 t.j.), nieruchomość upadłego METALIKS Sp. z o.o. położonej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 130 opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 4044/31 o powierzchni 0,0176 ha oraz numer 3911/31 o powierzchni 0,0554 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer **...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

807 000 zł

2 170 zł/m2

372 m2

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rydułtowy

Cena wywoławcza:

807 000 zł

2 170 zł/m2

372 m2

§ 1

Syndyk sprzeda w trybie przetargu ustnego z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U Nr 60, poz.535 t.j.), nieruchomość upadłego METALIKS Sp. z o.o. położonej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 130 opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 4044/31 o powierzchni 0,0176 ha oraz numer 3911/31 o powierzchni 0,0554 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer **...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Tarnowskie Góry, Mała

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną, położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Małej oznaczoną geodezyjne jako działki nr 342/196, 365/196, 2156/196 o łącznej pow. 0,1784 ha, obręb: Tarnowskie Góry.
Nieruchomość o nieregularnym kształcie, stanowi teren porośnięty trawą, krzewami i samosiejkami. W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne oraz obiekty usługowe.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Tarnowskie Góry, Mała

Cena wywoławcza:

100 000 zł
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną, położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Małej oznaczoną geodezyjne jako działki nr 342/196, 365/196, 2156/196 o łącznej pow. 0,1784 ha, obręb: Tarnowskie Góry.
Nieruchomość o nieregularnym kształcie, stanowi teren porośnięty trawą, krzewami i samosiejkami. W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne oraz obiekty usługowe.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, T. Boya Żeleńskiego

Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. T.Boya Żeleńskiego, obejmująca budynki dyrekcji i portierni. Nieruchomość posiada kształt regularny, czesciowo utwardzona i zadrzewiona. Przez nieruchomość przebiegaja sieci uzbrojenia terenu w postaci kabli elektroenergetycznych, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej. Przez teren działki mogą przebiegać niezidentyfikowane podziemne elementy struktury pokopalnianej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny poprzemysłowe kopal...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 420 000 zł

4 449 zł/m2

1 443 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, T. Boya Żeleńskiego

Cena wywoławcza:

6 420 000 zł

4 449 zł/m2

1 443 m2

Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. T.Boya Żeleńskiego, obejmująca budynki dyrekcji i portierni. Nieruchomość posiada kształt regularny, czesciowo utwardzona i zadrzewiona. Przez nieruchomość przebiegaja sieci uzbrojenia terenu w postaci kabli elektroenergetycznych, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej. Przez teren działki mogą przebiegać niezidentyfikowane podziemne elementy struktury pokopalnianej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny poprzemysłowe kopal...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na obiekt / lokal

Zabrze, Śródmieście

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
W ZABRZU [KRS: 0000505178]SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGUZarządca masy sanacyjnej RASHAPE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zabrzu, ustanowiony
w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
XII Gospodarczy, pod sygn. akt GL1G/GRs/2/20...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

39 021 430 zł

2 141 zł/m2

18 225 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Zabrze, Śródmieście

Cena wywoławcza:

39 021 430 zł

2 141 zł/m2

18 225 m2

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
W ZABRZU [KRS: 0000505178]SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGUZarządca masy sanacyjnej RASHAPE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zabrzu, ustanowiony
w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
XII Gospodarczy, pod sygn. akt GL1G/GRs/2/20...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Racibórz, Opawska

... 26 czerwca 2024r. o godz. 10, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 19 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
19 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Re...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

199 000 zł

4 698 zł/m2

42 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na obiekt / lokal

Racibórz, Opawska

Cena wywoławcza:

199 000 zł

4 698 zł/m2

42 m2

... 26 czerwca 2024r. o godz. 10, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 19 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
19 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Re...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na obiekt / lokal

Żory

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki „Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Żorach na warunkach szczegółowo określonych w regulaminie przetargu, za cenę nie mniejszą niż 12.800.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiems...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 800 000 zł

2 560 zł/m2

5 000 m2

Termin: 2024-06-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Żory

Cena wywoławcza:

12 800 000 zł

2 560 zł/m2

5 000 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki „Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Żorach na warunkach szczegółowo określonych w regulaminie przetargu, za cenę nie mniejszą niż 12.800.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiems...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Jastrzębie-Zdrój, Rozwojowa

... na posiedzeniu jawnym w dniu 26 czerwca 2024 roku, godzina 13:30, sala 112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
*** Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyn.
*** Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
*** Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 498 410 zł

1 427 zł/m2

3 152 m2

Termin: 2024-06-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Jastrzębie-Zdrój, Rozwojowa

Cena wywoławcza:

4 498 410 zł

1 427 zł/m2

3 152 m2

... na posiedzeniu jawnym w dniu 26 czerwca 2024 roku, godzina 13:30, sala 112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
*** Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyn.
*** Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
*** Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Chorzów, Armii Krajowej 42

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną położoną w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, oznaczoną geodezyjne jako działka 1616/83 o powierzchni 0,0794 ha, obręb 0003. Nieruchomość położona w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, w dzielnicy Chorzów Batory, na pograniczu ze Świętochłowicami. Nieruchomość położona jest w ciągu zabudowy zwartej, pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zlokalizowanymi w odległości około 300...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

480 000 zł

Termin: 2024-06-19

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Chorzów, Armii Krajowej 42

Cena wywoławcza:

480 000 zł
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną położoną w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, oznaczoną geodezyjne jako działka 1616/83 o powierzchni 0,0794 ha, obręb 0003. Nieruchomość położona w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, w dzielnicy Chorzów Batory, na pograniczu ze Świętochłowicami. Nieruchomość położona jest w ciągu zabudowy zwartej, pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zlokalizowanymi w odległości około 300...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-19

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
1                          69
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości