Licytacje komornicze: Karczew

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Brzezinka, Brzezinka Karczew Otwock

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ,Brzezinka, 05-480 Karczew, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej: 05-480 Brzezinka, dz. ewid.: ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ***. Nieruchomość jest oznaczona w rejestrze gruntów jako działki ewide...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

608 175 zł

75,08 zł/m2

8 100 m2

Termin: 2024-02-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Brzezinka, Brzezinka Karczew Otwock

Cena wywoławcza:

608 175 zł

75,08 zł/m2

8 100 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ,Brzezinka, 05-480 Karczew, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej: 05-480 Brzezinka, dz. ewid.: ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ***. Nieruchomość jest oznaczona w rejestrze gruntów jako działki ewide...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Karczew, Sikorskiego

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Sikorskiego 4, 05-400 Karczew, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiot licytacji: ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w miejscowości Karczew przy ul. Sikorskiego 4, wpisanego w rejestrze lokali: Otwocka S...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

277 500 zł

4 613 zł/m2

60 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Karczew, Sikorskiego

Cena wywoławcza:

277 500 zł

4 613 zł/m2

60 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Sikorskiego 4, 05-400 Karczew, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiot licytacji: ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w miejscowości Karczew przy ul. Sikorskiego 4, wpisanego w rejestrze lokali: Otwocka S...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Wygoda

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 05-480 KARCZEW, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku I Wydział Cywilny (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 900,00 zł.

W cią...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

86 000 zł

28,26 zł/m2

3 043 m2

Termin: 2024-01-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Cena wywoławcza:

86 000 zł

28,26 zł/m2

3 043 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 05-480 KARCZEW, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku I Wydział Cywilny (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 900,00 zł.

W cią...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Karczew, Akacjowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ul. Akacjowa 1, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Karczewie przy ul. Akacjowej 1 (działki nr ew. 35/3 i 36/2 w obrębie 0025 o łącznej pow. 753 m2). Nieruchomość zabudowana wolnostojącym, p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

538 500 zł

3 692 zł/m2

146 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Karczew, Akacjowa

Cena wywoławcza:

538 500 zł

3 692 zł/m2

146 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ul. Akacjowa 1, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Karczewie przy ul. Akacjowej 1 (działki nr ew. 35/3 i 36/2 w obrębie 0025 o łącznej pow. 753 m2). Nieruchomość zabudowana wolnostojącym, p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Karczew

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zawierającej Działkę ewidencyjną 72 należącej do ***

Dz.ew 72 - Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 72 posiada powierzchnię 9800 m2 i wg ewidencji stanowi grunty rolne zabudowane oraz grunty orne. Działka posiada kształt wydłużonego tr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

451 500 zł

46,07 zł/m2

9 800 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Karczew

Cena wywoławcza:

451 500 zł

46,07 zł/m2

9 800 m2

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zawierającej Działkę ewidencyjną 72 należącej do ***

Dz.ew 72 - Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 72 posiada powierzchnię 9800 m2 i wg ewidencji stanowi grunty rolne zabudowane oraz grunty orne. Działka posiada kształt wydłużonego tr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zawierającej Działkę ewidencyjną 74 należącej do ***

Dz.ew 74 - Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 74 posiada powierzchnię 1000 m2 i wg ewidencji stanowi grunty orne. Działka posiada kształt wydłużonego trapezu prostokątnego o wym. od...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

106 500 zł

107 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

106 500 zł

107 zł/m2

1 000 m2

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zawierającej Działkę ewidencyjną 74 należącej do ***

Dz.ew 74 - Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 74 posiada powierzchnię 1000 m2 i wg ewidencji stanowi grunty orne. Działka posiada kształt wydłużonego trapezu prostokątnego o wym. od...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Karczew

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew Brzezinka Działkę ewidencyjną 69, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do *** Działka ew. 69 o pow. 12600 m², jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w którym znajdują się również pomieszczenia mieszkalne. Wcześniej na działce znajdowały się również budynki szklarni i inne budynki gos...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

744 750 zł

2 243 zł/m2

332 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Karczew

Cena wywoławcza:

744 750 zł

2 243 zł/m2

332 m2

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew Brzezinka Działkę ewidencyjną 69, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do *** Działka ew. 69 o pow. 12600 m², jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w którym znajdują się również pomieszczenia mieszkalne. Wcześniej na działce znajdowały się również budynki szklarni i inne budynki gos...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Karczew

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zawierającej Działkę ewidencyjną 75 należącej do Stanisława Kompa oraz Mariola Elżbieta Kompa

Dz.ew 75 - Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 75 posiada powierzchnię 7400 m2 i wg ewidencji stanowi grunty rolne zabudowane oraz grunty orn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

354 000 zł

47,84 zł/m2

7 400 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Karczew

Cena wywoławcza:

354 000 zł

47,84 zł/m2

7 400 m2

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się licytacja :

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zawierającej Działkę ewidencyjną 75 należącej do Stanisława Kompa oraz Mariola Elżbieta Kompa

Dz.ew 75 - Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 75 posiada powierzchnię 7400 m2 i wg ewidencji stanowi grunty rolne zabudowane oraz grunty orn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Karczew, Aleja Jana Pawła II

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Piłsudskiego 68, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 64/1 z obrębu 0009 Karczew o powierzchni 980,00 m2 (około 41 m x 53,00 m x 52,00 m), ma kształt trójkąta, najkrótszym z boków przylega do ulicy Piłsudskiego, z której jest wjazd na te...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

239 550 zł

244 zł/m2

980 m2

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Karczew, Aleja Jana Pawła II

Cena wywoławcza:

239 550 zł

244 zł/m2

980 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Piłsudskiego 68, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 64/1 z obrębu 0009 Karczew o powierzchni 980,00 m2 (około 41 m x 53,00 m x 52,00 m), ma kształt trójkąta, najkrótszym z boków przylega do ulicy Piłsudskiego, z której jest wjazd na te...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Glinki

... druga licytacja nieruchomości położonej: 05-480 Karczew, Glinki, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika***

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z trzech działek ewidencyjnych olącznej powierzchni 14 900 m2:
- nr 390 o powierzchni 500 m2 położonej w miejscowości Glinki, obręb 0003, gmina Karczew.
- nr 635 o powierzchni 4200 m2 położonej w miejscowości Glinki, obręb 0003, g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

103 933,33 zł

6,98 zł/m2

14 900 m2

Termin: 2023-10-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Glinki

Cena wywoławcza:

103 933,33 zł

6,98 zł/m2

14 900 m2

... druga licytacja nieruchomości położonej: 05-480 Karczew, Glinki, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika***

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z trzech działek ewidencyjnych olącznej powierzchni 14 900 m2:
- nr 390 o powierzchni 500 m2 położonej w miejscowości Glinki, obręb 0003, gmina Karczew.
- nr 635 o powierzchni 4200 m2 położonej w miejscowości Glinki, obręb 0003, g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Karczew, Ostrówek

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się

pierwsza licytacja

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew, ul. Ostrówek 14, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Nieruchomość gruntowa położona pod adresem: Ostrówek 14, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze: 64 o pow. 1500 m², obręb 0006 Kosumce, gm. Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Dz. ew. 64 zabudowana budynkiem mieszkalnym ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

232 170,75 zł

1 541 zł/m2

151 m2

Termin: 2023-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Karczew, Ostrówek

Cena wywoławcza:

232 170,75 zł

1 541 zł/m2

151 m2

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się

pierwsza licytacja

nieruchomości położonej: 05-480 Karczew, ul. Ostrówek 14, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Nieruchomość gruntowa położona pod adresem: Ostrówek 14, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze: 64 o pow. 1500 m², obręb 0006 Kosumce, gm. Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Dz. ew. 64 zabudowana budynkiem mieszkalnym ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Brzezinka 44, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wsi Brzezinka nr 44 gmina Karczew, powiat otwocki. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach: 187 i 188 o łącznej powierzchni 21 600,00 m2, zlokalizowana w obrębie 0001 Brzezinka. Działka nr 187 o po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

508 575 zł

7 591 zł/m2

67 m2

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

508 575 zł

7 591 zł/m2

67 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Brzezinka 44, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wsi Brzezinka nr 44 gmina Karczew, powiat otwocki. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach: 187 i 188 o łącznej powierzchni 21 600,00 m2, zlokalizowana w obrębie 0001 Brzezinka. Działka nr 187 o po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** położonej: 05-480 Karczew, Brzezinka , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość składa się z działki ew. nr 181/1, obręb 0001 Brzezinka o pow. 747 m.kw.

Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 189,70 mkw. Budynek wybudowany w 1986 r. Budynek przyłączony do miejskiej sieci elektrycznej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

338 045,33 zł

1 782 zł/m2

190 m2

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

338 045,33 zł

1 782 zł/m2

190 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** położonej: 05-480 Karczew, Brzezinka , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość składa się z działki ew. nr 181/1, obręb 0001 Brzezinka o pow. 747 m.kw.

Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 189,70 mkw. Budynek wybudowany w 1986 r. Budynek przyłączony do miejskiej sieci elektrycznej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Łukówiec

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej: 05-480 Karczew, wieś Łukówiec, działka niezabudowana nr 258 obrębu 0007, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. Właścicielem nieruchomości jest *** Powierzchnia działki nr 258 wynosi 4900 m2, działka niezabudowana. stanowi tereny rolne. Kształt działki bardzo wydłużony, trapez, teren płaski z obniżeniem w rejonie cieku wodnego. Działka nieużytkowana, w obniżeniu teren...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

140 250 zł

28,62 zł/m2

4 900 m2

Termin: 2023-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

otwocki, Karczew, Łukówiec

Cena wywoławcza:

140 250 zł

28,62 zł/m2

4 900 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej: 05-480 Karczew, wieś Łukówiec, działka niezabudowana nr 258 obrębu 0007, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. Właścicielem nieruchomości jest *** Powierzchnia działki nr 258 wynosi 4900 m2, działka niezabudowana. stanowi tereny rolne. Kształt działki bardzo wydłużony, trapez, teren płaski z obniżeniem w rejonie cieku wodnego. Działka nieużytkowana, w obniżeniu teren...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości