Przetargi Urzędów Miast: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Chorzów, Świerkowa

... w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, II piętro, pok. 236. Nabywca akceptuje, że Miasto Chorzów nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy spr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

32 200 zł

362 zł/m2

89 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na działkę

Chorzów, Świerkowa

Cena wywoławcza:

32 200 zł

362 zł/m2

89 m2

... w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, II piętro, pok. 236. Nabywca akceptuje, że Miasto Chorzów nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy spr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na działkę

Będzin, Gzichowska

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

*** Zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającym m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 lub 113, I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl w zakładce Oferty Inwestycyjne/Przeta...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

811 000 zł

107 zł/m2

7 579 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Gzichowska

Cena wywoławcza:

811 000 zł

107 zł/m2

7 579 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

*** Zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającym m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 lub 113, I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl w zakładce Oferty Inwestycyjne/Przeta...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Wita Stwosza

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Wita Stwosza 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Wita Stwosza 4, 6, ul. Ratuszowej 16, 18, ul. Zamenhofa 5 w Chorzowie obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4263/264 o powierzchni 1.311 m2, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

215 000 zł

3 330 zł/m2

65 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Wita Stwosza

Cena wywoławcza:

215 000 zł

3 330 zł/m2

65 m2 2 pokoje

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Wita Stwosza 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Wita Stwosza 4, 6, ul. Ratuszowej 16, 18, ul. Zamenhofa 5 w Chorzowie obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4263/264 o powierzchni 1.311 m2, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na działkę

Bytom, Wodna

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 333, tel. (32...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

187 500 zł

139 zł/m2

1 346 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na działkę

Bytom, Wodna

Cena wywoławcza:

187 500 zł

139 zł/m2

1 346 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 333, tel. (32...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na mieszkanie

Będzin, 11 Listopada

... pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny nr 23 przy ulicy 11 Listopada 4 w Będzinie o powierzchni użytkowej 28,84 m2, składający się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,53 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,0089 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

101 716 zł

3 527 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Będzin, 11 Listopada

Cena wywoławcza:

101 716 zł

3 527 zł/m2

29 m2 1 pokój

... pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny nr 23 przy ulicy 11 Listopada 4 w Będzinie o powierzchni użytkowej 28,84 m2, składający się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,53 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,0089 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Bytom, Jagiellońska

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, ze świadomością, że nie zostały wznowione punkty graniczne działek. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 000 zł

148 zł/m2

371 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na działkę

Bytom, Jagiellońska

Cena wywoławcza:

55 000 zł

148 zł/m2

371 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, ze świadomością, że nie zostały wznowione punkty graniczne działek. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na dom

Mysłowice, Centrum

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 140.000,-zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł), wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, ze wskazaniem nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

700 000 zł

1 255 zł/m2

558 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na dom

Mysłowice, Centrum

Cena wywoławcza:

700 000 zł

1 255 zł/m2

558 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 140.000,-zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł), wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, ze wskazaniem nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Wita Stwosza

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Wita Stwosza 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Wita Stwosza 4,6, ul. Ratuszowej 16,18, ul. Zamenhofa 5 obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4263/264 o powierzchni 1.311 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numer...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

205 000 zł

3 583 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Wita Stwosza

Cena wywoławcza:

205 000 zł

3 583 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Wita Stwosza 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Wita Stwosza 4,6, ul. Ratuszowej 16,18, ul. Zamenhofa 5 obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4263/264 o powierzchni 1.311 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numer...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na działkę

Łazy, Szostka

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Łaz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych

1.Oznaczenie nieruchomości:

- działki nr 1093/19 i 1093/10 o łącznej pow. 763 m2, obręb Łazy ul.Szostka, KW ***

i ***. Cena wywoławcza: 81.000,00 zł. Wadium 10.000,00 zł.

- działki nr 1093/20 i 1093/11 o łącznej pow. 765 m2, obręb Łazy ul.Szostka, KW ***

i ***. Cena wywoławcza: 82.000,00 zł. Wadium 10.000,00 zł.

- działka nr 2555/1 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 000 zł

106 zł/m2

763 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łazy
Przetarg na działkę

Łazy, Szostka

Cena wywoławcza:

81 000 zł

106 zł/m2

763 m2

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Łaz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych

1.Oznaczenie nieruchomości:

- działki nr 1093/19 i 1093/10 o łącznej pow. 763 m2, obręb Łazy ul.Szostka, KW ***

i ***. Cena wywoławcza: 81.000,00 zł. Wadium 10.000,00 zł.

- działki nr 1093/20 i 1093/11 o łącznej pow. 765 m2, obręb Łazy ul.Szostka, KW ***

i ***. Cena wywoławcza: 82.000,00 zł. Wadium 10.000,00 zł.

- działka nr 2555/1 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łazy
Przetarg na działkę

Mysłowice, Leśna

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r. wnieść odpowiednie wyżej wym. wadium w pieniądzu z podaniem konkretnego numeru działki. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetarg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

113 000 zł

171 zł/m2

662 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Mysłowice, Leśna

Cena wywoławcza:

113 000 zł

171 zł/m2

662 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r. wnieść odpowiednie wyżej wym. wadium w pieniądzu z podaniem konkretnego numeru działki. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetarg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Będzin, Gzichowska

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

*** Zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającym m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 lub 113, I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl w zakładce Oferty Inwestycyjne/Przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

676 000 zł

74,84 zł/m2

9 032 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Gzichowska

Cena wywoławcza:

676 000 zł

74,84 zł/m2

9 032 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

*** Zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającym m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 lub 113, I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl w zakładce Oferty Inwestycyjne/Przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Mysłowice, Laryska/Cicha

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10.30 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 48.000,-zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych), z podaniem ww. numerów działek. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/ nieruc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

240 000 zł

128 zł/m2

1 871 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Mysłowice, Laryska/Cicha

Cena wywoławcza:

240 000 zł

128 zł/m2

1 871 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10.30 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 48.000,-zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych), z podaniem ww. numerów działek. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/ nieruc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Poręba, Partyzantów

... w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba – sala nr 28. w dniu 12.12.2023r. o godz. 9:00.

1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową, położoną w Porębie, obręb Poręba, w rejonie ul. Partyzantów, nr działki 3146/68, Nr księgi wieczystej ***. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Działka będzie posiadać dostęp do drogi publicznej przez projektowaną drogę wewnętrzną. Teren działki jest lekko pofałdowany. W zasięg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

130 000 zł

104 zł/m2

1 254 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski Poręba
Przetarg na działkę

Poręba, Partyzantów

Cena wywoławcza:

130 000 zł

104 zł/m2

1 254 m2

... w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba – sala nr 28. w dniu 12.12.2023r. o godz. 9:00.

1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową, położoną w Porębie, obręb Poręba, w rejonie ul. Partyzantów, nr działki 3146/68, Nr księgi wieczystej ***. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Działka będzie posiadać dostęp do drogi publicznej przez projektowaną drogę wewnętrzną. Teren działki jest lekko pofałdowany. W zasięg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski Poręba
Przetarg na działkę

Mysłowice, Chrzanowska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Mysłowice
ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Chrzanowskiej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00021233/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie, przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:
L.p.
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnie
1.
nr 403...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

247 500 zł

111 zł/m2

2 224 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Mysłowice, Chrzanowska

Cena wywoławcza:

247 500 zł

111 zł/m2

2 224 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Mysłowice
ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Chrzanowskiej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00021233/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie, przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:
L.p.
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnie
1.
nr 403...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na mieszkanie

Będzin, I. Krasickiego

... pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny nr 6 przy ulicy I. Krasickiego 12 g w Będzinie o powierzchni użytkowej 71,86 m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,16 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,02551 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do uży...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 996 zł

3 632 zł/m2

72 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Będzin, I. Krasickiego

Cena wywoławcza:

260 996 zł

3 632 zł/m2

72 m2 3 pokoje

... pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny nr 6 przy ulicy I. Krasickiego 12 g w Będzinie o powierzchni użytkowej 71,86 m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,16 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,02551 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do uży...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
1                          94
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości