Przetargi Urzędów Miast: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Sochaczew, Staszica

... w dniu 01.06.2023r. o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 29.05.2023r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Sochaczewie, ul. 1...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

160 000 zł

5 075 zł/m2

32 m2 1 pokój

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sochaczew
Przetarg na mieszkanie

Sochaczew, Staszica

Cena wywoławcza:

160 000 zł

5 075 zł/m2

32 m2 1 pokój

... w dniu 01.06.2023r. o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 29.05.2023r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Sochaczewie, ul. 1...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sochaczew
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Kar...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 295 000 zł

827 zł/m2

1 566 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

Cena wywoławcza:

1 295 000 zł

827 zł/m2

1 566 m2

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Kar...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Błonie

... w dniu 30.05.2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 (Ratusz) w sali konferencyjnej o godz. 10:00.

Warunki dla przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Błoniu, Nr 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743 Bank PKO BP S.A. V/Oddział Warszawa do dnia 24.05.2023r. z zaznaczeniem numeru nieruchomości, której to wadium dotyczy. Za datę wpłacenia wad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 168 000 zł

800 zł/m2

2 710 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Błonie
Przetarg na działkę

Błonie

Cena wywoławcza:

2 168 000 zł

800 zł/m2

2 710 m2

... w dniu 30.05.2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 (Ratusz) w sali konferencyjnej o godz. 10:00.

Warunki dla przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Błoniu, Nr 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743 Bank PKO BP S.A. V/Oddział Warszawa do dnia 24.05.2023r. z zaznaczeniem numeru nieruchomości, której to wadium dotyczy. Za datę wpłacenia wad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Błonie
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 295 000 zł

827 zł/m2

1 566 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

Cena wywoławcza:

1 295 000 zł

827 zł/m2

1 566 m2

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 300 000 zł

878 zł/m2

1 481 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

Cena wywoławcza:

1 300 000 zł

878 zł/m2

1 481 m2

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Żyrardów, Chmielna

... w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 30 maja 2023 roku (tj. wtorek), o godz. 11:00.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 25 maja 2023 roku przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX171. W tytule przelewu należy podać adres i nr ewid. działki oraz wymienić osoby, które będą nabywały nieruchomość. Wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzed...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

175 000 zł

148 zł/m2

1 181 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żyrardów
Przetarg na działkę

Żyrardów, Chmielna

Cena wywoławcza:

175 000 zł

148 zł/m2

1 181 m2

... w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 30 maja 2023 roku (tj. wtorek), o godz. 11:00.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 25 maja 2023 roku przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX171. W tytule przelewu należy podać adres i nr ewid. działki oraz wymienić osoby, które będą nabywały nieruchomość. Wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzed...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żyrardów
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 200 000 zł

923 zł/m2

1 300 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, Piaskowa

Cena wywoławcza:

1 200 000 zł

923 zł/m2

1 300 m2

... w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

468 502 zł

147 zł/m2

3 186 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

Cena wywoławcza:

468 502 zł

147 zł/m2

3 186 m2

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno, Szymanówek

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

468 502 zł

147 zł/m2

3 186 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno, Szymanówek

Cena wywoławcza:

468 502 zł

147 zł/m2

3 186 m2

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 09.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Bank Santander

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX045

ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

529 542 zł

146 zł/m2

3 622 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

Cena wywoławcza:

529 542 zł

146 zł/m2

3 622 m2

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 09.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Bank Santander

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX045

ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

445 122 zł

147 zł/m2

3 019 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

Cena wywoławcza:

445 122 zł

147 zł/m2

3 019 m2

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

495 242 zł

147 zł/m2

3 377 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

Cena wywoławcza:

495 242 zł

147 zł/m2

3 377 m2

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 13.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

494 542 zł

147 zł/m2

3 372 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

warszawski zachodni, Leszno

Cena wywoławcza:

494 542 zł

147 zł/m2

3 372 m2

... dnia 29 maja 2023 roku, o godzinie 13.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Bank Santander __35 1090 10pokaż telefon ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w termini...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 13 30 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej) . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2023 r . ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

... w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 13 30 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej) . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2023 r . ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Mogielnica, Wolska

... w dniu 25 maja 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 19 maja 2023 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX004

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 maja 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

46 600 zł

73,27 zł/m2

636 m2

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

Mogielnica, Wolska

Cena wywoławcza:

46 600 zł

73,27 zł/m2

636 m2

... w dniu 25 maja 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 19 maja 2023 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX004

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 maja 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
1                          38
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości