Przetargi nieruchomości: łódzkie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Zgierz, Długa

...:
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)
Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 75 w Zgierzu,

Cena wywoławcza: 240 000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) – zwolnione od podatku VAT,

Wadium: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100),

Powierzchnia użytkowa lokalu: 46,72 m²,

Opis lokalu: II piętro, 2 po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

240 000 zł

5 137 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na mieszkanie

Zgierz, Długa

Cena wywoławcza:

240 000 zł

5 137 zł/m2

47 m2 2 pokoje

...:
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)
Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 75 w Zgierzu,

Cena wywoławcza: 240 000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) – zwolnione od podatku VAT,

Wadium: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100),

Powierzchnia użytkowa lokalu: 46,72 m²,

Opis lokalu: II piętro, 2 po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Piotrków Trybunalski

... w dniu 28.02.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), godz. 1100.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Piotrków Trybunalski, numer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX140 z dopiskiem „Wadium - przetarg Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 11” w terminie do dnia 22.02.2024 r.

Wad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

1 796 zł/m2

891 m2

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Przetarg na działkę

Piotrków Trybunalski

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

1 796 zł/m2

891 m2

... w dniu 28.02.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), godz. 1100.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Piotrków Trybunalski, numer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX140 z dopiskiem „Wadium - przetarg Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 11” w terminie do dnia 22.02.2024 r.

Wad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Przetarg na działkę

Łódź, Doły, Łomnicka

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zawiadamia się o sprzedaży w trybie przetargu sądowego za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 3.390.000,00 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej ozn. jako działki nr 231 i 241/1, poł. w Łodzi przy ul. Łomnickiej 21 w obrębie B-52, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 390 000 zł

535 zł/m2

6 336 m2

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Łódź, Doły, Łomnicka

Cena wywoławcza:

3 390 000 zł

535 zł/m2

6 336 m2

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zawiadamia się o sprzedaży w trybie przetargu sądowego za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 3.390.000,00 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej ozn. jako działki nr 231 i 241/1, poł. w Łodzi przy ul. Łomnickiej 21 w obrębie B-52, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Zgierz, 3 Maja

...: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu) Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny przy ulicy 3 Maja 34 w Zgierzu, Cena wywoławcza: 198 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) – zwolnione od podatku VAT, Wadium: 9 900,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100), Powierzchnia użytkowa lokalu: 45,19 m², powierzchnia lokalu przynależnego...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

198 000 zł

4 382 zł/m2

45 m2 1 pokój

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na mieszkanie

Zgierz, 3 Maja

Cena wywoławcza:

198 000 zł

4 382 zł/m2

45 m2 1 pokój

...: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu) Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny przy ulicy 3 Maja 34 w Zgierzu, Cena wywoławcza: 198 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) – zwolnione od podatku VAT, Wadium: 9 900,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100), Powierzchnia użytkowa lokalu: 45,19 m², powierzchnia lokalu przynależnego...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Łódź, Łomnicka

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zawiadamia się o sprzedaży w trybie przetargu sądowego za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 3.390.000,00 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej ozn. jako działki nr 231 i 241/1, poł. w Łodzi przy ul. Łomnickiej 21 w obrębie B-52, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 390 000 zł

535 zł/m2

6 336 m2

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Łódź, Łomnicka

Cena wywoławcza:

3 390 000 zł

535 zł/m2

6 336 m2

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zawiadamia się o sprzedaży w trybie przetargu sądowego za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 3.390.000,00 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej ozn. jako działki nr 231 i 241/1, poł. w Łodzi przy ul. Łomnickiej 21 w obrębie B-52, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 361/2 o pow. ewid. 0.3600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.3600 w tym w użytkach rolnych (0.2965 o symbolu R, 0.0635 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 300 zł

2,03 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

7 300 zł

2,03 zł/m2

3 600 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 361/2 o pow. ewid. 0.3600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.3600 w tym w użytkach rolnych (0.2965 o symbolu R, 0.0635 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 400 o pow. ewid. 0.2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2000 w tym w użytkach rolnych (0.0875 o symbolu R, 0.0642 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 100 zł

2,55 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

5 100 zł

2,55 zł/m2

2 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 400 o pow. ewid. 0.2000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2000 w tym w użytkach rolnych (0.0875 o symbolu R, 0.0642 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 375 o pow. ewid. 0.0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0400 w tym w użytkach rolnych (0.0400 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 zł

3,75 zł/m2

400 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

1 500 zł

3,75 zł/m2

400 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 375 o pow. ewid. 0.0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0400 w tym w użytkach rolnych (0.0400 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na dom

Łódź

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 883 000 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) : -Dwie nieruchomości gruntowe (mieszkalny oraz produkcyjny) częściowo stanowiące funkcjonalną całość w miejscowości Osjaków oraz Borki Walkowskie, Gmina Osjaków, woj. Łódzkie. : Działki gruntu nr 529 o powierzchni 634 mk,, obręb 0019 Osjaków, dz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

883 000 zł

119 zł/m2

7 422 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łódź

Cena wywoławcza:

883 000 zł

119 zł/m2

7 422 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 883 000 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) : -Dwie nieruchomości gruntowe (mieszkalny oraz produkcyjny) częściowo stanowiące funkcjonalną całość w miejscowości Osjaków oraz Borki Walkowskie, Gmina Osjaków, woj. Łódzkie. : Działki gruntu nr 529 o powierzchni 634 mk,, obręb 0019 Osjaków, dz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Aleksandrów Łódzki, Piotrkowska

BURMISTRZ
ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
Położenie
nieruchomości
KW Nr działki Powierzchnia
Cena
nieruchomości
Wadium
Aleksandrów Łódzki
ul. Piotrkowska 47,
obręb A-2
LD1G
/
00037638/
7
332/1 0,2083ha 279.000,00 zł 55.800,00 zł
1. Nieruchomość posiada kształt prostokątny, wydłużony, jest wąska o szer. ok. 12m, długość
ok. 190m. Zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, w części ze strychem,
niepodpiwniczon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

279 000 zł

5 580 zł/m2

50 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na dom

Aleksandrów Łódzki, Piotrkowska

Cena wywoławcza:

279 000 zł

5 580 zł/m2

50 m2

BURMISTRZ
ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
Położenie
nieruchomości
KW Nr działki Powierzchnia
Cena
nieruchomości
Wadium
Aleksandrów Łódzki
ul. Piotrkowska 47,
obręb A-2
LD1G
/
00037638/
7
332/1 0,2083ha 279.000,00 zł 55.800,00 zł
1. Nieruchomość posiada kształt prostokątny, wydłużony, jest wąska o szer. ok. 12m, długość
ok. 190m. Zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, w części ze strychem,
niepodpiwniczon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 399 o pow. ewid. 0.0600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0600 w tym w użytkach rolnych (0.0344 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 600 zł

2,67 zł/m2

600 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

1 600 zł

2,67 zł/m2

600 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 399 o pow. ewid. 0.0600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0600 w tym w użytkach rolnych (0.0344 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 395 o pow. ewid. 0.1000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1000 w tym w użytkach rolnych (0.0684 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 150 zł

2,15 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

2 150 zł

2,15 zł/m2

1 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 395 o pow. ewid. 0.1000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1000 w tym w użytkach rolnych (0.0684 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na dom

Tomaszów Mazowiecki, Spalska

... w dniu 27 lutego 2024 roku o godz. 1000 w sali nr 22 (I piętro
budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.
Cena wyjściowa do przetargu ustalona została na kwotę - 390 000,00 zł brutto
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości
zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2023.1570 z późn.
zm.).
Wylicytowana cen...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

390 000 zł

4 756 zł/m2

82 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na dom

Tomaszów Mazowiecki, Spalska

Cena wywoławcza:

390 000 zł

4 756 zł/m2

82 m2

... w dniu 27 lutego 2024 roku o godz. 1000 w sali nr 22 (I piętro
budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.
Cena wyjściowa do przetargu ustalona została na kwotę - 390 000,00 zł brutto
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości
zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2023.1570 z późn.
zm.).
Wylicytowana cen...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 376 o pow. ewid. 0.2700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2700 w tym w użytkach rolnych (0.2700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 250 zł

2,69 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bełchatowski, Zelów, Wygiełzów, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

7 250 zł

2,69 zł/m2

2 700 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Zelów, obręb Wygiełzów, nr działki: 376 o pow. ewid. 0.2700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2700 w tym w użytkach rolnych (0.2700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PT1B/00070092/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na dom

Uniejów, Awaryjna

... w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Uniejów przy ulicy
Błogosław ionego Bogumiła nr 13 w Uniejowie w dniu 27 lutego 2024 r. o godzinie 11:00
Oferent może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu,
zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miast Uniejów.
VI. REGULAMIN PRZETARGU
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na warunkach określonych wr regulaminem
organizacji i przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

200 000 zł

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd miasta Uniejów
Przetarg na dom

Uniejów, Awaryjna

Cena wywoławcza:

200 000 zł
... w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Uniejów przy ulicy
Błogosław ionego Bogumiła nr 13 w Uniejowie w dniu 27 lutego 2024 r. o godzinie 11:00
Oferent może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu,
zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miast Uniejów.
VI. REGULAMIN PRZETARGU
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na warunkach określonych wr regulaminem
organizacji i przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd miasta Uniejów
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości