Przetargi Urzędów Miast: podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Białystok, Juliana Tuwima

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Juliana Tuwima 1 w Białymstoku, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

193 100 zł

5 447 zł/m2

36 m2 1 pokój

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Juliana Tuwima

Cena wywoławcza:

193 100 zł

5 447 zł/m2

36 m2 1 pokój

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Juliana Tuwima 1 w Białymstoku, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Józefa Ignacego Kraszewskiego

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 30, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 23 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, ku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

268 800 zł

6 062 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Józefa Ignacego Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

268 800 zł

6 062 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 30, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 23 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, ku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

... w dniu 22 lutego 2024 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

52 000 zł

9,57 zł/m2

5 434 m2

Termin: 2024-02-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

Cena wywoławcza:

52 000 zł

9,57 zł/m2

5 434 m2

... w dniu 22 lutego 2024 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

... w dniu 22 lutego 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

16 000 zł

3,13 zł/m2

5 111 m2

Termin: 2024-02-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

Cena wywoławcza:

16 000 zł

3,13 zł/m2

5 111 m2

... w dniu 22 lutego 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Białystok

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU_Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213)._Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

***

*** Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budyn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

394 zł/m2

1 015 m2

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Białystok

Cena wywoławcza:

400 000 zł

394 zł/m2

1 015 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU_Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213)._Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

***

*** Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budyn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Bielsk Podlaski, Strzelnicza

... w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala nr 305 (III piętro).

Cena wywoławcza netto: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Kwota postępu wynosi minimum 1% wartości nieruchomości.

Wadium 9 000,00 zł płatne w pieniądzu PLN

Do ceny ustalonej w wyniku licytacji zostanie naliczony podatek VAT w stawce 23%, który łącznie z wylicytowaną kwotą stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości.

Wpłata wa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 000 zł

125 zł/m2

721 m2

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Przetarg na działkę

Bielsk Podlaski, Strzelnicza

Cena wywoławcza:

90 000 zł

125 zł/m2

721 m2

... w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala nr 305 (III piętro).

Cena wywoławcza netto: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Kwota postępu wynosi minimum 1% wartości nieruchomości.

Wadium 9 000,00 zł płatne w pieniądzu PLN

Do ceny ustalonej w wyniku licytacji zostanie naliczony podatek VAT w stawce 23%, który łącznie z wylicytowaną kwotą stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości.

Wpłata wa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Przetarg na działkę

Białystok

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU_Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213)._Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

***

*** Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

668 zł/m2

449 m2

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Białystok

Cena wywoławcza:

300 000 zł

668 zł/m2

449 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU_Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213)._Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

***

*** Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Bielsk Podlaski, Żwirki i Wigury

... w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala nr 305 (III piętro).

Cena wywoławcza netto: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w wyniku licytacji zostanie naliczony podatek VAT w stawce 23%, który łącznie z wylicytowaną kwotą stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości.

Wadium 10 000,00 zł.

Kwota postępu wynosi minimum 1% wartości nieruchomości.

Wpłata wadium w pieniądzu PLN w terminie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

101 zł/m2

986 m2

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Przetarg na działkę

Bielsk Podlaski, Żwirki i Wigury

Cena wywoławcza:

100 000 zł

101 zł/m2

986 m2

... w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala nr 305 (III piętro).

Cena wywoławcza netto: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w wyniku licytacji zostanie naliczony podatek VAT w stawce 23%, który łącznie z wylicytowaną kwotą stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości.

Wadium 10 000,00 zł.

Kwota postępu wynosi minimum 1% wartości nieruchomości.

Wpłata wadium w pieniądzu PLN w terminie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Przetarg na działkę

Grajewo, Franciszka Stefczyka

_ Grajewo dnia 2024.01.04.__ WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU __Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213)._

_Burmistrz Miasta Grajewo_

_Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Grajewo._

*** _Oznaczenie nieruchomości: __nieruchomość nie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

184 500 zł

150 zł/m2

1 234 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Grajewo
Przetarg na działkę

Grajewo, Franciszka Stefczyka

Cena wywoławcza:

184 500 zł

150 zł/m2

1 234 m2

_ Grajewo dnia 2024.01.04.__ WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU __Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213)._

_Burmistrz Miasta Grajewo_

_Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Grajewo._

*** _Oznaczenie nieruchomości: __nieruchomość nie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Grajewo
Przetarg na działkę

Białystok, Komety

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU_Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)._Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: działki o numerze 153 (użytek RIVb) o pow. 0,0714 ha w obrębie 1 –Bacieczki, arkusz 7.

Dla przedmiotowej ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

420 zł/m2

714 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Białystok, Komety

Cena wywoławcza:

300 000 zł

420 zł/m2

714 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU_Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)._Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: działki o numerze 153 (użytek RIVb) o pow. 0,0714 ha w obrębie 1 –Bacieczki, arkusz 7.

Dla przedmiotowej ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na obiekt / lokal

Suwałki

... w dniu 15 lutego 2024 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 100 000 zł

156 zł/m2

7 046 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na obiekt / lokal

Suwałki

Cena wywoławcza:

1 100 000 zł

156 zł/m2

7 046 m2

... w dniu 15 lutego 2024 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

... w dniu 15 lutego 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

600 000 zł

87,50 zł/m2

6 857 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

Cena wywoławcza:

600 000 zł

87,50 zł/m2

6 857 m2

... w dniu 15 lutego 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 lutego 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Hajnówka

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Wyciąg z ogłoszenia o PRZETARGU Nr 9/2023

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

położonej w Hajnówce przy ul. Letniej,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

74 500 zł

77,52 zł/m2

961 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Hajnówka
Przetarg na działkę

Hajnówka

Cena wywoławcza:

74 500 zł

77,52 zł/m2

961 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Wyciąg z ogłoszenia o PRZETARGU Nr 9/2023

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

położonej w Hajnówce przy ul. Letniej,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Hajnówka
Przetarg na działkę

białostocki, Zabłudów, Folwarki Wielkie

Zabłudów, dnia 3 stycznia 2024r.WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r . poz.2213)BURMISTRZ ZABŁUDOWA

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości:1. oznaczenie nieruchomości: dz. nr 124/3 o pow.0,1860 ha, położona w obrębie Folwarki Małe, posiadająca urządzoną ksi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

64,52 zł/m2

1 860 m2

Termin: 2024-02-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Przetarg na działkę

białostocki, Zabłudów, Folwarki Wielkie

Cena wywoławcza:

120 000 zł

64,52 zł/m2

1 860 m2

Zabłudów, dnia 3 stycznia 2024r.WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r . poz.2213)BURMISTRZ ZABŁUDOWA

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości:1. oznaczenie nieruchomości: dz. nr 124/3 o pow.0,1860 ha, położona w obrębie Folwarki Małe, posiadająca urządzoną ksi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Przetarg na działkę

Suwałki

... w dniu 1 lutego 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 29 stycznia 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 200 000 zł

88,02 zł/m2

24 993 m2

Termin: 2024-02-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

Cena wywoławcza:

2 200 000 zł

88,02 zł/m2

24 993 m2

... w dniu 1 lutego 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 29 stycznia 2024 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
1                          30
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości