Licytacje komornicze: grunty świętokrzyskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

starachowicki, Brody, Młynek

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Młynek, 27-230 Brody, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność dłużnika*** położona we wsi Młynek gmina Brody, powiat starachowicki, mająca założoną księgę wieczystą numer *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

23 250 zł

15,46 zł/m2

1 504 m2

Termin: 2024-07-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Brody, Młynek

Cena wywoławcza:

23 250 zł

15,46 zł/m2

1 504 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Młynek, 27-230 Brody, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność dłużnika*** położona we wsi Młynek gmina Brody, powiat starachowicki, mająca założoną księgę wieczystą numer *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kazimierski, Skalbmierz, Tempoczów-Rędziny

... pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Niezabudowana nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Tempoczów Rędziny, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, jednostka ewidencyjna : 260305_5 Skalbmierz - obszar wiejski, obręb : 0020 Tempoczów Rędziny, oznaczona działką nr ***/*** o powierzchni 0,9500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

44 401,50 zł

4,67 zł/m2

9 500 m2

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kazimierski, Skalbmierz, Tempoczów-Rędziny

Cena wywoławcza:

44 401,50 zł

4,67 zł/m2

9 500 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Niezabudowana nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Tempoczów Rędziny, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, jednostka ewidencyjna : 260305_5 Skalbmierz - obszar wiejski, obręb : 0020 Tempoczów Rędziny, oznaczona działką nr ***/*** o powierzchni 0,9500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Bukówka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Bukówka , 27-225 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca własność dłużnika: *** i opisana jako położona w miejscowości Bukówka, gmina Pawłów, nieruchomość gruntowa niezabudowana, opisana w ewidencji gruntów jako grunty orne, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

21 750 zł

2,63 zł/m2

8 277 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Bukówka

Cena wywoławcza:

21 750 zł

2,63 zł/m2

8 277 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Bukówka , 27-225 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca własność dłużnika: *** i opisana jako położona w miejscowości Bukówka, gmina Pawłów, nieruchomość gruntowa niezabudowana, opisana w ewidencji gruntów jako grunty orne, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

staszowski, Osiek, Ossala

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej w miejscowości Ossala , 28-221 Osiek, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości o numerze KW *** w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: ***, położona w miejscowości ***, gmina Osiek oznaczona jako położona w obrębie *** działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 1,22 ha, opisana jako: lasy LsV - 1,0100 ha, pastw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

50 850 zł

4,17 zł/m2

12 200 m2

Termin: 2024-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

staszowski, Osiek, Ossala

Cena wywoławcza:

50 850 zł

4,17 zł/m2

12 200 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej w miejscowości Ossala , 28-221 Osiek, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości o numerze KW *** w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: ***, położona w miejscowości ***, gmina Osiek oznaczona jako położona w obrębie *** działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 1,22 ha, opisana jako: lasy LsV - 1,0100 ha, pastw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stąporków, Konecka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Konecka , 26-220 Stąporków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KOŃSKIE, 26-200 KOŃSKIE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stąporków przy ulicy Koneckiej, arkusz m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

110 000 zł

54,13 zł/m2

2 032 m2

Termin: 2024-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stąporków, Konecka

Cena wywoławcza:

110 000 zł

54,13 zł/m2

2 032 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Konecka , 26-220 Stąporków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KOŃSKIE, 26-200 KOŃSKIE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stąporków przy ulicy Koneckiej, arkusz m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kazimierski, Czarnocin, Kolosy

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Kolosy n/d, 28-506 Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 3, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 320 802 zł

16,09 zł/m2

144 257 m2

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kazimierski, Czarnocin, Kolosy

Cena wywoławcza:

2 320 802 zł

16,09 zł/m2

144 257 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Kolosy n/d, 28-506 Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 3, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kielecki, Łagów, Stara Zbelutka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy gm. Łagów, Zbelutka Stara, 26-025 Łagów, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ OBEJMUJE DZIAŁKĘ GRUNTU NR 430 O POWIERZCHNI 1,5900 HA. NIER...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

114 536,25 zł

7,20 zł/m2

15 900 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kielecki, Łagów, Stara Zbelutka

Cena wywoławcza:

114 536,25 zł

7,20 zł/m2

15 900 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy gm. Łagów, Zbelutka Stara, 26-025 Łagów, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ OBEJMUJE DZIAŁKĘ GRUNTU NR 430 O POWIERZCHNI 1,5900 HA. NIER...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Modrzewie

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Modrzewie, 27-225 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
położona w obrębie 0014 Modrzewie działka nr 300 o powierzchni 0,4244 ha mająca urządzoną księgę wieczystą numer *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach. Działka na p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

30 929,25 zł

7,29 zł/m2

4 244 m2

Termin: 2024-06-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Modrzewie

Cena wywoławcza:

30 929,25 zł

7,29 zł/m2

4 244 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Modrzewie, 27-225 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
położona w obrębie 0014 Modrzewie działka nr 300 o powierzchni 0,4244 ha mająca urządzoną księgę wieczystą numer *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach. Działka na p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Małogoszcz, Żarczyce Małe

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Żarczyce Małe -,Żarczyce Małe, 28-366 Małogoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr o powierzchni 0,47 ha poło...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

36 160 zł

7,69 zł/m2

4 700 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Małogoszcz, Żarczyce Małe

Cena wywoławcza:

36 160 zł

7,69 zł/m2

4 700 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Żarczyce Małe -,Żarczyce Małe, 28-366 Małogoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr o powierzchni 0,47 ha poło...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Wodzisław, Konary

... pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego dłużnikowi: ***. Nieruchomość położona jest w Konary, gm. Wodzisław, 28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana, stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym , obręb 0010 Konary, jednostka ewidencyjna Wodzisław-obszar wiejski, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Powierzc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

49 119,75 zł

32,75 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2024-05-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Wodzisław, Konary

Cena wywoławcza:

49 119,75 zł

32,75 zł/m2

1 500 m2

... pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego dłużnikowi: ***. Nieruchomość położona jest w Konary, gm. Wodzisław, 28-330 Wodzisław k. Jędrzejowa, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana, stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym , obręb 0010 Konary, jednostka ewidencyjna Wodzisław-obszar wiejski, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Powierzc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

konecki, Słupia Konecka, Pilczyca

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Pilczyca gm. Słupia, 26-234 Słupia, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Sumy oszacowania, ceny wywoławcze oraz wadia dla poszczególnych działek wynoszą: - działka nr 500 o pow. 0,15 ha - użytek leśny LsIV kwota oszacowania = 13.213,00 zł, cena wywoławcza = 9.909,75 zł, wadium = 1....
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

51 927 zł

2,81 zł/m2

18 473 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

konecki, Słupia Konecka, Pilczyca

Cena wywoławcza:

51 927 zł

2,81 zł/m2

18 473 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Pilczyca gm. Słupia, 26-234 Słupia, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Sumy oszacowania, ceny wywoławcze oraz wadia dla poszczególnych działek wynoszą: - działka nr 500 o pow. 0,15 ha - użytek leśny LsIV kwota oszacowania = 13.213,00 zł, cena wywoławcza = 9.909,75 zł, wadium = 1....
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl, 25-825 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjny...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 708 993,98 zł

185 zł/m2

9 257 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kielce, Dobromyśl

Cena wywoławcza:

1 708 993,98 zł

185 zł/m2

9 257 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobromyśl, 25-825 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działkami gruntu o numerach ewidencyjny...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

buski, Busko-Zdrój, Łagiewniki

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,ŁAGIEWNIKI, 26-020 CHMIELNIK, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki 5/28-100, Busko-Zdrój, 28-100 Busko-Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr. 177 o powierzchni 2,19 ha.

Suma oszacowania wynosi 61 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojm...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

46 200 zł

2,11 zł/m2

21 900 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

buski, Busko-Zdrój, Łagiewniki

Cena wywoławcza:

46 200 zł

2,11 zł/m2

21 900 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,ŁAGIEWNIKI, 26-020 CHMIELNIK, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki 5/28-100, Busko-Zdrój, 28-100 Busko-Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr. 177 o powierzchni 2,19 ha.

Suma oszacowania wynosi 61 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojm...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Rzepin-Kolonia

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy Rzepin Kolonia ,Rzepin Kolonia, 27-225 Pawłów, dla której SĄD REJONOWY STARACHOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 68 469,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 646,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 846,90 zł. Rękojmia powinn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

45 646 zł

3,19 zł/m2

14 300 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Rzepin-Kolonia

Cena wywoławcza:

45 646 zł

3,19 zł/m2

14 300 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy Rzepin Kolonia ,Rzepin Kolonia, 27-225 Pawłów, dla której SĄD REJONOWY STARACHOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 68 469,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 646,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 846,90 zł. Rękojmia powinn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          56
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości