Licytacje komornicze: otwocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Otwock, Pułaskiego Kazimierza

... druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 05-400 Otwock, ul.Pułaskiego Kazimierza 12/20, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** do dłużnika: ***
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 46,90 m2 położona w budynku wielorodzinnym przy ul. Pułaskiego Kazimierza 12, w Otwocku, wraz z udziałem w wysokości 12/255 części działki gruntu objętej księgą wieczystą KW 10038 oraz prawo w...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

195 333 zł

4 165 zł/m2

47 m2 3 pokoje

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Otwock, Pułaskiego Kazimierza

Cena wywoławcza:

195 333 zł

4 165 zł/m2

47 m2 3 pokoje

... druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 05-400 Otwock, ul.Pułaskiego Kazimierza 12/20, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** do dłużnika: ***
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 46,90 m2 położona w budynku wielorodzinnym przy ul. Pułaskiego Kazimierza 12, w Otwocku, wraz z udziałem w wysokości 12/255 części działki gruntu objętej księgą wieczystą KW 10038 oraz prawo w...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Boryszew

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 36 900,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

276 750 zł

86,48 zł/m2

3 200 m2

Termin: 2023-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Boryszew

Cena wywoławcza:

276 750 zł

86,48 zł/m2

3 200 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 36 900,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Karczew, Ostrówek

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się

pierwsza licytacja

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew, ul. Ostrówek 14, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Nieruchomość gruntowa położona pod adresem: Ostrówek 14, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze: 64 o pow. 1500 m², obręb 0006 Kosumce, gm. Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Dz. ew. 64 zabudowana budynkiem mieszkalnym ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

232 171 zł

1 541 zł/m2

151 m2

Termin: 2023-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Karczew, Ostrówek

Cena wywoławcza:

232 171 zł

1 541 zł/m2

151 m2

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się

pierwsza licytacja

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew, ul. Ostrówek 14, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Nieruchomość gruntowa położona pod adresem: Ostrówek 14, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze: 64 o pow. 1500 m², obręb 0006 Kosumce, gm. Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Dz. ew. 64 zabudowana budynkiem mieszkalnym ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, ul., dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: Vaster Sp. z o.o.

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z działki ew. nr 399/12 o powierzchni 16000 m2 położonej w miejscowości Wiązowna, gmina Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie Działka ew. 399/12 jest niezabudowana, niezagospodarowana i stanowi grunty leśne.
Sąs...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

135 750 zł

8,48 zł/m2

16 000 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna

Cena wywoławcza:

135 750 zł

8,48 zł/m2

16 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, ul., dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: Vaster Sp. z o.o.

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z działki ew. nr 399/12 o powierzchni 16000 m2 położonej w miejscowości Wiązowna, gmina Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie Działka ew. 399/12 jest niezabudowana, niezagospodarowana i stanowi grunty leśne.
Sąs...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, ul., dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** działka ewidencyjna należącej do dłużnika: Vaster Sp. z o.o.

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z działki ew. nr 399/25 o powierzchni 14451 m2 położonej w miejscowości Wiązowna, gmina Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie Działka ew. 399/25 jest niezabudowana, niezagospodarowana i stano...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

122 250 zł

8,46 zł/m2

14 451 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna

Cena wywoławcza:

122 250 zł

8,46 zł/m2

14 451 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, ul., dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** działka ewidencyjna należącej do dłużnika: Vaster Sp. z o.o.

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z działki ew. nr 399/25 o powierzchni 14451 m2 położonej w miejscowości Wiązowna, gmina Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie Działka ew. 399/25 jest niezabudowana, niezagospodarowana i stano...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Otwock, Laskowa

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-400 Otwock, Wólka Mlącka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 10/2 o powierzchni 800 m2, położona w Otwocku, przy ul. Laskowej, obręb 242, powiat otwocki. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny j...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

426 201 zł

2 614 zł/m2

163 m2

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Otwock, Laskowa

Cena wywoławcza:

426 201 zł

2 614 zł/m2

163 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-400 Otwock, Wólka Mlącka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 10/2 o powierzchni 800 m2, położona w Otwocku, przy ul. Laskowej, obręb 242, powiat otwocki. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny j...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Otwock, Piłsudskiego

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Piłsudskiego 25, 05-400 Otwock, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowiące lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 77,50 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie Otwocka, ul. Józefa Piłsudskiego 25. Lokal składa się ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

313 200 zł

4 041 zł/m2

78 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Otwock, Piłsudskiego

Cena wywoławcza:

313 200 zł

4 041 zł/m2

78 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Piłsudskiego 25, 05-400 Otwock, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowiące lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 77,50 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie Otwocka, ul. Józefa Piłsudskiego 25. Lokal składa się ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Duchnów

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Duchnów, 05-462 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, poł. we wsi Duchnów, przy Szosie Mińskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki, działka ew. nr 42/2, o powierzchni 28 520,00 m2 w obrębie 0005 Duchnów, położona na terenie półno...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 815 350 zł

98,71 zł/m2

28 520 m2

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Cena wywoławcza:

2 815 350 zł

98,71 zł/m2

28 520 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Duchnów, 05-462 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, poł. we wsi Duchnów, przy Szosie Mińskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki, działka ew. nr 42/2, o powierzchni 28 520,00 m2 w obrębie 0005 Duchnów, położona na terenie półno...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Glinianka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Lipowo, Glinianka, 05-462 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne Nr: 246 z obrębu 0008 Glinianka, o powierzchni 800,00 m2 i 378 z obrębu 0014 Lipowo o powierzchni 2 800,00 m2. Nieruchomość położona jest w południowej części gminy Wiązowna, na terenie L...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

90 900 zł

32,46 zł/m2

2 800 m2

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Glinianka

Cena wywoławcza:

90 900 zł

32,46 zł/m2

2 800 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Lipowo, Glinianka, 05-462 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne Nr: 246 z obrębu 0008 Glinianka, o powierzchni 800,00 m2 i 378 z obrębu 0014 Lipowo o powierzchni 2 800,00 m2. Nieruchomość położona jest w południowej części gminy Wiązowna, na terenie L...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Brzezinka 44, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wsi Brzezinka nr 44 gmina Karczew, powiat otwocki. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach: 187 i 188 o łącznej powierzchni 21 600,00 m2, zlokalizowana w obrębie 0001 Brzezinka. Działka nr 187 o po...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

508 575 zł

7 591 zł/m2

67 m2

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

508 575 zł

7 591 zł/m2

67 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Brzezinka 44, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wsi Brzezinka nr 44 gmina Karczew, powiat otwocki. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach: 187 i 188 o łącznej powierzchni 21 600,00 m2, zlokalizowana w obrębie 0001 Brzezinka. Działka nr 187 o po...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Borków

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy brak ,Borków, 05-340 Kołbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Komornik prowadzi egz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

271 650 zł

82,57 zł/m2

3 290 m2

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Borków

Cena wywoławcza:

271 650 zł

82,57 zł/m2

3 290 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy brak ,Borków, 05-340 Kołbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Komornik prowadzi egz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Otwock, Hoża

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka
Kancelaria Komornicza numer I w Otwocku
05-400 Otwock ul.Andriollego 34 lok.8
tel. 22 779-32-35 e-mail: otwock.adamska@komornik.pl
www.otwock.komornik.pl
Kmp 30/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1O/***/8

Opis nieruchomości
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny ( prawo własności do lokalu mieszkalnego), o pow. 48,00 m². Lokal składa się z trzech pokoi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

246 000 zł

5 125 zł/m2

48 m2 3 pokoje

Termin: 2023-08-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Otwock, Hoża

Cena wywoławcza:

246 000 zł

5 125 zł/m2

48 m2 3 pokoje

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka
Kancelaria Komornicza numer I w Otwocku
05-400 Otwock ul.Andriollego 34 lok.8
tel. 22 779-32-35 e-mail: otwock.adamska@komornik.pl
www.otwock.komornik.pl
Kmp 30/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1O/***/8

Opis nieruchomości
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny ( prawo własności do lokalu mieszkalnego), o pow. 48,00 m². Lokal składa się z trzech pokoi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** położonej: 05-480 Karczew, Brzezinka , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość składa się z działki ew. nr 181/1, obręb 0001 Brzezinka o pow. 747 m.kw.

Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 189,70 mkw. Budynek wybudowany w 1986 r. Budynek przyłączony do miejskiej sieci elektrycznej...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

338 045 zł

1 782 zł/m2

190 m2

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

338 045 zł

1 782 zł/m2

190 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** położonej: 05-480 Karczew, Brzezinka , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość składa się z działki ew. nr 181/1, obręb 0001 Brzezinka o pow. 747 m.kw.

Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 189,70 mkw. Budynek wybudowany w 1986 r. Budynek przyłączony do miejskiej sieci elektrycznej...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

otwocki, Osieck

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 08-445 Osieck , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiag Wieczystych (adres: ul. Al. Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane położone w miejscowości Osieck, gm. Osieck, o powierzchni 2,6600 ha, składająca się z działki o numerze 3585 obręb 0008, Osieck dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydzia...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 416 657 zł

Termin: 2023-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

1 416 657 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 08-445 Osieck , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiag Wieczystych (adres: ul. Al. Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane położone w miejscowości Osieck, gm. Osieck, o powierzchni 2,6600 ha, składająca się z działki o numerze 3585 obręb 0008, Osieck dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydzia...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości