Licytacja komornicza działki: Kielce


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

10 897,50 zł

43,77 zł/m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2024-03-20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2024 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************.

Opis...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 38 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.