Przetargi Urzędów Miast: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

16 420 zł/m2

158 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

16 420 zł/m2

158 m2 4 pokoje

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

15 572 zł/m2

167 m2 5 pokoi

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

15 572 zł/m2

167 m2 5 pokoi

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na działkę

Radom, Tygodniowa

... w dniu 27 lutego 2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 w sali nr 114.

3. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, II piętro;

- zamieszczenie na stronie internetowej www.radom.pl (zakładka: Inwestuj w Radom – Strefa inwestora – BIP Inwestora - Przetargi)

- zamiesz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

256 zł/m2

1 560 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Radom
Przetarg na działkę

Radom, Tygodniowa

Cena wywoławcza:

400 000 zł

256 zł/m2

1 560 m2

... w dniu 27 lutego 2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 w sali nr 114.

3. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, II piętro;

- zamieszczenie na stronie internetowej www.radom.pl (zakładka: Inwestuj w Radom – Strefa inwestora – BIP Inwestora - Przetargi)

- zamiesz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Radom
Przetarg na działkę

Nasielsk, Brzozowa

... w dniu 21 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.

*** Wadium

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 14 lutego 2024 r.

Wadium n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 080 zł

101 zł/m2

1 200 m2

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Nasielsku
Przetarg na działkę

Nasielsk, Brzozowa

Cena wywoławcza:

121 080 zł

101 zł/m2

1 200 m2

... w dniu 21 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.

*** Wadium

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 14 lutego 2024 r.

Wadium n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Nasielsku
Przetarg na działkę

Mogielnica

... w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 9 lutego 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX004

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 9 lutego 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z poda...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

88 000 zł

138 zł/m2

636 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

Mogielnica

Cena wywoławcza:

88 000 zł

138 zł/m2

636 m2

... w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 9 lutego 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX004

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 9 lutego 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z poda...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Michałowice

... w dniu 14 lutego 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do 9 lutego 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w 9 lutego2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Michałowice

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

... w dniu 14 lutego 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do 9 lutego 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w 9 lutego2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr ***

I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0, 35ha

Grunty orne R Lzr V...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr ***

I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0, 35ha

Grunty orne R Lzr V...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

pruszkowski, Michałowice

... w dniu 14 lutego 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do 9 lutego 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX004

Odpowiednio wcześniej tak, aby w 9 lutego2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

pruszkowski, Michałowice

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

... w dniu 14 lutego 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do 9 lutego 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX004

Odpowiednio wcześniej tak, aby w 9 lutego2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr ***

I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0, 35ha

Grunty orne R Lzr VI – 0,08ha

Grunty orne R Lzr V - 0,23ha

Grunty orne R Lzr IVb - 0,04ha
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr ***

I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0, 35ha

Grunty orne R Lzr VI – 0,08ha

Grunty orne R Lzr V - 0,23ha

Grunty orne R Lzr IVb - 0,04ha
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na mieszkanie

Grodzisk Mazowiecki, 11 Listopada

... w dniu 13.02.2024 r. o godz. 11.00 w budynku „Willi Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 12 w sali na parterze.1. Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny o pow. użytkowej 51,43 m2znajduje się w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 41 w Grodzisku Mazowieckim, na gruncie stanowiącym działkę ewidencyjną nr 11 o pow. 0,0737 ha w obrębie nr 0023. Stan prawny lokalu został uregulowany w KW ***.

2. Lokal znajduje się na parterze w budynku oficyny usytuowanym ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

310 000 zł

6 028 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Przetarg na mieszkanie

Grodzisk Mazowiecki, 11 Listopada

Cena wywoławcza:

310 000 zł

6 028 zł/m2

51 m2 2 pokoje

... w dniu 13.02.2024 r. o godz. 11.00 w budynku „Willi Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 12 w sali na parterze.1. Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny o pow. użytkowej 51,43 m2znajduje się w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 41 w Grodzisku Mazowieckim, na gruncie stanowiącym działkę ewidencyjną nr 11 o pow. 0,0737 ha w obrębie nr 0023. Stan prawny lokalu został uregulowany w KW ***.

2. Lokal znajduje się na parterze w budynku oficyny usytuowanym ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Żoliborz, Mickiewicza

... 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie przy ul. Słowackiego 6/8, III piętro – sala nr 328

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego zapłacić (na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: Bank Handlowy 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009) kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczeni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 750 000 zł

19 612 zł/m2

89 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Żoliborz, Mickiewicza

Cena wywoławcza:

1 750 000 zł

19 612 zł/m2

89 m2 3 pokoje

... 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie przy ul. Słowackiego 6/8, III piętro – sala nr 328

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego zapłacić (na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: Bank Handlowy 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009) kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczeni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na obiekt / lokal

Płock, Witolda Zgłednickiego

... dnia 07.02.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka/ Plac Stary Rynek 1, pok. nr 206, II piętro.5) Wadium na przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) należy wpłacić do dnia 01.02.2024 r. na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP w Płocku 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, Plac St...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 100 000 zł

1 495 zł/m2

736 m2

Termin: 2024-02-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Przetarg na obiekt / lokal

Płock, Witolda Zgłednickiego

Cena wywoławcza:

1 100 000 zł

1 495 zł/m2

736 m2

... dnia 07.02.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka/ Plac Stary Rynek 1, pok. nr 206, II piętro.5) Wadium na przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) należy wpłacić do dnia 01.02.2024 r. na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP w Płocku 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, Plac St...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Przetarg na działkę

legionowski, Jabłonna, Wólka Górska

... przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lp.

Nr ewid.

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza w zł brutto

Minimalne postąpienie w zł

1

288/23

0,1100

310 000,00

(stawka VAT- 23%)

3 100,00

2

288/24

0,1100

310 000,00

(stawka VAT- 23%)

3 100,00

3

288/25

0,1100

310 000,00

(stawka VAT- 23%)

3 100,00

4

288/26

0,1100

310 000,00

(stawka ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

310 000 zł

282 zł/m2

1 100 m2

Termin: 2024-02-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Przetarg na działkę

legionowski, Jabłonna, Wólka Górska

Cena wywoławcza:

310 000 zł

282 zł/m2

1 100 m2

... przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lp.

Nr ewid.

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza w zł brutto

Minimalne postąpienie w zł

1

288/23

0,1100

310 000,00

(stawka VAT- 23%)

3 100,00

2

288/24

0,1100

310 000,00

(stawka VAT- 23%)

3 100,00

3

288/25

0,1100

310 000,00

(stawka VAT- 23%)

3 100,00

4

288/26

0,1100

310 000,00

(stawka ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Przetarg na działkę

Radom, Grzybowska

... w dniu 06.02.2024r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, Ip. sala 114.

4. Wadium na przetarg wynosi: 38 000,00 zł.

5. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych - Referatu Nabywania i Zbywania Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, II piętro;

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej m...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

380 000 zł

399 zł/m2

953 m2

Termin: 2024-02-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Radom
Przetarg na działkę

Radom, Grzybowska

Cena wywoławcza:

380 000 zł

399 zł/m2

953 m2

... w dniu 06.02.2024r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, Ip. sala 114.

4. Wadium na przetarg wynosi: 38 000,00 zł.

5. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych - Referatu Nabywania i Zbywania Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, II piętro;

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej m...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Radom
Przetarg na mieszkanie

warszawski zachodni, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Fabryczna

... w dniu 6 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim w sali konferencyjnej zlokalizowanej na II piętrze – sala numer 201.

Do czynszu należy doliczyć opłaty za fundusz remontowy, C.O. wodę i ścieki.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy kodeks cywilny. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne pomyłki oraz aktualność ogłoszenia.

Więcej szczegółów pod adresem:

/a,92114,lokal-mieszkalny-nr-4-o-powierzchni-9206-m-w-budynku-pr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

200 000 zł

2 173 zł/m2

92 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-06

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
Przetarg na mieszkanie

warszawski zachodni, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Fabryczna

Cena wywoławcza:

200 000 zł

2 173 zł/m2

92 m2 3 pokoje

... w dniu 6 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim w sali konferencyjnej zlokalizowanej na II piętrze – sala numer 201.

Do czynszu należy doliczyć opłaty za fundusz remontowy, C.O. wodę i ścieki.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy kodeks cywilny. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne pomyłki oraz aktualność ogłoszenia.

Więcej szczegółów pod adresem:

/a,92114,lokal-mieszkalny-nr-4-o-powierzchni-9206-m-w-budynku-pr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-06

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
1                          50
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości