Syndyk sprzeda: grunty mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

radomski, Wolanów, Wawrzyszów

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów, województwie mazowieckim o łącznej powierzchni 2,7670 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 000 zł

1,19 zł/m2

27 670 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

radomski, Wolanów, Wawrzyszów

Cena wywoławcza:

33 000 zł

1,19 zł/m2

27 670 m2

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów, województwie mazowieckim o łącznej powierzchni 2,7670 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 285/4, obręb 0010 Siedziów, położoną w miejscowości Siedziów, gmina Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o powierzchni 3.300 m2, zabudowaną budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 755 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wiecz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

228 657 zł

69,29 zł/m2

3 300 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

Cena wywoławcza:

228 657 zł

69,29 zł/m2

3 300 m2

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 285/4, obręb 0010 Siedziów, położoną w miejscowości Siedziów, gmina Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o powierzchni 3.300 m2, zabudowaną budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 755 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wiecz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Halinów

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiącą działkę ewid. nr 333/1, obręb 0009 Halinów, położona w miejscowości Halinów, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, o powierzchni 260 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość likwidacyjna ww. nieruchomości została oszacowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

231 zł

0,89 zł/m2

260 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Halinów

Cena wywoławcza:

231 zł

0,89 zł/m2

260 m2

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiącą działkę ewid. nr 333/1, obręb 0009 Halinów, położona w miejscowości Halinów, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, o powierzchni 260 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość likwidacyjna ww. nieruchomości została oszacowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wołomiński, Dąbrówka, Kuligów

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż udziału 3/16 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 639/5 o powierzchni 0,1191 ha, położonej we wsi Kuligów, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, obręb 0014 Kuligów, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

14 840 zł

12,46 zł/m2

1 191 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wołomiński, Dąbrówka, Kuligów

Cena wywoławcza:

14 840 zł

12,46 zł/m2

1 191 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż udziału 3/16 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 639/5 o powierzchni 0,1191 ha, położonej we wsi Kuligów, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, obręb 0014 Kuligów, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 500/3331 w prawie własność nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, MSI Kabaty obręb 1-11-13, dz. nr 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 87, obręb 1-12-03, dz. nr. 33/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

52 700 zł

15,82 zł/m2

3 331 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Cena wywoławcza:

52 700 zł

15,82 zł/m2

3 331 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 500/3331 w prawie własność nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, MSI Kabaty obręb 1-11-13, dz. nr 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 87, obręb 1-12-03, dz. nr. 33/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pruszkowski, Raszyn

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 1329/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji udziału w wielkości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Raszyn przy ul. Sokolnickiego 17, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn, stanowiącej działkę ewidencyjną 321, o powierzchni 636m2, w obrębie 0014 Raszyn 02; zabudowanej budynkiem mie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

86 834 zł

137 zł/m2

636 m2

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pruszkowski, Raszyn

Cena wywoławcza:

86 834 zł

137 zł/m2

636 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 1329/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji udziału w wielkości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Raszyn przy ul. Sokolnickiego 17, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn, stanowiącej działkę ewidencyjną 321, o powierzchni 636m2, w obrębie 0014 Raszyn 02; zabudowanej budynkiem mie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sochaczewski, Młodzieszyn, Nowe Mistrzewice

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Mistrzewice, gmina Młodzieszyn, nr działki 59, dla której Sąd Rejonowy Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż 82.086,79 zł, która stanowi 33 % oszacowanej wartości rynkowej udziału w nieruchomości. Oferty należy sk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

82 086 zł

1,48 zł/m2

55 300 m2

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sochaczewski, Młodzieszyn, Nowe Mistrzewice

Cena wywoławcza:

82 086 zł

1,48 zł/m2

55 300 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Mistrzewice, gmina Młodzieszyn, nr działki 59, dla której Sąd Rejonowy Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż 82.086,79 zł, która stanowi 33 % oszacowanej wartości rynkowej udziału w nieruchomości. Oferty należy sk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grodziski, Baranów, Żaby

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW *** za cenę nie niższą niż 64.204,21 zł, która stanowi 15 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w ni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

64 204 zł

1,99 zł/m2

32 200 m2

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grodziski, Baranów, Żaby

Cena wywoławcza:

64 204 zł

1,99 zł/m2

32 200 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW *** za cenę nie niższą niż 64.204,21 zł, która stanowi 15 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w ni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

radomski, Skaryszew, Bujak

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu:

Nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Bujak, obręb 0003, działka nr 243/2 o powierzchni 2,9963 ha, powiat radomski, gmina Skaryszew (KW ***), za cenę nie niższą niż 120.000,00 zł.

Przetarg w dniu 6.12.2023 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej przy Ślężna 104 lok. 3B, we Wrocławiu. Wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek: 31 1050 1575 1000 0092 3249 4204. Oferty należy składać do 5.12.2023 r.

Regulamin przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

4,00 zł/m2

29 963 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk Kancelaria Restrukturyzacyjna
Przetarg na działkę

radomski, Skaryszew, Bujak

Cena wywoławcza:

120 000 zł

4,00 zł/m2

29 963 m2

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu:

Nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Bujak, obręb 0003, działka nr 243/2 o powierzchni 2,9963 ha, powiat radomski, gmina Skaryszew (KW ***), za cenę nie niższą niż 120.000,00 zł.

Przetarg w dniu 6.12.2023 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej przy Ślężna 104 lok. 3B, we Wrocławiu. Wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek: 31 1050 1575 1000 0092 3249 4204. Oferty należy składać do 5.12.2023 r.

Regulamin przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk Kancelaria Restrukturyzacyjna
Przetarg na działkę

białobrzeski, Stromiec

Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości nr ewid. położonej w miejscowości Kolonia Sielce, gmina Stromiec

Przedmiotem przetargu jest:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolonia Sielce, gmina Stromiec – działka o nr 140105_2.0022.61 o powierzchni 4 300 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Grójcu, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 900 zł

13,00 zł/m2

4 300 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

białobrzeski, Stromiec

Cena wywoławcza:

55 900 zł

13,00 zł/m2

4 300 m2

Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości nr ewid. położonej w miejscowości Kolonia Sielce, gmina Stromiec

Przedmiotem przetargu jest:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolonia Sielce, gmina Stromiec – działka o nr 140105_2.0022.61 o powierzchni 4 300 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Grójcu, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grodziski, Grodzisk Mazowiecki, Kozery

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 o powierzchni 0,35 ha, położonej we wsi Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie, obręb 0016 Kozery, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

43 260 zł

12,36 zł/m2

3 500 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grodziski, Grodzisk Mazowiecki, Kozery

Cena wywoławcza:

43 260 zł

12,36 zł/m2

3 500 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 o powierzchni 0,35 ha, położonej we wsi Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie, obręb 0016 Kozery, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

płoński, Joniec, Popielżyn-Zawady

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/791/2022, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności udziału ½ w niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 214/4 zlokalizowanej we wsi Popielżyn Zawady, gmina Joniec.
Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr ***...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

244 250 zł

4,42 zł/m2

55 200 m2

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

płoński, Joniec, Popielżyn-Zawady

Cena wywoławcza:

244 250 zł

4,42 zł/m2

55 200 m2

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/791/2022, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności udziału ½ w niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 214/4 zlokalizowanej we wsi Popielżyn Zawady, gmina Joniec.
Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr ***...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

żyrardowski, Puszcza Mariańska, Stary Łajszczew

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, iż posiada do sprzedania z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 121, 216 z obrębu Stary Łajszczew, gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr ***, powierzchnia działek wynosi 1,9340 ha, za ce...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

66 070 zł

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

żyrardowski, Puszcza Mariańska, Stary Łajszczew

Cena wywoławcza:

66 070 zł
Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, iż posiada do sprzedania z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 121, 216 z obrębu Stary Łajszczew, gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr ***, powierzchnia działek wynosi 1,9340 ha, za ce...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

żuromiński, Bieżuń, Myślin

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/134/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 5/6 w prawie własności nieruchomości rolnej, częściowo leśnej (działka 95/1) położonej w miejscowości Myślin; gm. Bieżuń o powierzchni 3,0918 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL2M/0003...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

74 400 zł

2,41 zł/m2

30 918 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

żuromiński, Bieżuń, Myślin

Cena wywoławcza:

74 400 zł

2,41 zł/m2

30 918 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/134/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 5/6 w prawie własności nieruchomości rolnej, częściowo leśnej (działka 95/1) położonej w miejscowości Myślin; gm. Bieżuń o powierzchni 3,0918 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL2M/0003...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

mławski, Wiśniewo, Żurominek

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp/4/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5,3420 ha (działki nr: 313; 315; 481/2; 513/3; 83; 185; 550/1; 550/2; 550/3) zlokalizowanej w miejscowości Żurominek gm. Wiśniewo, dla której Sąd Rejo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

78 000 zł

1,46 zł/m2

53 420 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

mławski, Wiśniewo, Żurominek

Cena wywoławcza:

78 000 zł

1,46 zł/m2

53 420 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp/4/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5,3420 ha (działki nr: 313; 315; 481/2; 513/3; 83; 185; 550/1; 550/2; 550/3) zlokalizowanej w miejscowości Żurominek gm. Wiśniewo, dla której Sąd Rejo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
1                          59
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości