Przetargi nieruchomości: Tomaszów Mazowiecki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Łazisko

W Ó J T G M I N Y T O M A S Z Ó W M A Z O W I E C K I
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr dz. 560/36, 560/38
położonych w obrębie geodezyjnym Łazisko, we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki
W dniu 17.01.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
/bud. B, pok. 307 (sala obrad)/, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie
geodezyjnym Łazisko w następujących godzinach: dla dz. 560/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

994 455 zł

80,31 zł/m2

12 383 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Łazisko

Cena wywoławcza:

994 455 zł

80,31 zł/m2

12 383 m2

W Ó J T G M I N Y T O M A S Z Ó W M A Z O W I E C K I
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr dz. 560/36, 560/38
położonych w obrębie geodezyjnym Łazisko, we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki
W dniu 17.01.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
/bud. B, pok. 307 (sala obrad)/, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie
geodezyjnym Łazisko w następujących godzinach: dla dz. 560/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Łazisko

W Ó J T G M I N Y T O M A S Z Ó W M A Z O W I E C K I
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr dz. 560/36, 560/38
położonych w obrębie geodezyjnym Łazisko, we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki
W dniu 17.01.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
/bud. B, pok. 307 (sala obrad)/, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie
geodezyjnym Łazisko w następujących godzinach: dla dz. 560/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 070 469 zł

76,54 zł/m2

13 985 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Łazisko

Cena wywoławcza:

1 070 469 zł

76,54 zł/m2

13 985 m2

W Ó J T G M I N Y T O M A S Z Ó W M A Z O W I E C K I
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr dz. 560/36, 560/38
położonych w obrębie geodezyjnym Łazisko, we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki
W dniu 17.01.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
/bud. B, pok. 307 (sala obrad)/, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie
geodezyjnym Łazisko w następujących godzinach: dla dz. 560/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Chorzęcin

... przetarg na sprzedaż
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chorzęcin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 3/5.
I. Dane o nieruchomości
Właściciel nieruchomości - Gmina Tomaszów Mazowiecki.
Położenie nieruchomości - obręb Chorzęcin, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski.
Księga wieczysta - PT1T/00064327/3
Nr działki 3/5, użytek - Br-RIVb, powierzchnia - 0,0977 ha.
II. Ogólny opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Chorzęcin...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 400 zł

29,07 zł/m2

977 m2

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Chorzęcin

Cena wywoławcza:

28 400 zł

29,07 zł/m2

977 m2

... przetarg na sprzedaż
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chorzęcin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 3/5.
I. Dane o nieruchomości
Właściciel nieruchomości - Gmina Tomaszów Mazowiecki.
Położenie nieruchomości - obręb Chorzęcin, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski.
Księga wieczysta - PT1T/00064327/3
Nr działki 3/5, użytek - Br-RIVb, powierzchnia - 0,0977 ha.
II. Ogólny opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Chorzęcin...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice

Syndyk masy upadłości Justyna Kucejko-Kowalczyk prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej we wsi Smardzew ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Syndyk masy upadłości Justyna Kucejko-Kowalczyk prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej we wsi Smardzew ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej w Smardzewie ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze ***

na podstawi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe *** zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej w Smardzewie ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze ***

na podstawi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Łazisko

... przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Łazisko.. I przetargi z 20 grudnia 2022 r. nie doszły do skutku z powodu braku
oferentów.
I. Dane o nieruchomości
1. Właściciel nieruchomości - Gmina Tomaszów Mazowiecki.
2. Położenie nieruchomości - Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki.
3. Księga wieczysta - PT1T/00034297/4.
II. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów
1. Działka nr 533/20 Powierzchnia 0,4170 ha.
III. Ogólny opis nieruchomości
Działka nr 533/20, st...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

96 250 zł

23,08 zł/m2

4 170 m2

Termin: 2023-03-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Łazisko

Cena wywoławcza:

96 250 zł

23,08 zł/m2

4 170 m2

... przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Łazisko.. I przetargi z 20 grudnia 2022 r. nie doszły do skutku z powodu braku
oferentów.
I. Dane o nieruchomości
1. Właściciel nieruchomości - Gmina Tomaszów Mazowiecki.
2. Położenie nieruchomości - Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki.
3. Księga wieczysta - PT1T/00034297/4.
II. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów
1. Działka nr 533/20 Powierzchnia 0,4170 ha.
III. Ogólny opis nieruchomości
Działka nr 533/20, st...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice

Sygn. akt XIV GUp 500/21

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości *** ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

*** Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

*** udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej, leśnej, położonej w miejscowości Smardzewice (gmina Tomaszów Mazowiecki), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1351, o powierzchni 0,1424 h...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 000 zł

5,62 zł/m2

1 424 m2

Termin: 2022-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk Hubert Sidowski
Przetarg na działkę

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice

Cena wywoławcza:

8 000 zł

5,62 zł/m2

1 424 m2

Sygn. akt XIV GUp 500/21

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości *** ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

*** Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

*** udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej, leśnej, położonej w miejscowości Smardzewice (gmina Tomaszów Mazowiecki), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1351, o powierzchni 0,1424 h...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk Hubert Sidowski
Przetarg na dom

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Kolonia Zawada, Osiedlowa

Sygn. akt V GUp 37/20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowości Kolonia Zawada Dąbrowa, przy ulicy Osiedlowej 14 (gmina Tomaszów Mazowiecki) o powierzchni 1.199,00 m2, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 396, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

235 000 zł

196 zł/m2Termin: 2021-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk Hubert Sidowski
Przetarg na dom

tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki, Kolonia Zawada, Osiedlowa

Cena wywoławcza:

235 000 zł

196 zł/m2


Sygn. akt V GUp 37/20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowości Kolonia Zawada Dąbrowa, przy ulicy Osiedlowej 14 (gmina Tomaszów Mazowiecki) o powierzchni 1.199,00 m2, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 396, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk Hubert Sidowski
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości