Przetarg na dom: Wieliczka, Królowej Jadwigi


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

27 000 zł


Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
Termin: 2022-03-16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *******************, wchodzącego w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 371/16).
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.