Przetargi i licytacje nieruchomości: Wieliczka

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, NIP: 6751266078 sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieru...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

2 202 zł/m2

5 073 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Filipak
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

2 202 zł/m2

5 073 m2

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, NIP: 6751266078 sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieru...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Filipak
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieruchomości gr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

864 zł/m2

12 935 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

864 zł/m2

12 935 m2

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieruchomości gr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że 24 kwietnia 2024 roku o 11:00 w sali 300 Urzędu Skarbowego w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2 przeprowadzi pierwszą publiczną licytację nieruchomości.

*** nieruchomość objęta księgą wieczystą numer *** składająca się z działki 398/3 o pow. 0.07 ha oraz 1/6 udziału w nieruchomości objętej księgą wieczystą numer *** składającej się z działki 398/8 o pow. 0.11 ha.
*** Jednostka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

741 000 zł

2 695 zł/m2

275 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Wieliczce
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

741 000 zł

2 695 zł/m2

275 m2

Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że 24 kwietnia 2024 roku o 11:00 w sali 300 Urzędu Skarbowego w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2 przeprowadzi pierwszą publiczną licytację nieruchomości.

*** nieruchomość objęta księgą wieczystą numer *** składająca się z działki 398/3 o pow. 0.07 ha oraz 1/6 udziału w nieruchomości objętej księgą wieczystą numer *** składającej się z działki 398/8 o pow. 0.11 ha.
*** Jednostka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Wieliczce
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kokotów , gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 356/3 o powierzchni 0,0596 ha mającą założoną księgę wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiąca własność dłużnika***

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 604 407,00 zł
Cena wywoławcza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

402 938 zł

2 407 zł/m2

167 m2 13 pokoi

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

Cena wywoławcza:

402 938 zł

2 407 zł/m2

167 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kokotów , gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 356/3 o powierzchni 0,0596 ha mającą założoną księgę wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiąca własność dłużnika***

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 604 407,00 zł
Cena wywoławcza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... w dniu 19 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy Placu Zwycięstwa 13, pok. nr 9 o godzinie 10 30Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 poz. 2569). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa – art. 2a stanowi inaczej.Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

575 600 zł

100,00 zł/m2

5 756 m2

Termin: 2024-03-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

575 600 zł

100,00 zł/m2

5 756 m2

... w dniu 19 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy Placu Zwycięstwa 13, pok. nr 9 o godzinie 10 30Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 poz. 2569). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa – art. 2a stanowi inaczej.Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... w dniu 19 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy Placu Zwycięstwa 13, pok. nr 9 o godzinie 10 00Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 poz. 2569). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa – art. 2a stanowi inaczej.Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

550 000 zł

100,00 zł/m2

5 500 m2

Termin: 2024-03-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

550 000 zł

100,00 zł/m2

5 500 m2

... w dniu 19 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy Placu Zwycięstwa 13, pok. nr 9 o godzinie 10 00Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 poz. 2569). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa – art. 2a stanowi inaczej.Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Koźmice Wielkie

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
I. nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/3 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce
nr ***
II. udziału nr 2 wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/1 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej założoną księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

94 875 zł

47,39 zł/m2

2 002 m2

Termin: 2024-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Koźmice Wielkie

Cena wywoławcza:

94 875 zł

47,39 zł/m2

2 002 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
I. nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/3 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce
nr ***
II. udziału nr 2 wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 644/1 położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, posiadającej założoną księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2024-03-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Wieliczka

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszed...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

25 200 zł

15,43 zł/m2

1 633 m2

Termin: 2024-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Wieliczka

Cena wywoławcza:

25 200 zł

15,43 zł/m2

1 633 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszed...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 000 zł

9,32 zł/m2

644 m2

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

6 000 zł

9,32 zł/m2

644 m2

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Podstolice, Śliwkowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Śliwkowa ,Podstolice, 62-330 Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 39/4 stanowiącą działkę gruntową niezabudowaną o pow. 0,1080ha. Działka położona w miejscowości Podstolice, gmina Nekla przy ul. Śliwkowej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość ogro...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

73 440 zł

68,00 zł/m2

1 080 m2

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Wieliczka, Podstolice, Śliwkowa

Cena wywoławcza:

73 440 zł

68,00 zł/m2

1 080 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Śliwkowa ,Podstolice, 62-330 Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 39/4 stanowiącą działkę gruntową niezabudowaną o pow. 0,1080ha. Działka położona w miejscowości Podstolice, gmina Nekla przy ul. Śliwkowej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość ogro...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 49111a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 000 zł

18,63 zł/m2

644 m2

Termin: 2024-01-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

12 000 zł

18,63 zł/m2

644 m2

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 49111a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości