Przetargi i licytacje nieruchomości: wielicki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

506 000 zł

6 325 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

wielicki, Biskupice, Tomaszkowice

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI –

NIERUCHOMOŚCI W TOMASZKOWICACH

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup:

*** nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr. 50/6 o pow. 0,1354 ha oraz o nr. 244/2 o pow. 0,6044 ha, o łącznej pow. 0,7398 ha, położonej w Tomaszkowicach, gmina Biskupice, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 798 849 zł

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

wielicki, Biskupice, Tomaszkowice

Cena wywoławcza:

3 798 849 zł
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI –

NIERUCHOMOŚCI W TOMASZKOWICACH

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup:

*** nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr. 50/6 o pow. 0,1354 ha oraz o nr. 244/2 o pow. 0,6044 ha, o łącznej pow. 0,7398 ha, położonej w Tomaszkowicach, gmina Biskupice, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Biskupice, Tomaszkowice

OPIS OFERTY

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI –
NIERUCHOMOŚCI W TOMASZKOWICACH

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
zaprasza do składania ofert na zakup:

1) nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 50/6 o pow. 0,1354 ha oraz o nr 244/2 o pow. 0,6044 ha, o łącznej pow. 0,7398 ha, położonej w Tomaszkowicach, gmina Biskupice, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym, dla której
Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 360 420 zł

297 zł/m2

14 700 m2

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Biskupice, Tomaszkowice

Cena wywoławcza:

4 360 420 zł

297 zł/m2

14 700 m2

OPIS OFERTY

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI –
NIERUCHOMOŚCI W TOMASZKOWICACH

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
zaprasza do składania ofert na zakup:

1) nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 50/6 o pow. 0,1354 ha oraz o nr 244/2 o pow. 0,6044 ha, o łącznej pow. 0,7398 ha, położonej w Tomaszkowicach, gmina Biskupice, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym, dla której
Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Niepołomice, Zagórze

... w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 8.00.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nieprzystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

46 200 zł

508 zł/m2

91 m2 4 pokoje

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Niepołomice, Zagórze

Cena wywoławcza:

46 200 zł

508 zł/m2

91 m2 4 pokoje

... w Biurze Syndyka w Krakowie, w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 8.00.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nieprzystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Biskupice, Tomaszkowice

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – DOM W TOMASZKOWICACH (75% wartości)

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup:

nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr. 50/1, położonej w Tomaszkowicach, gmina Biskupice, o pow. 0,1319 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 176,3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

745 650 zł

4 229 zł/m2

176 m2

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Biskupice, Tomaszkowice

Cena wywoławcza:

745 650 zł

4 229 zł/m2

176 m2

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – DOM W TOMASZKOWICACH (75% wartości)

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup:

nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr. 50/1, położonej w Tomaszkowicach, gmina Biskupice, o pow. 0,1319 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 176,3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Biskupice, Przebieczany

Cena wywoławcza:

16 800 zł

10,29 zł/m2

1 633 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Przebieczany ,Przebieczany, 32-020 Wieliczka, dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WIELICZKA, 32-020 WIELICZKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Wieliczka

Cena wywoławcza:

287 475 zł

5 389 zł/m2

53 m2 4 pokoje

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości tj. zabudowanej działki położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/***/6.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformat...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Zalesiany

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, położonej przy Zalesiany, 32-420 Gdów, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach (adres: ul. , Dobczyce, 32-410 Dobczyce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr o powierzchni 0,1707 ha o kształcie regularnym - prostokąt, niezabudowaną porośniętą roślinnością trawiastą.

Suma oszacow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

41 241,33 zł

24,16 zł/m2

1 707 m2

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Gdów, Zalesiany

Cena wywoławcza:

41 241,33 zł

24,16 zł/m2

1 707 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, położonej przy Zalesiany, 32-420 Gdów, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach (adres: ul. , Dobczyce, 32-410 Dobczyce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr o powierzchni 0,1707 ha o kształcie regularnym - prostokąt, niezabudowaną porośniętą roślinnością trawiastą.

Suma oszacow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, NIP: 6751266078 sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieru...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

2 202 zł/m2

5 073 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Filipak
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

2 202 zł/m2

5 073 m2

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, NIP: 6751266078 sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieru...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Filipak
Przetarg na obiekt / lokal

wielicki, Kłaj, Dąbrowa

Syndyk masy upadłości Wytwórnia Wyrobów z Latexu POL-GUM Spółdzielnia Pracy w upadłości, ul. Zabłocie 25/42, 30-701 Kraków, NIP6750002756, sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert:

(poz. nr 2) - zespół składników majątkowych upadłego, w skład którego wchodzi: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Dąbrowa, obejmująca działki ewid. nr 189/2 i 189/3 o łącznej pow. 1,2311 ha, na której posadowiony jest budynek o funkcji biuro-usługowej o pow. użytkowej 482,79 m2, magazyn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 095 986 zł

1 427 zł/m2

768 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

wielicki, Kłaj, Dąbrowa

Cena wywoławcza:

1 095 986 zł

1 427 zł/m2

768 m2

Syndyk masy upadłości Wytwórnia Wyrobów z Latexu POL-GUM Spółdzielnia Pracy w upadłości, ul. Zabłocie 25/42, 30-701 Kraków, NIP6750002756, sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert:

(poz. nr 2) - zespół składników majątkowych upadłego, w skład którego wchodzi: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Dąbrowa, obejmująca działki ewid. nr 189/2 i 189/3 o łącznej pow. 1,2311 ha, na której posadowiony jest budynek o funkcji biuro-usługowej o pow. użytkowej 482,79 m2, magazyn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieruchomości gr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

864 zł/m2

12 935 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Wieliczka, Stefana Żeromskiego

Cena wywoławcza:

11 172 000 zł

864 zł/m2

12 935 m2

Syndyk masy upadłości Turówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Turówka Hotel & SPA”, położonej w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa złotych).W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem konkursu ofert wchodzą nieruchomości gr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza mieszkania

wielicki, Niepołomice, Zagórze

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr *** stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Zagórze 155 stanowiącego własność dłużnika posiadającego założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licyta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

87 000 zł

3 439 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

wielicki, Niepołomice, Zagórze

Cena wywoławcza:

87 000 zł

3 439 zł/m2

25 m2 1 pokój

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr *** stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Zagórze 155 stanowiącego własność dłużnika posiadającego założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licyta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Niepołomice, Płaszowska

Przetarg w dniu: 15.05.2024r. godz. 10:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 0,0867 ha
Cena wywoławcza 250 000,00 PLNPobierz ogłoszenie

Oddział Regionalny AMW w Krakowie

Małgorzata Chwał, Główny specjalista

(Dział ds. Marketingu i PR)

Tel.: (+48 12) 211-40-20

E-mail: marketing.krakow@amw.com.plSebastian Masłoń, Starszy specjalista

(Dział ds. Nieruchomości)

Tel.: (+48 12) 12 211 40 51

E-mail:Marcin Kubat, Specjalista

(Dział ds. Mark...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 000 zł

288 zł/m2

867 m2

Termin: 2024-05-15

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na działkę

Niepołomice, Płaszowska

Cena wywoławcza:

250 000 zł

288 zł/m2

867 m2

Przetarg w dniu: 15.05.2024r. godz. 10:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 0,0867 ha
Cena wywoławcza 250 000,00 PLNPobierz ogłoszenie

Oddział Regionalny AMW w Krakowie

Małgorzata Chwał, Główny specjalista

(Dział ds. Marketingu i PR)

Tel.: (+48 12) 211-40-20

E-mail: marketing.krakow@amw.com.plSebastian Masłoń, Starszy specjalista

(Dział ds. Nieruchomości)

Tel.: (+48 12) 12 211 40 51

E-mail:Marcin Kubat, Specjalista

(Dział ds. Mark...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-15

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Licytacja komornicza działki

wielicki, Niepołomice, Wola Zabierzowska

... pierwsza uproszczona elektroniczna licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice, składających się z niezabudowanych działki ewidencyjnych o nr 1550/1,1550/2 oraz 1559/1 posiadające założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym VII Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

700 zł

7,00 zł/m2

100 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

wielicki, Niepołomice, Wola Zabierzowska

Cena wywoławcza:

700 zł

7,00 zł/m2

100 m2

... pierwsza uproszczona elektroniczna licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice, składających się z niezabudowanych działki ewidencyjnych o nr 1550/1,1550/2 oraz 1559/1 posiadające założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym VII Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          26
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości