Licytacje komornicze: wielicki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr ***/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika: ***.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr ***, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr ***/2 o powierzchni 0,1200 h...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2 4 pokoje

Termin: 2024-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2 4 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr ***/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika: ***.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr ***, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr ***/2 o powierzchni 0,1200 h...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 19-404 Wieliczki, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sembrzyckiego 18, Olecko, 19-400 Olecko) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1) nieruchomość gruntowa, zabudowana stodołą i stajnią, stanowiąca własność *** podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olecku I Wydziału Cywilnego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie o sygn. akt I Ns 158/21 o stwierdze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

855 750 zł

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

855 750 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 19-404 Wieliczki, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sembrzyckiego 18, Olecko, 19-400 Olecko) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1) nieruchomość gruntowa, zabudowana stodołą i stajnią, stanowiąca własność *** podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olecku I Wydziału Cywilnego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie o sygn. akt I Ns 158/21 o stwierdze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Niepołomice, Wrzosowa

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

345 291 zł6 pokoi

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Niepołomice, Wrzosowa

Cena wywoławcza:

345 291 zł6 pokoi

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Gdów, Czyżów

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Czyżów, 32-420 Gdów, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Dobczycach (adres: ul. , Dobczyce, 32-410 Dobczyce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntową zabudowaną, składającą się z działki ewidencyjnej nr *** o powierzchni 0,15 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka położona w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

192 402 zł

1 203 zł/m2

160 m2

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Gdów, Czyżów

Cena wywoławcza:

192 402 zł

1 203 zł/m2

160 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Czyżów, 32-420 Gdów, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Dobczycach (adres: ul. , Dobczyce, 32-410 Dobczyce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntową zabudowaną, składającą się z działki ewidencyjnej nr *** o powierzchni 0,15 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka położona w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Mała Wieś

... druga licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Mała Wieś, 32-020 Wieliczka, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 112 o powierzchni 0,04ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 22 oraz budynkiem gospodarczym położona w Małej Wsi, Gmina Wieliczka,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

104 393,33 zł

261 zł/m2Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Mała Wieś

Cena wywoławcza:

104 393,33 zł

261 zł/m2


... druga licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Mała Wieś, 32-020 Wieliczka, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 112 o powierzchni 0,04ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 22 oraz budynkiem gospodarczym położona w Małej Wsi, Gmina Wieliczka,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Zalesiany

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, położonej przy Zalesiany, 32-420 Gdów, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach (adres: ul. , Dobczyce, 32-410 Dobczyce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr o powierzchni 0,1707 ha o kształcie regularnym - prostokąt, niezabudowaną porośniętą roślinnością trawiastą.

Suma oszacow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

41 241,33 zł

24,16 zł/m2

1 707 m2

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Zalesiany

Cena wywoławcza:

41 241,33 zł

24,16 zł/m2

1 707 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, położonej przy Zalesiany, 32-420 Gdów, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach (adres: ul. , Dobczyce, 32-410 Dobczyce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr o powierzchni 0,1707 ha o kształcie regularnym - prostokąt, niezabudowaną porośniętą roślinnością trawiastą.

Suma oszacow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

wielicki, Niepołomice, Zagórze

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr *** stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Zagórze 155 stanowiącego własność dłużnika posiadającego założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licyta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

87 000 zł

3 439 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

wielicki, Niepołomice, Zagórze

Cena wywoławcza:

87 000 zł

3 439 zł/m2

25 m2 1 pokój

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr *** stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Zagórze 155 stanowiącego własność dłużnika posiadającego założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licyta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Niepołomice, Wola Zabierzowska

... pierwsza uproszczona elektroniczna licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice, składających się z niezabudowanych działki ewidencyjnych o nr 1550/1,1550/2 oraz 1559/1 posiadające założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym VII Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

700 zł

7,00 zł/m2

100 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Niepołomice, Wola Zabierzowska

Cena wywoławcza:

700 zł

7,00 zł/m2

100 m2

... pierwsza uproszczona elektroniczna licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice, składających się z niezabudowanych działki ewidencyjnych o nr 1550/1,1550/2 oraz 1559/1 posiadające założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym VII Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

wielicki, Gdów

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Biczyce ***/***,Bilczyce, 32-420 Gdów, dla którego SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
1. nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny powierzchni użytkowej 89,59 m2 położonej w miejscowości Bilczyce ***/*** gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie posiadającej założoną księg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

167 250 zł

1 867 zł/m2

90 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

wielicki, Gdów

Cena wywoławcza:

167 250 zł

1 867 zł/m2

90 m2

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Biczyce ***/***,Bilczyce, 32-420 Gdów, dla którego SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
1. nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny powierzchni użytkowej 89,59 m2 położonej w miejscowości Bilczyce ***/*** gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie posiadającej założoną księg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Podolany

... pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Podolany, 32-420 Gdów, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podolany, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 143 o pow. 0,09 ha. dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

66 000 zł

73,33 zł/m2

900 m2

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Podolany

Cena wywoławcza:

66 000 zł

73,33 zł/m2

900 m2

... pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Podolany, 32-420 Gdów, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podolany, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 143 o pow. 0,09 ha. dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Fałkowice

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Fałkowice ,Fałkowice, 32-420 Gdów, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka ewidencyjna nr 356 o pow. 0,2989 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach w/z w Dobczycach o nr KW ***. Bezpośrednie otocz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

32 250 zł

10,79 zł/m2

2 989 m2

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Fałkowice

Cena wywoławcza:

32 250 zł

10,79 zł/m2

2 989 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Fałkowice ,Fałkowice, 32-420 Gdów, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka ewidencyjna nr 356 o pow. 0,2989 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach w/z w Dobczycach o nr KW ***. Bezpośrednie otocz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości