Przetargi: grunty Kielce

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Kielce

... w dniu 28.05.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/246/2024 w terminie do dnia 24.05.2024 r., oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

71 000 zł

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

71 000 zł
... w dniu 28.05.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/246/2024 w terminie do dnia 24.05.2024 r., oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Kielce, Herby, 1 Maja

... w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, sala sesyjna
Rady Miasta Kielce , piętro 1, ( wejście do Urzędu od strony parkingu
wielopoziomowego) w dniu 14 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 10:00.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego
wyżej wadium, w terminie do dnia 8 maja 2024 r. na konto Urzędu Miasta
Kielce ING Bank Śląski nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem
nieruchomości, której wpłata dotyczy.
W przypadku wpłacenia wadium w formie prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

930 000 zł

618 zł/m2

1 504 m2

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kielce
Przetarg na działkę

Kielce, Herby, 1 Maja

Cena wywoławcza:

930 000 zł

618 zł/m2

1 504 m2

... w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, sala sesyjna
Rady Miasta Kielce , piętro 1, ( wejście do Urzędu od strony parkingu
wielopoziomowego) w dniu 14 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 10:00.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego
wyżej wadium, w terminie do dnia 8 maja 2024 r. na konto Urzędu Miasta
Kielce ING Bank Śląski nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem
nieruchomości, której wpłata dotyczy.
W przypadku wpłacenia wadium w formie prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kielce
Przetarg na działkę

Kielce, Na Stoku, Sikorskiego

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce numerami działek 836/141,
836/142 o łącznej pow. 0,2442 ha, obr. 0007, objętej księgą wieczystą
KI1L/00086624/3, stanowiącej własność Gminy Kielce.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w Kielcach, po
północnej stronie ul. Sikorskiego w peryferyjnej strefie mias...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 800 000 zł

737 zł/m2

2 442 m2

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kielce
Przetarg na działkę

Kielce, Na Stoku, Sikorskiego

Cena wywoławcza:

1 800 000 zł

737 zł/m2

2 442 m2

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce numerami działek 836/141,
836/142 o łącznej pow. 0,2442 ha, obr. 0007, objętej księgą wieczystą
KI1L/00086624/3, stanowiącej własność Gminy Kielce.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w Kielcach, po
północnej stronie ul. Sikorskiego w peryferyjnej strefie mias...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kielce
Przetarg na działkę

Kielce, Wielkopole, Pomorska

... w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, sala sesyjna Rady Miasta Kielce, piętro 1, (wejście do Urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

94 000 zł

477 zł/m2

197 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kielce
Przetarg na działkę

Kielce, Wielkopole, Pomorska

Cena wywoławcza:

94 000 zł

477 zł/m2

197 m2

... w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, sala sesyjna Rady Miasta Kielce, piętro 1, (wejście do Urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kielce
Przetarg na działkę

Kielce

... w dniu 09.04.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/165/2024 w terminie do dnia 05.04.2024 r., oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

71 000 zł

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

71 000 zł
... w dniu 09.04.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/165/2024 w terminie do dnia 05.04.2024 r., oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Kielce

Syndyk ogłasza sprzedaż: udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Chałupki, w gminie Morawica, w powiecie kieleckim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Cena wywoławcza nieruchomości 46.655,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych ) Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

46 655 zł

13,55 zł/m2

3 443 m2

Termin: 2024-03-04

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

46 655 zł

13,55 zł/m2

3 443 m2

Syndyk ogłasza sprzedaż: udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Chałupki, w gminie Morawica, w powiecie kieleckim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Cena wywoławcza nieruchomości 46.655,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych ) Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-04

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki, udziału w wysokości 114/172 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzi: - grunty orne położone w miejscowości Zubrzyca Górna, działki ewidencyjne nr 8482/1 oraz 8482/2, o pow. 0,0535 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***, Cena wywoławcza 2 087 zł (słownie dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych), Jeżeli sprzedaż w/w składnika podlega opodatkowaniu, do ceny zost...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 087 zł

3,90 zł/m2

535 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

2 087 zł

3,90 zł/m2

535 m2

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki, udziału w wysokości 114/172 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzi: - grunty orne położone w miejscowości Zubrzyca Górna, działki ewidencyjne nr 8482/1 oraz 8482/2, o pow. 0,0535 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***, Cena wywoławcza 2 087 zł (słownie dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych), Jeżeli sprzedaż w/w składnika podlega opodatkowaniu, do ceny zost...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki, udziału w wysokości 114/172 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzi: - grunty orne położone w miejscowości Zubrzyca Górna, działki ewidencyjne nr 8482/1 oraz 8482/2, o pow. 0,0535 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***, Cena wywoławcza 2 087 zł (słownie dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych), Jeżeli sprzedaż w/w składnika podlega opodatkowaniu, do ceny zost...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 087 zł

3,90 zł/m2

535 m2

Termin: 2024-01-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

2 087 zł

3,90 zł/m2

535 m2

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki, udziału w wysokości 114/172 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzi: - grunty orne położone w miejscowości Zubrzyca Górna, działki ewidencyjne nr 8482/1 oraz 8482/2, o pow. 0,0535 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***, Cena wywoławcza 2 087 zł (słownie dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych), Jeżeli sprzedaż w/w składnika podlega opodatkowaniu, do ceny zost...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości- grunty orne położone w gminie Gnojno miejscowości Raszyce, Wola Zofiowska nr działek 521, 522, 49, 71, 111, 151, 187, o pow. 3,2600 ha, objętej księgą wieczystą nr ***, Cena wywoławcza 23.990,00 zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) Opis i oszacowanie przedmiotów sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:0...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

23 990 zł

0,74 zł/m2

32 600 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

23 990 zł

0,74 zł/m2

32 600 m2

Udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości- grunty orne położone w gminie Gnojno miejscowości Raszyce, Wola Zofiowska nr działek 521, 522, 49, 71, 111, 151, 187, o pow. 3,2600 ha, objętej księgą wieczystą nr ***, Cena wywoławcza 23.990,00 zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) Opis i oszacowanie przedmiotów sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:0...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce

Udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w gminie Gnojno, w miejscowości Wola Zofiowska, nr działki 26/1, pow. 0,7300 ha, objętej księgą wieczystą nr ***, Cena wywoławcza 9.505,00 zł (słownie dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych), Opis i oszacowanie przedmiotów sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz pod adresem e-mail: upadłos***i@c***.pl Oferty na...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 505 zł

1,30 zł/m2

7 300 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

9 505 zł

1,30 zł/m2

7 300 m2

Udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w gminie Gnojno, w miejscowości Wola Zofiowska, nr działki 26/1, pow. 0,7300 ha, objętej księgą wieczystą nr ***, Cena wywoławcza 9.505,00 zł (słownie dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych), Opis i oszacowanie przedmiotów sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz pod adresem e-mail: upadłos***i@c***.pl Oferty na...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w gminie Gnojno, w miejscowości Wola Zofiowska, nr działki 28, 180, 271 pow. 1,3500 ha, objętej księgą wieczystą nr ***, Cena wywoławcza 17.577 zł (słownie siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) Opis i oszacowanie przedmiotów sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz pod adresem e-mail: upad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 577 zł

1,30 zł/m2

13 500 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

17 577 zł

1,30 zł/m2

13 500 m2

Udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w gminie Gnojno, w miejscowości Wola Zofiowska, nr działki 28, 180, 271 pow. 1,3500 ha, objętej księgą wieczystą nr ***, Cena wywoławcza 17.577 zł (słownie siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) Opis i oszacowanie przedmiotów sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz pod adresem e-mail: upad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż: udział w wysokości 1/5 w prawie własności części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 276 o pow. 1300 m2 oraz działkę nr 277/1 o pow. 500 m2, położonej w miejscowości Zrecze Chałupczańskie, dla działki 277/1 Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KW ***; Cena wywoławcza 101.930,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100). Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biur...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

101 930 zł

78,41 zł/m2

1 300 m2

Termin: 2024-01-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

101 930 zł

78,41 zł/m2

1 300 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż: udział w wysokości 1/5 w prawie własności części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 276 o pow. 1300 m2 oraz działkę nr 277/1 o pow. 500 m2, położonej w miejscowości Zrecze Chałupczańskie, dla działki 277/1 Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KW ***; Cena wywoławcza 101.930,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100). Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biur...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż: udziału w wysokości 1/5 w w prawie własności nieruchomości stanowiącej część działki nr 276 oraz niezabudowaną część działki nr 277/1, oraz działki nr 277/1 oraz działki 296/2, położonej w miejscowości Zrecze Chałupczańskie, dla działki 277/1 Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KW *** wraz wartością nasadzeń drzew owocowych z przewagą jabłoni na działkach 276 oraz 271/1. Cena wywoławcza 27.122,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 122 zł

0,47 zł/m2

57 800 m2

Termin: 2024-01-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

27 122 zł

0,47 zł/m2

57 800 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż: udziału w wysokości 1/5 w w prawie własności nieruchomości stanowiącej część działki nr 276 oraz niezabudowaną część działki nr 277/1, oraz działki nr 277/1 oraz działki 296/2, położonej w miejscowości Zrecze Chałupczańskie, dla działki 277/1 Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KW *** wraz wartością nasadzeń drzew owocowych z przewagą jabłoni na działkach 276 oraz 271/1. Cena wywoławcza 27.122,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kielce

Syndyk ogłasza sprzedaż: udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Chałupki, w gminie Morawica, w powiecie kieleckim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Cena wywoławcza nieruchomości 93.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100) Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

93 310 zł

27,10 zł/m2

3 443 m2

Termin: 2024-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce

Cena wywoławcza:

93 310 zł

27,10 zł/m2

3 443 m2

Syndyk ogłasza sprzedaż: udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Chałupki, w gminie Morawica, w powiecie kieleckim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Cena wywoławcza nieruchomości 93.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100) Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na działkę

Kielce, Księdza Stanisława Staszica

Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym ACTIVE MG sp. z o. o. sp.k. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

prawa własności nieruchomości o pow. 737 m2 położonej przy ul. Staszica 14 w Kielcach, zabudowanej kamienicą wpisaną do rejestru zabytków, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych *** wraz z ruchomościami znajdującymi się w budynku.Cena wywoławcza wynosi: dla nieruchomości 3 900 0...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 900 000 zł

5 292 zł/m2

737 m2

Termin: 2023-12-27

Organizator przetargu:
Zarządca
Przetarg na działkę

Kielce, Księdza Stanisława Staszica

Cena wywoławcza:

3 900 000 zł

5 292 zł/m2

737 m2

Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym ACTIVE MG sp. z o. o. sp.k. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

prawa własności nieruchomości o pow. 737 m2 położonej przy ul. Staszica 14 w Kielcach, zabudowanej kamienicą wpisaną do rejestru zabytków, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych *** wraz z ruchomościami znajdującymi się w budynku.Cena wywoławcza wynosi: dla nieruchomości 3 900 0...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-27

Organizator przetargu:
Zarządca
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości