Przetargi Urzędów Miast: dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Pilczyce, Dokerska

... dnia 17 października 2023 r. o godz. 1045 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).


Wadium wynosi 34.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych).


Najpóźniej do dnia 12 października 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetarg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

345 000 zł

9 557 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Pilczyce, Dokerska

Cena wywoławcza:

345 000 zł

9 557 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... dnia 17 października 2023 r. o godz. 1045 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).


Wadium wynosi 34.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych).


Najpóźniej do dnia 12 października 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetarg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Dokerska

... dnia 17 października 2023 r. o godz. 1045 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy). Wadium wynosi 34.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych). Najpóźniej do dnia 12 października 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

345 000 zł

9 557 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Dokerska

Cena wywoławcza:

345 000 zł

9 557 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... dnia 17 października 2023 r. o godz. 1045 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy). Wadium wynosi 34.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych). Najpóźniej do dnia 12 października 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Jelenia Góra, Nadbrzeżna

Wyciąg z ogłoszenia nr 75/2023 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra.

1.

Oznaczenie nieruchomości.

1. Działka nr 899/4 o powierzchni 0,1246 ha, obręb 0020, Jelenia Góra 3, AM 11, księga wieczysta nr *** – ul. Nadbrzeżna.

2. Działka numer 886/9 o powierzchni 0,0976 ha, obręb 0013, Sobieszów II, AM 16, księga wieczysta nr *** – ul. Żabia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

133 000 zł

107 zł/m2

1 246 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na działkę

Jelenia Góra, Nadbrzeżna

Cena wywoławcza:

133 000 zł

107 zł/m2

1 246 m2

Wyciąg z ogłoszenia nr 75/2023 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra.

1.

Oznaczenie nieruchomości.

1. Działka nr 899/4 o powierzchni 0,1246 ha, obręb 0020, Jelenia Góra 3, AM 11, księga wieczysta nr *** – ul. Nadbrzeżna.

2. Działka numer 886/9 o powierzchni 0,0976 ha, obręb 0013, Sobieszów II, AM 16, księga wieczysta nr *** – ul. Żabia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, pl. gen. Józefa Bema

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215, o godz. 10:00, dnia 27 września 2023 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 20 września 2023 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywiesz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

365 000 zł

7 223 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, pl. gen. Józefa Bema

Cena wywoławcza:

365 000 zł

7 223 zł/m2

51 m2 2 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215, o godz. 10:00, dnia 27 września 2023 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 20 września 2023 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywiesz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Kudowa-Zdrój

... 27.09.2023 r. o godz. 10:45 w pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 60 000,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 53*** 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 21.09.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

369 000 zł

359 zł/m2

1 029 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kudowa-Zdrój
Przetarg na działkę

Kudowa-Zdrój

Cena wywoławcza:

369 000 zł

359 zł/m2

1 029 m2

... 27.09.2023 r. o godz. 10:45 w pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 60 000,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 53*** 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 21.09.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kudowa-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Icchaka Lejba Pereca

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215, o godz. 10:00, dnia 27 września 2023 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 20 września 2023 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywiesz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 000 zł

5 007 zł/m2

7 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Icchaka Lejba Pereca

Cena wywoławcza:

35 000 zł

5 007 zł/m2

7 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215, o godz. 10:00, dnia 27 września 2023 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 20 września 2023 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywiesz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Jedlina-Zdrój

... w dniu

27 września 2023 r. o godz. 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2

4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 20 września 2023 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 37/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

196 000 zł

54,89 zł/m2

3 571 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Przetarg na działkę

Jedlina-Zdrój

Cena wywoławcza:

196 000 zł

54,89 zł/m2

3 571 m2

... w dniu

27 września 2023 r. o godz. 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2

4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 20 września 2023 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 37/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Przetarg na działkę

lubański, Leśna, Szyszkowa

... w dniu 26 września 2023 r. o godz. 10:00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Tereny rolne zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tworów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zmianami): ,,zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych inne niż tereny budowlane ’’.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

8,77 zł/m2

11 400 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na działkę

lubański, Leśna, Szyszkowa

Cena wywoławcza:

100 000 zł

8,77 zł/m2

11 400 m2

... w dniu 26 września 2023 r. o godz. 10:00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Tereny rolne zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tworów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zmianami): ,,zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych inne niż tereny budowlane ’’.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na działkę

Wrocław, Stabłowice, Szkarłatna

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 26 września 2023 r.Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl.

Informacje o ni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

700 000 zł

667 zł/m2

1 050 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Wrocław, Stabłowice, Szkarłatna

Cena wywoławcza:

700 000 zł

667 zł/m2

1 050 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 26 września 2023 r.Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl.

Informacje o ni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Wrocław, Zakrzów, Tadeusza Bora-Komorowskiego

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 26 września 2023 r.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 000 zł

312 zł/m2

833 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Wrocław, Zakrzów, Tadeusza Bora-Komorowskiego

Cena wywoławcza:

260 000 zł

312 zł/m2

833 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 26 września 2023 r.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

wałbrzyski, Mieroszów, Kowalowa

... 26.09.2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX008 do dnia 19.09.2023 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

· dowodu wniesienia wadium;

· do...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

42 000 zł

1 350 zł/m2

31 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na obiekt / lokal

wałbrzyski, Mieroszów, Kowalowa

Cena wywoławcza:

42 000 zł

1 350 zł/m2

31 m2

... 26.09.2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX008 do dnia 19.09.2023 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

· dowodu wniesienia wadium;

· do...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na działkę

Wrocław, Stabłowice, Bieszczadzka

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 26 września 2023 r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl

Informacje o nieruchom...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

695 000 zł

818 zł/m2

850 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Wrocław, Stabłowice, Bieszczadzka

Cena wywoławcza:

695 000 zł

818 zł/m2

850 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 26 września 2023 r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl

Informacje o nieruchom...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

lubański, Leśna, Szyszkowa

... w dniu 26 września 2023 r. o godz. 09.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zmianami) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

155 000 zł

11,65 zł/m2

13 300 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na działkę

lubański, Leśna, Szyszkowa

Cena wywoławcza:

155 000 zł

11,65 zł/m2

13 300 m2

... w dniu 26 września 2023 r. o godz. 09.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zmianami) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na mieszkanie

wałbrzyski, Mieroszów, Sokołowsko

... 26.09.2023 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX008 do dnia19.09.2023 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium;

- dowo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

79 500 zł

4 434 zł/m2

18 m2 1 pokój

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na mieszkanie

wałbrzyski, Mieroszów, Sokołowsko

Cena wywoławcza:

79 500 zł

4 434 zł/m2

18 m2 1 pokój

... 26.09.2023 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX008 do dnia19.09.2023 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium;

- dowo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na działkę

lubański, Leśna, Szyszkowa

... w dniu 25 września 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.200,00 zł w terminie do dnia 18 września 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: __69 8392 00pokaż telefon. Wadium należy wnieść w pieniądzu. UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

42 000 zł

16,15 zł/m2

2 600 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
Przetarg na działkę

lubański, Leśna, Szyszkowa

Cena wywoławcza:

42 000 zł

16,15 zł/m2

2 600 m2

... w dniu 25 września 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.200,00 zł w terminie do dnia 18 września 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: __69 8392 00pokaż telefon. Wadium należy wnieść w pieniądzu. UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Leśna
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości