Przetarg na dom: Wieliczka, Królowej Jadwigi


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

18 000 zł


Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
Termin: 2022-10-20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8  nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *******************, wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 371/16).

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako część...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.