Licytacje komornicze: grunty Kielce

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl, 25-825 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjny...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 708 993,98 zł

185 zł/m2

9 257 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

Cena wywoławcza:

1 708 993,98 zł

185 zł/m2

9 257 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl, 25-825 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjny...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl , 25-825 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjnych...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 608 476,54 zł

201 zł/m2

8 021 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

Cena wywoławcza:

1 608 476,54 zł

201 zł/m2

8 021 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl , 25-825 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjnych...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl , 25-900 Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjnych...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 228 437,27 zł

182 zł/m2

17 759 m2

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

Cena wywoławcza:

3 228 437,27 zł

182 zł/m2

17 759 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl , 25-900 Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjnych...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Wrzosowa

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Łukasz Węgrzyński

Kancelaria Komornicza, IX Wieków Kielc 2A, Kielce, 25-516 Kielce

tel. 41 365 66 67 / fax.

Sygnatura: GKm 79/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Łukasz Węgrzyński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 79/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza l...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

357 032,63 zł

183 zł/m2

1 946 m2

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Wrzosowa

Cena wywoławcza:

357 032,63 zł

183 zł/m2

1 946 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Łukasz Węgrzyński

Kancelaria Komornicza, IX Wieków Kielc 2A, Kielce, 25-516 Kielce

tel. 41 365 66 67 / fax.

Sygnatura: GKm 79/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Łukasz Węgrzyński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 79/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza l...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Wielkopole, Zagórska

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Zagórska , 25-355 KIELCE, dla której SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-639 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 216/2 położonej w Kielce przy ul. ZAGÓRSKA o łącznej powie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

181 884 zł

160 zł/m2

1 135 m2

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Wielkopole, Zagórska

Cena wywoławcza:

181 884 zł

160 zł/m2

1 135 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Zagórska , 25-355 KIELCE, dla której SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-639 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 216/2 położonej w Kielce przy ul. ZAGÓRSKA o łącznej powie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 97/4, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze:...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 043,75 zł

1,92 zł/m2

1 064 m2

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

Cena wywoławcza:

2 043,75 zł

1,92 zł/m2

1 064 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 97/4, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze:...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym ***, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

4 911,75 zł

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

Cena wywoławcza:

4 911,75 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym ***, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 249, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

10 897,50 zł

43,77 zł/m2Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

Cena wywoławcza:

10 897,50 zł

43,77 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 249, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 181/6, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

8 826,75 zł

1,64 zł/m2

5 382 m2

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

Cena wywoławcza:

8 826,75 zł

1,64 zł/m2

5 382 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 181/6, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 1424/2, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

7 552,50 zł

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

Cena wywoławcza:

7 552,50 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Suków, Suków, 26-021 Daleszyce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką gruntu o numerze ewidencyjnym 1424/2, położona w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Zagórska

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 25-639 KIELCE, dla której (adres: ul. , KIELCE, 25-639 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna numer 216/2 położona w Kielce przy ul. ZAGÓRSKA o łącznej powierzchni 00,1135 HA posiadająca założoną Księgę Wieczystą n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

272 826 zł

240 zł/m2

1 135 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Zagórska

Cena wywoławcza:

272 826 zł

240 zł/m2

1 135 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 25-639 KIELCE, dla której (adres: ul. , KIELCE, 25-639 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna numer 216/2 położona w Kielce przy ul. ZAGÓRSKA o łącznej powierzchni 00,1135 HA posiadająca założoną Księgę Wieczystą n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Ściegiennego

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Ściegiennego, 25-116 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Warszawska 44, Kielce, 25-312 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00.

Suma...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

289 867 zł

59,00 zł/m2

4 913 m2

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Ściegiennego

Cena wywoławcza:

289 867 zł

59,00 zł/m2

4 913 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Ściegiennego, 25-116 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Warszawska 44, Kielce, 25-312 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00.

Suma...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 784/3 ( wydzielona z działki numer 784/2) o łącznej powierzchni użytkowej 0,0841 ha niezabudowana, położonej w miejscowości Chańcza gmina Raków stanowiącej własność dłużnika:
***Chańcza
26-035 Raków
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/***/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: .....................................
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

34 706,25 zł

41,27 zł/m2

841 m2

Termin: 2023-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce

Cena wywoławcza:

34 706,25 zł

41,27 zł/m2

841 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 784/3 ( wydzielona z działki numer 784/2) o łącznej powierzchni użytkowej 0,0841 ha niezabudowana, położonej w miejscowości Chańcza gmina Raków stanowiącej własność dłużnika:
***Chańcza
26-035 Raków
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/***/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: .....................................
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Łazy, Łódzka

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy Łódzka , 25-655 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Malików 146A, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka gruntu numer 308/4 o powierzchni 0,0971 ha położona przy ul. Łódzkiej w Kielcach, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym i p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

102 800 zł

106 zł/m2

971 m2

Termin: 2023-02-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Łazy, Łódzka

Cena wywoławcza:

102 800 zł

106 zł/m2

971 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy Łódzka , 25-655 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Malików 146A, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka gruntu numer 308/4 o powierzchni 0,0971 ha położona przy ul. Łódzkiej w Kielcach, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym i p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-02-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Ściegiennego

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Ściegiennego, 25-116 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Warszawska 44, Kielce, 25-312 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 579 734,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 434 800,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 973,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacj...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

434 800,50 zł

88,50 zł/m2

4 913 m2

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
Komornik Kielce Rafał Cak
Licytacja komornicza działki

Kielce, Ściegiennego

Cena wywoławcza:

434 800,50 zł

88,50 zł/m2

4 913 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Ściegiennego, 25-116 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Warszawska 44, Kielce, 25-312 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 579 734,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 434 800,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 973,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacj...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
Komornik Kielce Rafał Cak
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości