Przetargi Urzędów Miast: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 180 zł

23,45 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

Cena wywoławcza:

35 180 zł

23,45 zł/m2

1 500 m2

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

Radzymin, Batalionów Chłopskich

BURMISTRZ RADZYMINA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETRAGU

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin

Lp.

Nr działki

obręb

Pow. działki

w ha

Położenie

Ozn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 900 000 zł

327 zł/m2

5 816 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Przetarg na działkę

Radzymin, Batalionów Chłopskich

Cena wywoławcza:

1 900 000 zł

327 zł/m2

5 816 m2

BURMISTRZ RADZYMINA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETRAGU

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin

Lp.

Nr działki

obręb

Pow. działki

w ha

Położenie

Ozn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach za...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

31 980 zł

21,80 zł/m2

1 467 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

Cena wywoławcza:

31 980 zł

21,80 zł/m2

1 467 m2

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach za...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 180 zł

23,42 zł/m2

1 502 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

Cena wywoławcza:

35 180 zł

23,42 zł/m2

1 502 m2

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

wołomiński, Radzymin, Łosie

... w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,
05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w terminach wskazanych w tabeli.

Treść ogłoszenia o przetargu została podana do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

290 000 zł

100,00 zł/m2

2 900 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Przetarg na działkę

wołomiński, Radzymin, Łosie

Cena wywoławcza:

290 000 zł

100,00 zł/m2

2 900 m2

... w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,
05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w terminach wskazanych w tabeli.

Treść ogłoszenia o przetargu została podana do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach za...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

34 220 zł

23,34 zł/m2

1 466 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Brzostowiec

Cena wywoławcza:

34 220 zł

23,34 zł/m2

1 466 m2

... w dniu 14 grudnia 2022r. o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie przedmiotowych działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. Dla w/w działek nie ma również obowiązującej decyzji o warunkach za...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

Sochaczew, Fabryczna

... w dniu 08.12.2022r. o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 05.12.2022r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

320 000 zł

44,24 zł/m2

7 234 m2

Termin: 2022-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sochaczew
Przetarg na działkę

Sochaczew, Fabryczna

Cena wywoławcza:

320 000 zł

44,24 zł/m2

7 234 m2

... w dniu 08.12.2022r. o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 05.12.2022r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sochaczew
Przetarg na działkę

Nowy Dwór Mazowiecki, gen. Wiktora Thommee

... II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lp.: 1

Nr ewid.: 4, 5/2

Powierzchnia w m2: 6268

Cena wywoławcza w zł brutto: 1 700 000,00 (stawka VAT- 23%)

Minimalne postąpienie w zł: 17 000,00

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. Wiktora Thommee w obrębie geodezyjnym 0016 4-01, objęta KW WA1N/00074424/2, na terenie usług innych i us...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 700 000 zł

271 zł/m2

6 268 m2

Termin: 2022-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Przetarg na działkę

Nowy Dwór Mazowiecki, gen. Wiktora Thommee

Cena wywoławcza:

1 700 000 zł

271 zł/m2

6 268 m2

... II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lp.: 1

Nr ewid.: 4, 5/2

Powierzchnia w m2: 6268

Cena wywoławcza w zł brutto: 1 700 000,00 (stawka VAT- 23%)

Minimalne postąpienie w zł: 17 000,00

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. Wiktora Thommee w obrębie geodezyjnym 0016 4-01, objęta KW WA1N/00074424/2, na terenie usług innych i us...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Przetarg na działkę

Nowy Dwór Mazowiecki, Przemysłowa

... przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lp.: 1

Nr ewid.: 23/15, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/11, 34/11, 30/6, 31/6, 35/10, 36/10, 37/8, 38/6
obręb 59
14-05

Powierzchnia w ha: 0,8778

Cena wywoławcza w zł brutto: 3 000 000,00

Minimalne postąpienie w zł: 30 000,00

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie o podstaw...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

342 zł/m2

8 778 m2

Termin: 2022-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Przetarg na działkę

Nowy Dwór Mazowiecki, Przemysłowa

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

342 zł/m2

8 778 m2

... przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lp.: 1

Nr ewid.: 23/15, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/11, 34/11, 30/6, 31/6, 35/10, 36/10, 37/8, 38/6
obręb 59
14-05

Powierzchnia w ha: 0,8778

Cena wywoławcza w zł brutto: 3 000 000,00

Minimalne postąpienie w zł: 30 000,00

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie o podstaw...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Przetarg na działkę

Otwock, Zosi

... w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r. na konto Urzędu Miasta Otwocka Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zos...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

670 000 zł

276 zł/m2

2 431 m2

Termin: 2022-12-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock, Zosi

Cena wywoławcza:

670 000 zł

276 zł/m2

2 431 m2

... w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r. na konto Urzędu Miasta Otwocka Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zos...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Szydłowiec, Zastronie

... w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 26 sierpnia 2022 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej ta...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

24 000 zł

2,44 zł/m2

9 838 m2

Termin: 2022-11-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szydłowiec
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Szydłowiec, Zastronie

Cena wywoławcza:

24 000 zł

2,44 zł/m2

9 838 m2

... w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 26 sierpnia 2022 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej ta...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szydłowiec
Przetarg na obiekt / lokal

Kobyłka

... w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 w Kobyłce (sala konferencyjna na parterze budynku).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

882 zł/m2

2 836 m2

Termin: 2022-11-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kobyłka
Przetarg na obiekt / lokal

Kobyłka

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

882 zł/m2

2 836 m2

... w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 w Kobyłce (sala konferencyjna na parterze budynku).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kobyłka
Przetarg na działkę

Płońsk, Rzemieślnicza

... w dniu 18.11.2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 117.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 988.252,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty – 98.825,20 zł. w terminie do dnia 14.11.2022 roku /włącznie/ na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003, z dopiskiem „Wadium za działkę nr 1793/44 o powierzchni 0,4...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

988 252 zł

214 zł/m2

4 618 m2

Termin: 2022-11-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płońsk
Przetarg na działkę

Płońsk, Rzemieślnicza

Cena wywoławcza:

988 252 zł

214 zł/m2

4 618 m2

... w dniu 18.11.2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 117.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 988.252,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty – 98.825,20 zł. w terminie do dnia 14.11.2022 roku /włącznie/ na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003, z dopiskiem „Wadium za działkę nr 1793/44 o powierzchni 0,4...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płońsk
Przetarg na działkę

Kozienice, os. Borki

... w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9 00 (wtorek) według podanej kolejności działek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212 ,II piętro.

*** nr 6923 o powierzchni 1133 m2 - cena wywoławcza 229 000 zł, wadium - 22 900 zł,
*** nr 6924 o powierzchni 861 m2 - cena wywoławcza 175 600 zł, wadium - 17 560 zł,
*** nr 6925 o powierzchni 823 m2 - cena wywoławcza 168 000 zł, wadium - 16 800 zł,
*** nr 6926 o powierzchni 809 m2 - cena wywoławcza 165 000 zł,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

130 000 zł

206 zł/m2

632 m2

Termin: 2022-11-15

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Kozienicach
Przetarg na działkę

Kozienice, os. Borki

Cena wywoławcza:

130 000 zł

206 zł/m2

632 m2

... w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9 00 (wtorek) według podanej kolejności działek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212 ,II piętro.

*** nr 6923 o powierzchni 1133 m2 - cena wywoławcza 229 000 zł, wadium - 22 900 zł,
*** nr 6924 o powierzchni 861 m2 - cena wywoławcza 175 600 zł, wadium - 17 560 zł,
*** nr 6925 o powierzchni 823 m2 - cena wywoławcza 168 000 zł, wadium - 16 800 zł,
*** nr 6926 o powierzchni 809 m2 - cena wywoławcza 165 000 zł,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-15

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Kozienicach
Przetarg na działkę

Kozienice

... w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9 00 (wtorek) według podanej kolejności działek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212 ,II piętro.

*** nr 6923 o powierzchni 1133 m2 - cena wywoławcza 229 000 zł, wadium - 22 900 zł,
*** nr 6924 o powierzchni 861 m2 - cena wywoławcza 175 600 zł, wadium - 17 560 zł,
*** nr 6925 o powierzchni 823 m2 - cena wywoławcza 168 000 zł, wadium - 16 800 zł,
*** nr 6926 o powierzchni 809 m2 - cena wywoławcza 165 000 zł,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

163 500 zł

206 zł/m2

794 m2

Termin: 2022-11-15

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Kozienicach
Przetarg na działkę

Kozienice

Cena wywoławcza:

163 500 zł

206 zł/m2

794 m2

... w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9 00 (wtorek) według podanej kolejności działek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212 ,II piętro.

*** nr 6923 o powierzchni 1133 m2 - cena wywoławcza 229 000 zł, wadium - 22 900 zł,
*** nr 6924 o powierzchni 861 m2 - cena wywoławcza 175 600 zł, wadium - 17 560 zł,
*** nr 6925 o powierzchni 823 m2 - cena wywoławcza 168 000 zł, wadium - 16 800 zł,
*** nr 6926 o powierzchni 809 m2 - cena wywoławcza 165 000 zł,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-15

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Kozienicach
1                         43
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości