Licytacje komornicze: domy płocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

płocki, Brudzeń Duży, Długa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Długa 47, 09-414 Brudzeń Duży, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, na którą składają się działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 94/5, 94/6, 94/7 (powstałe z podziału działki o nr 94/2) położona w miejscowości Brudzeń Duży przy ul. Długiej...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

327 750 zł

3 278 zł/m2

100 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Brudzeń Duży, Długa

Cena wywoławcza:

327 750 zł

3 278 zł/m2

100 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Długa 47, 09-414 Brudzeń Duży, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, na którą składają się działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 94/5, 94/6, 94/7 (powstałe z podziału działki o nr 94/2) położona w miejscowości Brudzeń Duży przy ul. Długiej...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Staroźreby, Tęczowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Tęczowa 4, 09-440 Staroźreby, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 734/2 o powierzchni 466 m2, położona w miejscowości Staroźreby przy ul Tęczowej i 4, gmina Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie. Na ni...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

177 000 zł

2 350 zł/m2

75 m2

Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Staroźreby, Tęczowa

Cena wywoławcza:

177 000 zł

2 350 zł/m2

75 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Tęczowa 4, 09-440 Staroźreby, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 734/2 o powierzchni 466 m2, położona w miejscowości Staroźreby przy ul Tęczowej i 4, gmina Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie. Na ni...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Staroźreby

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***,Zdziar Wielki, 09-440 Staroźreby, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona jest w miejsco...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

234 750 zł

23,24 zł/m2Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Staroźreby

Cena wywoławcza:

234 750 zł

23,24 zł/m2


... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***,Zdziar Wielki, 09-440 Staroźreby, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona jest w miejsco...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Wyszogród, Rębowo

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Rębowo 42,Wyszogórd, 09-450 Wyszogród, dla której Sąd Rejonowym w Płocku (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 400,00 zł...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

82 666,67 zł

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Wyszogród, Rębowo

Cena wywoławcza:

82 666,67 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Rębowo 42,Wyszogórd, 09-450 Wyszogród, dla której Sąd Rejonowym w Płocku (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 400,00 zł...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Stara Biała, Mańkowo

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Mańkowo 72D, 09-411 Stara Biała, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
tereny mieszkaniowe o łącznej pow. 0,2168 HA, nr działki 79/6 zabudowane budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 207,00 m2

Przetarg odbywa się w drodze elek...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

557 250 zł

2 692 zł/m2

207 m2

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Stara Biała, Mańkowo

Cena wywoławcza:

557 250 zł

2 692 zł/m2

207 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Mańkowo 72D, 09-411 Stara Biała, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
tereny mieszkaniowe o łącznej pow. 0,2168 HA, nr działki 79/6 zabudowane budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 207,00 m2

Przetarg odbywa się w drodze elek...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Bielsk, Zągoty

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Zągoty ***, Bielsk, 09-230 Bielsk, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, stanowiąca zabudowaną działkę oznaczoną aktualnym numerem ewidencyjnym 61 o powierzchni 0,4900 ha, położoną w miejscowości Zągoty oznaczoną numerem administracyjnym 4...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

212 700 zł

43,41 zł/m2Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Bielsk, Zągoty

Cena wywoławcza:

212 700 zł

43,41 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Zągoty ***, Bielsk, 09-230 Bielsk, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, stanowiąca zabudowaną działkę oznaczoną aktualnym numerem ewidencyjnym 61 o powierzchni 0,4900 ha, położoną w miejscowości Zągoty oznaczoną numerem administracyjnym 4...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Nowy Duninów

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Lipianki, 09-505 Nowy Duninów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/4.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość położona jest we wsi Lipianki, zlokalizowanej w gminie Nowy Duninów, na terenie powiatu płockiego, w województwie mazowieckim. Lipianki to wieś o średnim stopniu zurbanizowania, zlokalizowana w odległości: około 8km od drogi wojewódzk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

125 333,33 zł

987 zł/m2

127 m2

Termin: 2023-06-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Nowy Duninów

Cena wywoławcza:

125 333,33 zł

987 zł/m2

127 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Lipianki, 09-505 Nowy Duninów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/4.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość położona jest we wsi Lipianki, zlokalizowanej w gminie Nowy Duninów, na terenie powiatu płockiego, w województwie mazowieckim. Lipianki to wieś o średnim stopniu zurbanizowania, zlokalizowana w odległości: około 8km od drogi wojewódzk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Drobin, Mokrzk

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mokrzk, 09-210 Drobin , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sierpcu (adres: ul. Wiosny Ludów 1 , Sierpc, 09-200 Sierpc) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
-niezabudowana działka gruntu o nr 39 o pow. 1,58 ha położona w miejscowości Mokrzk suma oszacowania - 39 800,00 zł, cena wywołania - 29 850,00 zł, rękojmia - 3 980,00 zł - działka gruntu o nr 44 o pow. 5,10 ha położona w miejscowości ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

353 625 zł

3 305 zł/m2

107 m2

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Drobin, Mokrzk

Cena wywoławcza:

353 625 zł

3 305 zł/m2

107 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mokrzk, 09-210 Drobin , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sierpcu (adres: ul. Wiosny Ludów 1 , Sierpc, 09-200 Sierpc) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
-niezabudowana działka gruntu o nr 39 o pow. 1,58 ha położona w miejscowości Mokrzk suma oszacowania - 39 800,00 zł, cena wywołania - 29 850,00 zł, rękojmia - 3 980,00 zł - działka gruntu o nr 44 o pow. 5,10 ha położona w miejscowości ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Brudzeń Duży, Karwosieki-Noskowice

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Karwosieki Noskowice, 09-413 Brudzeń Duży , dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 29/55 o pow. 1490 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, bez podpiwniczenia, parterowym z po...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

190 000 zł

1 131 zł/m2

168 m2

Termin: 2023-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Brudzeń Duży, Karwosieki-Noskowice

Cena wywoławcza:

190 000 zł

1 131 zł/m2

168 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Karwosieki Noskowice, 09-413 Brudzeń Duży , dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 29/55 o pow. 1490 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, bez podpiwniczenia, parterowym z po...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Wyszogród, Rębowo

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Rębowo ,Wyszogórd, 09-450 Wyszogród , dla której Sąd Rejonowym w Płocku (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. Rękoj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

93 000 zł

Termin: 2023-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Wyszogród, Rębowo

Cena wywoławcza:

93 000 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Rębowo ,Wyszogórd, 09-450 Wyszogród , dla której Sąd Rejonowym w Płocku (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. Rękoj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Radzanowo, Nowe Boryszewo

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy 125,Boryszewo Nowe, 09-472 Radzanowo, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę oznaczoną aktualnym numerem ewidencyjnym 19/4 o powierzchni 0,1121 ha, położoną w miejscowości Nowe Boryszewo (gmina Radzanowo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

394 666,67 zł

Termin: 2023-04-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Radzanowo, Nowe Boryszewo

Cena wywoławcza:

394 666,67 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy 125,Boryszewo Nowe, 09-472 Radzanowo, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę oznaczoną aktualnym numerem ewidencyjnym 19/4 o powierzchni 0,1121 ha, położoną w miejscowości Nowe Boryszewo (gmina Radzanowo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Brudzeń Duży, Siecień, 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Siecień 42, 09-413 Siecień , dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej , Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami pomocniczymi - wszystkie budynki w pogorszonym stanie technicznym. Położenie: nieruchomości gruntowa, stanowiąca działkę oznaczoną aktualnym numerem...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

24 600 zł

1,29 zł/m2

19 125 m2

Termin: 2023-04-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Brudzeń Duży, Siecień, 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6

Cena wywoławcza:

24 600 zł

1,29 zł/m2

19 125 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Siecień 42, 09-413 Siecień , dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej , Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami pomocniczymi - wszystkie budynki w pogorszonym stanie technicznym. Położenie: nieruchomości gruntowa, stanowiąca działkę oznaczoną aktualnym numerem...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Słupno, Borowiczki-Pieńki, Pszczela

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Pszczela ,Borowiczki-Pieńki, 09-410 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o nr ewidencyjnym 18/6 prostokątnym kształcie i powierzchni gruntu wynoszącej 1346 m2. zabudowana budynkiem mieszkalnym o kilkunastoletnim okresie eksploatacji, jednokondygnacyjn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

385 500 zł

2 594 zł/m2

149 m2

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Słupno, Borowiczki-Pieńki, Pszczela

Cena wywoławcza:

385 500 zł

2 594 zł/m2

149 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Pszczela ,Borowiczki-Pieńki, 09-410 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o nr ewidencyjnym 18/6 prostokątnym kształcie i powierzchni gruntu wynoszącej 1346 m2. zabudowana budynkiem mieszkalnym o kilkunastoletnim okresie eksploatacji, jednokondygnacyjn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Nowy Duninów, Lipianki

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Lipianki, 09-505 Nowy Duninów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość położona jest we wsi Lipianki, zlokalizowanej w gminie Nowy Duninów, na terenie powiatu płockiego, w województwie mazowieckim. Lipianki to wieś o średnim stopniu zurbanizowania, zlokalizowana w odległości: około 8km od drogi wojewódz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

141 000 zł

1 110 zł/m2

127 m2

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Nowy Duninów, Lipianki

Cena wywoławcza:

141 000 zł

1 110 zł/m2

127 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Lipianki, 09-505 Nowy Duninów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość położona jest we wsi Lipianki, zlokalizowanej w gminie Nowy Duninów, na terenie powiatu płockiego, w województwie mazowieckim. Lipianki to wieś o średnim stopniu zurbanizowania, zlokalizowana w odległości: około 8km od drogi wojewódz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Gąbin, Wspólna

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Wspólna , 09-530 Gąbin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, na terenie miasta Gąbin, w jego zachodniej, peryferyjnej części, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 574 oraz w średniej odległości około 600m od ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

295 050 zł

1 891 zł/m2

156 m2

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Gąbin, Wspólna

Cena wywoławcza:

295 050 zł

1 891 zł/m2

156 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Wspólna , 09-530 Gąbin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, na terenie miasta Gąbin, w jego zachodniej, peryferyjnej części, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 574 oraz w średniej odległości około 600m od ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości