Przetargi nieruchomości: grunty małopolskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Gorlice, Błażeja i Stanisława Wrońskich

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Gorlice, położonych przy ul. Wrońskich w Gorlicach 1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej działką nr 1105/2 o pow. 0,0795 ha, obj. KW NS1G/__000pokaż telefon Sądu Rejonowego w Gorlicach. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta. Jest to teren o niewielkim spadku, zadrzewiony i zakrzewi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

68 245 zł

85,84 zł/m2

795 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Gorlice
Przetarg na działkę

Gorlice, Błażeja i Stanisława Wrońskich

Cena wywoławcza:

68 245 zł

85,84 zł/m2

795 m2

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Gorlice, położonych przy ul. Wrońskich w Gorlicach 1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej działką nr 1105/2 o pow. 0,0795 ha, obj. KW NS1G/__000pokaż telefon Sądu Rejonowego w Gorlicach. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta. Jest to teren o niewielkim spadku, zadrzewiony i zakrzewi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Gorlice
Przetarg na działkę

Myślenice

Syndyk masy upadłości PKS Myślenice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Myślenicach, sygn. akt: VIII GUp 37/13/S

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 22 sierpnia 2023 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

338 250 zł

139 zł/m2

2 425 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Myślenice

Cena wywoławcza:

338 250 zł

139 zł/m2

2 425 m2

Syndyk masy upadłości PKS Myślenice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Myślenicach, sygn. akt: VIII GUp 37/13/S

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 22 sierpnia 2023 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Myślenice

Syndyk masy upadłości PKS Myślenice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Myślenicach, sygn. akt: VIII GUp 37/13/S ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 22 sierpnia 2023 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

338 250 zł

139 zł/m2

2 425 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Myślenice

Cena wywoławcza:

338 250 zł

139 zł/m2

2 425 m2

Syndyk masy upadłości PKS Myślenice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Myślenicach, sygn. akt: VIII GUp 37/13/S ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 22 sierpnia 2023 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

suski, Zawoja, Żmujdzka

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 2/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 177/2 o powierzchni 0,4121 ha, nr 180/1 o powierzchni 0,0868 ha, nr 181 o powierzchni 0,0167 ha oraz nr 229/14 o powierzchni 0,0971 ha położonych w miejscowości Zawoja, gminie Zawoja, powiecie ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 000 zł

1,46 zł/m2

4 121 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

suski, Zawoja, Żmujdzka

Cena wywoławcza:

6 000 zł

1,46 zł/m2

4 121 m2

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 2/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 177/2 o powierzchni 0,4121 ha, nr 180/1 o powierzchni 0,0868 ha, nr 181 o powierzchni 0,0167 ha oraz nr 229/14 o powierzchni 0,0971 ha położonych w miejscowości Zawoja, gminie Zawoja, powiecie ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Libiąż, Krakowska

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9
30w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy
ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
13. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium
w pieniądzu (PLN) w wysokości 64 410,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A.
03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3850 + imię i nazwisko
uczestnika przetargu lub dane osoby prawnej”. Za termin wpłaty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

429 400 zł

213 zł/m2

2 017 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
Przetarg na działkę

Libiąż, Krakowska

Cena wywoławcza:

429 400 zł

213 zł/m2

2 017 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9
30w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy
ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
13. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium
w pieniądzu (PLN) w wysokości 64 410,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A.
03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3850 + imię i nazwisko
uczestnika przetargu lub dane osoby prawnej”. Za termin wpłaty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
Przetarg na działkę

nowotarski, Łapsze Niżne, Frydman, MAŁOPOLSKIE

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat nowotarski, gmina Łapsze Niżne, obręb Frydman działka nr: 254/1 o pow. ewid. 0.0924. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0924 ha, w tym w użytkach (RV/R - 0,0800 ha; N/N - 0,0124 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr NS1T/00146041/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 800 zł

30,09 zł/m2

924 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

nowotarski, Łapsze Niżne, Frydman, MAŁOPOLSKIE

Cena wywoławcza:

27 800 zł

30,09 zł/m2

924 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat nowotarski, gmina Łapsze Niżne, obręb Frydman działka nr: 254/1 o pow. ewid. 0.0924. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0924 ha, w tym w użytkach (RV/R - 0,0800 ha; N/N - 0,0124 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr NS1T/00146041/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Tarnów

... w dniu 12.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 401. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/807/2023 w terminie do dnia 08.12.2023 r. oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 450 000 zł

230 zł/m2

10 643 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Tarnów

Cena wywoławcza:

2 450 000 zł

230 zł/m2

10 643 m2

... w dniu 12.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 401. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/807/2023 w terminie do dnia 08.12.2023 r. oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Krynica-Zdrój

... w dniu 12.12.2023 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14_._

Wadium w wysokości 17.000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić do dnia 08.12.2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie k...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

165 000 zł

42,32 zł/m2

3 899 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
Przetarg na działkę

Krynica-Zdrój

Cena wywoławcza:

165 000 zł

42,32 zł/m2

3 899 m2

... w dniu 12.12.2023 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14_._

Wadium w wysokości 17.000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić do dnia 08.12.2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie k...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
Przetarg na działkę

Libiąż, Krakowska

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10
30w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
13. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium
w pieniądzu (PLN) w wysokości 95 309,99 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A.
03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3853 + imię i nazwisko
uczestnika przetargu lub dane osoby prawnej”. Za termin wpłat...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

635 400 zł

209 zł/m2

3 047 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
Przetarg na działkę

Libiąż, Krakowska

Cena wywoławcza:

635 400 zł

209 zł/m2

3 047 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10
30w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
13. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium
w pieniądzu (PLN) w wysokości 95 309,99 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A.
03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3853 + imię i nazwisko
uczestnika przetargu lub dane osoby prawnej”. Za termin wpłat...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
Przetarg na działkę

Libiąż, Krakowska

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9
00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
12. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium w pieniądzu
(PLN) w wysokości 77 700,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155
1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3791/14 + imię i nazwisko uczestnika
przetargu lub dane osoby prawnej”. Za termin wpł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

518 000 zł

211 zł/m2

2 460 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
Przetarg na działkę

Libiąż, Krakowska

Cena wywoławcza:

518 000 zł

211 zł/m2

2 460 m2

... w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9
00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
12. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 6 grudnia 2023 r. wniosą wadium w pieniądzu
(PLN) w wysokości 77 700,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155
1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3791/14 + imię i nazwisko uczestnika
przetargu lub dane osoby prawnej”. Za termin wpł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
Przetarg na działkę

olkuski, Olkusz, Braciejówka

Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 3/4 w prawie własności w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Braciejówka składającej się działki o numerze 37/35, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejsc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 937,50 zł

43,79 zł/m2

501 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Olkusz, Braciejówka

Cena wywoławcza:

21 937,50 zł

43,79 zł/m2

501 m2

Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 3/4 w prawie własności w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Braciejówka składającej się działki o numerze 37/35, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejsc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

nowotarski, Łapsze Niżne, Trybsz, MAŁOPOLSKIE

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat nowotarski, gmina Łapsze Niżne, obręb Trybsz działka nr: 7848 o pow. ewid. 0.0728. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0728 ha, w tym w użytkach (PsV/Ps - 0,0728 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr NS1T/00060317/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 400 zł

8,79 zł/m2

728 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

nowotarski, Łapsze Niżne, Trybsz, MAŁOPOLSKIE

Cena wywoławcza:

6 400 zł

8,79 zł/m2

728 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat nowotarski, gmina Łapsze Niżne, obręb Trybsz działka nr: 7848 o pow. ewid. 0.0728. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0728 ha, w tym w użytkach (PsV/Ps - 0,0728 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr NS1T/00060317/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wadowicki, Lanckorona, MAŁOPOLSKIE

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wadowicki, gmina Lanckorona, obręb Lanckorona działka nr: 2102 o pow. ewid. 0.1208. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1208 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 0,0722 ha; RIVa/R - 0,0486 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR1W/00021489/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 900 zł

41,31 zł/m2

1 208 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wadowicki, Lanckorona, MAŁOPOLSKIE

Cena wywoławcza:

49 900 zł

41,31 zł/m2

1 208 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wadowicki, gmina Lanckorona, obręb Lanckorona działka nr: 2102 o pow. ewid. 0.1208. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1208 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 0,0722 ha; RIVa/R - 0,0486 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR1W/00021489/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

tarnowski, Szerzyny

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/476/2023, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. ew. nr 2418 oraz niezabudowanej dz. ew nr 2416, 2420 o łącznej powierzchni 3,02 ha położonej w miejscowości Szerzyny, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 11 grudnia 2023 r., godz. 1...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

46 601 zł

1,54 zł/m2

30 200 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

tarnowski, Szerzyny

Cena wywoławcza:

46 601 zł

1,54 zł/m2

30 200 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/476/2023, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. ew. nr 2418 oraz niezabudowanej dz. ew nr 2416, 2420 o łącznej powierzchni 3,02 ha położonej w miejscowości Szerzyny, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 11 grudnia 2023 r., godz. 1...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

nowotarski, Raba Wyżna

... w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 12.00 w trakcie, którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny.
Warunkiem uznania oferty za ważną jest uiszczenie wadium najpóźniej w terminie, jak do składania ofert (decyduje moment wpływu na rachunek), w wysokości 1.200,- zł na rachunek bankowy Syndyka w PKO BP S.A. nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX606.
Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby)...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

24 600 zł

32,11 zł/m2

766 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

nowotarski, Raba Wyżna

Cena wywoławcza:

24 600 zł

32,11 zł/m2

766 m2

... w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 12.00 w trakcie, którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny.
Warunkiem uznania oferty za ważną jest uiszczenie wadium najpóźniej w terminie, jak do składania ofert (decyduje moment wpływu na rachunek), w wysokości 1.200,- zł na rachunek bankowy Syndyka w PKO BP S.A. nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX606.
Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby)...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości