Przetargi nieruchomości: dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

... dnia 19 grudnia 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

168 zł/m2

8 946 m2

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

168 zł/m2

8 946 m2

... dnia 19 grudnia 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ziębice, Nowy Dwór

Sygnatura akt VI GUp 8/22

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:

1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

3,52 zł/m2

28 400 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ziębice, Nowy Dwór

Cena wywoławcza:

100 000 zł

3,52 zł/m2

28 400 m2

Sygnatura akt VI GUp 8/22

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:

1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

191 500 zł

1,19 zł/m2

161 000 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

191 500 zł

1,19 zł/m2

161 000 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Lubin, DOLNOŚLĄSKIE Raszówka

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin, obręb Raszówka, nr działki: 316/15 o pow. ewid. 0,3329. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3329 w tym w użytkach rolnych (0,3329 o symbolu Br). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00021010/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

448 800 zł

135 zł/m2

3 329 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Lubin, DOLNOŚLĄSKIE Raszówka

Cena wywoławcza:

448 800 zł

135 zł/m2

3 329 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin, obręb Raszówka, nr działki: 316/15 o pow. ewid. 0,3329. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3329 w tym w użytkach rolnych (0,3329 o symbolu Br). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00021010/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na dom

Kowary

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2023

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 06 listopada 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja numer 43.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40 ze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

221 600 zł

1 525 zł/m2

145 m2 10 pokoi

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kowary
Przetarg na dom

Kowary

Cena wywoławcza:

221 600 zł

1 525 zł/m2

145 m2 10 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2023

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 06 listopada 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja numer 43.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40 ze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kowary
Przetarg na działkę

Świdnica, Grodziszcze

... w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 4.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w godzinach pracy na stanowisku nr 106 ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica lub telefonicznie pod nr __74 8...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

46,57 zł/m2

859 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Świdnica, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie
Przetarg na działkę

Świdnica, Grodziszcze

Cena wywoławcza:

40 000 zł

46,57 zł/m2

859 m2

... w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 4.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w godzinach pracy na stanowisku nr 106 ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica lub telefonicznie pod nr __74 8...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Świdnica, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Olbrachcice Wielkie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 000 zł

0,60 zł/m2

13 272 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Olbrachcice Wielkie

Cena wywoławcza:

8 000 zł

0,60 zł/m2

13 272 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Prochowice

... dnia 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach, ul. Rynek 1 – sala nr 20.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy tut. Urzędu B.S. Wschowa Oddz. Prochowice nr 86 8669 0001 0341 3597 2000 0003 najpóźniej do dnia 08 grudnia 2023 r. z dopiskiem: _„Przetarg na sprzedaż działki nr 56/4 w obrębie 4 miasta Prochowice”._Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach ul. R...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

115 000 zł

38,33 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Przetarg na działkę

Prochowice

Cena wywoławcza:

115 000 zł

38,33 zł/m2

3 000 m2

... dnia 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach, ul. Rynek 1 – sala nr 20.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy tut. Urzędu B.S. Wschowa Oddz. Prochowice nr 86 8669 0001 0341 3597 2000 0003 najpóźniej do dnia 08 grudnia 2023 r. z dopiskiem: _„Przetarg na sprzedaż działki nr 56/4 w obrębie 4 miasta Prochowice”._Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach ul. R...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 919 000 zł

5,80 zł/m2

676 221 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

3 919 000 zł

5,80 zł/m2

676 221 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Ścinawica

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

622 000 zł

5,17 zł/m2

120 200 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Ścinawica

Cena wywoławcza:

622 000 zł

5,17 zł/m2

120 200 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lubiński, Ścinawa, Buszkowice, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Ścinawa, obręb Buszkowice, nr działki: 157 o pow. ewid. 0,4700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4700 w tym w użytkach rolnych (0,4700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00059871/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

158 700 zł

33,77 zł/m2

4 700 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

lubiński, Ścinawa, Buszkowice, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

158 700 zł

33,77 zł/m2

4 700 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Ścinawa, obręb Buszkowice, nr działki: 157 o pow. ewid. 0,4700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4700 w tym w użytkach rolnych (0,4700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00059871/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na mieszkanie

Bolesławiec, Komuny Paryskiej

MiG.6840.3.8.2023.MK

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 października 2023r.

w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15

w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku, jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu

Przedmiot sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku Nr 15 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu

Nr działki
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

219 000 zł

3 752 zł/m2

58 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bolesławiec
Przetarg na mieszkanie

Bolesławiec, Komuny Paryskiej

Cena wywoławcza:

219 000 zł

3 752 zł/m2

58 m2 3 pokoje

MiG.6840.3.8.2023.MK

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 października 2023r.

w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15

w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku, jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu

Przedmiot sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku Nr 15 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu

Nr działki
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bolesławiec
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 094 000 zł

6,40 zł/m2

171 068 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

1 094 000 zł

6,40 zł/m2

171 068 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kowary

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2023

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 06 listopada 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

117 000 zł

47,85 zł/m2

2 445 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kowary
Przetarg na działkę

Kowary

Cena wywoławcza:

117 000 zł

47,85 zł/m2

2 445 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2023

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 06 listopada 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kowary
Przetarg na obiekt / lokal

lwówecki, Mirsk, Rębiszów, 56

Lokal niemieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,30 m², usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, do którego przynależą, w tymże budynku, pomieszczenia na parterze i w piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 91,40 m ² wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 7000/10000 części w nieruchomości wspólnej , którą to stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 532 o powierzchni 0,0500 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do uży...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 000 zł

1 429 zł/m2

56 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
Przetarg na obiekt / lokal

lwówecki, Mirsk, Rębiszów, 56

Cena wywoławcza:

80 000 zł

1 429 zł/m2

56 m2

Lokal niemieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,30 m², usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, do którego przynależą, w tymże budynku, pomieszczenia na parterze i w piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 91,40 m ² wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 7000/10000 części w nieruchomości wspólnej , którą to stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 532 o powierzchni 0,0500 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do uży...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości