Przetargi Urzędów Gmin: podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zarzeczany

... dnia 29 maja 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 GródekWarunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 24 maja 2023 r. włącznie.

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Informacji ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

352 530 zł

14,21 zł/m2

24 800 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zarzeczany

Cena wywoławcza:

352 530 zł

14,21 zł/m2

24 800 m2

... dnia 29 maja 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 GródekWarunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 24 maja 2023 r. włącznie.

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Informacji ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

... dnia 24 maja 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 19 maja 2023 r. włącznie.

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Inform...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

24 500 zł

35,00 zł/m2

700 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

Cena wywoławcza:

24 500 zł

35,00 zł/m2

700 m2

... dnia 24 maja 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 19 maja 2023 r. włącznie.

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Inform...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

... dnia 24 maja 2023 r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 19 maja 2023 r. włącznie.

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Informacj...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 500 zł

20,63 zł/m2

2 400 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

Cena wywoławcza:

49 500 zł

20,63 zł/m2

2 400 m2

... dnia 24 maja 2023 r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 19 maja 2023 r. włącznie.

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Informacj...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na obiekt / lokal

białostocki, Zawady, Strękowa Góra

... III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 331/28 obręb Strękowa Góra, gm. Zawady o pow. 0,5489 ha,
Cena wywoławcza 850 000 zł. Nieruchomość zwolniona z Vat. Wadium w kwocie 42500, 00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.05.2023 r. na konto Urzędu Gminy Zawady BS O/Zawady Nr 44 8775 0009 0040 0400 0693 0002. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 85/7140028 wew. 50, oraz stronie internetowej www.bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl”
Nieruchomość poło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

850 000 zł

886 zł/m2

960 m2

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Zawady
Przetarg na obiekt / lokal

białostocki, Zawady, Strękowa Góra

Cena wywoławcza:

850 000 zł

886 zł/m2

960 m2

... III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 331/28 obręb Strękowa Góra, gm. Zawady o pow. 0,5489 ha,
Cena wywoławcza 850 000 zł. Nieruchomość zwolniona z Vat. Wadium w kwocie 42500, 00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.05.2023 r. na konto Urzędu Gminy Zawady BS O/Zawady Nr 44 8775 0009 0040 0400 0693 0002. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 85/7140028 wew. 50, oraz stronie internetowej www.bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl”
Nieruchomość poło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Zawady
Przetarg na obiekt / lokal

białostocki, Zawady, Góra Strękowa

... III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 331/28 obręb Strękowa Góra, gm. Zawady o pow. 0,5489 ha,

Cena wywoławcza 850 000 zł. Nieruchomość zwolniona z Vat. Wadium w kwocie 42500, 00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.05.2023 r. na konto Urzędu Gminy Zawady BS O/Zawady Nr 44 8775 0009 0040 0400 0693 0002. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 85/7140028 wew. 50, oraz stronie internetowej ”

Nieruchomość położona jest we wsi Strękowa Góra...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

850 000 zł

886 zł/m2

960 m2

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Zawady
Przetarg na obiekt / lokal

białostocki, Zawady, Góra Strękowa

Cena wywoławcza:

850 000 zł

886 zł/m2

960 m2

... III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 331/28 obręb Strękowa Góra, gm. Zawady o pow. 0,5489 ha,

Cena wywoławcza 850 000 zł. Nieruchomość zwolniona z Vat. Wadium w kwocie 42500, 00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.05.2023 r. na konto Urzędu Gminy Zawady BS O/Zawady Nr 44 8775 0009 0040 0400 0693 0002. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 85/7140028 wew. 50, oraz stronie internetowej ”

Nieruchomość położona jest we wsi Strękowa Góra...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Zawady
Przetarg na działkę

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Rostołty

... w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10:00.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny- BS w Juchnowcu Górnym XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030.

Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania jego wniesienia przez komisję przetargową, najpóźniej do dnia 05 maja 2023 r.

(Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień za...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

41 850 zł

22,83 zł/m2

1 833 m2

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Przetarg na działkę

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Rostołty

Cena wywoławcza:

41 850 zł

22,83 zł/m2

1 833 m2

... w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10:00.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny- BS w Juchnowcu Górnym XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030.

Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania jego wniesienia przez komisję przetargową, najpóźniej do dnia 05 maja 2023 r.

(Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień za...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

... w dniu 11.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i www.szypliszki.pl. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

539 700 zł

50,00 zł/m2

10 794 m2

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

539 700 zł

50,00 zł/m2

10 794 m2

... w dniu 11.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i www.szypliszki.pl. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

... w dniu 09.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i www.szypliszki.pl. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

820 000 zł

59,94 zł/m2

13 680 m2

Termin: 2023-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

820 000 zł

59,94 zł/m2

13 680 m2

... w dniu 09.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i www.szypliszki.pl. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Budzisko

... w dniu 21.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Budzisko oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i www.szypliszki.pl. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

220 000 zł

6,78 zł/m2

32 454 m2

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Budzisko

Cena wywoławcza:

220 000 zł

6,78 zł/m2

32 454 m2

... w dniu 21.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Budzisko oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i www.szypliszki.pl. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Rostołty

... w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny- BS w Juchnowcu Górnym 68807400030000166120000030.

Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania jego wniesienia przez komisję przetargową, najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2023 r. (Za dzień wniesienia wadi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

61 450 zł

20,48 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2023-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Przetarg na działkę

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Rostołty

Cena wywoławcza:

61 450 zł

20,48 zł/m2

3 000 m2

... w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny- BS w Juchnowcu Górnym 68807400030000166120000030.

Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania jego wniesienia przez komisję przetargową, najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2023 r. (Za dzień wniesienia wadi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zarzeczany

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

*** I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00114596/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 37 - Zarzeczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 237/2 o powierzchni 2,4800 ha.

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 391 700,00 zł wadium:...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

391 700 zł

15,79 zł/m2

24 800 m2

Termin: 2023-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zarzeczany

Cena wywoławcza:

391 700 zł

15,79 zł/m2

24 800 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

*** I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00114596/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 37 - Zarzeczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 237/2 o powierzchni 2,4800 ha.

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 391 700,00 zł wadium:...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

... dnia 20 kwietnia 2023 r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek (http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach J...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 150 zł

14,50 zł/m2

700 m2

Termin: 2023-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

białostocki, Gródek, Zubry

Cena wywoławcza:

10 150 zł

14,50 zł/m2

700 m2

... dnia 20 kwietnia 2023 r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargach jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, na stronie internetowej Gminy Gródek (www.grodek.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek (http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach J...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gródek
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUWójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 27/9 o pow. 0,5598 ha, w tym: RIVb-0,0496 ha, RV-0,5102 ha. KW SU1S/00029316/0. Cena wywoławcza 280 000 zł, wadium 28 000 zł.
*** nr 27/12 o pow. 0,4991 ha, w tym: RIVb-0,3797 ha, RV-0,0128 ha, PsIV-0,0518 ha, N-0,0548 ha. KW ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

280 000 zł

50,02 zł/m2

5 598 m2

Termin: 2023-04-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

280 000 zł

50,02 zł/m2

5 598 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUWójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 27/9 o pow. 0,5598 ha, w tym: RIVb-0,0496 ha, RV-0,5102 ha. KW SU1S/00029316/0. Cena wywoławcza 280 000 zł, wadium 28 000 zł.
*** nr 27/12 o pow. 0,4991 ha, w tym: RIVb-0,3797 ha, RV-0,0128 ha, PsIV-0,0518 ha, N-0,0548 ha. KW ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Wójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 27/9 o pow. 0,5598 ha, w tym: RIVb-0,0496 ha, RV-0,5102 ha. KW SU1S/00029316/0. Cena wywoławcza 280 000 zł, wadium 28 000 zł.
*** nr 27/12 o pow. 0,4991 ha, w tym: RIVb-0,3797 ha, RV-0,0128 ha, PsIV-0,0518 ha, N-0,0548 ha. KW SU...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 000 zł

50,09 zł/m2

4 991 m2

Termin: 2023-04-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

250 000 zł

50,09 zł/m2

4 991 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Wójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 27/9 o pow. 0,5598 ha, w tym: RIVb-0,0496 ha, RV-0,5102 ha. KW SU1S/00029316/0. Cena wywoławcza 280 000 zł, wadium 28 000 zł.
*** nr 27/12 o pow. 0,4991 ha, w tym: RIVb-0,3797 ha, RV-0,0128 ha, PsIV-0,0518 ha, N-0,0548 ha. KW SU...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Wójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 10/18 i 159/4 o łącznej pow. 0,7436 ha, w tym: RV-0,3452 ha, ŁV-0,3767 ha, N-0,0217 ha. KW SU1S/00003808/8. Cena wywoławcza 130 000 zł, wadium 13 000 zł.
*** nr 11/2 o pow. 0,6507 ha, w tym: RV-0,5858, RVI-0,0563 ha, N-0,0086 ha. KW SU1S/00049653/0. Cena wywoławcza ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

65 000 zł

6,53 zł/m2

9 957 m2

Termin: 2023-03-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

65 000 zł

6,53 zł/m2

9 957 m2

Wójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie Słobódka, oznaczonych działkami:

*** nr 10/18 i 159/4 o łącznej pow. 0,7436 ha, w tym: RV-0,3452 ha, ŁV-0,3767 ha, N-0,0217 ha. KW SU1S/00003808/8. Cena wywoławcza 130 000 zł, wadium 13 000 zł.
*** nr 11/2 o pow. 0,6507 ha, w tym: RV-0,5858, RVI-0,0563 ha, N-0,0086 ha. KW SU1S/00049653/0. Cena wywoławcza ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości