Przetargi i licytacje nieruchomości: Urząd Miasta Józefowa

Przetarg na działkę

Józefów, Matejki/Świerkowa

... w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

654 000 zł

784 zł/m2

834 m2

Termin: 2023-01-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Matejki/Świerkowa

Cena wywoławcza:

654 000 zł

784 zł/m2

834 m2

... w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Rady Miasta Józefowa, wejście od ul. Parkowej, Budynek B.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank Spółdzielczy w Karczewie
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX003

Wadium przep...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

879 000 zł

347 zł/m2

2 534 m2

Termin: 2023-01-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

879 000 zł

347 zł/m2

2 534 m2

... w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Rady Miasta Józefowa, wejście od ul. Parkowej, Budynek B.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank Spółdzielczy w Karczewie
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX003

Wadium przep...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

680 000 zł

453 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

Cena wywoławcza:

680 000 zł

453 zł/m2

1 500 m2

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

... w dniu 13 października 2022 roku o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

680 000 zł

453 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2022-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

Cena wywoławcza:

680 000 zł

453 zł/m2

1 500 m2

... w dniu 13 października 2022 roku o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 13 października 2022 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

464 000 zł

707 zł/m2

656 m2

Termin: 2022-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

464 000 zł

707 zł/m2

656 m2

... w dniu 13 października 2022 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

... w dniu 13 października 2022 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

Termin: 2022-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

... w dniu 13 października 2022 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 14 lipca 2022 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu PLN wadium, w terminie do dnia

08 lipca 2022 r. na rachunek bankowy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69***009 2001 0000 0127 0003

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

420 000 zł

597 zł/m2

703 m2

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

420 000 zł

597 zł/m2

703 m2

... w dniu 14 lipca 2022 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu PLN wadium, w terminie do dnia

08 lipca 2022 r. na rachunek bankowy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69***009 2001 0000 0127 0003

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości