Przetargi Urzędów Miast: dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Lubin, Boczna

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, I piętro,
sala nr 126, dnia 22.09.2022 roku o godzinie 11:00. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w
pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubini...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

630 000 zł

212 zł/m2

2 977 m2

Termin: 2022-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Boczna

Cena wywoławcza:

630 000 zł

212 zł/m2

2 977 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, I piętro,
sala nr 126, dnia 22.09.2022 roku o godzinie 11:00. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w
pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubini...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na obiekt / lokal

Szczawno-Zdrój

... dnia 18 sierpnia 2022 roku o godz.10:00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 25.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

225 000 zł

1 520 zł/m2

148 m2

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Szczawno-Zdrój

Cena wywoławcza:

225 000 zł

1 520 zł/m2

148 m2

... dnia 18 sierpnia 2022 roku o godz.10:00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 25.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki

... dnia

18 sierpnia 2022 roku o godz.12 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

43 000 zł

623 zł/m2

69 m2

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na obiekt / lokal

Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki

Cena wywoławcza:

43 000 zł

623 zł/m2

69 m2

... dnia

18 sierpnia 2022 roku o godz.12 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Szczawno-Zdrój, Juliusza Słowackiego

... dnia 17 sierpnia 2022 roku o godz.10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

95 000 zł

2 855 zł/m2

33 m2 1 pokój

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Szczawno-Zdrój, Juliusza Słowackiego

Cena wywoławcza:

95 000 zł

2 855 zł/m2

33 m2 1 pokój

... dnia 17 sierpnia 2022 roku o godz.10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Henryka Sienkiewicza

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8  w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 17  sierpnia 2022 r.
* Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2022 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

760 000 zł

7 027 zł/m2

108 m2 4 pokoje

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Henryka Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

760 000 zł

7 027 zł/m2

108 m2 4 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8  w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 17  sierpnia 2022 r.
* Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2022 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Mieroszów

... w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto: Gmina Mieroszów – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

175 000 zł

32 zł/m2

5 439 m2

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na działkę

Mieroszów

Cena wywoławcza:

175 000 zł

32 zł/m2

5 439 m2

... w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto: Gmina Mieroszów – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na działkę

wałbrzyski, Mieroszów, Kowalowa

... w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

135 000 zł

72 zł/m2

1 876 m2

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na działkę

wałbrzyski, Mieroszów, Kowalowa

Cena wywoławcza:

135 000 zł

72 zł/m2

1 876 m2

... w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Nowowiejska

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8  w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 17  sierpnia 2022 r.
* Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2022 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

630 000 zł

7 232 zł/m2

87 m2 2 pokoje

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Nowowiejska

Cena wywoławcza:

630 000 zł

7 232 zł/m2

87 m2 2 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8  w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 17  sierpnia 2022 r.
* Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2022 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, Bystrzycka

                                                  ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

155 000 zł

2 758 zł/m2

56 m2 2 pokoje

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, Bystrzycka

Cena wywoławcza:

155 000 zł

2 758 zł/m2

56 m2 2 pokoje

                                                  ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, Westerplatte

Prezydent Miasta Świdnicy

 

                                           &nb...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

2 612 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, Westerplatte

Cena wywoławcza:

100 000 zł

2 612 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Prezydent Miasta Świdnicy

 

                                           &nb...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, Romualda Traugutta

... w dniu 19.08.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

&n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

340 000 zł

2 413 zł/m2

141 m2 4 pokoje

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, Romualda Traugutta

Cena wywoławcza:

340 000 zł

2 413 zł/m2

141 m2 4 pokoje

... w dniu 19.08.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

&n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, 1000-lecia Państwa Polskiego

                                                  ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

325 000 zł

2 490 zł/m2

131 m2 4 pokoje

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Świdnica, 1000-lecia Państwa Polskiego

Cena wywoławcza:

325 000 zł

2 490 zł/m2

131 m2 4 pokoje

                                                  ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Świdnicy
Przetarg na mieszkanie

Oborniki Śląskie, Kasztanowa

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 115/2022 z dnia 24.06.2022 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 000 zł

3 329 zł/m2

17 m2 1 pokój

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Przetarg na mieszkanie

Oborniki Śląskie, Kasztanowa

Cena wywoławcza:

55 000 zł

3 329 zł/m2

17 m2 1 pokój

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 115/2022 z dnia 24.06.2022 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Przetarg na działkę

Siechnice

... 11 sierpnia 2022 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

2. Terminy przeprowadzenia nieskutecznych przetargów: I przetarg odbył się w dniu 12 maja 2022 r.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźnie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

854 280 zł

180 zł/m2

4 746 m2

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Siechnicach
Przetarg na działkę

Siechnice

Cena wywoławcza:

854 280 zł

180 zł/m2

4 746 m2

... 11 sierpnia 2022 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

2. Terminy przeprowadzenia nieskutecznych przetargów: I przetarg odbył się w dniu 12 maja 2022 r.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźnie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Siechnicach
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Warszawska

... w dniu 11 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruch...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

64 000 zł

2 340 zł/m2

27 m2 1 pokój

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Warszawska

Cena wywoławcza:

64 000 zł

2 340 zł/m2

27 m2 1 pokój

... w dniu 11 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruch...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
1                          59
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie