Przetargi: mieszkania małopolskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Tarnów, Dwernickiego

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dwernickiego 20 w Tarnowie, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***

za cenę nie niższą niż 337.882,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce lub przesł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

337 882 zł

4 229 zł/m2

80 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Tarnów, Dwernickiego

Cena wywoławcza:

337 882 zł

4 229 zł/m2

80 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dwernickiego 20 w Tarnowie, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***

za cenę nie niższą niż 337.882,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce lub przesł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Schweitzera

... w dniu 18.07.2024 r. (czwartek) o godz.
10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Podedworze 20 w Krakowie.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w sekretariacie
Spółdzielni,
ul. Podedworze 20 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na lokal
mieszkalny“ najpóźniej do godziny 09:30 w dniu przetargu.
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię, adres zamieszkania, własnoręczny podpis;
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu;
- oświadczenie o zap...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

611 000 zł

9 742 zł/m2

63 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze“ w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Schweitzera

Cena wywoławcza:

611 000 zł

9 742 zł/m2

63 m2

... w dniu 18.07.2024 r. (czwartek) o godz.
10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Podedworze 20 w Krakowie.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w sekretariacie
Spółdzielni,
ul. Podedworze 20 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na lokal
mieszkalny“ najpóźniej do godziny 09:30 w dniu przetargu.
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię, adres zamieszkania, własnoręczny podpis;
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu;
- oświadczenie o zap...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze“ w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Myślenice, Sen. Andrzeja Średniawskiego

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice przy ul. Sen. Andrzeja Średniawskiego, w budynku nr 108A, będąca lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oznaczonym numerem 3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ***. Z własnością ww. lokalu mieszkalnego związany jest udział we współwłasności działki nr 233/3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

325 575 zł

3 830 zł/m2

85 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Myślenicach
Przetarg na mieszkanie

Myślenice, Sen. Andrzeja Średniawskiego

Cena wywoławcza:

325 575 zł

3 830 zł/m2

85 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice przy ul. Sen. Andrzeja Średniawskiego, w budynku nr 108A, będąca lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oznaczonym numerem 3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ***. Z własnością ww. lokalu mieszkalnego związany jest udział we współwłasności działki nr 233/3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Myślenicach
Przetarg na mieszkanie

Proszowice, Bartosza Głowackiego

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – LOKALE MIESZKALNE W PROSZOWICACH

Syndyk masy upadłości *** zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowych położonych w Proszowicach (32-100) przy ul. Bartosza Głowackiego 1 stanowiących:

- lokal mieszkalny o powierzchni 31,75 m2 dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą o nr ***, z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wsp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

412 000 zł

6 584 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Proszowice, Bartosza Głowackiego

Cena wywoławcza:

412 000 zł

6 584 zł/m2

63 m2 3 pokoje

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – LOKALE MIESZKALNE W PROSZOWICACH

Syndyk masy upadłości *** zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowych położonych w Proszowicach (32-100) przy ul. Bartosza Głowackiego 1 stanowiących:

- lokal mieszkalny o powierzchni 31,75 m2 dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą o nr ***, z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wsp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Bukowno, Wojska Polskiego

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy lokalu mieszkalnego położonego w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 2/16

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej, położonej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 2, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

209 949 zł

4 760 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Bukowno, Wojska Polskiego

Cena wywoławcza:

209 949 zł

4 760 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy lokalu mieszkalnego położonego w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 2/16

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej, położonej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 2, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Dębniki, Zakrzowiecka

Syndyk masy upadłości

ogłasza o konkursie pisemnych ofert

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,57 m2 położonego w Krakowie przy ul. Zakrzowieckiej nr 53, objętego księgą wieczystą numer ***, komórki lokatorskiej, prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz udziałów w prawie własności działek stanowiących drogi dojazdowe. Mieszkanie znajduje się na I piętrze i składa z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruch...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

600 000 zł

14 286 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Dębniki, Zakrzowiecka

Cena wywoławcza:

600 000 zł

14 286 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości

ogłasza o konkursie pisemnych ofert

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,57 m2 położonego w Krakowie przy ul. Zakrzowieckiej nr 53, objętego księgą wieczystą numer ***, komórki lokatorskiej, prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz udziałów w prawie własności działek stanowiących drogi dojazdowe. Mieszkanie znajduje się na I piętrze i składa z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruch...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kęty, os. 700-lecia

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU W KĘTACH (35% WARTOŚCI)

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

zaprasza do składania ofert na zakup:

udziału 1/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego

w Kętach (32-650) na os. 700-lecia 4/5 – za cenę wywoławczą 11.668,30 zł brutto, stanowiącą

35% wartości oszacowania.

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie zosta...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 668,30 zł

244 zł/m2

48 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kęty, os. 700-lecia

Cena wywoławcza:

11 668,30 zł

244 zł/m2

48 m2 3 pokoje

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU W KĘTACH (35% WARTOŚCI)

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

zaprasza do składania ofert na zakup:

udziału 1/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego

w Kętach (32-650) na os. 700-lecia 4/5 – za cenę wywoławczą 11.668,30 zł brutto, stanowiącą

35% wartości oszacowania.

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie zosta...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, Henryka i Karola Czeczów

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ (jedna druga) w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnym nr 85 o powierzchni użytkowej 54,62 m², który składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, znajdujący się na parterze (1 kondygnacji), w budynku wielolokalowym, 8-klatkowym, IV-kondygnacyjnym położonym w Krakowie, dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, obrębie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

183 150 zł

3 330 zł/m2

55 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, Henryka i Karola Czeczów

Cena wywoławcza:

183 150 zł

3 330 zł/m2

55 m2 2 pokoje

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ (jedna druga) w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnym nr 85 o powierzchni użytkowej 54,62 m², który składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, znajdujący się na parterze (1 kondygnacji), w budynku wielolokalowym, 8-klatkowym, IV-kondygnacyjnym położonym w Krakowie, dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, obrębie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Trzebinia, Wiśniowa

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Trzebini przy ul. Wiśniowej 10, dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze *** wraz z udziałem w wysokości 45/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętego księgą wieczystą nr ***,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

137 000 zł

3 553 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Trzebinia, Wiśniowa

Cena wywoławcza:

137 000 zł

3 553 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Trzebini przy ul. Wiśniowej 10, dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze *** wraz z udziałem w wysokości 45/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętego księgą wieczystą nr ***,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Henryka i Karola Czeczów

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości *** ogłasza postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ (jedna druga) w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 54,62 m², który składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, znajdujący się na parterze (1 kondygnacji), w budynku wielolokalowym, 8-klatkowym, IV-kondygnacyjnym położonym w Krakowie, dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, obrębie 105 Podgórz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

183 150 zł

3 330 zł/m2

55 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Henryka i Karola Czeczów

Cena wywoławcza:

183 150 zł

3 330 zł/m2

55 m2 2 pokoje

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości *** ogłasza postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ (jedna druga) w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 54,62 m², który składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, znajdujący się na parterze (1 kondygnacji), w budynku wielolokalowym, 8-klatkowym, IV-kondygnacyjnym położonym w Krakowie, dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, obrębie 105 Podgórz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, Henryka i Karola Czeczów

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ (jedna druga) w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 54,62 m², który składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, znajdujący się na parterze (1 kondygnacji), w budynku wielolokalowym, 8-klatkowym, IV-kondygnacyjnym położonym w Krakowie, dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, obrębie 105 P...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

183 150 zł

3 330 zł/m2

55 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, Henryka i Karola Czeczów

Cena wywoławcza:

183 150 zł

3 330 zł/m2

55 m2 2 pokoje

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ (jedna druga) w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 54,62 m², który składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, znajdujący się na parterze (1 kondygnacji), w budynku wielolokalowym, 8-klatkowym, IV-kondygnacyjnym położonym w Krakowie, dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, obrębie 105 P...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, 3 Maja

REGULAMIN

SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

UDZIAŁU 1/8 W LOKALU MIESZKALNYM

(„REGULAMIN”)

§1

1.\tNiniejsza sprzedaż z wolnej ręki przeprowadzana jest w związku z toczącym się

przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziałem VIII Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postępowaniem upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2.\tSprzedaż prowadzona jest przez Macieja Strosznajdera – Syndyka masy upadłości nr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

32 645 zł

650 zł/m2

50 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, 3 Maja

Cena wywoławcza:

32 645 zł

650 zł/m2

50 m2 3 pokoje

REGULAMIN

SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

UDZIAŁU 1/8 W LOKALU MIESZKALNYM

(„REGULAMIN”)

§1

1.\tNiniejsza sprzedaż z wolnej ręki przeprowadzana jest w związku z toczącym się

przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziałem VIII Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postępowaniem upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2.\tSprzedaż prowadzona jest przez Macieja Strosznajdera – Syndyka masy upadłości nr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Brzesko, Dworcowa

... w dniu 02.07.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/367/2024 w terminie
do dnia 28.06.2024 r. oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika pr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

207 500 zł

2 522 zł/m2

82 m2

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Brzesko, Dworcowa

Cena wywoławcza:

207 500 zł

2 522 zł/m2

82 m2

... w dniu 02.07.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/367/2024 w terminie
do dnia 28.06.2024 r. oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika pr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze Duchackie, Łużycka

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWGO UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 5/8 CZĘŚCI W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO W KRAKOWIE W DRODZE KONKURSU OFERT

Syndyk masy upadłości wyznaczony w sprawie o syg. akt: VIII GUp 639/19/S przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zaprasza do składania ofert do dnia 28 czerwca 2024 r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

225 090 zł

4 041 zł/m2

56 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze Duchackie, Łużycka

Cena wywoławcza:

225 090 zł

4 041 zł/m2

56 m2 3 pokoje

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWGO UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 5/8 CZĘŚCI W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO W KRAKOWIE W DRODZE KONKURSU OFERT

Syndyk masy upadłości wyznaczony w sprawie o syg. akt: VIII GUp 639/19/S przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zaprasza do składania ofert do dnia 28 czerwca 2024 r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Proszowice, Królewska

... w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 sala nr 8.

Cena wywoławcza wynosi brutto 210 000,00 złotych (słownie brutto: dwieście dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Wadium w kwocie wadium w kwocie 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dzie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 000 zł

6 167 zł/m2

34 m2 1 pokój

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy i Miasta Proszowice
Przetarg na mieszkanie

Proszowice, Królewska

Cena wywoławcza:

210 000 zł

6 167 zł/m2

34 m2 1 pokój

... w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 sala nr 8.

Cena wywoławcza wynosi brutto 210 000,00 złotych (słownie brutto: dwieście dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Wadium w kwocie wadium w kwocie 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dzie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy i Miasta Proszowice
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości