Przetargi i licytacje nieruchomości: świętokrzyskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Skarżysko-Kamienna, Legionów

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy ul. Legionów, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sikorskiego 20, Skarżysko-Kamienna, 26-110 Skarżysko-Kamienna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 773 67...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

515 780 zł

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Skarżysko-Kamienna, Legionów

Cena wywoławcza:

515 780 zł
... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy ul. Legionów, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sikorskiego 20, Skarżysko-Kamienna, 26-110 Skarżysko-Kamienna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 773 67...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Starachowice, ul. Wiosenna

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starachowicach ul.Wiosenna, opisanej jako działki gruntu o łącznej pow. 3,2795 ha (dz. ew. nr***) oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 4 grudnia 2089 roku, posiadającej założoną księgę wieczystą *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach.
Użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości jest *** w Baranowie.

Użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości zostało oszacowane na kwotę: 5 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

4 162 500 zł

127 zł/m2

32 795 m2

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Starachowice, ul. Wiosenna

Cena wywoławcza:

4 162 500 zł

127 zł/m2

32 795 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starachowicach ul.Wiosenna, opisanej jako działki gruntu o łącznej pow. 3,2795 ha (dz. ew. nr***) oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 4 grudnia 2089 roku, posiadającej założoną księgę wieczystą *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach.
Użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości jest *** w Baranowie.

Użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości zostało oszacowane na kwotę: 5 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kielce, Wielkopole, Mazurska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Mazurska 64/***, 25-342 Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 159 007,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

119 255,25 zł

4 290 zł/m2

28 m2 1 pokój

Termin: 2024-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kielce, Wielkopole, Mazurska

Cena wywoławcza:

119 255,25 zł

4 290 zł/m2

28 m2 1 pokój

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Mazurska 64/***, 25-342 Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 159 007,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Końskie, Armii Krajowej

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Armii Krajowej ***/***, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony w Końskich przy ul. Armii Krajowej ***/*** o powierzchni użytkowej 47,90 m 2 położonego na II piętrze budynku V-kondygnacyjnego posiadający urządzoną księgę wieczystą Nr *** prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonoweg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

100 796 zł

2 104 zł/m2

48 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Końskie, Armii Krajowej

Cena wywoławcza:

100 796 zł

2 104 zł/m2

48 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Armii Krajowej ***/***, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony w Końskich przy ul. Armii Krajowej ***/*** o powierzchni użytkowej 47,90 m 2 położonego na II piętrze budynku V-kondygnacyjnego posiadający urządzoną księgę wieczystą Nr *** prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonoweg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

konecki, Gowarczów

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, *** , położonej przy , 26-225 Gowarczów , dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek : *** o pow. 0,3600 ha i ***/2 o pow. 1,79 ha położonych w obrębie Gowarczów, gmina Gowarczów, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, objętych księgą wieczystą Nr ***/...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

55 872 zł

2,60 zł/m2

21 500 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

konecki, Gowarczów

Cena wywoławcza:

55 872 zł

2,60 zł/m2

21 500 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, *** , położonej przy , 26-225 Gowarczów , dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek : *** o pow. 0,3600 ha i ***/2 o pow. 1,79 ha położonych w obrębie Gowarczów, gmina Gowarczów, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, objętych księgą wieczystą Nr ***/...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kazimierski

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobiesławice , 28-512 Bejsce, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 3, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

333 158,25 zł

697 zł/m2

478 m2

Termin: 2024-07-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kazimierski

Cena wywoławcza:

333 158,25 zł

697 zł/m2

478 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Dobiesławice , 28-512 Bejsce, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 3, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kielecki, Raków, Życiny

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

50 196,75 zł

3,95 zł/m2

12 700 m2

Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kielecki, Raków, Życiny

Cena wywoławcza:

50 196,75 zł

3,95 zł/m2

12 700 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Jędrzejów, Potok Wielki

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Potok Wielki, 28-300 Jędrzejów, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr 1086 o powierzchni 2,1812 ha jest niezabudowa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

82 050 zł

3,76 zł/m2

21 812 m2

Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Jędrzejów, Potok Wielki

Cena wywoławcza:

82 050 zł

3,76 zł/m2

21 812 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Potok Wielki, 28-300 Jędrzejów, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr 1086 o powierzchni 2,1812 ha jest niezabudowa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Brody, Młynek

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Młynek, 27-230 Brody, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność dłużnika*** położona we wsi Młynek gmina Brody, powiat starachowicki, mająca założoną księgę wieczystą numer *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

23 250 zł

15,46 zł/m2

1 504 m2

Termin: 2024-07-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Brody, Młynek

Cena wywoławcza:

23 250 zł

15,46 zł/m2

1 504 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Młynek, 27-230 Brody, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność dłużnika*** położona we wsi Młynek gmina Brody, powiat starachowicki, mająca założoną księgę wieczystą numer *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Stąporków

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, ***, położonej przy , 26-220 Stąporków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 03 miasta Stąporków, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, ozn. ewidencyjnie numerem działki ***/*** o pow. 0,0420 ha stanowiącej wg ewidencji gruntów tereny m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

205 347 zł

489 zł/m2Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Stąporków

Cena wywoławcza:

205 347 zł

489 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, ***, położonej przy , 26-220 Stąporków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 03 miasta Stąporków, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, ozn. ewidencyjnie numerem działki ***/*** o pow. 0,0420 ha stanowiącej wg ewidencji gruntów tereny m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kazimierski, Skalbmierz, Tempoczów-Rędziny

... pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Niezabudowana nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Tempoczów Rędziny, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, jednostka ewidencyjna : 260305_5 Skalbmierz - obszar wiejski, obręb : 0020 Tempoczów Rędziny, oznaczona działką nr ***/*** o powierzchni 0,9500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

44 401,50 zł

4,67 zł/m2

9 500 m2

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kazimierski, Skalbmierz, Tempoczów-Rędziny

Cena wywoławcza:

44 401,50 zł

4,67 zł/m2

9 500 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Niezabudowana nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Tempoczów Rędziny, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, jednostka ewidencyjna : 260305_5 Skalbmierz - obszar wiejski, obręb : 0020 Tempoczów Rędziny, oznaczona działką nr ***/*** o powierzchni 0,9500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Bukówka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Bukówka , 27-225 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca własność dłużnika: *** i opisana jako położona w miejscowości Bukówka, gmina Pawłów, nieruchomość gruntowa niezabudowana, opisana w ewidencji gruntów jako grunty orne, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

21 750 zł

2,63 zł/m2

8 277 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

starachowicki, Pawłów, Bukówka

Cena wywoławcza:

21 750 zł

2,63 zł/m2

8 277 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Bukówka , 27-225 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca własność dłużnika: *** i opisana jako położona w miejscowości Bukówka, gmina Pawłów, nieruchomość gruntowa niezabudowana, opisana w ewidencji gruntów jako grunty orne, ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kielecki, Bodzentyn, Wiącka

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ,Wiącka, 26-010 Wzdół Rządowy , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
położona w miejscowości Wiącka gmina Bodzentyn, oznaczonej jako położona w obrębie 0023 Wiącka działka nr *** o powierzchni 0,0900 ha zabudowana murowanym, całkowicie podpiwniczonym part...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

92 000 zł

1 022 zł/m2

4 pokoje

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kielecki, Bodzentyn, Wiącka

Cena wywoławcza:

92 000 zł

1 022 zł/m2

4 pokoje

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ,Wiącka, 26-010 Wzdół Rządowy , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
położona w miejscowości Wiącka gmina Bodzentyn, oznaczonej jako położona w obrębie 0023 Wiącka działka nr *** o powierzchni 0,0900 ha zabudowana murowanym, całkowicie podpiwniczonym part...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Imielno, Imielnica

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Imielnica, 28-313 Imielno, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 67/1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

49 000 zł

19,76 zł/m2

2 480 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

jędrzejowski, Imielno, Imielnica

Cena wywoławcza:

49 000 zł

19,76 zł/m2

2 480 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Imielnica, 28-313 Imielno, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 67/1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości