Syndyk sprzeda: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

częstochowski, Poczesna, Zawodzie, Jałowcowa

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą *** Isotechnik F.P.H.U. w upadłości

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 448/25, położonej przy ul. Jałowcowej w Zawodziu, gmina Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer ***, za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie niższą niż wartość oszacowania udziału t...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

296 391,75 zł

1 694 zł/m2

175 m2 5 pokoi

Termin: 2024-02-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Poczesna, Zawodzie, Jałowcowa

Cena wywoławcza:

296 391,75 zł

1 694 zł/m2

175 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą *** Isotechnik F.P.H.U. w upadłości

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 448/25, położonej przy ul. Jałowcowej w Zawodziu, gmina Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer ***, za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie niższą niż wartość oszacowania udziału t...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bielski, Bestwina, Janowice

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza konkursu ofert na wybór nabywcy składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Janowicach przy ulicy Granicznej, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 43/22 i powierzchni 814 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 86,06 m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr ***.

Cena wywoławcza wynosi 516.000,00 zł (pięćset szesnaście ty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

516 000 zł

5 996 zł/m2

86 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bielski, Bestwina, Janowice

Cena wywoławcza:

516 000 zł

5 996 zł/m2

86 m2

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza konkursu ofert na wybór nabywcy składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Janowicach przy ulicy Granicznej, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 43/22 i powierzchni 814 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 86,06 m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr ***.

Cena wywoławcza wynosi 516.000,00 zł (pięćset szesnaście ty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skoczów, Słoneczna

Syndyk Masy Upadłości

w postępowaniu upadłościowym sygn. akt BB1B/GUp-s/207/2023 sprzedaje z wolnej ręki nieruchomość stanowiącą wyodrębniony lokal mieszkalny, w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Skoczowie, o pow. użytkowej 38,44m2, obj. kw. *** SR w Cieszynie, z własnością którego związany jest udział do 33/100 części w nieruchomości wspólnej obj. kw. *** SR w Cieszynie, w trybie z wolnej ręki, za cenę odpowiadającą 90% wartości rynkowej (wartość likwidacyjna), wynikającej z operatu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

162 000 zł

4 263 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skoczów, Słoneczna

Cena wywoławcza:

162 000 zł

4 263 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Syndyk Masy Upadłości

w postępowaniu upadłościowym sygn. akt BB1B/GUp-s/207/2023 sprzedaje z wolnej ręki nieruchomość stanowiącą wyodrębniony lokal mieszkalny, w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Skoczowie, o pow. użytkowej 38,44m2, obj. kw. *** SR w Cieszynie, z własnością którego związany jest udział do 33/100 części w nieruchomości wspólnej obj. kw. *** SR w Cieszynie, w trybie z wolnej ręki, za cenę odpowiadającą 90% wartości rynkowej (wartość likwidacyjna), wynikającej z operatu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Knurów, Wieczorka

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo - garażowym, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka 18, stanowiącej działkę nr 406/51, o powierzchni 1 731 m2, objętej KW ***, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka.
Cena wywoławcza wynosi 60% wartości o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

126 240 zł

1 052 zł/m2

120 m2 5 pokoi

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Knurów, Wieczorka

Cena wywoławcza:

126 240 zł

1 052 zł/m2

120 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo - garażowym, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka 18, stanowiącej działkę nr 406/51, o powierzchni 1 731 m2, objętej KW ***, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka.
Cena wywoławcza wynosi 60% wartości o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

myszkowski, Żarki, Jaworznik

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XIX GUp 357/22) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej na działce ewidencyjnej nr 358/1 oraz 358/3 k.m.7 obręb 0003 Jaworznik o powierzchni łącznej 1615 m2, położonej w gminie Żarki, powiat myszkowski, województwo śląskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Myszkowie.

Cena wywoławcza wynosi 120 000,00 złotych.

Terminy oględzin nieruchomości zostaną us...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

74,30 zł/m2

1 615 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

myszkowski, Żarki, Jaworznik

Cena wywoławcza:

120 000 zł

74,30 zł/m2

1 615 m2

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XIX GUp 357/22) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej na działce ewidencyjnej nr 358/1 oraz 358/3 k.m.7 obręb 0003 Jaworznik o powierzchni łącznej 1615 m2, położonej w gminie Żarki, powiat myszkowski, województwo śląskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Myszkowie.

Cena wywoławcza wynosi 120 000,00 złotych.

Terminy oględzin nieruchomości zostaną us...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Knurów, Wieczorka

Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo - garażowym, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka 18, stanowiącej działkę nr 406/51, o powierzchni 1 731 m2, objętej KW ***, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka 18. Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania nieruchomości tj. 126 240,00 zł.

Warunkiem ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

126 240 zł

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Knurów, Wieczorka

Cena wywoławcza:

126 240 zł
Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo - garażowym, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka 18, stanowiącej działkę nr 406/51, o powierzchni 1 731 m2, objętej KW ***, położonej w Knurowie przy ul. Wieczorka 18. Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania nieruchomości tj. 126 240,00 zł.

Warunkiem ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Koniecpol

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym w Łysakowie, 42-230 Koniecpol, działka ewid. nr 186/3, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer ***, za cenę wywoławczą nie niższą niż 232.100,00 zł.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 K...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

232 100 zł

1 872 zł/m2

124 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Koniecpol

Cena wywoławcza:

232 100 zł

1 872 zł/m2

124 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym w Łysakowie, 42-230 Koniecpol, działka ewid. nr 186/3, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer ***, za cenę wywoławczą nie niższą niż 232.100,00 zł.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 K...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Będzin, Piłsudskiego

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewid. 35/6, zabudowanej budynkiem garażu, położona przy ulicy Piłsudskiego w Będzinie, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr ***, za cenę wywoławczą nie niższą niż 5.500,00 zł netto.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Kato...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 500 zł

122 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Będzin, Piłsudskiego

Cena wywoławcza:

5 500 zł

122 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewid. 35/6, zabudowanej budynkiem garażu, położona przy ulicy Piłsudskiego w Będzinie, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr ***, za cenę wywoławczą nie niższą niż 5.500,00 zł netto.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Kato...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pszczyński, Suszec

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt K1K/GUp-s/815/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

*** prawa własności działek gruntu numer 507/66, 243/4, 506/66 obręb 0006 Suszec, o łącznej powierzchni 2620 m2,
*** prawa własności części składowych nieruchomości w postaci budynku mieszalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 161,90...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

544 343 zł

3 362 zł/m2

162 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pszczyński, Suszec

Cena wywoławcza:

544 343 zł

3 362 zł/m2

162 m2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt K1K/GUp-s/815/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

*** prawa własności działek gruntu numer 507/66, 243/4, 506/66 obręb 0006 Suszec, o łącznej powierzchni 2620 m2,
*** prawa własności części składowych nieruchomości w postaci budynku mieszalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 161,90...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Będzin, Paziowa

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1, zlokalizowanym przy ulicy Paziowej w Będzinie; lokal nie ma założonej księgi wieczystej, za cenę wywoławczą nie niższą niż 156.800,00 zł.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice)

w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15.00....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

156 800 zł

1 858 zł/m2

84 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Będzin, Paziowa

Cena wywoławcza:

156 800 zł

1 858 zł/m2

84 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1, zlokalizowanym przy ulicy Paziowej w Będzinie; lokal nie ma założonej księgi wieczystej, za cenę wywoławczą nie niższą niż 156.800,00 zł.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice)

w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15.00....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pszczyński, Suszec, Na Grabówki

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt K1K/GUp-s/815/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
• prawa własności działek gruntu numer 507/66, 243/4, 506/66 obręb 0006 Suszec, o łącznej powierzchni 2620 m2,
• prawa własności części składowych nieruchomości w postaci budynku mieszalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 161,90 m2.
Dla ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

544 343 zł

3 362 zł/m2

162 m2 7 pokoi

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pszczyński, Suszec, Na Grabówki

Cena wywoławcza:

544 343 zł

3 362 zł/m2

162 m2 7 pokoi

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt K1K/GUp-s/815/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
• prawa własności działek gruntu numer 507/66, 243/4, 506/66 obręb 0006 Suszec, o łącznej powierzchni 2620 m2,
• prawa własności części składowych nieruchomości w postaci budynku mieszalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 161,90 m2.
Dla ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Żarki

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do nieruchomość gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 2583/1 o pow. 0,3202 ha, położonej w miejscowości Żarki przy ulicy Młyńskiej, dzielnica Połomia Żarecka, gmina Żarki, powiat myszkowski, dla którego Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr ***, za cenę wywoławczą nie niższą niż 147.900,00 zł netto.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

147 900 zł

46,19 zł/m2

3 202 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Żarki

Cena wywoławcza:

147 900 zł

46,19 zł/m2

3 202 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do nieruchomość gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 2583/1 o pow. 0,3202 ha, położonej w miejscowości Żarki przy ulicy Młyńskiej, dzielnica Połomia Żarecka, gmina Żarki, powiat myszkowski, dla którego Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr ***, za cenę wywoławczą nie niższą niż 147.900,00 zł netto.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ruda Śląska, Wyzwolenia

Syndyk masy upadłości

Olimpii Romanowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 1621/54, położonej przy ul. Wyzwolenia 162B w Rudzie Śląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

466 000 zł

4 088 zł/m2

114 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ruda Śląska, Wyzwolenia

Cena wywoławcza:

466 000 zł

4 088 zł/m2

114 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości

Olimpii Romanowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 1621/54, położonej przy ul. Wyzwolenia 162B w Rudzie Śląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Armii Krajowej

... w: Kancelarii Notarialnej Tomasz Kunicki, Mateusz Olszewski, Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, ul. Królewska 23/1, 30-040 Kraków w dniu 13.02.2024 r. o godzinie 09:00. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są mailowo pod adresem mailowym: biuro @ annaduda.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu *** *** *** w godzinach od 10:00-14:00....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 200 zł

233 zł/m2

74 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Armii Krajowej

Cena wywoławcza:

17 200 zł

233 zł/m2

74 m2 2 pokoje

... w: Kancelarii Notarialnej Tomasz Kunicki, Mateusz Olszewski, Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, ul. Królewska 23/1, 30-040 Kraków w dniu 13.02.2024 r. o godzinie 09:00. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są mailowo pod adresem mailowym: biuro @ annaduda.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu *** *** *** w godzinach od 10:00-14:00....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ruda Śląska, Wyzwolenia

Syndyk masy upadłości

Olimpii Romanowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 1621/54, położonej przy ul. Wyzwolenia 162B w Rudzie Śląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

466 000 zł

4 017 zł/m2

116 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ruda Śląska, Wyzwolenia

Cena wywoławcza:

466 000 zł

4 017 zł/m2

116 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości

Olimpii Romanowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 1621/54, położonej przy ul. Wyzwolenia 162B w Rudzie Śląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
1                         100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości