Licytacje komornicze: Wieliczka

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr ***/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika: ***.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr ***, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr ***/2 o powierzchni 0,1200 h...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2 4 pokoje

Termin: 2024-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2 4 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr ***/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika: ***.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr ***, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr ***/2 o powierzchni 0,1200 h...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 19-404 Wieliczki, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sembrzyckiego 18, Olecko, 19-400 Olecko) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1) nieruchomość gruntowa, zabudowana stodołą i stajnią, stanowiąca własność *** podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olecku I Wydziału Cywilnego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie o sygn. akt I Ns 158/21 o stwierdze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

855 750 zł

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

855 750 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 19-404 Wieliczki, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sembrzyckiego 18, Olecko, 19-400 Olecko) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1) nieruchomość gruntowa, zabudowana stodołą i stajnią, stanowiąca własność *** podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olecku I Wydziału Cywilnego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie o sygn. akt I Ns 158/21 o stwierdze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Mała Wieś

... druga licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Mała Wieś, 32-020 Wieliczka, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 112 o powierzchni 0,04ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 22 oraz budynkiem gospodarczym położona w Małej Wsi, Gmina Wieliczka,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

104 393,33 zł

261 zł/m2Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Mała Wieś

Cena wywoławcza:

104 393,33 zł

261 zł/m2


... druga licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Mała Wieś, 32-020 Wieliczka, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 112 o powierzchni 0,04ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 22 oraz budynkiem gospodarczym położona w Małej Wsi, Gmina Wieliczka,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kokotów , gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 356/3 o powierzchni 0,0596 ha mającą założoną księgę wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiąca własność dłużnika***

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 604 407,00 zł
Cena wywoławcza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

402 938 zł

2 407 zł/m2

167 m2 13 pokoi

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

Cena wywoławcza:

402 938 zł

2 407 zł/m2

167 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kokotów , gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 356/3 o powierzchni 0,0596 ha mającą założoną księgę wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiąca własność dłużnika***

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 604 407,00 zł
Cena wywoławcza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Koźmice Wielkie

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
I. nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/3 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce
nr ***
II. udziału nr 2 wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/1 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej założoną księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

94 875 zł

47,39 zł/m2

2 002 m2

Termin: 2024-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Koźmice Wielkie

Cena wywoławcza:

94 875 zł

47,39 zł/m2

2 002 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
I. nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/3 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce
nr ***
II. udziału nr 2 wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/1 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej założoną księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2024-03-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Wieliczka

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszed...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

25 200 zł

15,43 zł/m2

1 633 m2

Termin: 2024-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Wieliczka

Cena wywoławcza:

25 200 zł

15,43 zł/m2

1 633 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszed...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Podstolice, Śliwkowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Śliwkowa ,Podstolice, 62-330 Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 39/4 stanowiącą działkę gruntową niezabudowaną o pow. 0,1080ha. Działka położona w miejscowości Podstolice, gmina Nekla przy ul. Śliwkowej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość ogro...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

73 440 zł

68,00 zł/m2

1 080 m2

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Podstolice, Śliwkowa

Cena wywoławcza:

73 440 zł

68,00 zł/m2

1 080 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Śliwkowa ,Podstolice, 62-330 Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 39/4 stanowiącą działkę gruntową niezabudowaną o pow. 0,1080ha. Działka położona w miejscowości Podstolice, gmina Nekla przy ul. Śliwkowej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość ogro...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka, Chopina

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości; lokal mieszkalny o pow. 38,19m2 stanowiący odrębną nieruchomość położony Wieliczka, ul. Chopina 2 stanowiący własność dłużnika***
posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 219.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 164.250,00 zł

_Lokal mieszkalny położony jest na 1 kondygnacji ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

164 250 zł

4 301 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka, Chopina

Cena wywoławcza:

164 250 zł

4 301 zł/m2

38 m2 2 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości; lokal mieszkalny o pow. 38,19m2 stanowiący odrębną nieruchomość położony Wieliczka, ul. Chopina 2 stanowiący własność dłużnika***
posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 219.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 164.250,00 zł

_Lokal mieszkalny położony jest na 1 kondygnacji ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości