Licytacje komornicze: Warszawa

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Warszawa, Cegłowska

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 537 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 153 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 153 780...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 153 350 zł

10 428 zł/m2

111 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Cegłowska

Cena wywoławcza:

1 153 350 zł

10 428 zł/m2

111 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 537 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 153 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 153 780...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Augustówka

... pierwsza licytacja: wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: Warszawa, ***, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze [***], należącego do *** oraz ***.

_Grunt, wchodzący w skład przedmiotu przetargu oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr *** o powierzchni ***,00 m2w obrębie ***-***-*** Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Na Gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

5 495 250 zł

557 zł/m2

9 862 m2

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Augustówka

Cena wywoławcza:

5 495 250 zł

557 zł/m2

9 862 m2

... pierwsza licytacja: wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: Warszawa, ***, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze [***], należącego do *** oraz ***.

_Grunt, wchodzący w skład przedmiotu przetargu oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr *** o powierzchni ***,00 m2w obrębie ***-***-*** Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Na Gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Dębicka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dębicka 11, 01-461 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własności...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

495 000 zł

6 395 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Dębicka

Cena wywoławcza:

495 000 zł

6 395 zł/m2

77 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dębicka 11, 01-461 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własności...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Myśliborska

### OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie od 11 stycznia 2024 roku od godz. 12:00 do dnia 18 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Myśliborska ***/*** o powierzchni ***,***m2 usytuowanej na 1 kond...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

236 250 zł

6 750 zł/m2

35 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Myśliborska

Cena wywoławcza:

236 250 zł

6 750 zł/m2

35 m2 1 pokój

### OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie od 11 stycznia 2024 roku od godz. 12:00 do dnia 18 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Myśliborska ***/*** o powierzchni ***,***m2 usytuowanej na 1 kond...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Przasnyska

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, wraz z udziałem wynoszącym 8573/1143972 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, stanowiącego własność dłużnika...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 151 475 zł

13 431 zł/m2

86 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Przasnyska

Cena wywoławcza:

1 151 475 zł

13 431 zł/m2

86 m2 3 pokoje

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, wraz z udziałem wynoszącym 8573/1143972 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, stanowiącego własność dłużnika...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Szeligowska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szeligowska 32D, 01-320 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 000,00 zł, ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

348 750 zł

8 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Szeligowska

Cena wywoławcza:

348 750 zł

8 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szeligowska 32D, 01-320 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 000,00 zł, ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, KinowaOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Marcin Jakub Bereśniewicz Kancelaria Komornicza nr II w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 636/20 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- u...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 933,33 zł

1 227 zł/m2

57 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Kinowa

Cena wywoławcza:

69 933,33 zł

1 227 zł/m2

57 m2 3 pokojeOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Marcin Jakub Bereśniewicz Kancelaria Komornicza nr II w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 636/20 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- u...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Warszawa, Szafarzy

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 04-445 Warszawa, Szafarzy 39 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** o powierzchni 845,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 192,40 m2, będącej własnością dłużników: *** i *** na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektroniczn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

855 555 zł

1 012 zł/m2

845 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Warszawa, Szafarzy

Cena wywoławcza:

855 555 zł

1 012 zł/m2

845 m2 6 pokoi

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 04-445 Warszawa, Szafarzy 39 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** o powierzchni 845,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 192,40 m2, będącej własnością dłużników: *** i *** na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektroniczn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, gen.T. Bora-Komorowskiego

=
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Kancelaria Komornika Sądowego Marii Brzezickiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 30/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy gen.T. Bora-Komorowskiego 21/1, 03-982 Warszawa, dla której...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

259 240 zł

3 873 zł/m2

67 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, gen.T. Bora-Komorowskiego

Cena wywoławcza:

259 240 zł

3 873 zł/m2

67 m2 2 pokoje

=
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Kancelaria Komornika Sądowego Marii Brzezickiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 30/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy gen.T. Bora-Komorowskiego 21/1, 03-982 Warszawa, dla której...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Jana Szymczaka

... pierwsza licytacja następujących nieruchomości: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: ***-*** Warszawa, ul. Jana Szymczaka ***/***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni użytkowej 23,95 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20-12-2023 r. o godzinie 12:00

Suma oszacowania wynosi 314 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

235 575 zł

9 836 zł/m2

24 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Jana Szymczaka

Cena wywoławcza:

235 575 zł

9 836 zł/m2

24 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja następujących nieruchomości: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: ***-*** Warszawa, ul. Jana Szymczaka ***/***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni użytkowej 23,95 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20-12-2023 r. o godzinie 12:00

Suma oszacowania wynosi 314 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Wspólna DrogaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mateusz Nowak, Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 793/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszka...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

194 400 zł

5 476 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Wspólna Droga

Cena wywoławcza:

194 400 zł

5 476 zł/m2

36 m2 2 pokojeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mateusz Nowak, Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 793/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszka...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Warszawa, Gawota

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika stanowiącej:
lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 88,56 m2 położony w Warszawie przy ul. Gawota 11R wraz z udziałem 10506/893392 w prawie wlasności działki gruntu oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali. Działki gruntu nr 17/1 nr 17/2 o łącznej powierzchni 2,0075 ha w obrębie 1-09-22 w dzielnicy Ursynów. Do lokalu przynależny garaż o powierzchni 16,50 m2 w bryl...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 091 250 zł

12 322 zł/m2

89 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Warszawa, Gawota

Cena wywoławcza:

1 091 250 zł

12 322 zł/m2

89 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika stanowiącej:
lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 88,56 m2 położony w Warszawie przy ul. Gawota 11R wraz z udziałem 10506/893392 w prawie wlasności działki gruntu oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali. Działki gruntu nr 17/1 nr 17/2 o łącznej powierzchni 2,0075 ha w obrębie 1-09-22 w dzielnicy Ursynów. Do lokalu przynależny garaż o powierzchni 16,50 m2 w bryl...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Odkryta

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Odkryta 29E, 03-140 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny skłądający się z ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

317 325 zł

7 345 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Odkryta

Cena wywoławcza:

317 325 zł

7 345 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Odkryta 29E, 03-140 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny skłądający się z ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Chmielna

... pierwsza licytacja następujących nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: ***00-801 Warszawa, ul. Chmielna 106 B/5*** stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód" (adres spółdzielni: ***00-127 Warszawa, ul. Śliska 10***) o powierzchni użytkowej 36,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 5 o powierzchni użytkowej 1,99 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13-12-2023 r...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

326 625 zł

9 023 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Chmielna

Cena wywoławcza:

326 625 zł

9 023 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja następujących nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: ***00-801 Warszawa, ul. Chmielna 106 B/5*** stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód" (adres spółdzielni: ***00-127 Warszawa, ul. Śliska 10***) o powierzchni użytkowej 36,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 5 o powierzchni użytkowej 1,99 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13-12-2023 r...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Żwirki i Wigury

... pierwsza elektroniczna licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego pod adresem: ***-***-*** Warszawa, ul. Żwirki i Wigury *** wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" (adres spółdzielni: ***-***-*** Warszawa, ul.Pruszkowska ***D ) .
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25,60 m2. Lokal usytuowany jest na parterze (I nadziemnej kondygnacji) i składa się z pokoju, widnej kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Uprawnion...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

279 360 zł

10 913 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Żwirki i Wigury

Cena wywoławcza:

279 360 zł

10 913 zł/m2

26 m2 1 pokój

... pierwsza elektroniczna licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego pod adresem: ***-***-*** Warszawa, ul. Żwirki i Wigury *** wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" (adres spółdzielni: ***-***-*** Warszawa, ul.Pruszkowska ***D ) .
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25,60 m2. Lokal usytuowany jest na parterze (I nadziemnej kondygnacji) i składa się z pokoju, widnej kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Uprawnion...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          47
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości