Licytacje komornicze: mieszkania łęczycki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Konopnickiej

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Konopnickiej ***, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 36,76m2, położony na II piętrze, balkon typu francuskiego. Składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC. Lokal posiada przynależną piwnicę 3,19...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

149 550 zł

4 068 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Konopnickiej

Cena wywoławcza:

149 550 zł

4 068 zł/m2

37 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Konopnickiej ***, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 36,76m2, położony na II piętrze, balkon typu francuskiego. Składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC. Lokal posiada przynależną piwnicę 3,19...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Belwederska

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Belwederska 79, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 5131/467322. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,31 m2, w tym mieszkalnej 48,17 m2 wraz z przynależną piwnic...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

112 599 zł

2 194 zł/m2

51 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Belwederska

Cena wywoławcza:

112 599 zł

2 194 zł/m2

51 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Belwederska 79, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 5131/467322. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,31 m2, w tym mieszkalnej 48,17 m2 wraz z przynależną piwnic...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Belwederska

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, Belwederska 38b, Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] z własnością którego to lokalu jest związany udział wynoszący 42/1798 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny składający się ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

129 317,25 zł

3 054 zł/m2

42 m2 1 pokój

Termin: 2023-10-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Belwederska

Cena wywoławcza:

129 317,25 zł

3 054 zł/m2

42 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, Belwederska 38b, Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] z własnością którego to lokalu jest związany udział wynoszący 42/1798 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny składający się ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Marii KonopnickiejOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Marii Konopnickiej 5 ,Łęczyca, 99-100 99-100, dla którego Sąd R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

118 095 zł

3 111 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Marii Konopnickiej

Cena wywoławcza:

118 095 zł

3 111 zł/m2

38 m2 2 pokojeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Marii Konopnickiej 5 ,Łęczyca, 99-100 99-100, dla którego Sąd R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Kaliska

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 20, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem w wysokości 46/552 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu ***643/2 o pow. 0,0714 ha (KW ***) oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiot...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

77 341,50 zł

1 677 zł/m2

46 m2 1 pokój

Termin: 2023-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Kaliska

Cena wywoławcza:

77 341,50 zł

1 677 zł/m2

46 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 20, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem w wysokości 46/552 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu ***643/2 o pow. 0,0714 ha (KW ***) oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiot...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścici...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

Termin: 2023-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścici...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Zachodnia

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, Zachodnia 7, Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 5585/208498. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni całkowitej 55,85 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

149 677,50 zł

2 680 zł/m2

56 m2 2 pokoje

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Zachodnia

Cena wywoławcza:

149 677,50 zł

2 680 zł/m2

56 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, Zachodnia 7, Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 5585/208498. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni całkowitej 55,85 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli l...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli l...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa , dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym nr 5F położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny nr 5F wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zas...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa , dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym nr 5F położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny nr 5F wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zas...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zasiedlony po ra...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zasiedlony po ra...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Związku Walki Młodych

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH 1a, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
dwupokojowy lokal mieszkalny z kuchnią, węzłem sanitarnym oraz przedpokojem, usytuowany na drugim piętrze, o powierzchni użytkowej 37,94m2. Mieszkanie wyposażone w balkon. Będący przedmiotem spółdzi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

124 500 zł

3 282 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Związku Walki Młodych

Cena wywoławcza:

124 500 zł

3 282 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH 1a, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
dwupokojowy lokal mieszkalny z kuchnią, węzłem sanitarnym oraz przedpokojem, usytuowany na drugim piętrze, o powierzchni użytkowej 37,94m2. Mieszkanie wyposażone w balkon. Będący przedmiotem spółdzi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Ozorkowska 23, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

105 903 zł

1 370 zł/m2

77 m2 2 pokoje

Termin: 2023-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

Cena wywoławcza:

105 903 zł

1 370 zł/m2

77 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Ozorkowska 23, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Marii Konopnickiej

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy M. Konopnickiej 10, 99-100 Łęczyca, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy (adres: ul. M. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 10, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

45 381 zł

1 759 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2022-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Marii Konopnickiej

Cena wywoławcza:

45 381 zł

1 759 zł/m2

26 m2 1 pokój

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy M. Konopnickiej 10, 99-100 Łęczyca, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy (adres: ul. M. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 10, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Marii Konopnickiej

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy ul. Marii Konopnickiej 10, Łęczyca, 99-100 Łeczyca , dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 25,80m2 wraz z przynależną piwnicą mieszczący się w budynku wielorodzinnym nr 10 w Łęc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

45 381 zł

1 759 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2022-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Marii Konopnickiej

Cena wywoławcza:

45 381 zł

1 759 zł/m2

26 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy ul. Marii Konopnickiej 10, Łęczyca, 99-100 Łeczyca , dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 25,80m2 wraz z przynależną piwnicą mieszczący się w budynku wielorodzinnym nr 10 w Łęc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Belwederska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Belwederska 38E, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny mieszczący się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Belwederskiej 38E. Składający się z pokoju, kuchni, łazienka WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 30,29m2.

Suma oszacowania w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

52 567,50 zł

1 735 zł/m2

30 m2 1 pokój

Termin: 2022-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Łęczyca, Belwederska

Cena wywoławcza:

52 567,50 zł

1 735 zł/m2

30 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Belwederska 38E, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny mieszczący się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Belwederskiej 38E. Składający się z pokoju, kuchni, łazienka WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 30,29m2.

Suma oszacowania w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości