Licytacje komornicze: grunty łęczycki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

łęczycki, Grabów

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,***, *** Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana nieruchomość rolna składająca się z pojedynczej działki gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym *** położona na terenie wsi ***, o areale 0,546 ha. Nieruchomość znajduje się w wewnątrz kompleksu łąk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

9 750 zł

17,86 zł/m2

546 m2

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Grabów

Cena wywoławcza:

9 750 zł

17,86 zł/m2

546 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,***, *** Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana nieruchomość rolna składająca się z pojedynczej działki gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym *** położona na terenie wsi ***, o areale 0,546 ha. Nieruchomość znajduje się w wewnątrz kompleksu łąk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Świnice Warckie

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ,,ZIMNE RYDZYNA, 99-140 Świnice Warckie, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w mi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

47 250 zł

3,00 zł/m2

15 732 m2

Termin: 2024-02-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Świnice Warckie

Cena wywoławcza:

47 250 zł

3,00 zł/m2

15 732 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ,,ZIMNE RYDZYNA, 99-140 Świnice Warckie, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w mi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Piątek, Łęka

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, położonej w miejscowości Łęka, gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 4 o powierzchni 1,7459 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***]. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod upraw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

58 050 zł

3,32 zł/m2

17 459 m2

Termin: 2024-02-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Piątek, Łęka

Cena wywoławcza:

58 050 zł

3,32 zł/m2

17 459 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, położonej w miejscowości Łęka, gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 4 o powierzchni 1,7459 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***]. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod upraw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

... druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bronno, gmina Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 124 o powierzchni 0,6300 ha. Nieruchomość stanowią grunty niezabudowane, przeznaczone pod uprawy polowe. Nieruchomość stanowi własność dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 25 200,00zł, zaś cena wywoł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 800 zł

2,67 zł/m2

6 300 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

16 800 zł

2,67 zł/m2

6 300 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bronno, gmina Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 124 o powierzchni 0,6300 ha. Nieruchomość stanowią grunty niezabudowane, przeznaczone pod uprawy polowe. Nieruchomość stanowi własność dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 25 200,00zł, zaś cena wywoł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Daszyna, Koryta

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, położonej w miejscowości Koryta, gmina Daszyna, powiat łęczycki, województwo łódzkie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 58/2 o powierzchni 0,1621 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią grunty niezabudowane, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy zagrodowej i m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

24 150 zł

14,90 zł/m2

1 621 m2

Termin: 2024-01-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Daszyna, Koryta

Cena wywoławcza:

24 150 zł

14,90 zł/m2

1 621 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, położonej w miejscowości Koryta, gmina Daszyna, powiat łęczycki, województwo łódzkie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 58/2 o powierzchni 0,1621 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią grunty niezabudowane, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy zagrodowej i m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Grabów, Brudzeń

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ,***, 99-150 ***, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z czterech sąsiednich działek gruntu rolnego. Trzy z nich stanowią jeden zwarty kompleks o łącznym areale 1,14 ha. Stanowią one dobrej jakości grunt orny ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

681 000 zł

19,85 zł/m2

34 300 m2

Termin: 2024-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Grabów, Brudzeń

Cena wywoławcza:

681 000 zł

19,85 zł/m2

34 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ,***, 99-150 ***, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z czterech sąsiednich działek gruntu rolnego. Trzy z nich stanowią jeden zwarty kompleks o łącznym areale 1,14 ha. Stanowią one dobrej jakości grunt orny ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Piątek, Pęcławice

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne położone na działce ewidencyjnej 26/2 o powierzchni 0,9091 ha na których prowadzone są uprawy polowe. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek nieruchomość znajduję się na ternach ozna...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

28 275 zł

3,11 zł/m2

9 091 m2

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Piątek, Pęcławice

Cena wywoławcza:

28 275 zł

3,11 zł/m2

9 091 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne położone na działce ewidencyjnej 26/2 o powierzchni 0,9091 ha na których prowadzone są uprawy polowe. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek nieruchomość znajduję się na ternach ozna...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Daszyna, Łubno

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Łubno, 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczone pod uprawy polowe. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 150, 156 o łącznej powierzchni 2,4822ha z bezpośrednim dojazdem drogami o ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

86 025 zł

3,47 zł/m2

24 822 m2

Termin: 2023-11-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Daszyna, Łubno

Cena wywoławcza:

86 025 zł

3,47 zł/m2

24 822 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Łubno, 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczone pod uprawy polowe. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 150, 156 o łącznej powierzchni 2,4822ha z bezpośrednim dojazdem drogami o ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Grabów

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 212/1 oraz 524 o łącznej powierzchni 1,7940 ha, położonych: 99-150 Grabów, Grabów Wieś, Byszew Grabowski, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***].
Działka nr 524: położona w gminie Grabów, obręb Byszew Grabowski. Jest to działka niezabudowana w kształcie prostokąta o wymiarach szerokość ok. 30 m x długość ok. 248 m. Teren niez...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

131 633,25 zł

7,34 zł/m2

17 940 m2

Termin: 2023-10-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Grabów

Cena wywoławcza:

131 633,25 zł

7,34 zł/m2

17 940 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 212/1 oraz 524 o łącznej powierzchni 1,7940 ha, położonych: 99-150 Grabów, Grabów Wieś, Byszew Grabowski, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***].
Działka nr 524: położona w gminie Grabów, obręb Byszew Grabowski. Jest to działka niezabudowana w kształcie prostokąta o wymiarach szerokość ok. 30 m x długość ok. 248 m. Teren niez...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bronno, gmina Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 124 o powierzchni 0,6300 ha. Nieruchomość stanowią grunty niezabudowane, przeznaczone pod uprawy polowe. Nieruchomość stanowi własność dłużnika ***

Suma oszacowania wynosi 25 200,00zł, zaś cena...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

18 900 zł

3,00 zł/m2

6 300 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

18 900 zł

3,00 zł/m2

6 300 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bronno, gmina Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***], na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 124 o powierzchni 0,6300 ha. Nieruchomość stanowią grunty niezabudowane, przeznaczone pod uprawy polowe. Nieruchomość stanowi własność dłużnika ***

Suma oszacowania wynosi 25 200,00zł, zaś cena...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Garbalin, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne składające się z działek ewidencyjnych 140/3, 140/4 na których prowadzone są uprawy polowe. Działka sąsiaduje z zakładem karnym w Garbalinie. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gmin...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

56 850 zł

3,21 zł/m2

17 700 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

56 850 zł

3,21 zł/m2

17 700 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Garbalin, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne składające się z działek ewidencyjnych 140/3, 140/4 na których prowadzone są uprawy polowe. Działka sąsiaduje z zakładem karnym w Garbalinie. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gmin...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 99-100 Łęczyca, dla której (adres: ul. , ***, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 173. Położona w mijscowości *** gmina Łęczyca o powierzchni 1,031ha. Z podziałem na klasy bonitacy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

24 300 zł

2,36 zł/m2

10 310 m2

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

24 300 zł

2,36 zł/m2

10 310 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 99-100 Łęczyca, dla której (adres: ul. , ***, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 173. Położona w mijscowości *** gmina Łęczyca o powierzchni 1,031ha. Z podziałem na klasy bonitacy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy nn,Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminnej- nieutwardzonej. Zgodnie z miejscowym p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

22 912,50 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

22 912,50 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy nn,Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminnej- nieutwardzonej. Zgodnie z miejscowym p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

22 912,50 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

22 912,50 zł

3,47 zł/m2

6 600 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

90 900 zł

3,92 zł/m2

23 200 m2

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

90 900 zł

3,92 zł/m2

23 200 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której (adres: ul. , Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzaty) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,66ha(klasa bonitacyjna RII- 0,37ha, RIIIa- 0,29ha). Działka stanowi odłóg, jest nieużytkowana, nieuzbrojona z dostępem do drogi gminn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości