Licytacje komornicze: łęczycki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

łęczycki, Grabów

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 212/1 oraz 524 o łącznej powierzchni 1,7940 ha, położonych: 99-150 Grabów, Grabów Wieś, Byszew Grabowski, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***].
Działka nr 524: położona w gminie Grabów, obręb Byszew Grabowski. Jest to działka niezabudowana w kształcie prostokąta o wymiarach szerokość ok. 30 m x długość ok. 248 m. Teren niez...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

131 633 zł

7,34 zł/m2

17 940 m2

Termin: 2023-10-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łęczycki, Grabów

Cena wywoławcza:

131 633 zł

7,34 zł/m2

17 940 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 212/1 oraz 524 o łącznej powierzchni 1,7940 ha, położonych: 99-150 Grabów, Grabów Wieś, Byszew Grabowski, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***].
Działka nr 524: położona w gminie Grabów, obręb Byszew Grabowski. Jest to działka niezabudowana w kształcie prostokąta o wymiarach szerokość ok. 30 m x długość ok. 248 m. Teren niez...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Marii KonopnickiejOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Marii Konopnickiej 5 ,Łęczyca, 99-100 99-100, dla którego Sąd R...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

118 095 zł

3 111 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Marii Konopnickiej

Cena wywoławcza:

118 095 zł

3 111 zł/m2

38 m2 2 pokojeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Marii Konopnickiej 5 ,Łęczyca, 99-100 99-100, dla którego Sąd R...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Garbalin, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne składające się z działek ewidencyjnych 140/3, 140/4 na których prowadzone są uprawy polowe. Działka sąsiaduje z zakładem karnym w Garbalinie. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gmin...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

56 850 zł

3,21 zł/m2

17 700 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

56 850 zł

3,21 zł/m2

17 700 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Garbalin, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne składające się z działek ewidencyjnych 140/3, 140/4 na których prowadzone są uprawy polowe. Działka sąsiaduje z zakładem karnym w Garbalinie. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gmin...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 99-100 Łęczyca, dla której (adres: ul. , ***, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 173. Położona w mijscowości *** gmina Łęczyca o powierzchni 1,031ha. Z podziałem na klasy bonitacy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

24 300 zł

2,36 zł/m2

10 310 m2

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

24 300 zł

2,36 zł/m2

10 310 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 99-100 Łęczyca, dla której (adres: ul. , ***, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 173. Położona w mijscowości *** gmina Łęczyca o powierzchni 1,031ha. Z podziałem na klasy bonitacy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gawrony

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gawrony

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Królewska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca, 99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. *** / fax. ***

Sygnatura: KM 321/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

325 500 zł

3 223 zł/m2

101 m2

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Królewska

Cena wywoławcza:

325 500 zł

3 223 zł/m2

101 m2

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca, 99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. *** / fax. ***

Sygnatura: KM 321/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

Termin: 2023-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Świnice Warckie

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-140 Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Zbylczyce, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Świnice Kolonia na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 243, 244 oraz 245 oraz w miejscowości Zbylczyce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 487, gmina Świnic...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

203 093 zł

1 295 zł/m2

157 m2

Termin: 2023-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Świnice Warckie

Cena wywoławcza:

203 093 zł

1 295 zł/m2

157 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-140 Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Zbylczyce, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Świnice Kolonia na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 243, 244 oraz 245 oraz w miejscowości Zbylczyce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 487, gmina Świnic...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

90 900 zł

3,92 zł/m2

23 200 m2

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

90 900 zł

3,92 zł/m2

23 200 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy nn,Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminnej- nieutwardzonej. Zgodnie z miejscowym p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

22 913 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

22 913 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy nn,Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminnej- nieutwardzonej. Zgodnie z miejscowym p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Konopnickiej , Łęczyca, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 107 o powierzchni 0,80ha(klasa bonitacyjna grunty zabudowane Br-RIIIa- 0,11ha, RIIIa- 0,37ha, RIIIb- 0...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

21 638 zł

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

21 638 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Konopnickiej , Łęczyca, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 107 o powierzchni 0,80ha(klasa bonitacyjna grunty zabudowane Br-RIIIa- 0,11ha, RIIIa- 0,37ha, RIIIb- 0...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

22 913 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

22 913 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

239 564 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

Cena wywoławcza:

239 564 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Kaliska

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 20, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem w wysokości 46/552 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu ***643/2 o pow. 0,0714 ha (KW ***) oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiot...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 342 zł

1 677 zł/m2

46 m2 1 pokój

Termin: 2023-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Kaliska

Cena wywoławcza:

77 342 zł

1 677 zł/m2

46 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 20, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem w wysokości 46/552 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu ***643/2 o pow. 0,0714 ha (KW ***) oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiot...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Ksawerówek

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,KSAWERÓWEK, 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana o numerze działki ewidencyjnej 2/4 o powierzchni 0,4728ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą. Na działc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

153 900 zł

1 338 zł/m2

115 m2

Termin: 2023-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Ksawerówek

Cena wywoławcza:

153 900 zł

1 338 zł/m2

115 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,KSAWERÓWEK, 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana o numerze działki ewidencyjnej 2/4 o powierzchni 0,4728ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą. Na działc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości