Przetargi Urzędów Gmin: podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

białostocki, Zawady, Strękowa Góra

... V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 331/28 obręb Strękowa Góra, gm. Zawady o pow. 0,5489 ha,
Cena wywoławcza 750 000 zł. Do ceny nieruchomości został doliczony podatek VAT (23%). Wadium w kwocie 37500,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 05.12.2023 r. na konto Urzędu Gminy Zawady BS O/Zawady Nr 71 8775 0009 0040 0400 0693 0001. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 85/7140028 wew. 50, oraz stronie internetowej „www.bip.ug.zawady.wrotapodla...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

750 000 zł

782 zł/m2

960 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Zawady
Przetarg na obiekt / lokal

białostocki, Zawady, Strękowa Góra

Cena wywoławcza:

750 000 zł

782 zł/m2

960 m2

... V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 331/28 obręb Strękowa Góra, gm. Zawady o pow. 0,5489 ha,
Cena wywoławcza 750 000 zł. Do ceny nieruchomości został doliczony podatek VAT (23%). Wadium w kwocie 37500,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 05.12.2023 r. na konto Urzędu Gminy Zawady BS O/Zawady Nr 71 8775 0009 0040 0400 0693 0001. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 85/7140028 wew. 50, oraz stronie internetowej „www.bip.ug.zawady.wrotapodla...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Zawady
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki

... w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Kaletnik oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl_. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

440 000 zł

25,79 zł/m2

17 060 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki

Cena wywoławcza:

440 000 zł

25,79 zł/m2

17 060 m2

... w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Kaletnik oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl_. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

białostocki, Turośń Kościelna

... w siedzibie Urzędu Gminy Turośń Kościelna przy ulicy Białostockiej 5 (sala konferencyjna), w dniu 21 listopada 2023 roku (wtorek), o godz. 11:00..

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej (w poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium), w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX050 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

122 507 zł

111 zł/m2

1 100 m2

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Przetarg na działkę

białostocki, Turośń Kościelna

Cena wywoławcza:

122 507 zł

111 zł/m2

1 100 m2

... w siedzibie Urzędu Gminy Turośń Kościelna przy ulicy Białostockiej 5 (sala konferencyjna), w dniu 21 listopada 2023 roku (wtorek), o godz. 11:00..

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej (w poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium), w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX050 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Przetarg na działkę

białostocki, Dobrzyniewo Duże, Gniła

... 30.10.2023 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25. Własność Gminy potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: 155 000 zł brutto. Wadium w wysokości 8 000 zł należy wnieść do 25.10.2023 r. (liczy się data wpływu na konto). Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz nie została wydana decyzja o wa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

155 000 zł

72,03 zł/m2

2 152 m2

Termin: 2023-10-30

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Przetarg na działkę

białostocki, Dobrzyniewo Duże, Gniła

Cena wywoławcza:

155 000 zł

72,03 zł/m2

2 152 m2

... 30.10.2023 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25. Własność Gminy potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: 155 000 zł brutto. Wadium w wysokości 8 000 zł należy wnieść do 25.10.2023 r. (liczy się data wpływu na konto). Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz nie została wydana decyzja o wa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-30

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Wójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 11/2 o pow. 0,6507 ha, w tym: RV-0,5858, RVI-0,0563 ha, N-0,0086 ha. KW ***. Cena wywoławcza 110 000 zł, wadium 11 000 zł.
*** nr 11/3 o pow. 0,6515 ha, w tym: RV-0,6157 ha, ŁV-0,0358 ha. KW ***. Cena wywoławcza 110 000 zł, wadiu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

110 000 zł

16,90 zł/m2

6 507 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

110 000 zł

16,90 zł/m2

6 507 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Wójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 11/2 o pow. 0,6507 ha, w tym: RV-0,5858, RVI-0,0563 ha, N-0,0086 ha. KW ***. Cena wywoławcza 110 000 zł, wadium 11 000 zł.
*** nr 11/3 o pow. 0,6515 ha, w tym: RV-0,6157 ha, ŁV-0,0358 ha. KW ***. Cena wywoławcza 110 000 zł, wadiu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

hajnowski, Narewka

... dnia 27.10.2023r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce przy ul. Nowej 3A w sali kinowej.
*** Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w środkach pieniężnych), w terminie do dnia 23.10.2023r. w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Brańsk 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007.
*** Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto urzędu.
*** Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata, a w przypadku przystąp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

45 000 zł

51,25 zł/m2

878 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Narewka
Przetarg na działkę

hajnowski, Narewka

Cena wywoławcza:

45 000 zł

51,25 zł/m2

878 m2

... dnia 27.10.2023r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce przy ul. Nowej 3A w sali kinowej.
*** Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w środkach pieniężnych), w terminie do dnia 23.10.2023r. w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Brańsk 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007.
*** Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto urzędu.
*** Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata, a w przypadku przystąp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Narewka
Przetarg na działkę

białostocki, Turośń Kościelna, Akacjowa

... w siedzibie Urzędu Gminy Turośń Kościelna przy ulicy Białostockiej 5 (sala konferencyjna), w dniu 19 października 2023 roku (czwartek),o godz. 1000..
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej (w poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium), w terminie do dnia 12 października 2023 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna Nr 04 8074 0003 0130 0202 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Juchn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 490 zł

67,03 zł/m2

1 350 m2

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Przetarg na działkę

białostocki, Turośń Kościelna, Akacjowa

Cena wywoławcza:

90 490 zł

67,03 zł/m2

1 350 m2

... w siedzibie Urzędu Gminy Turośń Kościelna przy ulicy Białostockiej 5 (sala konferencyjna), w dniu 19 października 2023 roku (czwartek),o godz. 1000..
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej (w poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium), w terminie do dnia 12 października 2023 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna Nr 04 8074 0003 0130 0202 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Juchn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Przetarg na działkę

białostocki, Turośń Kościelna

... w siedzibie Urzędu Gminy Turośń Kościelna przy ulicy Białostockiej 5 (sala konferencyjna), w dniu 19 października 2023 roku (czwartek), o godz. 1300..

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej (w poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium), w terminie do dnia 12 października 2023 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna Nr 04 8074 0003 0130 0202 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Ju...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

115 936 zł

111 zł/m2

1 041 m2

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Przetarg na działkę

białostocki, Turośń Kościelna

Cena wywoławcza:

115 936 zł

111 zł/m2

1 041 m2

... w siedzibie Urzędu Gminy Turośń Kościelna przy ulicy Białostockiej 5 (sala konferencyjna), w dniu 19 października 2023 roku (czwartek), o godz. 1300..

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej (w poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium), w terminie do dnia 12 października 2023 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna Nr 04 8074 0003 0130 0202 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Ju...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

... w dniu 18.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl__._ Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.


...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

436 500 zł

40,44 zł/m2

10 794 m2

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

436 500 zł

40,44 zł/m2

10 794 m2

... w dniu 18.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl__._ Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.


...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

... w dniu 18.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl__._ Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.


...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

224 000 zł

40,01 zł/m2

5 598 m2

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

224 000 zł

40,01 zł/m2

5 598 m2

... w dniu 18.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl__._ Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.


...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

... w dniu 18.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl__._ Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.


...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

202 500 zł

40,57 zł/m2

4 991 m2

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

202 500 zł

40,57 zł/m2

4 991 m2

... w dniu 18.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl__._ Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.


...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

białostocki, Dobrzyniewo Duże, Jaworówka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3 74/23
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 8 września 2023 r.
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
oglasza
przetarg ustny nieograniczony na zbycie 1/2 udzialu
w nieruchomości sld. się z działek: ozn.
nr geod. 29
o Pow. 1,31 ha, nr 162/1 o pow. 0,1017 ha, nr 162/3 o pow. 0,3383 ha, nr 204
o pow. 1,32 ha i nr 267 o pow. 0,46 ha polożonej
w obrębie Jaworówka
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY
W DOBRZYNIEWIE DUŻYM PRZY UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25
W DNIU 1...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

181 000 zł

10,25 zł/m2

17 650 m2

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Przetarg na działkę

białostocki, Dobrzyniewo Duże, Jaworówka

Cena wywoławcza:

181 000 zł

10,25 zł/m2

17 650 m2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3 74/23
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 8 września 2023 r.
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
oglasza
przetarg ustny nieograniczony na zbycie 1/2 udzialu
w nieruchomości sld. się z działek: ozn.
nr geod. 29
o Pow. 1,31 ha, nr 162/1 o pow. 0,1017 ha, nr 162/3 o pow. 0,3383 ha, nr 204
o pow. 1,32 ha i nr 267 o pow. 0,46 ha polożonej
w obrębie Jaworówka
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY
W DOBRZYNIEWIE DUŻYM PRZY UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25
W DNIU 1...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Przetarg na działkę

białostocki, Dobrzyniewo Duże, Krynice

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości:

*** ozn. nr geod. 28 o pow. 0,0588 ha położonej w obrębie Krynice, który odbędzie się 16.10.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25. Własność Gminy potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej BI1B/00057851/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: 55 000 zł brutto. Wadium w wysokości 3 000 zł należy wnieść do 12.10.2023 r. (lic...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 000 zł

93,54 zł/m2

588 m2

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Przetarg na działkę

białostocki, Dobrzyniewo Duże, Krynice

Cena wywoławcza:

55 000 zł

93,54 zł/m2

588 m2

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości:

*** ozn. nr geod. 28 o pow. 0,0588 ha położonej w obrębie Krynice, który odbędzie się 16.10.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25. Własność Gminy potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej BI1B/00057851/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: 55 000 zł brutto. Wadium w wysokości 3 000 zł należy wnieść do 12.10.2023 r. (lic...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej
w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1068 o powierzchni 0,09 ha.

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 24 500,00 zł wadium: 2 500,00 zł

(powiększona o podatek V...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

24 500 zł

27,22 zł/m2

900 m2

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

Cena wywoławcza:

24 500 zł

27,22 zł/m2

900 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej
w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1068 o powierzchni 0,09 ha.

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 24 500,00 zł wadium: 2 500,00 zł

(powiększona o podatek V...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 1200
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku (I piętro), ul. A. i G. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek

______________________________________________________________________________________

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 9 października 2023 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pienię...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 500 zł

20,63 zł/m2

2 400 m2

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

Cena wywoławcza:

49 500 zł

20,63 zł/m2

2 400 m2

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 1200
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku (I piętro), ul. A. i G. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek

______________________________________________________________________________________

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 9 października 2023 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pienię...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości