Przetargi: mieszkania

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Łowicz

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 230 000zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych)

1) Lokal stanowiący odrębną nieruchomość gruntową, w prawie własności której udział ma właściciel wycenianego lokalu, wpisana do księgi wieczystej KW Nr ***, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w Łowicz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

230 000 zł

4 699 zł/m2

49 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łowicz

Cena wywoławcza:

230 000 zł

4 699 zł/m2

49 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 230 000zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych)

1) Lokal stanowiący odrębną nieruchomość gruntową, w prawie własności której udział ma właściciel wycenianego lokalu, wpisana do księgi wieczystej KW Nr ***, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w Łowicz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Toruń, Wojska Polskiego

Syndyk masy upadłości *** działający na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dnia 19 kwietnia 2023 r. o sygnaturze akt TO1T/GU/684/2022 (postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą TO1T/GUp-s/151/2023) sprzeda z wolnej ręki udziały w wysokości 1/2 w lokalu spółdzielczym położonym w Toruniu (87-100), przy ul. Wojska Polskiego 20, lok. Nr. 11,

za cenę nie niższą niż a 94 800 złotych.

Numer Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w To...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

94 800 zł

3 719 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Michalak
Przetarg na mieszkanie

Toruń, Wojska Polskiego

Cena wywoławcza:

94 800 zł

3 719 zł/m2

26 m2 1 pokój

Syndyk masy upadłości *** działający na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dnia 19 kwietnia 2023 r. o sygnaturze akt TO1T/GU/684/2022 (postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą TO1T/GUp-s/151/2023) sprzeda z wolnej ręki udziały w wysokości 1/2 w lokalu spółdzielczym położonym w Toruniu (87-100), przy ul. Wojska Polskiego 20, lok. Nr. 11,

za cenę nie niższą niż a 94 800 złotych.

Numer Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w To...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Michalak
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieńczyce, Os. Niepodległości

Szczegółowe zasady pisemnego konkursu ofert

1. Pisemny konkurs ofert prowadzi Syndyk pod nadzorem Sądu.

2. Przedmiotem pisemnego konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w ograniczonym prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położenie: Kraków, Os. Niepodległości 8, gm. Kraków, dzielnica Nowa Huta, obręb 0007, powiat Kraków, woj. małopolskie, oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 59 o pow. 28,70 m2, składający się z pokoju, kuc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

138 462 zł

9 649 zł/m2

14 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieńczyce, Os. Niepodległości

Cena wywoławcza:

138 462 zł

9 649 zł/m2

14 m2 1 pokój

Szczegółowe zasady pisemnego konkursu ofert

1. Pisemny konkurs ofert prowadzi Syndyk pod nadzorem Sądu.

2. Przedmiotem pisemnego konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w ograniczonym prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położenie: Kraków, Os. Niepodległości 8, gm. Kraków, dzielnica Nowa Huta, obręb 0007, powiat Kraków, woj. małopolskie, oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 59 o pow. 28,70 m2, składający się z pokoju, kuc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra

Syndyk masy upadłości
sprzeda z wolnej ręki
II.
prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem wynoszącym 2536/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 695 obręb Jelenia Góra 3, gmina Jelenia Góra M. Lokal mieszkalny położony w Jeleniej Górze przy ulicy Tkackiej 17. Lokal znajduje się w budynku trzylokalowym na poddaszu (2 kondygnacji). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 50,30 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,50 m2. Stan pra...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

195 000 zł

3 877 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra

Cena wywoławcza:

195 000 zł

3 877 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości
sprzeda z wolnej ręki
II.
prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem wynoszącym 2536/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 695 obręb Jelenia Góra 3, gmina Jelenia Góra M. Lokal mieszkalny położony w Jeleniej Górze przy ulicy Tkackiej 17. Lokal znajduje się w budynku trzylokalowym na poddaszu (2 kondygnacji). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 50,30 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,50 m2. Stan pra...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

ostrowski, Boguty-Pianki, Lipowa

... w dniu 12 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach w sali konferencyjnej, wadium winno zostać wpłacone do 9 stycznia 2024 r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu zawiera ogłoszenie, które podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Boguty-Pianki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki z siedzibą przy ul. Alei Papieża Jana...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

182 471 zł

3 367 zł/m2

54 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Boguty - Pianki
Przetarg na mieszkanie

ostrowski, Boguty-Pianki, Lipowa

Cena wywoławcza:

182 471 zł

3 367 zł/m2

54 m2 2 pokoje

... w dniu 12 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach w sali konferencyjnej, wadium winno zostać wpłacone do 9 stycznia 2024 r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu zawiera ogłoszenie, które podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Boguty-Pianki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki z siedzibą przy ul. Alei Papieża Jana...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Boguty - Pianki
Przetarg na mieszkanie

Lądek-Zdrój, Rynek

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju

Ogłoszenie Nr IF.6840.16.1.2023.403

Burmistrza Lądka-Zdroju

z dnia 29 listopada 2023 r.

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 22 w Lądku-Zdroju

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

Burmistrz Lądka-Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sier...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

132 000 zł

4 591 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Lądek-Zdrój, Rynek

Cena wywoławcza:

132 000 zł

4 591 zł/m2

29 m2 1 pokój

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju

Ogłoszenie Nr IF.6840.16.1.2023.403

Burmistrza Lądka-Zdroju

z dnia 29 listopada 2023 r.

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 22 w Lądku-Zdroju

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

Burmistrz Lądka-Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sier...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Lądek-Zdrój, Tadeusza Kościuszki

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju

Ogłoszenie Nr IF.6840.17.1.2023.403

Burmistrza Lądka-Zdroju

z dnia 29 listopada 2023 r.

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Lądku-Zdroju

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

Burmistrz Lądka-Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustaw...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

2 723 zł/m2

15 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Lądek-Zdrój, Tadeusza Kościuszki

Cena wywoławcza:

40 000 zł

2 723 zł/m2

15 m2 1 pokój

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju

Ogłoszenie Nr IF.6840.17.1.2023.403

Burmistrza Lądka-Zdroju

z dnia 29 listopada 2023 r.

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Lądku-Zdroju

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

Burmistrz Lądka-Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustaw...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

lubański, Leśna, Szyszkowa

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 10.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.200,00 zł w terminie do dnia 04 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

32 000 zł

930 zł/m2

34 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na mieszkanie

lubański, Leśna, Szyszkowa

Cena wywoławcza:

32 000 zł

930 zł/m2

34 m2 2 pokoje

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 10.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.200,00 zł w terminie do dnia 04 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na mieszkanie

Leśna, Jana Kochanowskiego

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 12.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.900,00 zł w terminie do dnia 04 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

39 000 zł

590 zł/m2

66 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na mieszkanie

Leśna, Jana Kochanowskiego

Cena wywoławcza:

39 000 zł

590 zł/m2

66 m2 2 pokoje

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 12.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.900,00 zł w terminie do dnia 04 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na mieszkanie

Leśna, Jana Kochanowskiego

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 11.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.200,00 zł w terminie do dnia 04 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

42 000 zł

624 zł/m2

67 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na mieszkanie

Leśna, Jana Kochanowskiego

Cena wywoławcza:

42 000 zł

624 zł/m2

67 m2 2 pokoje

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 11.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.200,00 zł w terminie do dnia 04 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, plac 1000-lecia Państwa Polskiego

Prezydent Miasta Świdnicy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O kolejnym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż:

1. wolnego lokalu mieszkalnego nr 10-10a przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

2. wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 przy ulicy Przechodniej nr 9 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,oraz o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż

3. wolnego lokalu użytkowego nr 01 przy ulicy Trybunal...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

270 000 zł

2 069 zł/m2

131 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, plac 1000-lecia Państwa Polskiego

Cena wywoławcza:

270 000 zł

2 069 zł/m2

131 m2 4 pokoje

Prezydent Miasta Świdnicy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O kolejnym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż:

1. wolnego lokalu mieszkalnego nr 10-10a przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

2. wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 przy ulicy Przechodniej nr 9 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,oraz o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż

3. wolnego lokalu użytkowego nr 01 przy ulicy Trybunal...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Lębork, Kellera

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

II przetargi ustne nieograniczone

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 35,87 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju) przy ul. Kellera 14 wraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 296/2 obręb 3 o powierzchni 297 m2, KW ***.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetyc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 000 zł

2 230 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lębork
Przetarg na mieszkanie

Lębork, Kellera

Cena wywoławcza:

80 000 zł

2 230 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

II przetargi ustne nieograniczone

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 35,87 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju) przy ul. Kellera 14 wraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 296/2 obręb 3 o powierzchni 297 m2, KW ***.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetyc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lębork
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Józefa Ignacego Kraszewskiego

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 30, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 23 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

316 200 zł

7 131 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Józefa Ignacego Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

316 200 zł

7 131 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 30, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 23 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Świebodzice, Rynek 3

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 (pokój nr 7, sala posiedzeń)
Na nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży przeprowadzony był przetarg w dniu 28.09.2023 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium winno być wniesione w pieniądzu,
należy je wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, w banku BNP Paribas Bank
Polska S.A. nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280, w nieprzekraczalnym terminie ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

190 000 zł

2 458 zł/m2

77 m2

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Przetarg na mieszkanie

Świebodzice, Rynek 3

Cena wywoławcza:

190 000 zł

2 458 zł/m2

77 m2

... w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 (pokój nr 7, sala posiedzeń)
Na nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży przeprowadzony był przetarg w dniu 28.09.2023 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium winno być wniesione w pieniądzu,
należy je wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, w banku BNP Paribas Bank
Polska S.A. nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280, w nieprzekraczalnym terminie ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Przetarg na mieszkanie

Kowary, Topolowa

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2023

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 20 listopada 2023r.

w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

4 808 zł/m2

62 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kowary
Przetarg na mieszkanie

Kowary, Topolowa

Cena wywoławcza:

300 000 zł

4 808 zł/m2

62 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2023

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 20 listopada 2023r.

w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kowary
1                        100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości