Licytacje komornicze: grunty otwocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Łukówiec

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej: 05-480 Karczew, wieś Łukówiec, działka niezabudowana nr 258 obrębu 0007, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. Właścicielem nieruchomości jest *** Powierzchnia działki nr 258 wynosi 4900 m2, działka niezabudowana. stanowi tereny rolne. Kształt działki bardzo wydłużony, trapez, teren płaski z obniżeniem w rejonie cieku wodnego. Działka nieużytkowana, w obniżeniu teren...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

140 250 zł

28,62 zł/m2

4 900 m2

Termin: 2023-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Łukówiec

Cena wywoławcza:

140 250 zł

28,62 zł/m2

4 900 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej: 05-480 Karczew, wieś Łukówiec, działka niezabudowana nr 258 obrębu 0007, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. Właścicielem nieruchomości jest *** Powierzchnia działki nr 258 wynosi 4900 m2, działka niezabudowana. stanowi tereny rolne. Kształt działki bardzo wydłużony, trapez, teren płaski z obniżeniem w rejonie cieku wodnego. Działka nieużytkowana, w obniżeniu teren...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Otwock, Świderska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-400 Otwock, ul.Świderska, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 314 m długości na 116 m. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej ul. Marusarzówny jak i drogi nieutwardzonej ul. Świderskiej. Na dz. ew nr 4 brak jest obecnie wykonanych przyłączy,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 270 943 zł

63,91 zł/m2

35 533 m2

Termin: 2023-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Otwock, Świderska

Cena wywoławcza:

2 270 943 zł

63,91 zł/m2

35 533 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-400 Otwock, ul.Świderska, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 314 m długości na 116 m. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej ul. Marusarzówny jak i drogi nieutwardzonej ul. Świderskiej. Na dz. ew nr 4 brak jest obecnie wykonanych przyłączy,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Celestynów, Podbiel

... druga licytacja nieruchomości położonej: 05-430 Celestynów, Podbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z działki ew. nr 152/5 o powierzchni 24000 m2 położonej w miejscowości Podbiel, obręb 0009, gmina Celestynów. Działka ew. 152/5 jest niezabudowana, niezagospodarowana, na obszarze około 21200 m2 działka stanowi część stawu, na...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

111 680 zł

4,65 zł/m2

24 000 m2

Termin: 2023-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Celestynów, Podbiel

Cena wywoławcza:

111 680 zł

4,65 zł/m2

24 000 m2

... druga licytacja nieruchomości położonej: 05-430 Celestynów, Podbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z działki ew. nr 152/5 o powierzchni 24000 m2 położonej w miejscowości Podbiel, obręb 0009, gmina Celestynów. Działka ew. 152/5 jest niezabudowana, niezagospodarowana, na obszarze około 21200 m2 działka stanowi część stawu, na...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Celestynów, Podbiel

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-430 Celestynów, Podbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: Tomasz Gogolewski

Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość gruntowa dz.o powierzchni 7394 m2 położona w miejscowości Podbiel, obręb 0009 w gminie Celestynów. Działka wg ewidencji gruntów stanowi nieużytki. Działka położona jest w bliskiej odległości od granicy z gminą Karczew oraz miejscowoś...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

48 524 zł

6,56 zł/m2

7 394 m2

Termin: 2023-04-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Celestynów, Podbiel

Cena wywoławcza:

48 524 zł

6,56 zł/m2

7 394 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-430 Celestynów, Podbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: Tomasz Gogolewski

Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość gruntowa dz.o powierzchni 7394 m2 położona w miejscowości Podbiel, obręb 0009 w gminie Celestynów. Działka wg ewidencji gruntów stanowi nieużytki. Działka położona jest w bliskiej odległości od granicy z gminą Karczew oraz miejscowoś...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Józefów, Leśna

... pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Stanisława Sawa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prawa własności nieruchomości położonej: 05-420 Józefów, ul. Leśna ,, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** - przekształconego z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytko...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

640 829 zł

467 zł/m2

1 372 m2

Termin: 2023-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Józefów, Leśna

Cena wywoławcza:

640 829 zł

467 zł/m2

1 372 m2

... pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Stanisława Sawa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prawa własności nieruchomości położonej: 05-420 Józefów, ul. Leśna ,, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** - przekształconego z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytko...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Łukówiec

... pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej: 05-480 Karczew, Łukówiec, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***, o pow. 15 900,00 m2.

Nieruchomość stanowią niezabudowane tereny rolne, w skład której wchodzą działki o nr ew. 152, 153 oraz 154. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne i leśne, wzdłuż ulic zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa jednorodzinna, brak infrastruktury społecznej. S...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

738 396 zł

46,44 zł/m2

15 900 m2

Termin: 2023-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Łukówiec

Cena wywoławcza:

738 396 zł

46,44 zł/m2

15 900 m2

... pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej: 05-480 Karczew, Łukówiec, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***, o pow. 15 900,00 m2.

Nieruchomość stanowią niezabudowane tereny rolne, w skład której wchodzą działki o nr ew. 152, 153 oraz 154. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne i leśne, wzdłuż ulic zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa jednorodzinna, brak infrastruktury społecznej. S...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Karczew

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy nr ewid. 13 obręb 27 , 05-480 Karczew , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 13 o powierzchni 3757 m2 jest położona w południowo-zachodniej części miasta Karczew, na terenach znajdujących się w sąsiedztwie rzeki Wisły. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o szerokości o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

14 400 zł

3,83 zł/m2

3 757 m2

Termin: 2023-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Karczew

Cena wywoławcza:

14 400 zł

3,83 zł/m2

3 757 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy nr ewid. 13 obręb 27 , 05-480 Karczew , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 13 o powierzchni 3757 m2 jest położona w południowo-zachodniej części miasta Karczew, na terenach znajdujących się w sąsiedztwie rzeki Wisły. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o szerokości o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Zakręt

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Zakręt, 05-077 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie północno-zachodniej części wsi Zakręt, w pobliżu granicy z dzielnicą m.st. Warszawy -Wesoła, w pobliżu terenów leśnych i w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - pomiędzy Traktem Brzeskim, ulicą ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

996 150 zł

49,35 zł/m2

20 186 m2

Termin: 2023-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Zakręt

Cena wywoławcza:

996 150 zł

49,35 zł/m2

20 186 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Zakręt, 05-077 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie północno-zachodniej części wsi Zakręt, w pobliżu granicy z dzielnicą m.st. Warszawy -Wesoła, w pobliżu terenów leśnych i w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - pomiędzy Traktem Brzeskim, ulicą ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Sobienie-Jeziory, Sobienie Biskupie

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Sobienie Biskupie, 08-443 Sobienie Jeziory , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się we wsi Sobienie Biskupie – miejscowości położonej w centralno-wschodniej części gminy, w odległości 3 km od wsi gminnej Sobienie Jeziory, 20 km od mia...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

20 591 642 zł

27,11 zł/m2

759 693 m2

Termin: 2023-02-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Sobienie-Jeziory, Sobienie Biskupie

Cena wywoławcza:

20 591 642 zł

27,11 zł/m2

759 693 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Sobienie Biskupie, 08-443 Sobienie Jeziory , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się we wsi Sobienie Biskupie – miejscowości położonej w centralno-wschodniej części gminy, w odległości 3 km od wsi gminnej Sobienie Jeziory, 20 km od mia...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Janów

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Janów, Ostrówiec, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Suma oszacowania uwzględnia ograniczone prawo rzeczowe wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej - nieodpłatna dożywotnia służebność osobista mieszkania na rzecz *** w budynku mieszkalnym znajdującym się na działce nr ew. 349/3 o treści zgodnej ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

13 953 533 zł

406 zł/m2

34 394 m2

Termin: 2023-01-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Janów

Cena wywoławcza:

13 953 533 zł

406 zł/m2

34 394 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Janów, Ostrówiec, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Suma oszacowania uwzględnia ograniczone prawo rzeczowe wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej - nieodpłatna dożywotnia służebność osobista mieszkania na rzecz *** w budynku mieszkalnym znajdującym się na działce nr ew. 349/3 o treści zgodnej ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Podgórzno

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-340 Kołbiel, Podgórzno działek (niezabudowanych) ew 56/1, 114/1 i 270/2,, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa stanowiąca dz.ew. 56/1 o pow. 3800 m², dz.ew. 114/1 o pow. 5100 m², dz.ew. 270/2 o pow. 19150 m². Wszystkie działki o łącznej powierzchni 28050 m² obręb 0017 Podgórzno, położona w miejscowo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

129 000 zł

4,60 zł/m2

28 050 m2

Termin: 2023-01-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Podgórzno

Cena wywoławcza:

129 000 zł

4,60 zł/m2

28 050 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-340 Kołbiel, Podgórzno działek (niezabudowanych) ew 56/1, 114/1 i 270/2,, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa stanowiąca dz.ew. 56/1 o pow. 3800 m², dz.ew. 114/1 o pow. 5100 m², dz.ew. 270/2 o pow. 19150 m². Wszystkie działki o łącznej powierzchni 28050 m² obręb 0017 Podgórzno, położona w miejscowo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW *** dz.ew. 2

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz.ew. 2, obręb 44 Karczew

Opis poszczególnych działek
1) Opis dz.e...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 621 zł

3,17 zł/m2

24 477 m2

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

77 621 zł

3,17 zł/m2

24 477 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW *** dz.ew. 2

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz.ew. 2, obręb 44 Karczew

Opis poszczególnych działek
1) Opis dz.e...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Opis dz.ew. 74, księga wieczysta ***
Przedmiotowa dział...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

37 755 zł

37,76 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

37 755 zł

37,76 zł/m2

1 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Opis dz.ew. 74, księga wieczysta ***
Przedmiotowa dział...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Osieck, Ks. A. Olszewskiego

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul.Ks. A. Olszewskiego, 08-445 Osieck , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie (adres: ul. Al. Legionów 46, GARWOLIN, 08-400 GARWOLIN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 3801/1 i 3801/2 o powierzchni 0,7592 ha.

Suma oszacowania wynosi 86 548,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 911,00 zł. Licytant przystępujący do p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

64 911 zł

8,55 zł/m2

7 592 m2

Termin: 2022-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Osieck, Ks. A. Olszewskiego

Cena wywoławcza:

64 911 zł

8,55 zł/m2

7 592 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul.Ks. A. Olszewskiego, 08-445 Osieck , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie (adres: ul. Al. Legionów 46, GARWOLIN, 08-400 GARWOLIN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 3801/1 i 3801/2 o powierzchni 0,7592 ha.

Suma oszacowania wynosi 86 548,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 911,00 zł. Licytant przystępujący do p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości