Licytacje komornicze: Opole

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

Opole, Luboszycka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka Kancelaria Komornicza w Opolu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 128/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Luboszycka, 46-022 Kępa, dla której Sąd Rejonowy w Opolu (adres: ul. Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

735 825 zł

4 043 zł/m2

182 m2 5 pokoi

Termin: 2024-02-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Opole, Luboszycka

Cena wywoławcza:

735 825 zł

4 043 zł/m2

182 m2 5 pokoi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka Kancelaria Komornicza w Opolu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 128/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Luboszycka, 46-022 Kępa, dla której Sąd Rejonowy w Opolu (adres: ul. Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Dambonia

... pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: *** ***, położonego: ***-*** Opole, *** ***/***, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYSZŁOŚĆ"dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą o numerze _KW_[OP1O/00141247/8].
Licytacja dotyczy ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użyttkowej 37,57 m2 usytuowanego na piątej kondyg...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

184 500 zł

4 986 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Dambonia

Cena wywoławcza:

184 500 zł

4 986 zł/m2

37 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: *** ***, położonego: ***-*** Opole, *** ***/***, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYSZŁOŚĆ"dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą o numerze _KW_[OP1O/00141247/8].
Licytacja dotyczy ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użyttkowej 37,57 m2 usytuowanego na piątej kondyg...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Cypriana Kamila Norwida

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym najpóźniej w terminie wpłaty rękojmii tj. na 2 dni robocze przed rozpoczęciem licytacji. Zgodnie z art. 986(5) §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 25 300,00 zł, najpóźniej na 2 dni robo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

189 750 zł

4 529 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Cypriana Kamila Norwida

Cena wywoławcza:

189 750 zł

4 529 zł/m2

42 m2 2 pokoje

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym najpóźniej w terminie wpłaty rękojmii tj. na 2 dni robocze przed rozpoczęciem licytacji. Zgodnie z art. 986(5) §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 25 300,00 zł, najpóźniej na 2 dni robo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, ul. Nysy Łużyckiej

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** położonego: ***-*** Opole, ul.*** ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Przedmiotem licytacji będzie lokal nr 2 położony na parterze, powierzchnia użytkowa lokalu 45,39 m2, lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz p-pokoju, lokal dwustronny narożny. Instalacje znajdujące się w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzew...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

164 325 zł

3 620 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, ul. Nysy Łużyckiej

Cena wywoławcza:

164 325 zł

3 620 zł/m2

45 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** położonego: ***-*** Opole, ul.*** ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Przedmiotem licytacji będzie lokal nr 2 położony na parterze, powierzchnia użytkowa lokalu 45,39 m2, lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz p-pokoju, lokal dwustronny narożny. Instalacje znajdujące się w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzew...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Opole

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 45-269 ***, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 a, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o pow. 0,0417 HA

Suma oszacowania wynosi 99 454,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 590,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dzies...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

74 590,50 zł

179 zł/m2

417 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Opole

Cena wywoławcza:

74 590,50 zł

179 zł/m2

417 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 45-269 ***, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 a, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o pow. 0,0417 HA

Suma oszacowania wynosi 99 454,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 590,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dzies...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Ozimska

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ul. Ozimska 30, 45-058 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja udziałów w nieruchomości należących do dłużnika: *** w wysokości 3/4 oraz *** w wysokości 1/4.

Suma oszacowania wynosi 434 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 10...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

326 100 zł

4 704 zł/m2

69 m2 3 pokoje

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Ozimska

Cena wywoławcza:

326 100 zł

4 704 zł/m2

69 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ul. Ozimska 30, 45-058 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja udziałów w nieruchomości należących do dłużnika: *** w wysokości 3/4 oraz *** w wysokości 1/4.

Suma oszacowania wynosi 434 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 10...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Opole, Oświęcimska

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Oświęcimska, 45-641 Opole, dla której Sąd Rejonowy W Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o pow. 0,4780ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczo-warsztatowym, oraz dwoma budynkami szklarni. Umową z dnia 15.12.2017r działka nr 833 wraz z zabu...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 496 848,50 zł

313 zł/m2Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Opole, Oświęcimska

Cena wywoławcza:

1 496 848,50 zł

313 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Oświęcimska, 45-641 Opole, dla której Sąd Rejonowy W Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o pow. 0,4780ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczo-warsztatowym, oraz dwoma budynkami szklarni. Umową z dnia 15.12.2017r działka nr 833 wraz z zabu...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Anna Jantar

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Anna Jantar 2, 45-807 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 519 738,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 389 803,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to j...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

389 803,50 zł

6 357 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Anna Jantar

Cena wywoławcza:

389 803,50 zł

6 357 zł/m2

61 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Anna Jantar 2, 45-807 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 519 738,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 389 803,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to j...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Jana Bytnara Rudego

... druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,00m2 wraz z piwnicą o pow. 5,89 m2

należącego do dłużnika***
położonego: 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 16b,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu (Adres spółdzielni: ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole).
Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 315 919,00 zł,
z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

210 612,67 zł

3 453 zł/m2

61 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Jana Bytnara Rudego

Cena wywoławcza:

210 612,67 zł

3 453 zł/m2

61 m2

... druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,00m2 wraz z piwnicą o pow. 5,89 m2

należącego do dłużnika***
położonego: 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 16b,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu (Adres spółdzielni: ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole).
Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 315 919,00 zł,
z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Samborska

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** położonego: 45-316 Opole, Samborska 18A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Ww . lokal miekszlany o powierzchni 59,60 m kw. składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju, sieni, hollu, łazienki i pomieszczenia gospodarczego. Wystawka okien zachodnia i północna. W lokalu istalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Ogrzewanie elektrycz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

216 225 zł

3 628 zł/m2

60 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Samborska

Cena wywoławcza:

216 225 zł

3 628 zł/m2

60 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** położonego: 45-316 Opole, Samborska 18A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Ww . lokal miekszlany o powierzchni 59,60 m kw. składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju, sieni, hollu, łazienki i pomieszczenia gospodarczego. Wystawka okien zachodnia i północna. W lokalu istalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Ogrzewanie elektrycz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Opole, Korczaka Janusza

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Korczaka Janusza 20, 45-428 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

702 581,33 zł

5 110 zł/m2

138 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Opole, Korczaka Janusza

Cena wywoławcza:

702 581,33 zł

5 110 zł/m2

138 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Korczaka Janusza 20, 45-428 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Nysy Łużyckiej

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy ul.Nysy Łużyckiej 40, 45-035 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 62 a, Opole, 45-370 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 219 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 910...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

164 325 zł

3 620 zł/m2

45 m2 1 pokój

Termin: 2023-09-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Nysy Łużyckiej

Cena wywoławcza:

164 325 zł

3 620 zł/m2

45 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy ul.Nysy Łużyckiej 40, 45-035 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 62 a, Opole, 45-370 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 219 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 910...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, 1 Maja

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. 1 Maja 149A, 45-356 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny wraz z udziałem 146/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej nr 25 km 55 o pow. 0,2240 ha i wspólnych cz. budynku. Loakl znajduje się na II piętrze budynku mieszkalne...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

154 050 zł

3 955 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, 1 Maja

Cena wywoławcza:

154 050 zł

3 955 zł/m2

39 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. 1 Maja 149A, 45-356 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny wraz z udziałem 146/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej nr 25 km 55 o pow. 0,2240 ha i wspólnych cz. budynku. Loakl znajduje się na II piętrze budynku mieszkalne...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Armii Krajowej

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Armii Krajowej ***/1, 45-071 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60a, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/***/***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,74m2 w nieznanym standardzie wykończenia wraz z piwnicą o powierzchni 13,14m2, nieruchomość obciąża dożywotnia i nieodpłatna służebnoś...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

243 800,67 zł

4 537 zł/m2

54 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, Armii Krajowej

Cena wywoławcza:

243 800,67 zł

4 537 zł/m2

54 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Armii Krajowej ***/1, 45-071 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60a, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/***/***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,74m2 w nieznanym standardzie wykończenia wraz z piwnicą o powierzchni 13,14m2, nieruchomość obciąża dożywotnia i nieodpłatna służebnoś...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, 1 Maja

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Księg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Lokal znajduje się na II piętrze budynku.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakoń...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

292 011 zł

4 144 zł/m2

71 m2 2 pokoje

Termin: 2023-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Opole, 1 Maja

Cena wywoławcza:

292 011 zł

4 144 zł/m2

71 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Księg Wieczystych (adres: ul. ul.Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Lokal znajduje się na II piętrze budynku.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakoń...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości