Przetargi Urzędów Miast: podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

białostocki, Zabłudów, Folwarki Tylwickie

Zabłudów, dnia 20 kwietnia 2023r.WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz.2213)

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości, nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla których ustalono warunki zabudowy – zabudowa mieszkaniowa j...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

70 000 zł

50,40 zł/m2

1 389 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Przetarg na działkę

białostocki, Zabłudów, Folwarki Tylwickie

Cena wywoławcza:

70 000 zł

50,40 zł/m2

1 389 m2

Zabłudów, dnia 20 kwietnia 2023r.WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz.2213)

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości, nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla których ustalono warunki zabudowy – zabudowa mieszkaniowa j...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Gen. Józefa Bema

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 102, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Gen. Józefa Bema 97 w Białymstoku, s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

306 600 zł

6 360 zł/m2

48 m2 3 pokoje

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Gen. Józefa Bema

Cena wywoławcza:

306 600 zł

6 360 zł/m2

48 m2 3 pokoje

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 102, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Gen. Józefa Bema 97 w Białymstoku, s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Suwałki

... w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 czerwca 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 912 000 zł

33,60 zł/m2

294 966 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

Cena wywoławcza:

9 912 000 zł

33,60 zł/m2

294 966 m2

... w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 czerwca 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez ucz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

... w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 maja 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez u...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

330 000 zł

413 zł/m2

800 m2

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

Cena wywoławcza:

330 000 zł

413 zł/m2

800 m2

... w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 maja 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez u...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

... w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 maja 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 000 zł

240 zł/m2

1 043 m2

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Suwałki

Cena wywoławcza:

250 000 zł

240 zł/m2

1 043 m2

... w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 maja 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Józefa Ignacego KraszewskiegoWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

6 766 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Józefa Ignacego Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

300 000 zł

6 766 zł/m2

44 m2 2 pokojeWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

białostocki, Supraśl, Ogrodniczki, Szkolna

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Supraśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

*** Oznaczenie nieruchomości:

*** nieruchomość zabudowana, położona w Ogrodniczkach, przy ul. Szkolnej 3, oznaczona jako działka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

346 zł/m2

1 300 m2

Termin: 2023-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na działkę

białostocki, Supraśl, Ogrodniczki, Szkolna

Cena wywoławcza:

450 000 zł

346 zł/m2

1 300 m2

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Supraśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

*** Oznaczenie nieruchomości:

*** nieruchomość zabudowana, położona w Ogrodniczkach, przy ul. Szkolnej 3, oznaczona jako działka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Sienkiewicza

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Sienkiewicza 28A w Białymstoku, s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

344 000 zł

5 496 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2023-05-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

344 000 zł

5 496 zł/m2

63 m2 3 pokoje

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Sienkiewicza 28A w Białymstoku, s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Lipowa

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Lipowej w Białymstoku, składający...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

196 000 zł

5 693 zł/m2

34 m2 1 pokój

Termin: 2023-05-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Lipowa

Cena wywoławcza:

196 000 zł

5 693 zł/m2

34 m2 1 pokój

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Lipowej w Białymstoku, składający...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Sienkiewicza

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 36, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Sienkiewicza 18 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. użytkowej 52,74 m2 (3 izby), na III piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 1448, o pow. 0,0688 ha...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

312 800 zł

5 931 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2023-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

312 800 zł

5 931 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 36, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Sienkiewicza 18 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. użytkowej 52,74 m2 (3 izby), na III piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 1448, o pow. 0,0688 ha...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Przydworcowe, Kopernika

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 22, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Mikołaja Kopernika 19 w Białymstoku, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz 3 przedpokoi o pow. użytkowej 58,85 m2 (4 izby), położony na parterze budynku, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 148/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

393 700 zł

6 690 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Przydworcowe, Kopernika

Cena wywoławcza:

393 700 zł

6 690 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 22, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Mikołaja Kopernika 19 w Białymstoku, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz 3 przedpokoi o pow. użytkowej 58,85 m2 (4 izby), położony na parterze budynku, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 148/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Bema, Mikołaja Kopernika

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 22, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Mikołaja Kopernika 19 w Białymstoku, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz 3 przedpokoi o pow. użytkowej 58,85 m2 (4 izby), położony na parterze budynku, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 148/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

393 700 zł

6 690 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Bema, Mikołaja Kopernika

Cena wywoławcza:

393 700 zł

6 690 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 22, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Mikołaja Kopernika 19 w Białymstoku, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz 3 przedpokoi o pow. użytkowej 58,85 m2 (4 izby), położony na parterze budynku, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 148/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na obiekt / lokal

Augustów, Wojska Polskiego

... dnia 11 maja 2023 r. o godz. 9:00


w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 27 kwietnia 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na obiekt / lokal

Augustów, Wojska Polskiego

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł
... dnia 11 maja 2023 r. o godz. 9:00


w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 27 kwietnia 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Częstochowska

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 20, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Częstochowskiej 25 w Białymstoku, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o pow. użytkowej 37,78 m2 (2 izby), położony na I piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 23, o pow. 0,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

239 500 zł

6 339 zł/m2

38 m2 1 pokój

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Częstochowska

Cena wywoławcza:

239 500 zł

6 339 zł/m2

38 m2 1 pokój

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 20, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Częstochowskiej 25 w Białymstoku, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o pow. użytkowej 37,78 m2 (2 izby), położony na I piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 23, o pow. 0,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Żabia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 60, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Żabiej 10 w Białymstoku, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

197 600 zł

4 836 zł/m2

41 m2 3 pokoje

Termin: 2023-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Żabia

Cena wywoławcza:

197 600 zł

4 836 zł/m2

41 m2 3 pokoje

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 60, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Żabiej 10 w Białymstoku, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości